• Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji
     • Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji

     • Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky - INEKO zverejnil rebríček škôl, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v školskom roku 2020/2021. Rebríček sa zostavuje na základe výsledkov žiakov škôl, pričom sa do úvahy berú viaceré kritériá, ak napríklad maturity, prijímanie absolventov školy na vysoké školy, testovania, mimoriadne výsledky,...

      Teší nás, že sme ako klasické štátne gymnázium vďaka našim žiakom a pedagógom obhájili svoju dlhoročnú pozíciu v prvej desiatke gymnázií v Žilinskom kraji.

      Veríme, že nás to všetkých povzbudí a bude naďalej motivovať ku zlepšovaniu seba samých, aby sme si umiestnenie medzi elitnými gymnáziami kraja udržali.

      Link na rebríček INEKO:

      https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=Gym&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • DOD 2022

     •  

      POZVÁNKA

       

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE

      Gymnázium v Ružomberku

      Š. Moyzesa 21

       

      Vedenie Gymnázia srdečne pozýva učiteľov, žiakov, rodičov a širokú verejnosť na

      Deň otvorených dverí,

      ktorý sa uskutoční online

      v utorok 18. januára 2022 o 11.00 hod.

      Veľmi radi by sme všetkých privítali osobne, ale súčasná pandemická situácia nám to nedovoľuje. 

      Štúdium na našom gymnáziu Vám priblížime virtuálne nasledovným programom: 

      Privítanie

      Video o našej škole

      Prezentácia školských vzdelávacích programov

      Školský deň septimy 

      Priestor pre informácie a otázky


      Radi Vám odpovieme na všetky otázky súvisiace so štúdiom v našej škole, a to prostredníctvom aplikácie Sli.do.

      Na chvíľu môžete byť súčasťou vyučovacieho procesu prostredníctvom prezentácií a videí, ktoré budú zverejnené na virtuálnej nástenke. Adresu zverejníme v termíne DOD 2022. 

      Online DOD 2022 sa uskutoční prostredníctvom MS Teams, (skrátená) adresa na prihlásenie
      (najskôr 18. 1. 2022, 10:45): https://bit.ly/DOD_2022 

      Tešíme sa na Vás!

    • Novinky v školskej jedálni
     • Novinky v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, stravníci,

      v rámci skvalitňovania služieb školskej jedálne (ŠJ) Vám ponúkame nové služby:

      klasické papierové lístky nahrádzame elektronickými čipmi, platba za obedy a objednávanie stravy budú realizované Internetom.

      1)  Elektronické čipy

      Na výdaj jedla budú slúžiť miesto doterajších papierových lístkov elektronické čipy.

      Stravníci, ktorí majú platnú ISIC / ITIC kartu si nový čip zaobstarať nemusia, nakoľko ISIC / ITIC karta im bude slúžiť aj na tento účel. Čip v týchto kartách je kompatibilný s elektronickým systémom školskej jedálne.

      Stravníci, ktorí ISIC / ITIC kartu nemajú a nechcú si ju zaobstarať, si pri registrácii u vedúcej školskej jedálne zakúpia elektronický čip, ktorý im vedúca jedálne ihneď aktivuje. Cena jedného čipu je 0,80 eur.

      Ak máte ešte ušetrené lístky z minulého roka, nemusíte sa obávať, že vám ich hodnota prepadne. Pri registrácii u vedúcej školskej jedálne ich predložíte a vedúca ŠJ vám navýši vaše konto o sumu odovzdaných stravovacích lístkov. Prosíme o odovzdanie papierových lístkov najneskôr 14.1.2022.

      2)  Platba za obedy

      Platba bude realizovaná Internetom tak, že na číslo účtu: 

      SK91 8180 0000 0070 0047 9228 , zaplatíte vami zvolenú sumu. Vaše konto v aplikácii na objednávanie stravy sa navýši o zaplatenú sumu. Pozor, pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, aby mohla byť zaplatená suma pripísaná na vaše konto. Variabilný symbol je číslo, pod ktorým ste v jedálni vedený ako stravník – dá vám ho vedúca ŠJ pri registrácii.

      3)  Objednávanie stravy Internetom

      Stravu si budete prihlasovať i odhlasovať Internetom. Aplikácia strava.cz Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom. V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu.

      Pre pridelenie užívateľského mena a hesla sa, prosím, zaregistrujte v kancelárii školskej jedálne. Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android aj iOS nájdete na www.strava.cz , alebo pri registrácii u vedúcej ŠJ dostanete letáčik s informáciami.

      Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je potrebné urobiť najneskôr v predchádzajúci deň do 14:00 hod.

      V prípade nepredvídateľnej príčiny (choroba) môžete prihlásenú stravu odhlásiť telefonicky do 7:00 v daný deň priamo vedúcej ŠJ. Kontakty na ŠJ nájdete v aplikácii strava.cz v časti "Jedáleň".

       

       

      Za účelom ľahšieho prechodu na nový systém začne registrácia a odovzdávanie papierových lístkov vedúcej školskej jedálne už v piatok 7.1.2022 v čase od 8:00 do 12:00 pre stravníkov, ktorí majú platné ISIC / ITIC karty. V tomto čase príďte do školskej jedálne s vašou ISIC /ITIC kartou a s lístkami, ktoré ste nepoužili. Pozor, nakoľko je v piatok 7.1.2022 ešte škola zavretá, nepoužite hlavný vchod, ale choďte bočným vchodom z ulice Vavra Šrobára ( kde sa nachádza kuchyňa).

      Stravníci, ktorí ISIC /ITIC kartu nemajú, sa budú registrovať u vedúcej ŠJ v pondelok 10.1.2022. Pri registrácii si zakúpia čip (0,80 €) a odovzdajú papierové lístky.

      Upozorňujeme, že z dôvodu pondelkovej registrácie stravníkov výdaj stravy v tento deň ešte nebude možný.

      Školská jedáleň začne variť od utorka 11.1.2022. Ospravedlňujeme sa za túto malú nepríjemnosť.

      Dúfame, že prechod na nový systém bude plynulý a hlavne platby za obedy, objednávanie a výdaj stravy budú značne zjednodušené.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Návrat do školy po zimných prázdninách
     • Návrat do školy po zimných prázdninách

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne - v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť Školským semaforom. 

      Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľka školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované alebo prekonané osoby. 

      Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú na školách povinné rúška. 

      Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách, odporúčame pred nástupom do školy urobiť žiakovi AG samotest, a následne sa odporúča testovanie dvakrát do týždňa. Využite na to testy, ktoré distribuovala škola (ak ste o ne požiadali) a prosíme každé testovanie hlásiť cez Edupage škole. 

      V pondelok 10.1.2022 sa vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.

      Tešíme sa na Vás.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy