• Dňa 18. januára 2022 sa na našej škole konal 

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE

   Ponúkame vám informácie z jeho obsahu:

    

   • Video o škole

    

   • Prezentácia školských vzdelávacích programov (zástupkyňa a výchovný poradca)

    

   • Video: Školský deň septimy

    

   • Rôzne ďalšie informácie a odpovede na Vami položené otázky

    

   „Nakuknite“ tiež na niektoré predmety prostredníctvom videí a prezentácií zverejnených na nástenke: