• Začiatok školského roka 2022/2023
     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 

      5. 9. 2022 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.

      V prípade nepriaznivého počasia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť prostredníctvom Edupage vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti :

      Študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané : 

       https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      Nezabudnite si priniesť prezuvky.  Študenti 1.ročníka a prímy si prinesú aj tašky na učebnice.

       

      Škola prevádzkuje školskú jedáleň.

      Stravovanie sa začne 5.septembra 2022.

      Študenti sa môžu prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne už 31.augusta 2022.

      vedenie školy 

       

    • Úradné dni počas letných prázdnin
     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Úradné dni  počas letných prázdnin

       

      06.07.2022 – 08.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      25.07.2022 – 29.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      08.08.2022 – 25.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      30.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11 hod.

       

      Ružomberok 30.06.2022

                                                     

                                                                                           Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                   riaditeľka  školy​​​​​​​