• Zapoj sa do súťaže a pomôž nám vytvoriť logo, ktoré bude reprezentovať DIGI HUB!


     Súťaž je otvorená pre všetkých dizajnérov, bez ohľadu na skúsenosti.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Zimné účelové cvičenie
     • Zimné účelové cvičenie

      Dňa 8.9.2023 sa naša škola rozhodla využiť krásne počasie a usporiadať zimné účelové cvičenie. Študenti gymnázia mali jedinečnú príležitosť opustiť školské lavice a vydať sa do okolitej prírody zlepšiť svoje schopnosti v terénnom prostredí. Triedy príma až kvarta zamierili do Čutkovskej doliny, kde na nich čakali prednášky z topografie a horskej záchrannej služby. Skúsenosti a rady starších kolegov obohatili študentov o cenné informácie, ako sa správať v horskom prostredí a ako sa vyhnúť rizikám. Súčasťou prednášky bolo aj vysvetlenie etiky v horách a ochrany prírody. Na záver nechýbali ani športové súťaže. Triedy I.A, I.B a kvinta absolvovali nenáročnú turistiku cez Obrovu cestu a druháci zvyšovali svoju fyzickú kondíciu trasou na Vlkolínske lúky. Kombinácia fyzickej aktivity a prekrásnej prírody mala pozitívny vplyv na zdravie a pohodu našich študentov.

    • Krásne letné prázdniny
     • Krásne letné prázdniny

      Všetkým kolegom, žiakom, rodičom, rodinným príslušníkom a priateľom školy

      želám príjemné letné mesiace a veľa krásnych zážitkov.

      Oddýchnite si na dovolenke a naberte veľa energie do nasledujúceho školského roka.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Renovácia podlahy v telocvični
     • Renovácia podlahy v telocvični

      Naša škola v súčasnosti disponuje jednou telocvičňou, ktorá je počas celého školského roka plne obsadená. Jej využívanie ju časom poznačilo natoľko, že si vyžadovala isté opravy a modernizáciu priestorov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do výzvy grantového programu ,,Vráťme šport do škôl“, ktorý je zastrešený Žilinským samosprávnym krajom. Naším cieľom bola renovácia podlahy, vytýčenie ihrísk a vymaľovanie čiar. Projekt bol v júni 2023 úspešne zrealizovaný, a tak sa študenti pri nástupe do nového školského roka 2023/2024 môžu tešiť na vynovené priestory.

     • II.B v Prahe

      Trieda II.B ukončila tento školský rok výletom do Prahy. Aj keď náš pobyt trval iba tri dni, stihli sme navštíviť pomerne veľa známych miest: Václavské námestie, Prašnú bránu, Karlov most a taktiež sme sa pokochali nádhernými výhľadmi z veže Orloja. Počas prehliadky hradného komplexu Pražského hradu sme si pozreli Zlatú uličku, Baziliku svätého Jiří, Katedrálu sv. Víta a Starý kráľovský palác.

    • Výsledky dotazníka spokojnosti s digitalizáciou školy
     • Výsledky dotazníka spokojnosti s digitalizáciou školy

      V období od 17. marca 2023 do 24. marca 2023 mali žiaci našej školy v rámci projektu DiGi HUB sprístupnený dotazník spokojnosti s digitalizáciou školy. Do dotazníka sa zapojilo celkovo 212 žiakov.

      Teší nás, že sme dokázali získať mnoho pozitívnych výsledkov, ktoré sa týkajú školy ako celku. Zároveň si však uvedomujeme, že existujú aj určité oblasti, kde sme identifikovali negatívne aspekty. Na základe toho, sme vytvorili balík cieľov, v ktorých chceme dosiahnuť zlepšenie. Viac si prečítajte na podstránke I. pilier v sekcii DiGi HUB kde nájdete aj prezentáciu s detailnou analýzou dotazníka.

    • II.A výletuje
     • II.A výletuje

      Náš triedny koncoročný výlet sme poňali veľmi aktívne. Človek by ani neveril, čo všetko sa dá za pár dní zažiť...

      Naše ubytovanie priamo v historickom centre Bratislavy bolo praktickým východiskovým bodom. Fascinujúca hra so zrkadlami nás očarila v Multiu. Nenechali sme si ujsť ani performance influencerov Porscheboya a Exploited, ktorí nás osobitne pozdravili a privítali a Jakub dokonca vyhral aj mikinu :-) Potešila nás od nich aj cukrová vata s minerálkou.Tiež sme si vychutnali malebné výhľady na bratislavské dominanty.

     • Celoštátne kolo súťaže 3D TLAČ

      Dňa 20.04.2023 sa konalo celoštátne kolo súťaže 3D TLAČ. Hlavným cieľom súťažnej práce bolo vytvoriť trojrozmerný model zveráka, ktorý by bol následne vytlačiteľný na 3D tlačiarni. Súťažiaci mali na vypracovanie úlohy celkovo štyri hodiny.

      Gratulujeme žiakovi Samuelovi Suchoňovi I.B, ktorý s odhodlaním a kreativitou obsadil na tomto celoštátnom kole 2. miesto! Jeho model vynikal precíznou prácou, kreativitou a technickými schopnosťami. Je evidentné, že Samuel venoval veľkú pozornosť detailom a použil svoje znalosti 3D tlače a dizajnu na vytvorenie vynikajúceho výsledku. Prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • Projekt Zmudri do škôl 2022/2023
     • Projekt Zmudri do škôl 2022/2023

      Aj v tomto školskom roku sme sa na hodinách etickej výchovy radi zapojili do projektu Zmudri do škôl 2022/2023. Projekt pomáha mladým pripraviť sa lepšie na reálny dospelácky život.

      Ide o interaktívne, pestré a dynamické videá s praktickými vecami do života, po ich pozretí nasleduje vždy kvíz, riešenie úloh, diskusia k danej téme v triede a príklady z praxe. Na konci úspešne absolvovaného modulu čaká žiakov okrem dobrého pocitu aj odmena vo forme diplomu.

    • Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

      Aj v tomto školskom roku sa na našom Gymnáziu realizoval Týždeň finančnej gramotnosti. V dňoch od 13. 6. do 21. 6. 2023 sme sa na hodinách občianskej náuky a na spoločenskovednom seminári venovali ekonomike a financiám. Študenti prímy, sekundy, tercie a kvinty sa naučili rozlišovať debetnú a kreditnú kartu, porozumeli súvislosti medzi úverom a úrokom. Na praktických zadaniach z pracovného listu si vyskúšali vypočítať úroky pri čerpaní úveru. Študenti rozvíjali svoju finančnú gramotnosť aj v zadaní, pri ktorom museli vybrať akceptovateľný dlh a argumentačne zdôvodniť svoj výber. Študenti vyšších ročníkov sa oboznámili s rôznymi finančnými inštitúciami a ich produktmi. Viacerí študenti už majú v banke založený účet a využívajú služby banky. Na spoločenskovednom seminári pre tretí ročník si študenti preverili svoje vedomosti v teste finančnej gramotnosti. Ďakujem vyučujúcim OBN za spolupr

    • Gymnasticko-športový deň
     • Gymnasticko-športový deň

      Dňa 6.6.2023 organizovala naša škola XII. ročník športového podujatia pod názvom ,,Gymnasticko – športový deň“. Záujem zo strany MŠ a ZŠ bol veľmi veľký, a tak naše gymnázium privítalo v tento deň spolu 228 detí z materských a základných škôl z Ružomberka.

      Počas celého doobedia sa deti zapájali do rôznych cvičení a súťaží, ktoré boli prispôsobené ich veku a schopnostiam. Gymnastika je skvelý spôsob, ako rozvíjať koordináciu, silu a flexibilitu, a toto podujatie poskytlo deťom jedinečnú príležitosť naučiť sa nové pohyby a zdokonaliť svoje gymnastické zručnosti. Svoj potenciál rozvíjali i v športových hrách (futbal, florbal, basketbal), či atletike. Deti sa tešili z každého okamihu a snažili sa prekonať samých seba. Pomoc na jednotlivých stanovištiach zabezpečovali študenti gymnázia z III.A a III.B triedy pod vedením telocvikárov.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Streda 27. 9. 2023
  • Sledujte nás :

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 16118766