• PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

     • Dňa 30.3.2022 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória P8 (trieda tercia)

       Sofia Penjaková      1.miesto

       Gabriela Pagáčová  3.miesto

       

      Kategória P7 (trieda sekunda)

      Dorota Pitáková       2.miesto

       

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

      P7: Natália Lukáčová

      P6: Kristína Veselovská, Simona Jančiová, Emma Krajčiová, Bianka Baloghová

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                                            Mgr. Katarína Krajníková

       

       

     • IQ olympiáda

     • "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

       

      V termíne od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022 prebiahali na druhom stupni základných škôl (6. - 9.ročník) a prvom stupni osemročných gymnázií (príma - kvarta) školské kolá IQ olympiády -  súťaži, ktorá nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania. Celkovo sa do neho zapojilo 9585 riešiteľov, z toho v našom kraji 1438

      Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo dňa 7. 4. 2022 a zúčastnilo sa ho 44 žiakov.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

                                                                            Kvantil
      Poradie    Meno a Priezvisko    Trieda     v kraji   celkovo

          1.         Sofia Penjaková       tercia       99,62     99,55
          2.         Laura Marenčíková  tercia     98,78     98,99

          3.         Tomáš Sloboda          kvarta       94,78     95,18


      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme, zvlášť Sofii Penjakovej a Laure Marenčíkovej, ktoré postupujú do regionálneho kola. Toto sa uskutoční  12. 5. 2022 v Banskej Bystrici - budeme im držať palce.

      Dušan Dírer

    • Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

     • Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 21.apríla 2022 ( štvrtok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                            riaditeľka školy

     • Environmentálne workshopy na našej škole

     • Dňa 30.03.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop v rámci projektu „Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny“, do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt je zameraný na v súčasnosti veľmi aktuálne témy, ako je územná ochrana, druhová ochrana a stráž prírody. Organizuje ho Žilinská univerzita a zapojených je celkovo 40 základných a stredných škôl na celom Slovensku.

      Žiaci III.A, III.B a septimy sa naplno zhostili svojich úloh, zmobilizovali svoje sily, zapojili do práce všetky mozgové bunky a pod vedením pani lektorky pracovali na zadaných úlohách. Prišli s množstvom skvelých nápadov, získali nové skúsenosti a niečo nové sa aj dozvedeli.

      Počas štyroch vyučovacích hodín trvania workshopov žiaci absolvovali odborné prednášky, videli niekoľko krátkych dokumentárnych filmov o jedinečnosti a krásach slovenskej prírody - o flóre a faune, zanietene súťažili a absolvovali aj niekoľko ďalších didaktických aktivít. Nechýbala dobrá nálada a nadšenie pri práci.

      Žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu, môžu nadobudnuté vedomosti využiť na šírenie osvety medzi ostatnými žiakmi v oblasti ochrany našej planéty Zem, nášho domova.

                                                                                                                                 Mgr. Zuzana Dorníková

     • Blahoželanie k úspechu

     • V dňoch 1. – 3. apríla 2022 sa študent sekundy Matúš Cíbik zúčastnil spolu so svojím kolektívom MHK Ružomberok turnaja najvyššej klubovej úrovne triedy AA SPRING CHALENGE CUP v Prahe. Turnaja sa okrem MHK Ružomberok zúčastnili aj české kluby. MHK Ružomberok postúpil po jednotlivých víťazstvách do semifinále a následne do finále, z ktorého vyšiel ako víťaz a do Ružomberka tak priniesol krásne 1. miestozlatú medailu. Nielen Matúšovi, ale aj celému kolektívu blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa takýchto úspechov.

      Mgr. Lucia Pechová

     • Umenie a kultúra

     • V 2.A som zadala úlohu vytvoriť krátke video pomocou app na tvorbu videí, ktorých je neúrekom. Podmienky neboli žiadne. Trošku som dúfala v kreatívny obsah, ale najlepšie dať tvorcovi voľnú ruku.

      Tento počin Mateja Blahúta sa mi celkom páčil. Až na tie vodoznaky, čo by vyriešili vlastné fotografie. Posúďte sami.

                                                                                                                                Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

              30. marca 2022 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre I. a II.kategóriu.

      Alžbetka Svrčanová z prímy súťažila v prednese poézie a obsadila vo svojej kategórii 2. miesto. Touto cestou jej srdečne gratulujeme k úspechu a do ďalšieho ročníka prajeme postup do krajského kola tejto súťaže.

       

                                                                                                                                   Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo v basketbale žiačok a žiakov SŠ

     • V piatok 1.4.2022 sa naše žiačky a žiaci zúčastnili Okresného kola v basketbale stredných škôl. 

      OK žiačok sa zúčastnili 3 školy: Gymnázium, Obchodná akadémia a SZŠ M.T.Schererovej. Naše žiačky po víťazstvách 31:23 nad OA a 29:14 nad SZŠ sa stali víťazkami okresného kola.

      OK žiakov sa zúčastnili 2 školy: Gymnázium a SOŠ Polytechnická. Naši žiaci po víťazstve 24:21 sa taktiež stali víťazmi okresného kola.

      Naše družstvá postúpili do Kvalifikácie na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.4.2022 v Ružomberku, kde nastúpia proti víťaznej škole z okresu Liptovský Mikuláš. 

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.                                                                     Mgr. Ján Demčák