• Partnerstvo škôl Gymnázium Ružomberok - Gymnázium Weinböhla

   • Žiaci 3.P (tercie) nášho gymnázia začali v školskom roku 2022/2023 spolupracovať so žiakmi triedy 6.B Gymnázia vo Weinböhla v blízkosti Dražďan v Nemecku.

     

    Projekt spolupráce prebieha v dvoch cudzích jazykoch - nemeckom a anglickom. Pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a Mgr. Lucie Dzurendovej žiaci plnia zadané úlohy, pomocou ktorých sa spoznávajú a prehlbujú si tak vedomosti v cudzom jazyku. 

     

    Ich prácu si môžete pozrieť na tejto internetovej stránke:

    Padlet - Partnerstvo skôl