• Halloween 2022

     • Tento štvrtok sa na našej škole niesol v Halloweenskom duchu. Okrem duchov však k nám zavítali aj rôzne iné strašidlá a kostýmy. Počas veľkej prestávky sa mohli žiaci zapojiť do súťaže o najlepšiu masku, kde sme mali hneď niekoľko jedinečných kostýmov. Výhercom srdečne gratulujeme a dúfame, že o rok sa môžeme tešiť na ďalšie originálne masky a kostýmy. 

       

      viac fotiek na našom facebooku

      Mgr. Martin Valušiak

    • Ocenený Tomáš Lakoštík
     • Ocenený Tomáš Lakoštík

     •      Zágtupcovia Žilinského samosprávneho kraja, odboru školstva a športu 27. októbra 2022 ocenili šikovných, múdrych a nadaných študentov stredných škôl Žilinského kraja. Teší nás, že medzi ocenenými bol aj  náš študent oktávy Tomáš Lakoštík. Naše gymnázium ho nominovalo na ocenenie žiakov stredných škôl Žilinského kraja v kategórii Umenie a kultúra.

           Tomáš je veľmi kreatívny mladý človek, ktorý zapája modernú digitálnu techniku do vyjadrenia umeleckých pocitov. Tomáš Lakoštík získal štyri prvé miesta v tvorbe videí v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka 2021“. Tento úspech sa mu podaril s filmom The Washing Machine. Tomáš sa zapája i do riešenia predmetových olympiád, predovšetkým matematickej olympiády a olympiády v anglickom jazyku. Hoci Tomáš študoval v školskom roku 2021/2022 v zahraničí, neustále bol v kontakte s učiteľmi a spolužiakmi. Aktívne pomáhal na diaľku s prípravou online Dňa otvorených dverí gymnázia. 

           Tomášovi blahoželáme k oceneniu a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu aj v súkromnom živote.   

                                                                                      Tomajková

     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Dňa 19.10.2022 sa naši študenti Jakub Piták, Matúš Makónyi (4.P) a Michal Piták (1.P) zúčastnili okresného kola v stolnom tenise v ŠKST Ružomberok. Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl z celého okresu a naše družstvo skončilo na krásnom 3. mieste (finále nám ušlo o dve loptičky v rozhodujúcom sete 10:12). Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ďalšie športové úspechy.

      Mgr. Jakub Koreň

     • Halloween večierok

     • Dňa 24.10.2022 sa na našej škole v priestoroch tried 1.A a 1.B konal večierok v duchu amerických tradícii sviatku Halloween. Nechýbali strašidelné masky, veľa cukríkov, sladkostí, keksíkov a koláčov, ktoré svojím vzhľadom pripomínali strašidielka. Triedy 1.P, 2.P, 3.P súťažili v rôznych zábavných disciplínach, v ktorých mohli vyhrať halloweenské ceny. Súčasťou večierka bola aj tombola a vyhodnotenie najlepších strašidelných másk. Bol to večer plný zábavy, tanca a spevu. Za organizáciu večierka veľká vďaka patrí celej triede 4.P.

      Mgr. Alexandra Nemčeková

       

      viac fotiek na našom FB

     • Múzeum SNP - exkurzia

     • Naši študenti z tercie, kvarty a kvinty si boli 20. októbra spestriť vyučovanie exkurziou. Začali krátkym dokumentom, ktorý ich preniesol do predvojnového, vojnou zmietaného a následne vojnou zničeného Nemecka. Po uvedení do témy si v rámci workshopu mali možnosť vyskúšať predmety, s ktorými prišiel do kontaktu vojak armády Slovenského štátu. Ten absolvoval všetky bojové akcie armády, aby nakoniec bojoval v povstaní proti fašistickému režimu na Slovensku. Zbrane, vyznamenania, ale aj predmety dennej potreby zaujali a spestrili zážitok. Exkurzia bola zakončená komentovanou prehliadkou a následnou návštevou mesta.  

    • Nádherná stužková slávnosť
     • Nádherná stužková slávnosť

     • Študenti 4. A, 4. B, oktávy, rodičia aj vyučujúci boli plní očakávaní. Dočkali sme sa!  

      7. 10. 2022 sme všetci zažili krásny večer. Dievčatám v nádherných spoločenských šatách a chlapcom  v oblekoch triedni učitelia pripli zelenú stužku nádeje. V originálnych príhovoroch sa predbiehali pani riaditeľka Mgr. Bc. Kmeťová, zástupkyňa Rady rodičov pani Slimáková aj študentky Kristínka Tupá z oktávy a Karolínka Zachová zo 4. B triedy.

      Všetci štvrtáci sa podieľali na svojom programe, ktorý hrdo predviedli. Nechýbali ani prezentácie 4. A, 4. B a oktávy.

      Ďakujeme milí maturanti!

       

                                                                         Mgr. Ivana Tomajková

     • „ Nie si na predaj!“

     •      Táto veta zaznela na besede zameranej na tému obchodovanie s ľuďmi.  Preventisti z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku prezentovali pálčivú problematiku, pri ktorej nemôžeme zatvárať oči. Obchodovanie s ľuďmi je  protiprávnym konaním, ide o trestný čin. Preventista kpt. Mgr. Kubišta upozornil študentov na možné riziká pri hľadaní si práce v zahraničí. Apeloval na opatrnosť. Dôležité je preverovať si informácií o firme, kde chceme pracovať z viacerých zdrojov. Zistiť, koľko rokov firma funguje, či je zapísaná v obchodnom registri. Najlepšie sú osobné referencie od ľudí z nášho okolia, ktorí mali s firmou  dobrú osobnú skúsenosť. V zahraničí nikomu nedávajme svoje doklady (občiansky preukaz či pas) pod zámienkou, že nám môže sprostredkovať prácu či pracovné povolenie.  

      Vďaka tejto preventívnej aktivite sa študenti dozvedeli informácie, ktoré môžu využiť v praktickom živote. Na stránke: www.safe.iom.sk nájdeme fázy a znaky obchodovania s ľuďmi. Telefónne číslo na národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je  0800 800 818.

       

                                                                                                Mgr. Tomajková

     • Kubo v SND

     • Divadelné predstavenie v SND https://youtu.be/FNH666PHM6w

      Fotografie prevzaté z https://snd.sk/inscenacia/3801/kubo. Ďalšie fotografie sú dostupné na FB Gymnázia v Ružomberku.

      Klasická veselohra Kubo je dielo slovenskej klasiky, ktoré sa prekvapivo na doskách našej prvej scény doposiaľ nikdy neinscenovalo. „Anča, aha, ja mám nožík“ je najznámejšia replika z populárnej veselohry, ktorú jej autor, evanjelický kňaz Jozef Hollý, nikdy nenapísal. Preslávil ju Jozef Kroner najprv v martinskej inscenácii v réžii autorovho syna, ale do povedomia širšej verejnosti sa dostala predovšetkým prostredníctvom televíznej inscenácie Martina Ťapáka. Dedinský obmedzenec Kubo sa stal vďaka Jozefovi Kronerovi prototypom komickej figúry, na ktorej sa nesmejú len ostatné postavy, ale predovšetkým diváci. V tomto spracovaní Hollého predlohy sa však pozabudlo na odvrátenú podobu príbehu zo slovenského vidieka – na egoizmus, cynizmus, krutosť postáv, na to, že Kubo je vlastne obchodným artiklom, človekom, ktorého chcú zneužiť na zištné ciele. ( web SND)

      So študentmi 1.B, 2.A, 2.B, kvinty a sexty sme mali možnosť 14.10. byť súčasťou tohto predstavenia, ktoré sa naozaj od pôvodnej predlohy veľmi vzdialilo, ale pre dnešné dni výrazne aktualizovalo. Divadelná scéna bola veľmi jednoduchá, aby vynikli povahy, zámery a konanie postáv. Dej obohatili muzikálne a tanečné prvky z ľudového prostredia. Po skončení predstavenia náhoda chcela, že sme sa pozdravili s pánom hercom Františkom Kovárom, ktorý stvárnil jednu z hlavných postáv. Odmenou pre nás boli aj pozitívne ohlasy našich študentov, čo je povzbudením pre organizovanie ďalších akcií podobného charakteru. Budeme sa tešiť aj nabudúce.

      Mgr. Daniela Kudličková, Mgr. Zuzana Guothová

     • Európska noc výskumníkov

     • 30. 9. 2022 sa študenti sekundy, tercie, kvinty, sexty a septimy zúčastnili najväčšieho vedecko-popularizačného podujatia na Slovensku. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 25 krajinách. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako 300 miest po celej Európe. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok mali v Banskej Bystrici študenti možnosť preniknúť do sveta elektromotorov, priblížili sa športovým hviezdam, zistili, ako je to s vnímaním chutí a vôní, vyskúšali si prvú pomoc, nakreslili obrázok pomocou elektriny, vyskúšali virtuálnu geografiu, zapojili sa do počítačových hier a presvedčili sa, že všetko sa začalo bunkou.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • GAUDEAMUS - AKADÉMIA Bratislava 2022

     • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      V utorok 4.10.2022 navštívili naši študenti 3.A, 3.B Európsky veľtrh vysokých škôl, ktorý sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava. Študentom boli k dispozícii prednášky, testovacie centrum, poradenský servis, poradenstvo pre štúdium v zahraničí a ďalšie aktivity. Viac na www.gaudeamus-sk.sk alebo na Facebooku @GaudeamusSK. Akcia pre študentov, výchovných poradcov, triednych učiteľov a širokú verejnosť sa tak opäť po pandémii vrátila, aby nadviazala na predchádzajúce roky. Čo treba poznamenať je fakt, že organizátori akcie nezvládli nápor študentov a dlhé čakanie v rade pri vstupe do areálu nebolo ani príjemné, ani bezpečné. Deň sa nakoniec vydaril a študenti si odniesli dôležité poznatky, nové informácie a niektorí možno už teraz vedia, kam povedú ich dalšie životné kroky. 

       

      Mgr. Daniela Kudličková, Mgr. Iveta Lauková

       

    • Stretnutie so striebornou absolventkou medzinárodného programu DofE
     • Stretnutie so striebornou absolventkou medzinárodného programu DofE

     • Dnes sme privítali v našej škole striebornú absolventku DofE a ambasádorku tohto programu Ninu Vevericovú z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a ich pani zástupkyňu RNDr. Helenu Drobúlovú, ktorá pôsobí na Gymnáziu sv. Andreja aj ako koordinátorka programu DofE.

      Vďaka nim sme sa dozvedeli mnoho informácií a zaujímavostí k tomuto programu obľúbenému medzi mladými ľuďmi v Ružomberku i na celom svete.

      Neoceniteľné pre našich žiakov boli Ninkine rady a tipy, veľký úspech malo krásne spracované video z expedície, ktorá je pre mladých najväčšou výzvou a zároveň aj najväčším lákadlom programu.

      Veríme, že aj naši gymnazisti rozšíria rady úspešných Dofákov v Ružomberku.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková, koordinátor DofE  Gymnázium Ružomberok