• ĎAKUJEME darcom, ktorí náš projekt zatiaľ podporili:

    Gajdoš Peter  LEAH

    Tišťan Adrián

    Lakoštíková Barbora

    Karkošiak Martin

    Bursa Dejan

    Kmeťová Iveta

    Baďová Zuzana

    Hrbček Branislav

    Švihra Bohuslav

    Bartošová Zuzana

    Piták Dušan

    Kodríková Renáta

    Drusková Milena

    Budiak  Vladimír

    Němec Jozef

    Pagáčová Valéria

    Karčová Gabriela

    Bendisová Lenka

    Pukajová Katarína

    Makovická Elena

    Kolár Juraj

    Hanák Marek

    Plaskúrová Lenka

    Haluška Rastislav

    Blaško Martin

    Pastorková Sylvie

    Horváth Vladimír

    Vladimír Pecho

    Penjaková Miriam

    Mesiarová Lenka

    Mach Libor

    Urban Miroslav

    Dzurendová Lucia

    Odleváková Andrea

    Gurega Michal

    Kudličková Tatiana

    Vrašťák Martin

    Líška Peter

    Bačkorová Kristína

    Králiková Katarína

    Koreň Juraj

    Valachová Milota

    Lukáčová Katarína

    Pasch Michal

    Žáčok Ľubomír

    Horváthová Mária