• O projekte

     • L'EAU ... notre trésor en commun

      VODA ... náš spoločný poklad

      Naša škola je koordinátorom bilaterálneho projektu o vode v rámci programu Erasmus+, KA 229 Školské výmenné partnerstvá.

      V projekte spracovávame tému „voda“ z rôznych uhlov pohľadu, s dôrazom na enviromentálne otázky. Žiaci spoznávajú a porovnávajú vodu v prírodnom prostredí kontinentálneho štátu (Slovensko) a ostrovnej krajiny (Réunion).

      Našim partnerom v projekte je COLLEGE TERRAIN FAYARD, Saint André, škola na ostrove Réunion ( pri Mauríciu) , ktorý je administratívnou súčasťou Francúzskej republiky. 

      Projekt začal v septembri 2020, pôvodný termín ukončenia bol august 2022, ale vzhľadom na situáciu okolo pandémie covid-19 sme museli realizáciu projetu prerušiť.

      Po schválení Národnou agentúrou Erasmus+ je koniec projektu naplánovaný na jún 2023.

      Plánované mobility:

      - marec 2023 na ostrove Réunion

      - máj 2023 na Slovensku

   • Partneri