• Začiatok školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa

      2. 9. 2021 (štvrtok).

       

      Študenti sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študenti budú prichádzať do školy, vzhľadom na pandémiu COVID-19, podľa nasledujúceho časového harmonogramu:

      8.00 hod. - študenti tried: príma, I.A, I.B

      8.15 hod. - študenti tried: IV.A, IV.B, oktáva, septima

      8.25 hod. - študenti tried: III.A, III.B, II.A, II.B, sexta

      8.35 hod. - študenti tried: sekunda, tercia, kvarta, kvinta

       

      Prosíme dodržať nasledujúce pokyny:

      • Študent pri vchode do priestorov školy má nasadené rúško, vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná teplota. Rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole.

      • Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané.

      • Nezabudnite si priniesť prezuvky.

       

      Škola prevádzkuje aj školskú jedáleň. Stravovanie sa začne 6. septembra 2021. Študenti si môžu kúpiť lístky a prihlásiť sa na obed u vedúcej školskej jedálne už 2. a 3.septembra 2021.

      Fungovanie školy v školskom roku 2021/2022 sa riadi covid automatom a školským semaforom https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska 

                                                                                             riaditeľ školy