• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Pondelok 20. 3. 2023
  • Sledujte nás :

   •        2 % DANE

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

    Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu nášho

    OZ  ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.​​​​​​​

    Pre uľahčenie práce máme k dispozícii predvyplnené tlačivo:

     Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf

    Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

    • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu
    • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy

    Ceníme si Vašu ochotu pomôcť,

    vopred ĎAKUJEME za každý príspevok.


  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 15640631