• Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 3. 2022 sa v priestoroch našej školy stretli víťazi triednych kôl v umeleckom prednese poézie a prózy 68. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Žiaci súťažili v školskom kole v troch vekových kategóriách podľa zvolenej ukážky z prednesu poézie či prózy. Do okresného kola postupujú súťažiaci z 1. miest:

      II. KATEGÓRIA:  (1.P)

      Poézia:

      1. miesto:  Alžbeta Svrčanová
      2. miesto:  Diana Žilková
      3. miesto: Paula Brózová

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Kristína Veselovská
      3. miesto: Emma Krajčiová

      III. KATEGÓRIA:  (2.P – 4.P)

      Poézia:

      1. miesto: Viktor Kolár
      2. miesto: Michaela Chovanová
      3. neudelené

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Dorota Cíbiková
      3. miesto: Nela Puskeilerová

       

      IV. KATEGÓRIA: ( 5.P – 8.P,  1. – 4. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Lívia Jandurová
      3. miesto: Sára Vozárová

                                                                                                                               Mgr. Zuzana Guothová

    • Francúzske popoludnie
     • Francúzske popoludnie

     • Pri príležitosti Mesiaca frankofónie, dňa 24.3.2022 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom Francúzske popoludnie. Zúčastnili sa jej študenti, ktorí sa učia francúzštinu a vyučujúci francúzskeho jazyka. Hlavným bodom bola projekcia filmu Demain tout commence (Aj dvaja sú rodina). Film bol premietnutý v pôvodnom znení s titulkami, takže si študenti mohli osvojiť nové výrazy nielen vo francúzštine, ale aj v angličtine.  

      Atmosféra bola príjemná, počas filmu sa konala tiež ochutnávka francúzskych špecialít. Na záver bol kvíz, ktorý sa týkal filmu. Všetci študenti boli odmenení vecnými cenami.

                                        Mgr. Jarmila Bartošová

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej

     • Vo februári sa konalo on-line krajské kolo olympiády vo francúzštine. Reprezentovali nás na ňom žiaci: 

      Sandra Húsková (kvinta), Tatiana Hrnčiarová (kvarta), Martin Kmeť (kvarta) a Linda Fidesová (septima). Žiaci absolvovali online test a takisto písomný prejav. Veľký úspech dosiahla Linda Fidesová zo septimy, ktorá sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii, čo jej umožnuje postup do celoštátneho kola. 

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, prajeme veľa príjemných chvíľ pri zdokonaľovaní sa v tomto krásnom jazyku a Linde držíme palce v celoštátnom kole OFJ.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

       

     • English Week

     • Už šiestykrát sa na našej škole uskutočnil English Week - intenzívny týždenný kurz anglického jazyka. 

      Od 14.3.2022 do 18.3.2022 sa ho zúčastnili študenti tercie a kvarty. Kurz bol zameraný na rozprávanie prostredníctvom zaujímavých aktivít a hier s americkým lektorom. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie si študenti osvojili hovorovú angličtinu a komunikačné zručnosti.

      Mgr. Tatiana Dudrová

    • Atmosféra písomných maturitných skúšok
     • Atmosféra písomných maturitných skúšok

     • V dňoch 15. -  17.3.2022 po dvojročnej pauze kvôli pandémii covid-19 maturanti opäť zasadli do lavíc, aby absolvovali externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

      Veľmi nás teší 100% účasť našich študentov na všetkých troch predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika. 

      Počas písomných maturitných skúšok maturitnú atmosféru na našej škole zažila i pani redaktorka, ktorá sa porozprávala s niektorými z našich maturantov.

      Link na článok prikladáme:

      https://rkmagazin.sk/maturitna-atmosfera-na-ruzomberskych-skolach/

      Ústna forma maturitnej skúšky sa bude konať v týždni od 23.mája 2022.

      Všetkým našim maturantom držíme palce, aby túto "skúšku dospelosti" úspešne absolvovali.

       

     • Shakespeare's Letter

     • Centrum voľného času Elán - oblasť spoločenských vied a kultúry v Ružomberku, usporiadalo v mesiaci február 2022 okresné kolo 1. ročníka literárnej súťaže písania prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Letter.  V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 40 prác v troch kategóriách. Naši študenti boli mimoriadne úspešní a umiestnili sa na popredných miestach v nasledovných kategóriách: 

      II. kategória (8.-9. ročník ZŠ) - My dream job

      1. miesto: Jakub Machajdík (3.P)

      III. kategória ( študenti SŠ) - My role model 

      1. miesto: Sára Csiffáryová (6.P)

      2. miesto: Adela Babincová (6.P)

      3. miesto: Lucia Uhrinová (6.P) 

      Autorom a zároveň výhercom jednotlivých prác srdečne blahoželáme, a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy v oblasti výučby anglického jazyka.  Vaše úsilie, snaha a tvorivosť budú ocenené diplomami a vecnými cenami. 

                                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

    • Lyžiarsky kurz 2022
     • Lyžiarsky kurz 2022

     • Koncom februára a začiatkom marca sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Z dôvodu pandemickej situácie a komplikovaných podmienok sme sa rozhodli uskutočniť výcvik dochádzkovou formou v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Prvého termínu (21. - 25.2.2022) sa zúčastnilo dohromady 30 žiakov zo sekundy a kvinty. Druhého termínu (28.2. - 4.3.2022) sa zúčastnilo 31 žiakov I.A a I.B.

      Lyžovali sme od 8:30 do 14:00. Obednú prestávku sme mali na chate Daria, priamo v lyžiarskom stredisku. 

      Ďakujem zúčastneným pedagógom a žiakom za úspešne zvládnuté lyžiarske kurzy.

       

      Mgr. Ján Demčák

       

    •         Experti geniality show
     • Experti geniality show

     • V škole máme expertov. Naši študenti sa zapojili do vedomostnej súťaže Expert geniality show. Preverili si svoje znalosti v oblasti prírodných aj humanitných vied. Niektorí študenti si  vyskúšali úroveň svojej angličtiny v teste s názvom Do you speak English? Iní riešili mozgolamy (logické hádanky).  Na rad prišli aj vedomosti zo sveta športu. V konkurencii 10 042 súťažiacich boli naši študenti úspešní. Blahoželáme!

      TOP EXPERTI vynikli v oboch témach:

      K. Veselovská     (príma)      
      TOP EXPERT v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      S. Jančiová         (príma)      
      TOP EXPERT  v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      L. Marenčíková   (tercia)      
      TOP EXPERT v témach Do you speak English? Mozgolamy 

      M. Mach               (kvarta)    
      TOP EXPERT v témach Do you speak English?Tajomstvá prírody   

      V. Hatala              (septima)   
      TOP EXPERT  v témach Svetobežník, Góly, body, sekundy

       

      EXPERTI, ktorí vynikli v jednej z tém:

      F. Spiška            (príma)          Expert v téme Päť jazykov kultúry

      A. Pecník           (septima)       Expert v téme Mozgolamy

      N. Smilková       (septima)       Expert v téme Do you speak English?

       

      Experti:

      B. Baloghová (príma),     S. Bursa (príma),

      M. Chovanová (sekunda),

      T. Makovický (kvarta),    P. Makovický (kvarta),  

      P. Ďurej (septima),    A. Ďurík (septima),    T. Brtková (septima),

      K. Knapčíková (septima),    Z. Duffková (septima)        

                                          

                                                                                                  

      Mgr. Tomajková Ivana