• Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky - INEKO zverejnil rebríček škôl, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v školskom roku 2020/2021. Rebríček sa zostavuje na základe výsledkov žiakov škôl, pričom sa do úvahy berú viaceré kritériá, ak napríklad maturity, prijímanie absolventov školy na vysoké školy, testovania, mimoriadne výsledky,...
    • Vážení rodičia, stravníci,

     v rámci skvalitňovania služieb školskej jedálne (ŠJ) Vám ponúkame nové služby:

     klasické papierové lístky nahrádzame elektronickými čipmi, platba za obedy a objednávanie stravy budú realizované Internetom.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Okresné kolo súťaže Pytagoriáda 2020/21
     • Okresné kolo súťaže Pytagoriáda 2020/21

      prebehlo taktiež ako školské kolo formou online...

      Dňa 14.4.2021 sa konalo okresné kolo súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa ho zúčastnilo 13 žiakov prímy (v tejto kategórii súťažilo 67 žiakov), 4 žiaci sekundy (medzi 40-timi žiakmi) a 10 žiakov tercie (taktiež medzi 40-timi žiakmi).

      V okresnom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky - z prímy boli štyria úspešní riešitelia, pričom sa Michaela Horváthová umiestnila na 1.mieste, Adrián Zuberec na 3.mieste; zo sekundy boli dvaja úspešní riešitelia a v tejto kategórii sa Gabriela Pagáčová umiestnila na 2.-3. mieste (s rovnakým výsledkom ako "konkurent" so ZŠ s MŠ Komjatná), 4. miesto obsadila Laura Marenčíková...

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

      Žiaci prímy a sekundy sa veľmi úspešne popasovali s úlohami OK MO.

      Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov základných škôl a prímy až tercie osemročných gymnázií. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizovalo online formou.

      Veľmi úspešne nás reprezentovali hlavne žiaci prímy (kategória Z6: šiesty ročník ZŠ a príma OG).

     • Štyri víťazstvá Tomáša Lakoštíka

      S potešením môžeme vyjadriť radosť nad tým, že sa naši študenti sa zapojili do Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“ 2021. Veronika Gerátová, Andrej Pecník a Tomáš Lakoštík, študenti sexty nahrali súťažné video Qué Vendrá. Zviditeľnili svoju tvorbu, kreativitu aj umelecký potenciál. Tomášovi Lakoštíkovi sa podarilo s jeho filmom The Washing Machine získať štyri ocenenia. Vyhral 1. miesto v kategórii krátky hraný film, zároveň získal aj „Zlatú klapku“ za chlapčenský herecký výkon pred kamerou. Tomáš presvedčivo stvárnil pocity teenagera vo svojom filme. Odborná porota uznala aj vynikajúcu réžiu filmu The Washing Machine. Tomáš Lakoštík tak získal 1. miesto aj ako režisér svojho filmu. Vzhľadom na tieto úspechy bola nášmu študentovi udelená aj špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Príď študovať k nám...

      Snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa? Potrebuješ čas na rozmyslenie? U nás ho získaš. Po 2 rokoch si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia. Zmaturuješ a pokračuješ na vysokej škole. Nemusíš sa rozhodovať dvakrát. Jednoduché.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Oznamy vedenia školy:

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

  •         Inštrukcie - samotestovanie covid 19

   Pozrite si infografiku: ako postupovať pri COVID-19