• 2 % dane

     • Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy !

      Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

      Zákon umožňuje darovať 2 % daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše občianske združenie zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.

      Dovoľujeme si Vás požiadať v mene OZ PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% Vašej dane z príjmu.

      Tento dar neznamená pre Vás - darcov žiadne zvýšené finančné náklady, pretože túto čiastku by ste odviedli štátu. Pre nás však Vaše 2 %  znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvoja školy v prospech žiakov, Vašich detí.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
      • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
      • zrekonštruovať učebne a školské priestory,
      • rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.


      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za každý príspevok pre naše OZ PRO GYMNASIO

      Pre uľahčenie práce máme k dispozícii predvyplnené tlačivo: Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.