• Zapoj sa do súťaže a pomôž nám vytvoriť logo, ktoré bude reprezentovať DIGI HUB!


     Súťaž je otvorená pre všetkých dizajnérov, bez ohľadu na skúsenosti.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Zacvičte si s Mikulášom
     • Zacvičte si s Mikulášom

      V dňoch 5.12. a 6.12.2022 sa v priestoroch nášho gymnázia konal XI. ročník podujatia
      s názvom ,,Zacvičte si s Mikulášom“. Táto úspešná akcia je už každoročne zaradená aj do
      Ružomberského adventného kalendára a robí dobré meno nielen našej škole ale aj mestu
      Ružomberok. Po dvojročnej pauze spôsobenej Covidom bol o akciu veľmi veľký záujem.

     • Exkurzia do predvianočnej Viedne

      V dňoch 24. 11. 2022 a 1. 12. 2022 sa študenti z viacerých tried osemročného a štvorročného gymnázia pod vedením PhDr. Kataríny Mayerovej a Mgr. Lucie Pechovej zúčastnili exkurzie do predvianočnej Viedne.

      Počas exkurzie žiaci absolvovali prechádzku po historickom centre Viedne. Mali možnosť vidieť Štátnu operu, Dóm svätého Štefana, Kostol Sv. Petra a stĺp Najväčšej Trojice (Morový stĺp). Postupne prešli k Hofburgu, kde si študenti mohli prezrieť vykopávky z rímskych čias. V rámci prehliadky študenti navštívili Umeleckohistorické múzeum. Cestou na vianočné trhy videli Rakúsky parlament a radnicu. Atmosféru vianočných trhov zosilnilo osvetlenie vianočného stromčeka a vianočná výzdoba hlavného mesta Rakúska.

     • 15. ročník Dejepisnej olympiády

      Dňa 2. 12. sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 14 študentov našej školy. Súťažiaci absolvovali písomný test z preberaných učív aj z doplnkových okruhov. Svoje vedomosti ukázali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Napriek náročným testom sa 12 študentov stalo úspešnými riešiteľmi a boli ocenení diplomom. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole Dejepisnej olympiády.

      V kategórii F (príma)
      1. miesto: Tomáš Gurega
      2. miesto: Sára Odleváková

     • Školské kolo OĽP

      Nosnou témou 25. ročníka Olympiády ľudských práv a 5. ročníka Ceny prof. M. Kusého je Zápas za mier, demokraciu a ľudské práva pokračuje. Tieto slová odzneli aj dňa 5. 12. 2022, kedy sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž začala písomným testom. Študentky si preverili svoje vedomosti z práva a politológie. V ústnom kole súťaže využili svoje argumentačné schopnosti. S využitím kritického myslenia analyzovali simulované zadania z reálneho života. K prvému miestu v školskom kole Olympiády ľudských práv blahoželáme Natálii Kurcinovej z oktávy. Úspešnou súťažiacou, ktorá skončila na druhom mieste bola Lola Hudeková z III. A triedy. Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2022/2023 pokračuje krajským a celoslovenským kolom.

    • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK
     • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK

      Nadácia NN ľuďom zorganizovala prvý ročník vedomostnej súťaže zameranej na finančnú gramotnosť. Súťaž FINNKVÍZ sa konala 23. 11. 2022 on-line formou. Súťažiaci museli za 40 minút odpovedať na 20 otázok. Využili svoje poznatky z matematiky aj z občianskej náuky. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 5 študentov. Fabián Filipp, z I. A triedy, vyhral prvé miesto spomedzi 940 súťažiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. Získal plný počet bodov. Všetci naši študenti, ktorí súťažili, sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže FINNKVÍZ.

    • Finančná gramotnosť pre štvrtákov
     • Finančná gramotnosť pre štvrtákov

      Dňa 2. 12. 2022 si študenti posledných ročníkov mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Teoretické poznatky ale aj cenné rady do života im podali odborníci pán Slimák a jeho dcéra, naša bývala študentka, Mgr. Liptáková Soňa. Ústrednou témou vzdelávania k finančnej gramotnosti bol dôchodkový systém. Prednášajúci študentom opísali všetky tri piliere dôchodkového systému na Slovensku. Vzhľadom na to, že viacerí študenti popri štúdiu aj brigádujú, zídu sa im praktické rady o druhom dôchodkovom pilieri. Treba mu venovať osobitnú pozornosť aj kvôli legislatívnym zmenám. Poslanci NR SR schválili novelu Zákona č. 34/2004 Z. z. Tento Zákon o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Vzhľadom na to, že študenti sú do

    • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky
     • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky

      Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a názov celoslovenskej kampane. Toto nevyliečiteľné ochorenie je celosvetovým problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého z nás.

      Na našej škole sme sa už po druhý rok zapojili do tejto kampane a pripravili niekoľko akcií na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS. V relácii v školskom rozhlase sme si zdôraznili, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie. Na hodinách etickej výchovy sme si pozreli prezentáciu Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS a následne svoje vedomosti otestovali v kvíze. Tiež sme spoločne vyrábali červené stužky, ktoré sme si pripínali ráno pri príchode do školy.

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
     • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny

      Vo štvrtok 24.11. na našu školu zavítal Elie, ktorý je na stáži vo Francúzskej aliancii v Banskej Bystrici. Jedným z jeho poslaní je aj stretávať sa so slovenskými študentmi na školách a umožniť im prakticky využiť vedomosti z francúzskeho jazyka a tiež im priniesť kúsok Francúzska na Slovensko.

      Na našej škole sa s ním mali možnosť stretnúť žiaci zo IV.A, IV.B a III.A. Elie si pre nich pripravil rôzne aktivity, predstavil im mesto, z ktorého pochádza. Stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére.

    • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB
     • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB

      Dňa 29. 11. 2022 Adrián Poliak priblížil našim študentom štvrtého ročníka štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Adrián je náš bývalý študent. Štvrtý rok navštevuje študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie na UMB v Banskej Bystrici. Adrián prostredníctvom prezentácie a krátkych videí informoval o všetkých formách štúdia ako aj o študijných programoch na Ekonomickej fakulte. Upozornil tiež na možnosť štúdia v cudzom jazyku. Adrián Poliak absolvoval jeden rok štúdia v zahraničí v Aténach a to vďaka programu Erasmus+ do ktorého je zapojená aj UMB v Banskej Bystrici. Adrián Poliak štúdium na Ekonomickej fakulte odporučil aj našim študentom.

     • Veľa úspechov v novej pracovnej pozícii.

      Dnešným dňom bol náš kolega, pán RNDr. Dušan Dírer, slávnostne menovaný do funkcie starostu obce Liptovská Štiavnica, a tak svoje pôsobenie na našej škole na čas výkonu tejto funkcie prerušuje.

      V novej etape jeho pracovného života mu želáme veľa úspechov, spokojnosti a naplnených očakávaní.

      Dúfame, že i napriek jeho pracovnému vyťaženiu, si nájde čas a príde nás, svojich kolegov a študentov, občas pozrieť .

    • Deň bez batohu
     • Deň bez batohu

      "Vezmi si svoje veci do školy v čomkoľvek okrem bežnej školskej tašky. Buď originálny a vymysli čo najbláznivejšiu „nádobu“ na svoje veci."

      V duchu tejto výzvy sme 23. novembra v škole zorganizovali Deň bez batohu.

      Okrem toho, že sme si spríjemnili jeden školský deň, zapojili sme sa do akcie, ktorej cieľom je pripomenúť si, že milióny detí na celom svete musia chodiť kilometre do školy pešo, knihy a školské pomôcky si nosia v rukách, pretože si nemôžu dovoliť školské tašky.

    • Školská kolekcia
     • Školská kolekcia

      Pozor novinka !

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia (dizajn je motív č.1 - vyhral v hlasovaní), ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu:

      https://www.kraloveskoly.cz/ruzomberok/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 11.12. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

    • Linda Fidesová ocenená na radnici
     • Linda Fidesová ocenená na radnici

      Študentka oktávy Linda Fidesová bola v pondelok 21. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenená na slávnostnej ceremónii na MsÚ Ružomberok.

      O kultúrny program sa postarala svojim spevom Veronika Gerátová, tiež študentka našej školy.

      Linda patrí medzi nadaných študentov so zodpovedným prístupom k povinnostiam.

     • Okresné kolo vo florbale žiakov

      Dňa 11.11. 2022 sa uskutočnil turnaj študentov stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčatnili 4 stredné školy a hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo odohralo tri zápasy. Všetky tri zápasy vyhrali, aj keď to boli tesné výsledky a dramatické zápasy. Turnaj sme vyhrali a postúpili sme do kvalifikačného kola.

     • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov

      Dňa 08.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili na Majstrovstvách okresu vo volejbale žiakov. Turnaja sa zúčastnilo až 9 škôl, čo je krásna účasť a hralo sa v 3. základných skupinách po 3 tímy. Naše družstvo postúpilo zo základnej skupiny a hrali sme finálovú skupinu spolu so ZŠ Klačno a ZŠ Bystrická cesta. Po tesnom víťazstve nad ZŠ Bystrická cesta 2:1 na sety nás čakal finálový zápas so ZŠ Klačno. Po dramatickom priebehu sme bohužiaľ prehrali zápas 1:2 na sety a obsadili sme nepopulárne 2. miesto.

    • Gymnázium bajkom
     • Gymnázium bajkom

      V mesiacoch október a november si mohli naši študenti a učitelia vyskúšať mestský elektrobicykel, ktorý nám prepožičalo občianske združenie Bajkom. Cieľom takýchto akcií združenia je podporiť rozvoj ekologickej dopravy v našom meste, vytvorenie bezpečných ciest pre všetkých.

      Vyberáme z vyjadrení študentov a učiteľa, ktorí nejaký čas elektrobicykel používali:

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Utorok 26. 9. 2023
  • Sledujte nás :

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 16118654