•        Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     •  

      09. 02. 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády on-line formou. V súťaži našu školu reprezentovalo 7 študentov v štyroch súťažných kategóriách. Všetci naši študenti boli na okresnom kole úspešní riešitelia. Blahoželáme!

       

      Kategória F:

      B. Baloghová       (príma)         1. miesto

      S. Jančiová          (príma)         2. miesto

       

      Kategória D:

      J. Machajdík         (tercia )        5. miesto

      G. Pagáčová         (tercia)         6. miesto

       

      Kategória E:

      A. Harangózová   (sekunda)  úspešná riešiteľka

      N. Hoferica           (sekunda)  úspešný riešiteľ

       

       Kategória C:

      L. Dobáková         (kvarta)  úspešná riešiteľka

                                                                                             Mgr. Tomajková Ivana

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     •   17.2.2022 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády kategórie E a F , ktorej sa zúčastnili aj naši šiesti študenti. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. Znamená to, že museli doiahnuť limitovaný počet bodov a to sa všetkým podarilo. Takto sa umiestnili

      Kategória F:

      Simona Jančiová (1.P), 1. miesto

      Bianka Baloghová (1.P), 4. miesto

      Kristína Veselovská (1.P), úspešný riešiteľ

      Kategória E:

      Jakub Machajdík (3.P), 5. miesto

      Jakub Alušic (4.P), 7. miesto

      Jakub Vilček (4.P), 8. miesto

       

      Všetkým patrí gratulácia. Najviac však Simone Jančiovej za 1. miesto

      a postup do krajského kola.

        

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!

     • 10. februára 2022 sa konalo online krajské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. Dištančná forma podujatia priniesla viaceré nové výzvy, s ktorými sa bolo treba flexibilne popasovať. Toto sa podarilo aj našej reprezentantke, Sáre Fidesovej zo 4.A triedy, ktorá v konkurencii vyše štyridsiatky súťažiacich zo stredných škôl Žilinského kraja úspešne zvládla písomný test aj ústne kolo, čo jej v konečnom zúčtovaní vynieslo skvelé 4. miesto a účasť na celoslovenskom kole, do ktorého jej prajeme veľa úspechov!

      Veľká vďaka patrí aj Mgr. Ivane Tomajkovej za organizáciu dňa a prípravu našej súťažiacej. 

      PhDr. M. Karkošiak

    • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu
     • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

      Zákon umožňuje darovať 2 % daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše občianske združenie zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.

      Dovoľujeme si Vás preto požiadať v mene OZ PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% Vašej dane z príjmu.

      Tento dar neznamená pre Vás - darcov žiadne zvýšené finančné náklady, pretože túto čiastku by ste odviedli štátu. Pre nás však Vaše 2 %  znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvoja školy v prospech žiakov, Vašich detí.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      - zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,

      - zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,

      - zrekonštruovať učebne a školské priestory,

      - rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

       

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za každý príspevok pre naše OZ PRO GYMNASIO

      Pre uľahčenie práce sme pre Vás pripravili predvyplnené tlačivo:

        Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf 

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2

     • Po úspešnej realizácii projektu "Spolu úspešnejší" v období október – december 2021 naša škola pokračuje v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť precvičovať si učivo a doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF ( p. Jean-Charles Olivier).

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali súťažiace, ktoré uspeli v školskom kole OAJ a ich umiestnenie v okresnom kole je nasledovné: 

      Kategória 1A
      Pitáková Dorota (2.P)   2. miesto

      Kategória 1B
      Lakoštíková Nina (4.P)  6. miesto

      Kategória 2A 
      Babincová Adela (6.P)   2.miesto

      Kategória 2B 
      Smilková Nikol (7.P)   2.miesto

      Kategória 2C2
      Fidesová Sára (IV.A)   1. miesto

       

      Do krajského kola OAJ, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2022, postupuje Sára Fidesová (IV.A) v kategórii 2C2. 

      Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy, a Sáre Fidesovej prajeme veľa úspechov v ďalšom kole OAJ. 

       

                                                                                                                                    Mgr. Alexandra Nemčeková