• Sponzorský dar

     • Radi by sme sa touto cestou poďakovali spoločnosti

      SHP Harmanec za poskytnutý sponzorský dar - výrobky papierovej hygieny.

      Špeciálne naša vďaka patrí pánovi Richardovi Buntovi,

      ktorý nám tento dar sprostredkoval a ochotne nám ho i doviezol.

      V dobe, ktorá je náročná na financovanie škôl, nás takýto sponzorský dar poteší.

      Ďakujeme.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

     • Naša škola sa v období október – december 2021 zapája do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF (Mgr. Bc. Kmeťová).

      Projekt bude mať pokračovanie aj od januára 2022, v prípade dostatočného záujmu  študentov sa opäť zapojíme a ponuku predmetov rozšírime. 

                                                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Majsterka sveta v silovom trojboji

     • Študentka 3.B triedy Renáta Hrbčeková dosiahla veľký športový úspech, vzorne reprezentovala svoj klub, obec, Slovensko a samozrejme i našu školu.

      Podelila sa s nami o radosť z tohto úspechu:

      „ Silový trojboj je disciplína, ktorá sa skladá z troch cvikov- drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Vašou úlohou je počas troch pokusov získať čo najvyššie skóre v každom cviku. Dovolím si povedať, že u nás, na Slovensku, to nie je veľmi populárny šport. Aj napriek tomu sa o nás, trojbojárov, Slovensko slušne stará, vďaka čomu sa mi naskytla možnosť zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji, ktoré sa konali v Trnave. Spolu s ďalšími kamarátmi som reprezentovala klub RADOGYM Lúčky. Dosiahla som skvelé výsledky: drep-140 kg, tlak na lavičke – 65 kg, mŕtvy ťah 135 kg a odniesla som si prvé miesto a 4 národné rekordy.

      Touto súťažou som sa nominovala na Majstrovstvá sveta , ktoré sa konali v Maďarsku v Miškolci. Príprava bola náročná, aj kvôli začiatku školského roka. Hoci som mala výsledky v Miškolci trošku slabšie ako v Trnave, nakoniec som si odniesla z Majstrovstiev sveta prvé miesto.“

      Renátke Hrbčekovej blahoželáme ku krásnemu športovému výsledku a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšej športovej kariére.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do 7. ročníka kampane DO ŠKOLY NA BICYKLI (http://www.doskolynabicykli.sk/). Kampaň sa koná od 27.9. do 8.10.2021. Cieľom je podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl – chôdzu, bicyklovanie, jazdu na kolobežke či skateboarde. Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov a pedagógov. Súťažiť môžeme v 3 kategóriách: najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Minulý rok sa do kampane zapojilo 238 škôl z celého Slovenska.

      Príďte do 8.10.2021 do školy na bicykli, kolobežke či skateboarde a podporte tým zdravý spôsob života a aj našu školu.

      Ďakujeme.

      Mgr. Ján Demčák

    • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás
     • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás

     • Posledný septembrový piatok sa už 15 rokov uskutočňuje festival Európska noc výskumníkov. Pre momentálnu situáciu sa aktivity preniesli z veľkých hál priamo do škôl. V rámci projektu Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca sa v piatok 24.9.2021 študenti tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili prezentácie, ktorú pripravil Mgr. Peter Boháč PhD. Témou prezentácie boli Hybridné materiály – svet medzi organickou a anorganickou chémiou. Pracovník SAV priblížil študentom prácu vedca a vývoj nových materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v energetike, medicíne či ochrane životného prostredia.

      Mgr. Monika Šindléryová