• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium Ružomberok
   • Telefón
   • sekretariát:
    +421 44 432 31 04
    +421 905 66 90 14

    Riaditeľka školy
    Mgr. Bc. Iveta Kmeťová
    +421 948 83 00 73

    Zástupkyňa riaditeľky školy
    Mgr. Renáta Kodríková
    +421 44 432 80 65
    +421 918 77 82 27
   • Adresa školy
   • Š. Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok
    034 13 Ružomberok
    Slovakia
   • Školská jedáleň
   • +421 44 432 96 45