• Krásne letné prázdniny
     • Krásne letné prázdniny

     • Všetkým kolegom, žiakom, rodičom, rodinným príslušníkom a priateľom školy

      želám príjemné letné mesiace a veľa krásnych zážitkov.

      Oddýchnite si na dovolenke a naberte veľa energie do nasledujúceho školského roka.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

       

    • Úradné dni počas letných prázdnin
     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Úradné dni  počas letných prázdnin

       

      10.07.2023– 14.07.2023  od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      24.07.2023 – 11.08.2023  od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      28.08.2023 – 31.08.2023  od 9.00 hod. – 11.00 hod.

       

    • Výsledky dotazníka spokojnosti s digitalizáciou školy
     • Výsledky dotazníka spokojnosti s digitalizáciou školy

     • V období od 17. marca 2023 do 24. marca 2023 mali žiaci našej školy v rámci projektu DiGi HUB sprístupnený dotazník spokojnosti s digitalizáciou školy. Do dotazníka sa zapojilo celkovo 212 žiakov.

      Teší nás, že sme dokázali získať mnoho pozitívnych výsledkov, ktoré sa týkajú školy ako celku. Zároveň si však uvedomujeme, že existujú aj určité oblasti, kde sme identifikovali negatívne aspekty. Na základe toho, sme vytvorili balík cieľov, v ktorých chceme dosiahnuť zlepšenie. Viac si prečítajte na podstránke I. pilier v sekcii DiGi HUB kde nájdete aj prezentáciu s detailnou analýzou dotazníka.

    • II.A výletuje
     • II.A výletuje

     • Náš triedny koncoročný výlet sme poňali veľmi aktívne. Človek by ani neveril, čo všetko sa dá za pár dní zažiť...

      Naše ubytovanie priamo v historickom centre Bratislavy bolo praktickým východiskovým bodom. Fascinujúca hra so zrkadlami nás očarila v Multiu. Nenechali sme si ujsť ani performance influencerov Porscheboya a Exploited, ktorí nás osobitne pozdravili a privítali a Jakub dokonca vyhral aj mikinu :-) Potešila nás od nich aj cukrová vata s minerálkou.Tiež sme si vychutnali malebné výhľady na bratislavské dominanty. 

      Ďalší deň naše kroky smerovali do zámockého komplexu Schloss Hof u našich južných susedov, kde sme obdivovali komnaty v ktorých bývala Mária Terézia so svojou rodinou, či kaplnku v ktorej sa vydávala jej najobľúbenejšia dcéra Mimi. Nádherné záhrady s fontánami, labyrint, gazdovský dvor, ťavy a všade pobehujúce sysle len podčiarkovali letnú pohodu tohto krásneho miesta.

      Domov sme sa vrátili plní zážitkov a už teraz sa tešíme na výlet v budúcom školskom roku.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

       

     • Celoštátne kolo súťaže 3D TLAČ

     • Dňa 20.04.2023 sa konalo celoštátne kolo súťaže 3D TLAČ. Hlavným cieľom súťažnej práce bolo vytvoriť trojrozmerný model zveráka, ktorý by bol následne vytlačiteľný na 3D tlačiarni. Súťažiaci mali na vypracovanie úlohy celkovo štyri hodiny.

      Gratulujeme žiakovi Samuelovi Suchoňovi I.B, ktorý s odhodlaním a kreativitou obsadil na tomto celoštátnom kole 2. miesto! Jeho model vynikal precíznou prácou, kreativitou a technickými schopnosťami. Je evidentné, že Samuel venoval veľkú pozornosť detailom a použil svoje znalosti 3D tlače a dizajnu na vytvorenie vynikajúceho výsledku. Prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

       

      Mgr. Kristína Šepeľová

     • Partnerstvo škôl: Gymnázium Ružomberok - Gymnázium Weinböhla

     • Žiaci 3.P (tercie) nášho gymnázia začali v školskom roku 2022/2023 spolupracovať so žiakmi triedy 6.B Gymnázia vo Weinböhla v blízkosti Dražďan v Nemecku.

       

      Projekt spolupráce prebieha v dvoch cudzích jazykoch - v nemeckom a anglickom. Pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a Mgr. Lucie Dzurendovej žiaci plnia zadané úlohy, pomocou ktorých sa spoznávajú a prehlbujú si tak vedomosti v cudzom jazyku. 

       

      Ich prácu si môžete pozrieť na tejto internetovej stránke: Padlet - Partnerstvo škôl

      Mgr. Lucia Pechová

     • Športový úspech Matúša Plaskúra na letnom biatlone

     • Dňa 20. 5. 2023 sa Matúš Plaskúr, študent prímy a člen biatlonového klubu ŠK SKI Ružomberok, zúčastnil I. kola Slovenského pohára v letnom laserovom biatlone, ktorý sa konal v domácom prostredí v Čutkovskej doline. V svojej kategórii žiaci B, pri behu na 1,5 km a dvoch streľbách sa umiestnil na 3. mieste.

       

      V dňoch 10.6. a 11.6. 2023 sa konalo 1. kolo Viessmann - pohár v letnom biatlone. Pretekalo sa v troch kategóriách. V rýchlostných pretekoch na trati dlhej 1,5 km a dvoch streľbách Matúš zvíťazil. Pre Matúša aj pre športový klub Ružomberok to bolo premiérove víťazstvo v letnom biatlone. Na rovnakej trati v trojčlennej štafete Matúš obsadil 3. miesto spolu so svojími tímovými pretekármi. V pretekoch v obratnosti obsadil šiestu priečku.

       

      Matúšovi k jeho víťazstvám blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

    • Projekt Zmudri do škôl 2022/2023
     • Projekt Zmudri do škôl 2022/2023

     • Aj v tomto školskom roku sme sa na hodinách etickej výchovy radi zapojili do projektu Zmudri do škôl 2022/2023. Projekt pomáha mladým pripraviť sa lepšie na reálny dospelácky život. 

      Ide o interaktívne, pestré a dynamické videá s praktickými vecami do života, po ich pozretí nasleduje vždy kvíz, riešenie úloh, diskusia k danej téme v triede a príklady z praxe. Na konci úspešne absolvovaného modulu čaká žiakov okrem dobrého pocitu aj odmena vo forme diplomu.

      Naši žiaci si v každom polroku hlasovaním vybrali jeden zo 6 modulov/tematických okruhov, o ktorom sa chceli dozvedieť najviac.  

      V 1. polroku sme sa v kvinte a kvarte venovali tematickému okruhu Ako sa brániť hoaxom a zlepšovať kritické myslenie. Oslovili ich témy ako napr. Ako bojovať proti nenávisti a klamstvám na internete či Prečo nám trollovia znepríjemňujú život.

      V sexte, II.A, II.B, I.A a I.B sme sa zaoberali tematickým okruhom Finančná gramotnosť a ekonómia. Najväčší ohlas mali témy Ako šetriť peniaze, Prečo nič nie je zadarmo a Koľko daní odvádzame štátu.

      V 2. polroku v kvinte a kvarte, sexte, II.A a II.B to bol tematický okruh Ako si nájsť prácu/brigádu a I.A a I.B si vybrali tematický okruh Ako sa chrániť na internete.

      Dúfame, že vďaka projektu nadobudnuté informácie či zručnosti využijú žiaci v budúcnosti ku svojmu prospechu.

      ​​​​​​​

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

     • Aj v tomto školskom roku sa na našom Gymnáziu realizoval Týždeň finančnej gramotnosti. V dňoch od 13. 6. do 21. 6. 2023 sme sa na hodinách občianskej náuky a na spoločenskovednom seminári venovali ekonomike a financiám. Študenti prímy, sekundy, tercie a kvinty sa naučili rozlišovať debetnú a kreditnú kartu, porozumeli súvislosti medzi úverom a úrokom. Na praktických zadaniach z pracovného listu si vyskúšali vypočítať úroky pri čerpaní úveru. Študenti rozvíjali svoju finančnú gramotnosť aj v zadaní, pri ktorom museli vybrať akceptovateľný dlh a argumentačne zdôvodniť svoj výber. Študenti vyšších ročníkov sa oboznámili s rôznymi finančnými inštitúciami a ich produktmi. Viacerí študenti už majú v banke založený účet a využívajú služby banky. Na spoločenskovednom seminári pre tretí ročník si študenti preverili svoje vedomosti v teste finančnej gramotnosti. Ďakujem vyučujúcim OBN za spoluprácu pri realizácii Týždňa finančnej gramotnosti. 

                           Mgr. Tomajková Ivana

    • Gymnasticko-športový deň
     • Gymnasticko-športový deň

     • Dňa 6.6.2023 organizovala naša škola XII. ročník športového podujatia pod názvom ,,Gymnasticko – športový deň“. Záujem zo strany MŠ a ZŠ bol veľmi veľký, a tak naše gymnázium privítalo v tento deň spolu 228 detí z materských a základných škôl z Ružomberka.  

      Počas celého doobedia sa deti zapájali do rôznych cvičení a súťaží, ktoré boli prispôsobené ich veku a schopnostiam. Gymnastika je skvelý spôsob, ako rozvíjať koordináciu, silu a flexibilitu, a toto podujatie poskytlo deťom jedinečnú príležitosť naučiť sa nové pohyby a zdokonaliť svoje gymnastické zručnosti. Svoj potenciál rozvíjali i v športových hrách (futbal, florbal, basketbal), či atletike. Deti sa tešili z každého okamihu a snažili sa prekonať samých seba. Pomoc na jednotlivých stanovištiach zabezpečovali študenti gymnázia z III.A a III.B triedy pod vedením telocvikárov.

      Gymnasticko – športový deň bol nielen o cviční a súťažení, ale aj o spoločnom strávení času a zábave. Deti mali príležitosť spoznať nových priateľov, podporovať sa navzájom a vytvoriť si nezabudnuteľné spomienky.

      Za príjemne strávené predpoludnie a úspešnú organizáciu podujatia vďačíme najmä:

      - naším bývalým kolegom telocvikárom a dobrovoľníkom: PaedDr. Jarmile Scheerovej, Mgr. Michalovi Časovi, Mgr. Pavlovi Scheerovi, Ing. Igorovi Fričovi

      - zdravotníkom: Jozefovi Časovi, Ing. Branislavovi Kuklišovi

      - a najmä hlavnej organizátorke Mgr. Janke Fričovej za jej obetu, chuť a energiu pri organizovaní tejto skvelej akcie.

       

                                                                                                                                       Mgr. Monika Bogniarová

     • Mladí záchranári

     • Nikto z nás nevie, či sa neocitne v situácii, kedy bude od neho závisieť záchrana ľudského života. Je dôležité vedieť zranenému človeku poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Veľmi dobre to vedia aj žiaci kvarty - Laura Marenčíková, Sofia Penjaková, Šimon Milan, Matúš Podskuba a tercie - Dorota Cíbiková, Alžbeta Harangozová, Michaela Horváthová, Michaela Chovanová, Natália Lukáčová, Dorota Pitáková, ktorí poctivo trénovali poskytovanie prvej pomoci v priebehu školského roka. Svoje vedomosti a zručnosti využili 8.júna na súťaži "Družstvá mladých zdravotníkov", ktorú organizuje už niekoľko rokov Slovenský Červený kríž. Hoci neobsadili víťaznú priečku, v konkurencii šestnástich družstiev si počínali vynikajúco. 

      Žiakom za zodpovedný prístup k tak dôležitej veci, akou je znalosť zásad poskytovania prvej pomoci, ako aj za reprezentáciu školy na súťaži, ďakujeme. 

                                                                                                                              Mgr. Z. Dorníková

       

      viac fotiek na FB

     • Exkurzia do Atómovej elektrárne Mochovce

     • 19. júna 2023 zorganizovali prof. Krajník a prof. Ridoška pre študentov septimy, 3.B a 3.A triedy exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.

      Študenti postupne s odborným výkladom prešli viac ako 40 interaktívnych sekcií. Oboznámili sa s mapou elektrární v SR, zabavili sa s termálnym zrkadlom, preskúmali možnosti premieňania prírodných zdrojov energie na elektrinu, v stroji času sa oboznámili, ako sa energia využívala v minulosti. Zistili ako je na tom Slovenská republika v energetickom mixe v porovnaní s ostatnými štátmi sveta, zahrali sa na dispečerov siete, koľko elektrickej energie sú schopní vygenerovať na cyklotrenažéri. Na vlastnej koži vyskúšali Van der Graafov generátor. Na špeciálnych schodoch zistili polčas rozpadu rádioaktívnych prvkov. Na vlastné oči videli hmlovú komoru, a dozvedeli sa o princípe výroby elektrickej energie v atómovej elektrárni.

      Najväčším zážitkom bol 3D film, v ktorom preskúmali evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť.

      Exkurzia z fyziky bola zaujímavým a poučným zavŕšením vyučovania fyziky v 3.ročníku a septime.

      Mgr. Miroslav Krajník

    • Zájazd Brusel - Londýn
     • Zájazd Brusel - Londýn

     • Od 12.6. do 16.6. sa naši študenti zúčastnili zájazdu do Bruselu a Londýna.

      Dlhá cesta sa dala zvládnuť aj vďaka pravidelným prestávkam a filmom, ktoré sme mohli sledovať počas jazdy. Utorok sme strávili v Bruseli. Najprv sme navštívili Parliamentárium, kde sme si mohli vypočuť, aj prečítať zaujímavosti ohľadom Európy a Európskej únie. Vyskúšali sme si mnoho interaktívnych aktivít.

      Naša cesta smerovala ku katedrále St. Michaela a Guduly, prezreli sme si námestie Grand Place, Manneken Pis. Noc sme prespali v malom prístavnom mestečku Boulogne-sur-Mer vo Francúzsku.

      Ďalším zážitkom pre mnohých bolo aj samotné nalodenie sa v Calais a plavba trajektom. Stredu a štvrtok sme strávili v Londýne. Premiestňovali sme sa autobusom, loďou a najmä pešo. Okrem vstupov do múzea Madame Tussaud´s a London Eye, ktoré boli vopred objednané, sme si pozreli Big Ben, Westminster Abbey, Parliament, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Wellington Arch, Buckingham Palace, The Mall, Prírodovedné národné múzeum, Hyde Park- kde sme si s radosťou sadli do trávy a obdivovali nádhernú prírodu, jazierko, labute..... , pokračovali sme na Oxford Street, kde si mnohí nakúpili suveníry na pamiatku. Vnímali sme ruch a atmosféru tohto úžasného veľkomesta-autobusy, taxíky, uhýňali sme sa cyklistom, bežali cez prechod....

      Počasie nám vyšlo naozaj dobré, slnečné a bez prehánok.
       
      Účastníci zájazdu boli skvelí, spolupracovali, nikto nestratil ani pas, ani iné cennosti, a ak niekto zablúdil, tak sa aj našiel. Vždy boli všetci všade načas a zvládli sme aj večné sčítania, či nikto nechýba. Dúfam, že si všetci odnesieme z tohto zájazdu len tie pekné spomienky a zážitky.

      Mgr. Tatiana Dudrová

       

      viac fotiek si môžete pozrieť v našich príspevkoch na našom FB:

      Brusel - 13.6. 2023

      Londýn - 14.6. 2023

      Londýn - 15.6. 2023

       

     • Exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV

     • Dňa 14.6. 2023 sa žiaci tried 3.B, septimy a kvarty zúčastnili exkurzie do Arboréta Mlyňany. Naša exkurzia sa mala začať o 7.00 ráno pred budovou gymnázia. Z technických príčin mohol z dvoch autobusov odísť iba jeden. Po márnom snažení zabezpečiť druhý autobus sme o 10.00 vyrazili na cestu, ktorá už prebiehala podľa našich plánov.

      Arborétum Mlyňany sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou. Je to nádherný park, v ktorom sa nachádza najvzácnejšia zbierka cudzokrajných vždyzelených drevín. Patrí k najväčším v strednej Európe a je to najvýznamnejšie dendrologické zariadenie na Slovensku. Ak hľadáte ideálne miesto na romantickú prechádzku, tak by ste tu určite mali zavítať v máji alebo v júni, keď všetko krásne kvitne. Našim najkrajším zážitkom bolo jazierko s leknami a nádherná ružová záhrada pred kaštieľom. 

      Domov sme prišli o niečo neskôr, ako sme plánovali, ale o to viac sme si to tam spolu užili.

       

      Mgr. Iveta Lauková

     • Exkurzia z fyziky

     • Dňa 13.6. 2023 prof. Krajník a prof. Krajníková zorganizovali pre triedy 1.B, kvartu a terciu exkurziu z fyziky.
      V planetáriu študenti absolvovali bohatý program.

      Hlavnou dominantou priestorov planetária je Hviezdna sála so sférickou projekčnou plochou s priemerom 10 metrov. Naši študenti si pozreli programy „VOYAGER - nikdy nekončiaca cesta“ a „Prehliadka oblohy“.

      V prednáškovej sále sa dozvedeli informácie o našej hviezde Slnku a v diskusii si zopakovali si zákony fyziky.

      Na solárnej terase nasledovalo pozorovanie fotosféry a chromosféry Slnka pomocou špeciálnych ďalekohľadov upravených na pozorovanie našej hviezdy.

      Na záver chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou disciplinovanosťou a dochvíľnosťou pomohli zvládnuť celú exkurziu.

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

     • Dňa 7. júna 2023 navštívili žiaci tretích ročníkov Národnú radu Slovenskej republiky.

      V spolupráci s PK občianskej výchovy, dejepisu a slovenského jazyka sme navštívili priestory ústavodarného a zákonodarného orgánu SR. 

      V úvodnej prednáške sme na chvíľu zašli do histórie. Národná rada odvodzuje svoju tradíciu od historicky prvej Slovenskej národnej rady, ktorá bola založená 16. septembra 1848 vo Viedni pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu. J. M. Hurban bol historicky prvý predseda Slovenskej národnej rady a jeho busta má čestné miesto hneď pri vstupe do budovy. Z úst pani sprievodkyne zaznela zaujímavá úvaha o vykonávaní poslaneckej práce. Kým štúrovci ju vykonávali bez nároku na honorár a v nepriateľských podmienkach Uhorska, dnešní poslanci pracujú v ideálnych podmienkach, ale s absenciou lásky k národu.

      Zaujímavé boli aj informácie o histórii našej štátnej vlajky. Oficiálne bola zavedená 1. januára 1993, ale pochádza z roku 1848. Biely, modrý a červený vodorovný pruh nachádzame aj na ruskej alebo slovinskej zástave. Sú známe ako panslovanské farby.

      Posledná časť exkurzie sa uskutočnila v hlavnej rokovacej sále. Nahliadli sme do priestorov, v ktorých sedia poslanci národnej rady.  Sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky. 

      Množstvo zaujímavých informácií nie je možné zhrnúť do jedného článku, preto odporúčam každému, aby aspoň raz za svoj život navštívil parlamentnú budovu. V nej si každý z nás pripomenie svoju štátnu príslušnosť a hrdosť k toľko skúšanému národu.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

       

     • Exkurzia do ZOO Zlín

     • V stredu, 7. júna 2023, navštívili žiaci 2.A, 2.B a sexty ZOO v Zlíne.

      Náš výlet začal zavčas rána pred budovou školy. Nastúpili sme do autobusu a s veľkým nadšením a očakávaním začalo naše dobrodružstvo.

      Našim cieľom bola ZOO v Zlíne, ktorá je situovaná v krásnom prostredí zlínskej prírody. Celý jej areál je nádherne a autenticky upravený, o čom sme sa aj sami presvedčili. ZOO taktiež ponúka pohľad na bohatú škálu zvierat. Po príchode pred brány sa teda každý rozbehol za svojimi obľúbenými zvieratkami.

      Celá ZOO je členená podľa oblastí, ktoré dané zvieratá obývajú a to na Ameriku, Afriku, Austráliu a Áziu. Okrem zvierat sme mali možnosť spoznať aj rôzne kultúry ako Mayskú, Aztécku, Etiopskú či Azijskú. Jedným z najväčších zážitkov bol jednoznačne priamy kontakt s rajami, ktoré sme si mohli pohladkať či dokoca aj nakŕmiť. Po pár hodinách objavovania a túlania sa v ZOO sme sa vybrali na cestu domov. Vystúpili sme pred budovou školy, kde sa naše dobordružstvo končilo.

       

      Tešíme sa, že nám výlet vyšiel podľa očakávaní, ukončili sme ho s nezabudnuteľnými spomienkami, zážitkami a odniesli sme si domov aj zopár suvenírov.

      Mgr. Iveta Lauková

     • English week

     • Počas ústnych maturitných skúšok (29.5. – 2.6.) na našej škole prebiehal populárny a obľúbený English Week s naším dlhoročným partnerom, americkým lektorom, Ray Sikorski. Zúčastnili sa ho študenti 1A, 1B a Kvinty. Netradičné hodiny anglického jazyka boli zamerané najmä na konverzáciu. Ray má vždy svedomito pripravené interaktívne cvičenia, kvízy, hry, súťaže.....na spestrenie slovnej zásoby.  

      Študenti sú uvedení do rôznych situácií z každodenného života, snažia sa reagovať, byť pohotoví, vtipní a výstižní. Verím, že týždeň s „angličtinou“ študentom pomohol a bude sa im ľahšie komunikovať aj na bežných hodinách anglického jazyka so svojimi vyučujúcimi. 

       

      Mgr. Tatiana Dudrová 

       

      viac fotiek na našom FB

    • Maturita za nami
     • Maturita za nami

     • V dňoch 29.mája – 1. júna 2023 prebiehali na Gymnáziu v Ružomberku ústne maturitné skúšky.

      Ďakujeme našim maturantom za radosť z dobre vykonanej práce. Vyčarili ste skúšajúcim úsmev na tvári.

      Skúšajúcim ďakujeme za skvelú prípravu maturantov, za ich profesionálny prístup, porozumenie a ľudskosť, predsedom maturitných komisií za vytvorenie príjemnej a podporujúcej atmosféry.

      Milí maturanti, sme na vás hrdí! K úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia Vám srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Miroslav Krajník