• 1. Pilier - INOVÁCIA VZDELÁVANIA

        • Digitálny svet je neoddeliteľnou súčasťou moderného života, a preto chceme mať vo vyučovaní najmodernejšie technológie. Cieľom je vybaviť učebne najmodernejšími digitálnymi technológiami (hardvérom a softvérom) a zvýšiť pripravenosť učiteľov po odbornej stránke tak, aby ich v rámci svojich predmetov vedeli zaradiť do vyučovania. Spolu s digitalizáciou zabezpečíme zásadnú inováciu obsahu vzdelávania a zmodernizujme výučbu niektorých predmetov. Študentom umožníme pracovať s technológiami 21. storočia a rozvíjať svoje digitálne zručnosti v rámci prostredia školy