• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Okresné kolo chemickej olympiády

      Dňa 30.03.2023 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kat. D, ktorého sa po úspešnom zvládnutí školského kola zúčastnili žiaci kvarty Gabriela Pagáčová a Matúš Podskuba. Absolvovali teoretickú aj praktickú časť a overili si tak svoje vedomosti a zručnosti z chémie. Súťažili v silnej konkurencii „chemikov“, v ktorej sa im podarilo získať:

    • PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

      Dňa 21.3.2023 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória P6 (trieda príma)

      Ľubomír Bačkor 2. miesto

      Kategória P8 (trieda tercia)

      Dorota Pitáková 3. miesto

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

    • Ocenenie pedagogickej práce
     • Ocenenie pedagogickej práce

      Mgr. Ivana Tomajková a Mgr. Monika Šindléryová

      ocenené pri príležitosti Dňa učiteľov 2023 za vynikajúcu pedagogickú prácu.

      Status a práca pedagógov v dnešnej dobe sú často nedocenené. Pôsobenie pedagógov nie je len v oblasti vzdelávania, nezanedbateľná je tu výchovná činnosť učiteľa na žiaka. Každý, kto strávil za katedrou aspoň nejaký čas, vie, že táto práca vytvára veľký psychický tlak. Preto je dôležité nielen finančné ohodnotenie učiteľov, ale i morálne ocenenie ich práce.

    • Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

      Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 18.apríla 2023 ( utorok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • LAST WISH

      Dňa 12.4. 2023 sa triedy 4.P, 5.P, 6.P, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B zúčastnili anglického divadelného predstavenia s názvom LAST WISH vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

      Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia bola organizovaná profesionálnym neštátnym divadlom Divadelné centrum a odohraná jeho hercami.

    • Erasmus+ : Ostrov Réunion
     • Erasmus+ : Ostrov Réunion

      V marci 2023 sme so skupinou žiakov zo sexty a kvinty vycestovali na exotický ostrov Réunion v Indickom oceáne.

      Táto mobilita sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+:

      L'EAU ... notre trésor en commun

      VODA ... náš spoločný poklad

      V projekte spracovávame tému „voda“ z rôznych uhlov pohľadu, s dôrazom na enviromentálne otázky. Žiaci spoznávajú a porovnávajú vodu v prírodnom prostredí kontinentálneho štátu (Slovensko) a ostrovnej krajiny (Réunion). Našim partnerom v projekte je COLLEGE TERRAIN FAYARD, Saint André, škola na ostrove Réunion ( pri Mauríciu) , ktorý je administratívnou súčasťou Francúzskej republiky.

     • Súťaž 3D TLAČ

      Dňa 10. marca 2023 sa na Fakulte riadenia a informatiky Univerzity Žilina (FRI UNIZA) konalo finálové kolo súťaže 3D TLAČ. Celkovo sa do finále prebojovalo 13 finalistov z 233 prihlásených študentov z celého Slovenska. Medzi finalistami sa našiel aj talentovaný žiak z náško gymnázia, Samuel Suchoň (I.B), ktorý sa nakoniec umiestnil na 5. mieste.

     • Vstupenka na Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale

      Dňa 30.3.2023 sa v športovej hale T-18 v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Gymnázium Ružomberok, Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany). Tento záverečný duel bol v konečnom dôsledku pre nás rozhodujúci. Všetci sme si uvedomovali dôležitosť postupu na školské majstrovstvá SR, a preto sme do stretnutia vstupovali s tým, že urobíme maximum, aby sme ho vyhrali. Hráčky svojim zodpovedným prístupom podali slušný výkon a kolektívne poňatie v obrane tiež zohralo významnú úlohu. Dievčatá obidva zápasy zdolali hladko výsledkom:

     • Richard Juhás – víťaz celoslovenského kola ONJ

      Nemecký jazyk, veľakrát zaznávaný, veľakrát prehliadaný, nestráca na svojom význame ani dnes. V Európe je stále silným komunikačným prostriedkom. Aj na našom gymnáziu sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk.

      Obrovský úspech v nemeckom jazyku dosiahol náš študent Richard Juhás zo sexty. Po víťazstve v okresnom a krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku sa stal v školskom roku 2022/2023 víťazom 33. ročníka celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 26. a 27. marca 2023 v Bratislave.

    • Spievam po francúzsky 2023
     • Spievam po francúzsky 2023

      V piatok 24.3.2023 sa v Žiline uskutočnilo semifinále súťaže Spievam po francúzsky 2023. Zúčastnila sa ho aj naša žiačka z I.A Zuzana Pechová s piesňou Sunset od speváčky Adé. Sprevádzali ju dvaja hudobníci. Vystúpenie po hudobnej aj jazykovej stránke veľmi dobre zvládla a je to o to viac chvályhodné, že s francúzštinou začínala len tento školský rok v septembri. Z podujatia sme odchádzali nabití dobrou energiou, bohatší o nové skúsenosti a motivovaní pracovať na sebe ďalej.

     • Práva a povinnosti

      Pán Mgr. Zuberec Miroslav si pre študentov tercie dňa 31. 3. 2023 pripravil interaktívnu besedu na tému Práva a povinnosti. Venoval sa témam z Občianskeho zákonníka, Trestného zákona aj Trestného poriadku SR. Na konkrétnych príkladoch zo života žiakov vysvetlil aké právne úkony v akom veku môžu vykonávať. Od narodenia máme všetci spôsobilosť mať práva a povinnosti. Dovŕšením plnoletosti nadobúdame spôsobilosť na právne úkony. Na základe tejto spôsobilosti môžeme podpisovať zmluvy či disponovať so svojím majetkom. Pre žiakov je dôležitý medzník 14 rokov, pretože vtedy mladiství nadobúdajú trestnoprávnu zodpovednosť. Nesú zodpovednosť za svoje konanie. Pri každom svojom rozhodnutí by mladiství mali zvážiť možné dôsledky svojho konania. Pán Mgr. Zuberec žiakom tercie definoval protiprávne konanie s tým, že odlíšil trestný čin od priestupku. Študenti sa aktívne zapájali do besedy, prednášajú

     • Prevencia násilia

      Dňa 20. 3. 2023 študenti štvrtého ročníka rozširujúcej občianskej náuky absolvovali vzdelávanie na tému Násilie. Preventívnu aktivitu viedol kpt. Mgr. Kubišta Dušan z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku. Študentom zdôraznil, že násilie je porušovaním ľudských práv a slobôd, je to forma diskriminácie. Rozlišujeme fyzické a psychické násilie, sexuálne násilie, sociálne a ekonomické násilie. Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna. Každý človek má právo na život bez násilia! Ak viete, že vo vašom okolí dochádza k násiliu , volajte políciu t. č.: 158. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212. Ďalšie informácie zamerané na prevenciu násilia môžete nájsť na stránke: www.zastavmenasilie.sk

    • Spoznávame históriu nášho mesta
     • Spoznávame históriu nášho mesta

      Vo štvrtok 23. marca 2023 nás naše kroky počas seminára z dejepisu zaviedli na ružomberský mestský cintorín, kde sme navštívili pietne miesta známych ružomberských osobností.

      Pri miestach ich posledného odpočinku sme si povedali mnoho zaujímavých informácií o živote a prínose konkrétnych zosnulých pre mesto i Slovensko. Našu úctu sme im prejavili aj zapálením sviečky na ich hrobe či hrobke.

     • English Week

      Počas týždňa 13.3.-17.3.2023 sa na našej škole konal ďalší úspešný ročník kurzu English Week. Zúčastnila sa ho terajšia tercia a kvarta. Žiaci počas kurzu absolvovali 15 hodín angličtiny s americkým lektorom, ktorý mal pripravené zaujímavé aktivity a hry. Študenti mali jedinečnú možnosť obohatiť si slovnú zásobu o mnohé frázy týkajúce sa každodenných životných situácií. Bola to úžasná skúsenosť , ktorá im ukázala aká vie byť angličtina zábavná.

    • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy
     • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy

      V symbolický dátum 14.3. 2023 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sme si pripomenuli ťažký osud slovenského židovského obyvateľstva, ktoré ľudácky režim zbavil ľudských a občianskych práv a priniesol im utrpenie a smrť.

      Naši tretiaci a septimáni sa zúčastnili vzdelávacieho programu Úteky z táborov smrti a potom s lektorom absolvovali prehliadku vonkajších a vnútorných expozícii múzea. Múzeum holokaustu je po obsahovej i vizuálnej stránke na špičkovej úrovni, porovnateľnej so svetovými múzeami, a študentov mimoriadne zaujalo.

     • Lyžiarsky kurz 2022/2023

      V dňoch 13. - 17.2. a 20. - 24. 2. 2023 sa študenti 1. ročníka, kvinty a sekundy zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Prvý kurz absolvovali triedy I.B a kvinta, druhý kurz triedy I.A a sekunda.

      Lyžiarsky kurz sa uskutočnil po dlhšej dobe pobytovou formou. Ubytovaní sme boli v krásnej podtatranskej obci Ždiar a svoje lyžiarske schopnosti sme zdokonalovali v lyžiarskom stredisku Bachledova dolina - DENY.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023
  • Prijímacie skúšky 2023/2024 

   https://gymrk.edupage.org/a/vysledky 

  • Sledujte nás :

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 15925258