• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • English Week

      Počas týždňa 13.3.-17.3.2023 sa na našej škole konal ďalší úspešný ročník kurzu English Week. Zúčastnila sa ho terajšia tercia a kvarta. Žiaci počas kurzu absolvovali 15 hodín angličtiny s americkým lektorom, ktorý mal pripravené zaujímavé aktivity a hry. Študenti mali jedinečnú možnosť obohatiť si slovnú zásobu o mnohé frázy týkajúce sa každodenných životných situácií. Bola to úžasná skúsenosť , ktorá im ukázala aká vie byť angličtina zábavná.

    • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy
     • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy

      V symbolický dátum 14.3. 2023 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sme si pripomenuli ťažký osud slovenského židovského obyvateľstva, ktoré ľudácky režim zbavil ľudských a občianskych práv a priniesol im utrpenie a smrť.

      Naši tretiaci a septimáni sa zúčastnili vzdelávacieho programu Úteky z táborov smrti a potom s lektorom absolvovali prehliadku vonkajších a vnútorných expozícii múzea. Múzeum holokaustu je po obsahovej i vizuálnej stránke na špičkovej úrovni, porovnateľnej so svetovými múzeami, a študentov mimoriadne zaujalo.

     • Lyžiarsky kurz 2022/2023

      V dňoch 13. - 17.2. a 20. - 24. 2. 2023 sa študenti 1. ročníka, kvinty a sekundy zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Prvý kurz absolvovali triedy I.B a kvinta, druhý kurz triedy I.A a sekunda.

      Lyžiarsky kurz sa uskutočnil po dlhšej dobe pobytovou formou. Ubytovaní sme boli v krásnej podtatranskej obci Ždiar a svoje lyžiarske schopnosti sme zdokonalovali v lyžiarskom stredisku Bachledova dolina - DENY.

    • Spolupráca s univerzitou v Kodani
     • Spolupráca s univerzitou v Kodani

      Dňa 7.3. 2023 sme sa stretli s Line Beck Lindhardt a Katrine Puge, doktorandkami Aarhus University z Kodane (Dánsko). Išlo o úvodné stretnutie začínajúcej spolupráce medzi Gymnáziom v Ružomberku a touto univerzitou. Stretnutia sa mal zúčastniť i pán profesor Bjarne Wahlgren, garant projektu z dánskej strany, no kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol pricestovať.

     • Okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ

      23.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ.

      Súťaže sa zúčastnili všetky ružomberské stredné školy. Družstvá boli v žrebovaní rozdelené do dvoch skupín. Naši študenti hrali v skupine B a jednoznačne zvíťazili nad SOŠ polytechnickou, SZŠ M. T. Schererovej a Školou úžitkového priemyslu. Vo finále sa študenti stretli s hráčmi víťazného družstva skupiny A – Gymnázia sv. Andreja. Hoci tento zápas naši študenti nevyhrali, získali krásne 2. miesto.

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      Dňa 15. 2. 2023 sa v Námestove konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: v kategórii 1B Jakub Machajdík z kvarty a v kategórii 2A Richard Juhás zo sexty. Naši študenti si zaslúžia pochvalu, pretože sa umiestnili na popredných miestach. Jakub Machajdík obsadil krásne 2. miesto a Richard Juhás bol vo svojej kategórii na 1. mieste, a tak postupuje do celoslovenského kola.

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

      Nadácia Partners v školskom roku 2022/2023 organizuje už 11. ročník celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Je to vedomostná súťaž pre stredoškolákov, v ktorej si súťažiaci preveria svoje poznatky z ekonomiky. Zistia ako sa orientujú v základných ekonomických pojmoch, v poistných a bankových službách či v oblasti investovania. Súčasťou testov sú aj praktické príklady, kde študenti analyzujú výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Celoslovenská súťaž Finančná olympiáda prebieha v troch kolách. Prvé dve kolá sú online formou, tretie kolo prezenčne. Od 2. novembra 2022 do 2. februára 2023 bolo otvorené prvé kolo Finančnej olympiády. Naši študenti riešili 20 otázok online testu prvého kola. Organizátori súťaže informovali našu školu dňa 21. 2. 2023, že úspešnými riešiteľmi prvého kola Finančnej olympiády a postupujúcimi študentmi sú Martin Blaško a Benjamín Jackanín, obaja zo 4.

    • Návšteva z Francúzskeho inštitútu
     • Návšteva z Francúzskeho inštitútu

      Vo štvrtok 16.2.2023 navštívil našu školu p. Louis Marandet, atašé pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

      Zavítal k nám, aby sa stretol s našimi študentmi a slávnostne im odovzdal diplomy DELF, ktoré výnimočne dlho putovali diplomatickou poštou k nám. Našiel si tiež čas na pedagógov, pre ktorých pripravil v popoludňajších hodinách zaujímavý seminár.

     • Európska súťaž v štatistike - ESC

      ESC sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí sa do súťaže prihlasujú v tímoch. Tímy môžu byť zložené z 1 až 3 žiakov. Každý tím musí mať učiteľa zo svojej školy, ktorý bude pôsobiť ako tútor.

      Prvá etapa pozostáva z troch testov s uzavretými otázkami. Tímy, ktoré sa kvalifikujú, t. j. úspešne zvládnu prvú etapu, postúpia do druhej etapy národného kola ESC.

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Dňa 25.1.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde kategória Z9 so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

      2.miesto Sofia Penjaková kvarta

      3.miesto Gabriela Pagáčová kvarta

     • Váž si a chráň

      Aj v tomto hesle sa niesol environmentálny workshop, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenska s Poľskom a sú do neho zapojení žiaci stredných škôl oboch krajín. Súčasťou workshopu bol aj videohovor so spolupracovníkmi z Poľska. Workshop bol organizovaný Žilinskou univerzitou v rámci medzinárodného projektu ENVIEDU a bol zameraný na oblasť environmentálnych rizík. Obsahovo zahŕňal najmä problematiku globálnych environmentálnych problémov, s ktorými sa žiaci stretávajú aj v rámci vyučovacích hodín na rôznych predmetoch. Mohli tak využiť svoje doterajšie vedomosti a aktívne sa zapájať do priebehu workshopu a prispieť aj svojim názorom. Pri riešení rôznych environmentálnych problémov v rámci pripravených aktivít museli zapojiť svoje "sivé mozgové bunky", popremýšľať a navrhnúť aj možné opatrenia. Následne bola žiakom priblížená aj téma geohazardov, ako sú napr. zosuvy, otrasy, povodne atď. Aj

    • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK
     • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK

      Martin Blaško, študent 4. B triedy, vyhral v konkurencii 2120 študentov stredných škôl v Žilinskom kraji.14.2. 2023 si Martin prevzal diplom za prvé miesto v školskom kole 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Diplom mu odovzdala riaditeľka EO pani M. Budziak. Ekonomickú olympiádu organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Školské kolo Ekonomickej olympiády sa konalo 13. 12. 2022 online formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 7 študentov. Z nich M. Blaško, J. Moravčík, B. Benčo, B. Jackanín a J. Bartánus, všetci zo 4. B, postúpili na krajské kolo Ekonomickej olympiády. Dňa 14. 2. 2023 riešili teoretické aj praktické úlohy zamerané na ekonomické témy priamo na Žilinskej univerzite v Žiline. Našim študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov. Blahoželáme Martin!

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Piatok 24. 3. 2023
  • Sledujte nás :

   •        2 % DANE

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

    Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu nášho

    OZ  ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.​​​​​​​

    Pre uľahčenie práce máme k dispozícii predvyplnené tlačivo:

     Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf

    Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

    • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu
    • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy

    Ceníme si Vašu ochotu pomôcť,

    vopred ĎAKUJEME za každý príspevok.


  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 15654726