• II. Pilier - PODPORA TALENTOV

    • Cieľom je vytvoriť Digitálny Hub pre mimoškolské aktivity, ktorý bude moderným, kreatívnym centrom pre podporu talentov v digitálnych zručnostiach. Na to, aby sa tieto priestory stali atraktívnymi pre študentov, zabezpečíme ich revitalizáciu a rekonštrukciu, s ktorou v projekte počítame. V pláne máme vytvoriť niekoľko krúžkov z oblasti moderných technológií. Chceme rozvíjať zručnosti ako programovanie, videomaking, fotografovanie alebo 3D modelovanie. Záleží len na tom, čo bude mládež zaujímať najviac.  

     Tu naša snaha o podporu talentov nekončí. Pritiahneme odborníkov z IT prostredia a úspešných podnikateľov, ktorí môžu zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti formou výučby, workshopov alebo konferencií (podobne ako TEDx) pre predstavenie úspešných príbehov z reálneho podnikateľského prostredia.  
     Chceli by sme nadviazať spoluprácu s univerzitou a firmami, ktoré by žiakov motivovali zadávaním úlohreálneho života s cieľom podporiť kritické myslenie v riešení reálnych problémových situácií.