• V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2023/2024.


    Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení  na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole najneskôr do 24. mája 2023. 

    Priloha_c.1_-Potvrdenie_o_nastupeninenastupeni_na_studium.docx

    Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu voči rozhodnutiu písomne odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí uchádzači potvrdia nástup na štúdium, pravdepodobnosť zmeny rozhodnutia a následné prijatie žiaka na odvolanie sú veľmi vysoké.

    V súlade s platnou legislatívou MŠŠVaV SR výsledky sú zverejnené dňa 19.5.2023 .

    Vysledky_prijimacieho_konania_do_1.rocnika_osemrocneho_vzdelavacieho_prigramu.pdf

    Vysledky_prijimacieho_konania_do_1.rocnika_stvorrocneho_vzdelavacieho_programu.pdf