• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Prednáška - Zdravá životospráva

      Dňa 18.5.2022 sa pre študentov sexty a septimy uskutočnila prednáška s významným profesorom Johnom Scharffenbergom, MD, MPH (Univerzita Loma Linda, Kalifornia).

      Pán profesor mal pripravenú zaujímavú prednášku na tému - 7 preventívnych faktorov pre zdravých Slovákov.

      Profesor sa narodil v Číne, je americký občan a pracoval v rôznych krajinách sveta. Má už 98 rokov, ale je činný, čulý a optimisticky naladený. Stále má čo povedať a sám je najlepším dôkazom toho čo učí.

     • Výsledky prijímacieho konania

      V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2022/2023.


      Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole najneskôr do 23. mája 2022.

     • MATURANTI 2022

      Po ukončení rozlúčky sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi učiteľmi, aby si aj po rokoch mohli pri fotografiách zaspomínať na krásne študentské časy strávené na našej škole.

      Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

      V piatok 13.5.2022 sa maturanti rozlúčili so školou.

      Rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň patrí
      k nezabudnuteľným chvíľam študentského života na našej škole.

      Počas rozlúčky boli riaditeľkou školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Študenti nižších ročníkov pripravili zaujímavý kultúrny program.

     • Banská Štiavnica

      Po pandémii opäť na exkurzii.

      5. mája 2022 sme so žiakmi sexty, septimy a kvinty navštívili "historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Naším cieľom bol rodný dom Sládkovičovej "Maríny" Márie Pišlovej, ktorý pred úplným zničením zachránili dvaja nadšenci a oživili tak príbeh lásky podobný tomu shakespearovskému...Ich originálny nápad dnes láka mnohých nielen zaľúbených, ale aj tých, ktorí si chcú svoje životné príbehy uchovať v "banke lásky". Banská Štiavnica je známa aj ťažbou kovov, najmä striebra, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. My sme sa rozhodli vstúpiť do štôlne Bartolomej, kde sa kedysi ťažilo striebro. Priestory bane sú už prispôsobené turistom, ale aj tak sme si veľmi živo vedeli predstaviť ťažkú prácu baníkov, častokrát detí a žien za minimálnu

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Dňa 12.4.2022 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

      Kategória Z8 (trieda tercia):

      Gabriela Pagáčová 1.miesto

      Sofia Penjaková 1.miesto

    • Francúzština zábavne
     • Francúzština zábavne

      V pondelok 9. mája pri príležitosti Dňa Európy prijalo ružomberské gymnázium francúzskeho stážistu z Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici.

      V duchu motta Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti“ sa študenti francúzštiny zapojili do kvízu na tému Frankofónia.

      V uvoľnenej atmosfére mohli žiaci klásť otázky vo francúzštine a objavovať rôzne aspekty francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie.

    • Projekt Vráťme šport do škôl
     • Projekt Vráťme šport do škôl

      Naša škola sa zapojila do výzvy Vráťme šport do škôl.

      Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej športovej infraštruktúry a zlepšenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Vďaka tomu sme získali príspevok z grantového programu ŽSK na rok 2022. Škola za tieto financie zrekonštruuje miestnosť na pohybovú výchovu a doplní materiálno - technické vybavenie pre predmet telesná výchova.

    • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ
     • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ

      V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Pozvaní boli všetci účastníci CK OFJ, medzi ktorými bola aj Linda Fidesová zo septimy.

      Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTY, ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším počtom bodov, víťazmi sú všetci, lebo neváhajú venovať svoj čas a energiu ďalšiemu vzdelávaniu a práci na sebe, čo sa zaiste zúročí aj v ich ďalšom študijnom a profesijnom živote.

     • JUNIOR INTERNET

      Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vyhlásila tento rok 17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, digitálnu grafiku a dizajn, kreatívne písanie textov, tvorbu blogov alebo vlogov, tvorbu vzdelávacích projektov či programovanie aplikácií.
      Súťaž obsahuje tieto kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sietí (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

     • Ekologický deň v múzeu

      V utorok 26.04.2022 sa naši najmladší žiaci z prímy a sekundy vybrali do neďalekého Liptovského múzea, kde sa zúčastnili podujatia s názvom "Ekologický deň v múzeu".

      V múzeu bola pre nich pripravená prehliadka predmetov z minulosti vyrobených z prírodných materiálov spojená so zaujímavým výkladom a po odbornej prednáške žiaci absolvovali aj ukážku tvorivých dielní. Tvorilo sa, ako inak, z odpadových materiálov. Niektorí žiaci si aj sami niečo vyrobili a odniesli si tak z múzea aj peknú pamiatku. Okrem toho si žiaci z múzea odniesli nové zážitky a veríme, že aj cieľ, ktorým bolo zvýšenie povedomia žiakov v oblasti šetrného zaobchádzania s prírodou, bol naplnený.

    • PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

      Dňa 30.3.2022 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória P8 (trieda tercia)

      Sofia Penjaková 1.miesto

      Gabriela Pagáčová 3.miesto

      Kategória P7 (trieda sekunda)

      Dorota Pitáková 2.miesto

     • IQ olympiáda

      "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

      V termíne od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022 prebiahali na druhom stupni základných škôl (6. - 9.ročník) a prvom stupni osemročných gymnázií (príma - kvarta) školské kolá IQ olympiády - súťaži, ktorá nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania. Celkovo sa do neho zapojilo 9585 riešiteľov, z toho v našom kraji 1438.

    • Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

      Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 21.apríla 2022 ( štvrtok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Environmentálne workshopy na našej škole

      Dňa 30.03.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop v rámci projektu „Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny“, do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt je zameraný na v súčasnosti veľmi aktuálne témy, ako je územná ochrana, druhová ochrana a stráž prírody. Organizuje ho Žilinská univerzita a zapojených je celkovo 40 základných a stredných škôl na celom Slovensku.

     • Blahoželanie k úspechu

      V dňoch 1. – 3. apríla 2022 sa študent sekundy Matúš Cíbik zúčastnil spolu so svojím kolektívom MHK Ružomberok turnaja najvyššej klubovej úrovne triedy AA SPRING CHALENGE CUP v Prahe. Turnaja sa okrem MHK Ružomberok zúčastnili aj české kluby. MHK Ružomberok postúpil po jednotlivých víťazstvách do semifinále a následne do finále, z ktorého vyšiel ako víťaz a do Ružomberka tak priniesol krásne 1. miestozlatú medailu. Nielen Matúšovi, ale aj celému kolektívu blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa takýchto úspechov.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023
  • Prijímacie skúšky 2023/2024 

   https://gymrk.edupage.org/a/vysledky 

  • Sledujte nás :

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 15925212