• Projekt Zmudri do škôl 2021/2022

   • S pestrými, dynamickými a vtipnými videami od Zmudri sme mali dobré skúsenosti na etickej výchove už v minulom školskom roku.

    Z tohto dôvodu sme sa radi zapojili aj v tomto školskom roku do projektu Zmudri do škôl 2021/2022. Na hodinách etickej výchovy v sexte, I.A, I.B a kvinte sme sa venovali tematickým okruhom Ako sa chrániť na internete a Ako sa brániť hoaxom a zlepšovať kritické myslenie. Pútavo spracované interaktívne videá v jazyku blízkemu teenagerom obohatili naše hodiny, pomohli im rozšíriť ich obzory, získať prehľad a umožnili im následne diskutovať o aktuálnych celospoločenských problémoch.

    Vďaka nášmu zapojeniu do projektu sa nám podarilo získať do školy pre žiakov a vyučujúcich etickej výchovy Príručku prežitia na divokom webe, ktorá nám umožňuje venovať sa aktuálnej problematike zaujímavou formou aj v offline priestore.