• III. Pilier - KOMPETENČNÉCENTRUM PRE STREDNÉ ŠKOLY

        • Cieľom je zdieľať  získané skúsenosti z implementácie nových digitálnych technológií vo vyučovaní pre vytvorenie Kompetenčného centra digitálnych zručností pre stredné školy. So strednými školami v Ružomberku zrealizujeme sériu spoločných workshopov a prezentácií vytvorených inovácií vo vyučovaní, ktoré budeme zdieľať ďalej medzi ostatné školy. Následne môžeme spolupracovať a učiť aj iné školy.