• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

    Zákon umožňuje darovať 2 % daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše občianske združenie zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.

    Dovoľujeme si Vás požiadať v mene OZ PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% Vašej dane z príjmu.

    Tento dar neznamená pre Vás - darcov žiadne zvýšené finančné náklady, pretože túto čiastku by ste odviedli štátu. Pre nás však Vaše 2 %  znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvoja školy v prospech žiakov, Vašich detí.

    Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

    • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
    • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
    • zrekonštruovať učebne a školské priestory,
    • rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.


    Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za každý príspevok pre naše OZ PRO GYMNASIO

    Pre uľahčenie práce máme k dispozícii predvyplnené tlačivo: Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37906097
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37906097
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37906097
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.