• Štúdium v USA

     • Dňa 22.12.2022 sa uskutočnila prednáška s pánom Peťom Gajdošom ohľadom ročného štúdia v USA na nasledujúci školský rok 2023/2024. Študenti najmä prvého, druhého ročníka, kvinty a sexty budú mať možnosť prihlásiť sa o štipendium GBE Foundation. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej prezentácii. V prípade otázok kontaktujte svojho učiteľa anglického jazyka.

      Mgr. Tatiana Dudrová

    • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2023
     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2023

     •  Vianoce krásne a čisté ako sneh,
       na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
       Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
       všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.


       Nielen na Vianoce a na Nový rok,
       ale počas všetkých dní

      želáme Vám úspešný a šťastný nový rok 2023.  

      Vedenie školy

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Dňa 8.12.2022 sa 48 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola matematickej Pytagoriády .

      Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili ich matematické schopnosti.

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút.

      Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený jedným bodom.

      V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené  1 bodom.

      Najlepší riešitelia:

      Kategória P6 (trieda príma) :

      1. Tomáš Žihlavník

      2. Tomáš Húska

      3. Tomáš Gurega

      Ďalší úspešní riešitelia:

      Natália Němcová, Matias Pasch, Ľubomír Bačkor, Barbora Dorková,

      Monika Šindléryová, Sára Odleváková

      Kategória P7 (trieda sekunda) :

      1. Simona Jančiová

      2. Alžbeta Svrčanová

      3. Emma Krajčiová

      Ďalší úspešní riešitelia:

      Valentína Buntová, Bianka Baloghová

      Kategória P8 (trieda tercia):

      1. Dorota Pitáková

      2. Nela Puskeilerová

      3. Natália Lukáčová 

      Ďalší úspešní riešitelia:

      Samuel Šaray, Matúš  Cíbík, Dorota Cíbiková, Liana Resutíková, Norbert Hoferica

       

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

       

      Mgr. Katarína Krajníková

    • Tretie miesto pre Simonu Koreňovú
     • Tretie miesto pre Simonu Koreňovú

     •      V pondelok 12. 12. 2022 reprezentovala Simona Koreňová, študentka oktávy, našu školu na Medzigeneračnom šachovom turnaji pre žiakov stredných škôl a seniorov z Centier sociálnych služieb zo Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž organizovala  Sekcia pre mládež ŽSK. Šachový turnaj sa konal v priestoroch Centra voľného času v Žiline. Simona si vybojovala pekné tretie miesto v kategórii mládež. Dokázala konkurovať 24 súťažiacim. Hralo sa na 7 kôl. Naša študentka mala možnosť porovnať svoje šachové zručnosti so seniormi ale aj so svojimi rovesníkmi. Blahoželáme Simona!

                                                                Mgr. Tomajková Ivana

       

    • „Ako 2 Alibaby a 52 zbojníkov obliehalo adventnú Viedeň“
     • „Ako 2 Alibaby a 52 zbojníkov obliehalo adventnú Viedeň“

     • V jeden decembrový štvrtok sa vybralo 52 „zbojníkov“ (rozumej tretiakov a druhákov našej školy) spolu s dvomi Alibabami - p. Karkošiakovou a p. Laukovou v skorých ranných hodinách na inváziu, pardon, vlastne poznávaciu exkurziu do Viedne.

      Ich ostražitému oku nemohli ujsť najznámejšie viedenské architektonické skvosty, vrátane Belvederu, Hofburgu, Parlamentu, Dómu sv. Štefana, Chrámu sv. Petra či exoticky znejúceho Domu bez mihalníc.

      Množstvo lákavej potenciálnej koristi v podobe slávnych oku i duši lahodiacich obrazov v príjemnom zámockom komplexe Belveder a zaujímavých exponátov v Umeleckohistorickom múzeu nás nenechali chladnými a veruže sme museli zápasiť s našou zbojníckou cťou, aby sme zanechali zážitok aj budúcim návštevníkom.

      V podvečer sa príjemne unavená družina kochala pohľadom na vianočnú výzdobu vo viedenských uliciach a na vianočných trhoch, pričom srdiečkami, snehuliakmi či červeno-bielymi cukrovými tyčinkami dekorované stromy v Radničnom parku v nej spolu s pečenými zemiačikmi či gaštanmi vyvolávali priam rozprávkové pocity.

      Vďaka pekným zážitkom, milým darčekom a, priznajme si, aj trochu uboleným nohám :-) tak rýchlo na túto vydarenú výpravu nezabudneme.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

       

      viac fotiek na našom FB

       

     • Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

     • 7. 12. 2022 navštívila trieda 2. B Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.  Expozícia sa nachádza v historických priestoroch prvého stoličného domu na Námestí osloboditeľov.

      Naša prehliadka začala v pivničných priestoroch Mikulášskej mučiarne, kde sú vystavené dokumenty, týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom Jurajom Jánošíkom, ktorý sa odohral  16. a 17. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Vystavené sú tu aj dobové kresby mučenia a mučiace nástroje, ktoré navodzujú atmosféru doby, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie. Medzi nástrojmi vyniká dereš, ktorý si vyskúšali aj naši študenti, ale aj škripec, španielska čižma, palečnica a kliešte na vytrhávanie jazyka.

      Z pivnice sme sa presunuli na poschodie budovy, kde sú vytvorené zaujímavé expozície, ktoré nám priblížili históriu mesta a osobnosti Liptovského Mikuláša. Nahliadli sme do izby romantického básnika Janka Kráľa a prezreli sme si historickú knižnicu, ktorá ukrýva mnohé vzácne diela. Na záver sme si vypočuli zaujímavé informácie z obdobia 2. svetovej vojny.

      Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka synagógy, v ktorej múzeum prezentuje históriu kedysi početnej mikulášskej židovskej komunity.  

     • Prerušenie školského vyučovania

     •  

      Vedenie Gymnázia, Š. Moyzesa 21, Ružomberok,

      Vám týmto oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č.15/2005 a s odporúčaním RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a po dohode so zriaďovateľom školy, Žilinským samosprávnym krajom, na základe zvýšeného výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení u žiakov, sa v Gymnáziu v Ružomberku

       

      PRERUŠUJE  výchovno-vzdelávací proces

      od 13.12.2022 do 16.12.2022 vrátane.

       

      Vyučovanie sa obnoví dňa 19.12.2022 podľa riadneho rozvrhu hodín.

       

      Obedy v školskej jedálni budú vydávané len cez výdajné okienko v čase 11:00 - 12:30 hod.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Návšteva Liptovského múzea v Ružomberku
     • Návšteva Liptovského múzea v Ružomberku

     •  

      Vedeli ste, že naše múzeum v Ružomberku tento rok oslávilo okrúhle 110. narodeniny? Alebo že aj vy môžete rozšíriť muzeálnu zbierku exponátov o nejaký vzácny exemplár?

      Toto bola len časť z množstva zaujímavých informácií, ktoré sme sa dozvedeli v piatok 9.12.2022, keď sme s maturantkami z dejepisu, i keď v trošku chorobou preriedenej zostave, navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku. V rámci vzdelávacieho programu Múzeum ako ho nepoznáme sme sa s ním oboznámili bližšie, dozvedeli sme sa, čo je jeho úlohou a čo všetko zahŕňa práca v ňom.

      Múzejná pedagogička Mgr. Ľubica Drusková nám sprostredkovala informácie o jednotlivých pracovných pozíciách zamestnancov múzea a v rámci zaujímavostí nám potvrdila napr. aj to, že starí rodičia mali pravdu, keď nám v detstve nechceli dovoliť hladkať vypchatú sojku vystavenú doma na chodbe. Tiež sme sa dozvedeli, komu za vznik múzea a jeho rozsiahly zbierkový fond vďačíme i to, či a ako sa môžu milovníci histórie v múzeu zamestnať.  

      Ďakujeme pani Druskovej za pútavé rozprávanie, všetky nové zaujímavé informácie, ako aj sprevádzanie vybranými expozíciami. Tešíme sa na opätovnú návštevu Liptovského múzea v novom roku.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

       

      viac fotiek na našom FB

    • Zacvičte si s Mikulášom
     • Zacvičte si s Mikulášom

     • V dňoch 5.12. a 6.12.2022 sa v priestoroch nášho gymnázia konal XI. ročník podujatia
      s názvom ,,Zacvičte si s Mikulášom“. Táto úspešná akcia je už každoročne zaradená aj do
      Ružomberského adventného kalendára a robí dobré meno nielen našej škole ale aj mestu
      Ružomberok. Po dvojročnej pauze spôsobenej Covidom bol o akciu veľmi veľký záujem.

      Podujatia sa zúčastnilo približne 400 detí z materských a základných škôl. Počas dvoch dní mali detičky možnosť vyskúšať si gymnastické cviky na rôznych náradiach, s rôznym náčiním alebo mali príležitosť zacvičiť si
      na jumping trampolínach. Zahrať sa zábavné hry a rozvíjať svoj pohybový potenciál im
      pomáhali študenti nášho gymnázia z oktávy a sexty. Celú atmosféru dopĺňala vianočná hudba,
      vrátane príchodu Mikuláša, anjelských a čertovských kostýmov, v ktorých boli naši študenti oblečení.

      Veľké ďakujem patrí organizátorke podujatia Mgr. Janke Fričovej a všetkým, ktorí pomáhali
      vytvárať jedinečnú atmosféru. Janke zároveň prajeme veľa tvorivých nápadov a ešte viac
      odhodlania a vytrvalosti v nasledujúcich rokoch.

      Akcia dopadla výborne a deti boli nadmieru spokojné. 
      Najviac náš tešia pozitívne ohlasy a spätná väzba od p. učiteliek:
       
      ,,Cvičenie bolo úžasné,  perfektne pripravené. Dúfam, že mladé kolegynky budú pokračovať v tradícii.
      Prajem krásne Vianoce"

                                                                                                                   (MŠ Š.Moyzesa)
       
      ,,Dobrý deň,
       ďakujeme za krásne prežitý deň s Vami aj s Vašimi kolegami a študentmi. Zacvičte si s
      Mikulášom je výborná akcia, deti prišli do školy spokojné a nadšené :).
      Želám pekný zvyšok dňa :)"

       
                                                                                                             (ZŠ Bystrická - Dončova)

       

      Mgr. Monika Bogniarová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Exkurzia do predvianočnej Viedne

     • V dňoch 24. 11. 2022 a 1. 12. 2022 sa študenti z viacerých tried osemročného a štvorročného gymnázia pod vedením PhDr. Kataríny Mayerovej a Mgr. Lucie Pechovej zúčastnili exkurzie do predvianočnej Viedne.

      Počas exkurzie žiaci absolvovali prechádzku po historickom centre Viedne. Mali možnosť vidieť Štátnu operu, Dóm svätého Štefana, Kostol Sv. Petra a  stĺp Najväčšej Trojice (Morový stĺp). Postupne prešli k Hofburgu, kde si študenti mohli prezrieť vykopávky z rímskych čias. V rámci prehliadky študenti navštívili Umeleckohistorické múzeum. Cestou na vianočné trhy videli Rakúsky parlament a radnicu. Atmosféru vianočných trhov zosilnilo osvetlenie vianočného stromčeka a vianočná výzdoba hlavného mesta Rakúska.

      Pevne veríme, že sa študentom exkurzia páčila a že sa domov vrátili plní nových, zaujímavých zážitkov a dojmov. Dúfame, že si takého vydarené podujatie ešte niekedy v budúcnosti zopakujeme.

       

      Mgr. Lucia Pechová, PhDr. Katarína Mayerová

       

      viac fotiek na našom FB

     • 15. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 2. 12. sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 14 študentov našej školy. Súťažiaci absolvovali písomný test z preberaných učív aj z doplnkových okruhov. Svoje vedomosti ukázali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Napriek náročným testom sa 12 študentov stalo úspešnými riešiteľmi a boli ocenení diplomom. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole Dejepisnej olympiády.

      V kategórii F (príma)
      1. miesto: Tomáš Gurega
      2. miesto: Sára Odleváková

      V kategórii E (sekunda)
      1. miesto: Bianka Baloghová
      2. miesto: Simona Jančiová

      V kategórii D (tercia)
      1. miesto: Alžbeta Harangozová

      V kategórii C (kvarta)
      1. miesto: Sofia Penjaková
      2. miesto: Matúš Podskuba


      Mgr. Tomáš Lopeň

     • Školské kolo OĽP

     •      Nosnou témou 25. ročníka Olympiády ľudských práv a 5. ročníka Ceny prof. M. Kusého je Zápas za mier, demokraciu a ľudské práva pokračuje. Tieto slová odzneli aj dňa 5. 12. 2022, kedy sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž začala písomným testom. Študentky si preverili svoje vedomosti z práva a politológie. V ústnom kole súťaže využili svoje argumentačné schopnosti. S využitím kritického myslenia analyzovali simulované zadania z reálneho života. K prvému miestu v školskom kole Olympiády ľudských práv blahoželáme Natálii Kurcinovej z oktávy. Úspešnou súťažiacou, ktorá skončila na druhom mieste bola Lola  Hudeková z III. A triedy. Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2022/2023 pokračuje krajským a celoslovenským kolom.

      Dievčatám držíme palce.

                                                                                     Mgr. Tomajková  Ivana

    • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK
     • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK

     •      Nadácia NN ľuďom zorganizovala prvý ročník vedomostnej súťaže zameranej na finančnú gramotnosť. Súťaž FINNKVÍZ sa konala 23. 11. 2022 on-line formou. Súťažiaci museli za 40 minút odpovedať na 20 otázok. Využili svoje poznatky z matematiky aj z občianskej náuky. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 5 študentov. Fabián Filipp, z I. A triedy, vyhral prvé miesto spomedzi 940 súťažiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. Získal plný počet bodov. Všetci naši študenti, ktorí súťažili, sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže FINNKVÍZ.

      Úspešní riešitelia sú:       Fabián Filipp, I. A

                                              Peter Makovický, kvinta

                                              Tomáš Makovický, kvinta

                                              Jakub Alušic , kvinta

      Jeden študent sa súťaže zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                           Mgr. Tomajková Ivana

    • Finančná gramotnosť pre štvrtákov
     • Finančná gramotnosť pre štvrtákov

     •    Dňa 2. 12. 2022 si študenti posledných ročníkov mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Teoretické poznatky ale aj cenné rady do života im podali odborníci pán Slimák a jeho dcéra, naša bývala študentka, Mgr. Liptáková Soňa. Ústrednou témou vzdelávania k finančnej gramotnosti bol dôchodkový systém. Prednášajúci študentom opísali všetky tri piliere dôchodkového systému na Slovensku. Vzhľadom na to, že viacerí študenti popri štúdiu aj brigádujú, zídu sa im praktické rady o druhom dôchodkovom pilieri. Treba mu venovať osobitnú pozornosť aj kvôli legislatívnym zmenám. Poslanci NR SR schválili novelu Zákona č. 34/2004 Z. z. Tento Zákon o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Vzhľadom na to, že študenti sú dospelí, mali by využiť možnosť sami si vybrať svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

      V mene študentov ďakujem pánovi Slimákovi aj Soni Liptákovej za cenné rady zamerané na  finančnú gramotnosť.

                                               Tomajková

     • DiGi Competencies, Hub and Competence Centre

     • Naša škola rozbieha nový grantový projekt v spolupráci s VELUX FOUNDATIONS.

      Hlavným projektovým zámerom je zmodernizovať digitálne vybavenie gymnázia a následne ho aktívne využívať vo vyučovacom i mimovyučovacom procese.

      V rámci projektu získame špičkové digitálne technológie a vytvoríme digitálny Hub pre mimoškolské poobedné aktivity.  

      Projektový tím školy veľmi intenzívne pracuje na prípravnej fáze, do spolupráce na projekte zapájame aj študentov, nakoľko názory mladých ľudí a ich originálne nápady nás vo veľkej miere inšpirujú.

      Aktuality o projekte budeme priebežne zverejňovať na stránke školy v časti „DiGi HUB“.

      Tešíme sa na spoluprácu a podporu nielen kolegov a študentov, ale aj rodičov a širšej verejnosti.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky
     • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a názov celoslovenskej kampane. Toto nevyliečiteľné ochorenie je celosvetovým problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého z nás.

      Na našej škole sme sa už po druhý rok zapojili do tejto kampane a pripravili niekoľko akcií na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS. V relácii v školskom rozhlase sme si zdôraznili, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie. Na hodinách etickej výchovy sme si pozreli prezentáciu Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS a následne svoje vedomosti otestovali v kvíze. Tiež sme spoločne vyrábali červené stužky, ktoré sme si pripínali ráno pri príchode do školy.

      Ďakujeme všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa obliekli do červenej a bielej farby kampane a takto prejavili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková