• Úradné dni počas letných prázdnin

     • Počas prebiehajúcich letných prázdnin bude škola otvorená v čase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. v týchto dňoch:

      19.07. - 31.07. 2021
      16.08. - 31.08. 2021

      PhDr. Miroslav Druska
      riaditeľ školy