• Stali sme sa súčasťou detskej poroty
     • Stali sme sa súčasťou detskej poroty

     •  

      Detský čin roka je projekt už s 21-ročnou tradíciou na Slovensku, ktorý prebieha pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Cieľom tejto zaujímavej akcie je poukázať na to, že aj malí - deti dokážu veľké veci, v ťažkej situácii nestratia hlavu a veľakrát zareagujú lepšie ako dospelí.

      Na hodinách etickej výchovy sme sa cez rôzne aktivity zoznamovali s príbehmi rovesníkov a potom sme hlasovali za ten, ktorý nás v danej kategórii oslovil najviac. Vyberalo sa nám ťažko, pretože sme čítali o statočnosti, duchaprítomnosti, kreativite, schopnosti podeliť sa i o záchrane ľudských i zvieracích životov. Cez reálne príbehy iných detí sme sa učili ako pomôcť ľuďom i prírode. Pani učiteľka zaznamenávala počty hlasov a poslala ich organizátorovi súťaže.

      Veríme, že aj naše hlasy pomôžu vyhrať tým najsilnejším príbehom a že nás inšpirujú k podobným gestám ľudskosti.

                                                                                                                                Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •  

      V piatok 26. 11. 2021 sa na našej škole konal 32. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola OAJ sa zúčastnili najlepší študenti zo všetkých tried a preukázali svoje jazykové zručnosti v jednotlivých kategóriách.

      Odbornou porotou a zároveň skúšajúcimi boli Mgr. Alexandra Nemčeková a Ing. Iveta Fábryová. Olympiáda sa organizovala v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať 13.1. 2022. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

      Výhercovia:

      Kategória 1A: Pitáková Dorota 2.P

      Kategória 1B: Lakoštíková Nina 4.P

      Kategória 2A: Babincová Adela 6.P

      Kategória 2B: Smilková Nikol 7.P

      Kategória 2C2: Fidesová Sára IV.A

                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

     • Aktualizovaný Školský semafor

     • MŠŠaV SR aktualizovalo ku dňu 26.11.2021 Školský semafor, ktorým sa určujú pravidlá pre fungovanie škôl a školských zariadení v čase núdzového stavu. 

      Z aktualizácií vyberáme:

      - Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

      - Rodičia / plnoletí žiaci, ktorý dostali Ag samotesty, sú povinní ich použitie hlásiť škole prostredníctvom Edupage vypísaním elektronického tlačiva "Domáci Ag samotest - oznámenie o použití" .

      - Vstup do priestorov školy pre cudzie osoby je zakázaný alebo povolený len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy a len pre osoby v režime OP (očkovaní / prekonaní).

      - Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Celé znenie dokumentu Školský semafor si môžete prečítať na : 

      https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

     • Prezentácia Lekárskej fakulty UP v Olomouci

     • Vo štvrtok 25.11.2021 naši absolventi Patrícia Kenderová a Martin Penjak prezentovali študentom štvrtých ročníkov, septimy a oktávy možnosť štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Budúcim maturantom poskytli aj cenné rady, ako zvládnuť náročné prijímacie skúšky, ktoré ich čakajú o niekoľko mesiacov.                        

                                                                                                                                           Mgr. Monika Šindléryová

     • Živá izba

     • Zážitkové učenie sa u našich žiakov teší (nielen) na hodinách cudzieho jazyka veľkej obľube.

      To nás motivovalo k tomu, aby sme si na hodine nemčiny trochu netradičným spôsobom precvičili slovnú zásobu i predložky miesta.

      Každý zo žiakov si vytiahol z obálky kartičku a podľa inštrukcií sa stal určitým kusom nábytku s presne určenou polohou.

      Veľa sme sa pri tom nasmiali a okrem zopakovania nemeckého jazyka sme si precvičili aj naše svaly. Veď v zdravom tele - zdravý duch!

                                                                                                                                       Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

     •     Dôležitý dátum v histórii Slovákov a Čechov z roku 1939 a roku 1989, sme si pripomenuli tento školský rok netradičným spôsobom. Museli sme prihliadnuť na covidové opatrenia a preto každá trieda absolvovala svoju hodinku spomienok samostatne. Využili sme preto možnosť priblížiť študentom tiež históriu našej školy, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Na webstránkach  školy v príslušnej záložke sa nachádza informácia o založení gymnázia v roku 1729.

           Tradičné sprievodné podujatia sme museli tento školský rok vynechať, preto aj krst prvákov prebiehal inak. Študenti septimy pripravili pre prvákov sľub, ktorým sa stali súčasťou študentskej komunity školy. Každá trieda ho absolvovala samostatne a prvák ho potvrdil podpisom na krstný list triedy . Dostali malý „balíček pomoci“, ktorý pozostával z najnutnejšieho vybavenia študenta – pera, ceruzky a gumy.  Všetko prebiehalo pri účasti pani riaditeľky Mgr.Bc. Kmeťovej a triednych učiteľov. Pani riaditeľka pripomenula význam statusu gymnazistu a vyslovila nádej v úspešnosť ich štúdia. Zároveň zdôraznila podporu, ktorú im škola poskytne pri pracovných aj osobných problémoch , s ktorými tak nikdy nezostanú sami a vždy sa nájde cesta ako ich riešiť.

      Mgr. Blanka Boháčová

       

      1.A

      1.B

      Kvinta

      Príma

    • Chute Francúzska
     • Chute Francúzska

     • Na hodinách francúzskeho jazyka si žiaci kvarty spríjemnili tému "Jedlá a francúzska kuchyňa" nielen tým, že prezentovali gastronomické špeciality francúzskej kuchyne, ale si ich doma i pripravili.

      Niektorí úspešnejšie, niektorým pomohli iní členovia rodiny, ale dôležité je, že sa s receptami "popasovali". Jedlá, o ktorých hovorili, aj ochutnali a nezabudli pritom ani na spolužiakov. Prezentácie boli sprevádzané vôňami a chuťami viacerých druhov, od predjedla, hlavného jedla ku sladkým dezertom (Samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických opatrení).

      Prezentácie jedál, pri ktorých si žiaci precvičili ústny prejav vo francúzštine, tak boli veľmi príjemným spestrením vyučovania.

      Mgr. Bc Iveta Kmeťová

     • Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet

     • Nad touto témou sa zamýšľali aj študenti septimy. Dňa 27. 10. 2021 prijali pozvanie do online diskusie v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku: Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet. Nosnou témou online diskusie bolo: Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely. V diskusii vystúpili zástupcovia organizácie ADRA pani Anna Hruboňová, pán Ján Košta zastupoval Slovenskú katolícku charitu. Pán Štefan Kormančík prezentoval skúsenosti dobrovoľníkov na misiách občianskeho združenia SAVIO. Pani Katarína Kucharik Jarošová zastupovala agentúry SAMRS/SlovakAid , ktoré poskytujú finančnú podporu  slovenským dobrovoľníkom. Študenti septimy sa dozvedeli o dôležitosti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci slovenských dobrovoľníkov. Študenti sa svojimi otázkami aktívne zapájali do online diskusie. Zistili, ako sa budúci dobrovoľníci pripravujú na svoju misiu. Dobrovoľníci pomáhajú vo viacerých krajinách sveta, napríklad Rwanda, Uganda, Mexiko, Srbsko či Gruzínsko a iné. Dobrovoľníci pomocou iným osobnostne rastú. Rozvíjajú svoje jazykové zručnosti, asertívne správanie aj tímového ducha. Pomáhajú dospelým aj deťom, chorým aj zdravím. Dobrovoľníci svojou humanitárnou prácou v teréne čiastočne prispievajú k znižovaniu rozdielov medzi ľuďmi vo svete. Každý človek má právo na dôstojný život! Každý človek má právo na spravodlivejší svet!

                                                                                                       Ivana  Tomajková, Mgr.