• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 19.1.2022 sa konalo okresné kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Naši zástupcovia v ňom dosiahli nasledovné umiestnenia:

       

      Kategória 1B: 2. miesto Jakub Machajdík  4.P

      Kategória 2A: 2. miesto Lukáš Schmidt 6.P

      Kategória 2B: 2. miesto Richard Kulich 4.A

       

      Chalani gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

      PhDr. Martin Karkošiak

     • Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

     • Dňa 26.01.2023 sa športová hala T-18 stala dejiskom okresného kola v basketbale študentiek SŠ. Do súťaže sa prihlásili 3 školy, ktoré bojovali o postup do krajského kola. Od prvej chvíle boli naše študentky jasným favoritom a svoje hráčske skúsenosti potvrdili v obidvoch zápasoch.

      Obchodná akadémia : Gymnázium Š. Moyzesa (8:21)

      SZŠ M.T.Schererovej : Gymnázium Š. Moyzesa (2:37)

      Víťazstvo a postup do krajského kola si vybojovalo družstvo v zložení:

      I.A

      1. Hanáková Lucia

      2. Jarinová Veronika

      3. Štefančová Mária

      II.B

      4. Kajdová Nella

      5. Horváthová Alexandra

      IV.A

      6. Brózová Ema

      7. Kubáňová Dorota

      8. Timková Tamara

      9. Lukáčová Vanesa

      10. Švárna Lenka

      IV.B

      11.Kósová Henrieta

      12. Stopiaková Sofia

      Dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách súťaže.

       

      Mgr. Bogniarová Monika

       

      viac fotiek na našom FB

    • Sie kamen, sahen und siegten! Prišli, videli a zvíťazili!
     • Sie kamen, sahen und siegten! Prišli, videli a zvíťazili!

     • Parafrázujúc výrok slávneho Caesara by sme takto mohli zhrnúť úspech našich študentov v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v stredu 18.1.2023.                                                           

      V silnej konkurencii obstáli na jednotku.

      V kategórii 1B získal 1. miesto Jakub Machajdík z kvarty a 3. miesto Gabriela Pagáčová tiež z kvarty.

      V kategória 2A sa na 1. mieste umiestnil Richard Juhás zo sexty.

      Víťazom srdečne gratulujeme a Jakubovi s Richardom držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole ONJ. "Toi,Toi,Toi"                                                    

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Život v stredoveku a novoveku na Liptove
     • Život v stredoveku a novoveku na Liptove

     •      Dňa 16. 01. 2023 študenti sekundy navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku. Absolvovali vzdelávací program v expozícii Feudalizmus na tému Život v stredoveku a novoveku na Liptove. Pútavým výkladom od  pani Mgr. Druskovej si osvojili poznatky o živote v stredoveku a novoveku v Ružomberku a okolí. Spestrením výkladu bola expozícia hmotných historických prameňov z obdobia feudalizmu. Osobitnú pozornosť študenti venovali stredovekým hradom a to: hradu Liptov, hradu Likava a hradu Hrádok. Dozvedeli sa o vzniku prvých miest na Liptove,  mestských privilégiách aj o baníckych tradíciách na Liptove. Súčasťou komentovanej prehliadky bolo rozprávanie obohatené krátkymi povesťami o hradoch. Exkurzia v Liptovskom múzeu mala interaktívny charakter. Na záver študenti sekundy vypĺňali vedomostný kvíz, v ktorom si mohli preveriť nadobudnuté vedomosti. Každý študent si odniesol "malého sprievodcu expozíciou", doplnkový učebný text, ktorý slúži ako dobrá vyučovacia pomôcka.  

           Ďakujem Mgr. Druskovej za spestrenie klasickej formy vyučovania dejepisu.

                                                 Mgr. Tomajková

          

       

    • Školské kolo olympiády vo francúzštine
     • Školské kolo olympiády vo francúzštine

     • V decembri sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Zapojili sa žiaci v troch rôznych kategóriách.

      Víťazmi a postupujúcimi do krajského kola sú Simona Jančiová zo sekundy v kategórii 1A, Šimon Ševčík zo sexty v kategórii 2A a Terézia Brtková z oktávy v kategórii 2B.

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole olympiády. Naša pochvala rovnako patrí aj všetkým ostatným zúčastneným žiakom.

      Mgr. Zuzana Švecová

       

    • Konzultačné popoludnie
     • Konzultačné popoludnie

     • Dňa 12. januára 2023 (štvrtok) v čase od 14.30 do 16.30 hod. sa uskutoční konzultačné popoludnie pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov našej školy.

      Počas neho môžete konzultovať s triednymi učiteľmi a s jednotlivými vyučujúcimi priebežné študijné výsledky, správanie a dochádzku svojich detí v prvom polroku školského roka 2022/2023.