• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • 5. miesto
    • Basketbal stredných škôl · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Linda Fidesová

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda vo francúzskom jazyku · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Matúš Ondrejka

    • špeciálne ocenenie Komisie pre projekt, ktorý zodpovedá vysokej kvalite
    • JUNIOR INTERNET - JuniorLEARN · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • súťažný projekt: http://www.lucy.epizy.com/
  • Krajské kolo

    • 1.miesto
    • Basketbal stredných škôl · Krajské kolo · 2021/2022
    • Linda Fidesová

    • 1.miesto
    • Olympiáda vo francúzskom jazyku · Krajské kolo · 2021/2022
    • Sára Fidesová

    • 4. miesto
    • Olympiáda ľudských práv · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Sofia Penjaková

    • 1.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Gabriela Pagáčová

    • 1.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dorota Pitáková

    • 1.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Simona Jančiová

    • 1.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Emma Krajčiová

    • 2.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Alžbeta Svrčanová

    • 2.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Penjaková

    • 1.miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dorota Pitáková

    • 2.miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Gabriela Pagáčová

    • 3.miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sára Fidesová

    • 1.miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dorota Pitáková

    • 2.miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Adela Babincová

    • 2.miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Nikol Smilková

    • 2.miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Simona Jančiová

    • 1.miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022