• Zoznam absolventov od šk. r. 1975/76

   • Predmetová komisia informatiky pripravila za spolupráce študentov 1., 2. ročníka a študentov kvarty a kvinty zoznam maturantov našej školy od šk. roka 1975/76 podľa jednotlivých tried. Zoznam na prehliadanie a stiahnutie je v prílohe vo formáte pdf. Menoslov bol vypracovaný odpisovaním mien z výročných správ, ospravedlňujeme sa vopred za prípadné chyby a prosíme opravu mena poslať zostavovateľom zoznamu na e-mailovú adresu skola@gymrk.sk.

    Zostavovatelia zoznamu: RNDr. Daniel Polčin, CSc., Mgr. Ján Putera, RNDr. Dušan Dírer, Mgr. Lucia Pechová, Mgr. Lucia Dzurendová, Mgr. Renáta Kodríková.

    Dúfame, že zoznam pomôže našim bývalým študentom v prípade potreby rýchlo vyhľadať mená svojich spolužiakov a študentov z požadovaného ročníka. 

    absolventi.pdf