• Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15. 2. 2023 sa v Námestove konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: v kategórii 1B Jakub Machajdík z kvarty a v kategórii 2A Richard Juhás zo sexty.  Naši študenti si zaslúžia pochvalu, pretože sa umiestnili na popredných miestach. Jakub Machajdík obsadil krásne 2. miesto a Richard Juhás bol vo svojej kategórii na 1. mieste, a tak postupuje do celoslovenského kola.

      K vynikajúcemu umiestneniu študentom blahoželáme a Richardovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      Mgr. Lucia Pechová

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Nadácia Partners v školskom roku 2022/2023 organizuje už 11. ročník celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Je to vedomostná súťaž pre stredoškolákov, v ktorej si súťažiaci preveria svoje poznatky z ekonomiky. Zistia ako sa orientujú v základných ekonomických pojmoch, v poistných a bankových službách či v oblasti investovania. Súčasťou testov sú aj praktické príklady, kde študenti analyzujú výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Celoslovenská súťaž Finančná olympiáda prebieha v troch kolách. Prvé dve kolá sú online formou, tretie kolo prezenčne. Od 2. novembra 2022 do 2. februára 2023 bolo otvorené prvé kolo Finančnej olympiády. Naši študenti riešili 20 otázok online testu prvého kola. Organizátori súťaže informovali našu školu dňa 21. 2. 2023, že  úspešnými riešiteľmi prvého kola Finančnej olympiády a postupujúcimi študentmi sú Martin Blaško a Benjamín Jackanín, obaja zo 4. B triedy. Úspešný riešiteľ a postupujúci do druhého kola je aj Dávid Fedorek z 3. A triedy. Blahoželáme k postupu a držíme palce v druhom kole.

                                                              Mgr. Tomajková Ivana

    • Návšteva z Francúzskeho inštitútu
     • Návšteva z Francúzskeho inštitútu

     • Vo štvrtok 16.2.2023 navštívil našu školu p. Louis Marandet, atašé pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

      Zavítal k nám, aby sa stretol s našimi študentmi a slávnostne im odovzdal diplomy DELF, ktoré výnimočne dlho putovali diplomatickou poštou k nám. Našiel si tiež čas na pedagógov, pre ktorých pripravil v popoludňajších hodinách zaujímavý seminár.

      Beseda so študentmi prebiehala v príjemnej atmosfére. Zúčastnili sa jej žiaci z viacerých ročníkov, od prímy až po oktávu vrátane žiakov štvorročného gymnázia spolu s vyučujúcimi francúzskeho jazyka.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o náplni práce pána atašé, o projektoch Francúzskeho inštitútu, o možnostiach štúdia vo Francúzsku, o frankofónii. Pán atašé poukázal na výnimočné postavenie francúzštiny vo svete a na jej rozmach. Francúzština je jazyk, ktorým sa hovorí na všetkých kontinentoch a podľa oficiálnych demografických predpovedí bude ním v roku 2050 hovoriť viac ako 700 000 000 ľudí. Na príkladoch ukázal, že francúzština je jazyk diplomacie, kultúry, európskych inštitúcii a zároveň jazyk praktického profesionálneho života. To sú len niektoré z dôvodov, ktoré by  mali povzbudiť študentov, aby sa naďalej zdokonaľovali v tomto krásnom a aj praktickom jazyku.

      Pán Marandet nám zároveň povedal aj čo-to zo svojho zaujímavého života a vyznal sa z lásky k Slovensku, k slovenčine, ktorú trochu ovláda a chce sa v nej zlepšiť. Na naše veľké prekvapenie sú jeho obľúbeným slovenským jedlom bryndzové halušky, ktoré nechutia všetkým cudzincom.

      Po besede nasledovalo slávnostné odovzdávanie diplomov DELF úspešným žiakom. Pán atašé všetkým zagratuloval a vyzdvihol našich žiakov, ktorí boli na skúškach mimoriadne úspešní. Viacerí dosiahli magickú hranicu 90%.

      Po obede nasledovalo školenie pre vyučujúcich francúzskeho jazyka, ktorého sa zúčastnili aj kolegyne z okolitých škôl.

      Sme radi, že sme sa s p. atašé mohli osobne stretnúť na pôde nášho gymnázia a dozvedieť sa veľa zaujímavých poznatkov.

      Dúfame, že takých milých stretnutí bude ešte veľa.

      Mgr. Zuzana Švecová

     • Európska súťaž v štatistike - ESC

     • ESC sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí sa do súťaže prihlasujú v tímoch. Tímy môžu byť zložené z 1 až 3 žiakov. Každý tím musí mať učiteľa zo svojej školy, ktorý bude pôsobiť ako tútor. 

      Prvá etapa pozostáva z troch testov s uzavretými otázkami. Tímy, ktoré sa kvalifikujú, t. j. úspešne zvládnu prvú etapu, postúpia do druhej etapy národného kola ESC.

      Do národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023 sa zaregistrovalo celkovo 332 tímov z celého Slovenska . Zo zapojených tímov testy zvládlo výborne 50 tímov, ktorým sa podarilo dosiahnuť 75 a viac bodov a postúpiť. 

      Veľký úspech dosiahli naši študenti.

      Do 2. etapy národného kola postúpili až tri tímy:

      kategória A:

       I. : Nikola Mydliarová 3.B, Dorota Hanulová 3.B, Mária Sorentíni 3.B

      tútor : Mgr. Miroslav Krajník

      kategória B:

        I.  :  Sandra Húsková sexta, Šimon Ševčík sexta, Viktor Buschbacher  2.B                                                    II. : Jakub Bielený sexta , Matúš Gromnica sexta , Nina Oravcová sexta

      tútor : Mgr. Katarína Krajníková

       

       Všetkým  gratulujeme a držíme palce v druhej etape súťaže. 

       Mgr. Katarína Krajníková   

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 25.1.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde  kategória Z9 so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

        2.miesto Sofia Penjaková        kvarta

        3.miesto Gabriela Pagáčová   kvarta

      Obidve úspešné riešiteľky postupujú do krajského kola MO.

       

      Dňa 24.1.2023 sa konalo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategória C.

      Úspešnými riešiteľmi , ktorí postupujú do krajského kola sú :

      1.miesto  Alexandra Budiaková  1.A

      2.miesto  Samuel Suchoň            1.B

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                                               

     • Úspešné okresné kolo DO pre našich študentov

     • Šesť úspešných riešiteľov, jedno prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto ako aj dva postupy na krajské kolo DO. Toto je bilancia úspechov našich študentov na okresnom kole DO. Súťaž organizovalo Centrum voľného času Elán Ružomberok 8. 2. 2023. Simona Jančiová a Sofia Penjaková postúpili na krajské kolo Dejepisnej olympiády.

                                   kategória E:   1.  miesto:    Simona Jančiová    sekunda

                                                          3. miesto:    Bianka Baloghová  sekunda

       

                                   kategória C:   2.  miesto:   Sofia Penjaková      kvarta

       Naši študenti : Tomáš Gurega z prímy, Simona Jančiová zo sekundy, Bianka Baloghová zo sekundy, Alžbeta Harangozová z tercie, Sofia Penjaková  z kvarty a Matúš Podskuba z kvarty sa stali úspešnými riešiteľmi. Simone a Sofii držíme palce na krajskom kole Dejepisnej olympiády. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

                               Mgr. Tomajková Ivana

     • Váž si a chráň

     • Aj v tomto hesle sa niesol environmentálny workshop, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenska s Poľskom a sú do neho zapojení žiaci stredných škôl oboch krajín. Súčasťou workshopu bol aj videohovor so spolupracovníkmi z Poľska. Workshop bol organizovaný Žilinskou univerzitou v rámci medzinárodného projektu ENVIEDU a bol zameraný na oblasť environmentálnych rizík. Obsahovo zahŕňal najmä problematiku globálnych environmentálnych problémov, s ktorými sa žiaci stretávajú aj v rámci vyučovacích hodín na rôznych predmetoch. Mohli tak využiť svoje doterajšie vedomosti a aktívne sa zapájať do priebehu workshopu a prispieť aj svojim názorom. Pri riešení rôznych environmentálnych problémov v rámci pripravených aktivít museli zapojiť svoje "sivé mozgové bunky", popremýšľať a navrhnúť aj možné opatrenia. Následne bola žiakom priblížená aj téma geohazardov, ako sú napr. zosuvy, otrasy, povodne atď. Aj tu žiaci ukázali svoje vedomosti, kritické myslenie, kreatívneho ducha a environmentálne cítenie. 

      V závere workshopu sa žiaci zahrali na dendrochronológov a pokúsili sa na pripravenej vzorke zo stromu na základe analýzy letokruhov určiť vek daného stromu, ako aj podmienky, aké strom mal, keď rástol. 

      Žiakov workshopom sprevádzala pani lektorka Mgr. Andrea Pogányová, PhD., s ktorou spolupracujeme už druhý rok.

                                                                                                                                                 Mgr. Z. Dorníková

    • Naši študenti opäť úspešní v literárnej súťaži Shakespeare´s letter
     • Naši študenti opäť úspešní v literárnej súťaži Shakespeare´s letter

     •  

       

       

      Centrum voľného času Elán usporiadalo vo februári 2023 okresné kolo 2. ročníka literárnej súťaže písania prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Letter.  V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 61 prác v troch kategóriách. Naši študenti boli aj tento rok mimoriadne úspešní: 

       

      II. kategória (8.-9. ročník ZŠ, tercia - kvarta) - téma My free time

      1. miesto: Emma Kristína Halušková (4.P)

       

      III. kategória ( študenti SŠ) - téma My free time

      1. miesto: Lukáš Schmidt (6.P)

      2. miesto: Sára Csiffáryová (7.P)

      3. miesto:  František Bednár (6.P)

      Ocenenie poroty:  Lucia Uhrinová (7.P)

       

      Vďaka všetkým zúčastneným autorom, víťazom aj oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!

      PhDr. Martin Karkošiak 

       

      viac fotiek na našom FB

    • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK
     • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK

     •      Martin Blaško, študent 4. B triedy, vyhral v konkurencii 2120 študentov stredných škôl v Žilinskom kraji.14.2. 2023 si Martin prevzal diplom za prvé miesto v školskom kole 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Diplom mu odovzdala riaditeľka EO pani M. Budziak. Ekonomickú olympiádu organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Školské kolo Ekonomickej olympiády sa konalo 13. 12. 2022 online formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 7 študentov. Z nich M. Blaško, J. Moravčík, B. Benčo, B. Jackanín a J. Bartánus, všetci zo 4. B, postúpili na krajské kolo Ekonomickej olympiády. Dňa 14. 2. 2023 riešili teoretické aj praktické úlohy zamerané na ekonomické témy priamo na Žilinskej univerzite v Žiline. Našim študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov. Blahoželáme Martin!

                 Mgr. Tomajková Ivana

       

      viac fotiek na našom FB

     • Raz naživo viac ako 100-krát v knihe - ukážka pitvy ​​​​​​

     • Srdce, pľúca, mozog, pečeň, obličky, slezina... To všetko, a ešte oveľa viac, si mali možnosť naživo pozrieť vybraní žiaci 4.A, 4.B a oktávy, ktorí sa v utorok 7.2.2023 zúčastnili ukážky pitvy ošípanej na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Nielenže si mali možnosť oprášiť svoje nadobudnuté vedomosti o stavbe a fungovaní jednotlivých orgánov, ale dostali aj príležitosť chytiť do ruky skalpel a sami sa zúčastniť skúmania ich vnútornej stavby. Všetko bolo ešte doplnené aj rôznymi zaujímavosťami.

      „Obohacujúce, vynikajúce, obrovská skúsenosť, zážitkové učenie, mohli by sme chodiť aj každý týždeň, zopakujme si to...“ Takto hodnotili naši budúci maturanti túto akciu. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú pri blížiacej sa maturite, ako aj pri svojom vysokoškolskom štúdiu. Ďakujeme MVDr. Gabriele Hrkľovej, PhD. a p. Silvii Lukáčovej z katedry biológie a ekológie KU v Ružomberku za poskytnutú príležitosť rozšíriť teoretické informácie o nezabudnuteľnú praktickú skúsenosť.

                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Dorníková

       

      viac fotiek na našom FB

    • Olympiáda vo francúzštine - krajské kolo
     • Olympiáda vo francúzštine - krajské kolo

     • Dňa 6.februára sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Po dvoch rokoch pandémie sa uskutočnilo opäť prezenčnou formou na Bilingválnom francúzsko-španielskom gymnáziu v Žiline.

      Z našej školy sa zúčastnili krajského kola traja žiaci:

      Simona Jančiová (sekunda) – kategória 1.A

      Šimon Ševčík  (sexta) – kategória 2.A

      Terézia Brtková  (oktáva) – kategória 2.B

      Študenti boli veľmi úspešní, všetci sa vo svojej kategórii umiestnili na 3.mieste.

      Tento úspech nás teší o to viac, že ráno nebolo jednej študentke veľmi naklonené. Takmer sa na olympiádu nedostavila, keďže zmeškala ranný vlak. Našli sme však spôsob, ako sa dopravila na miesto konania. Nakoniec nielenže olympiádu stihla, ale sa aj umiestnila na medailovej pozícii. Takže ten ranný stres, ktorým deň začínal, stál zato 😊 .

      Všetkým trom francúzštinárom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

     • Kocúrkovo

     • Divadelná hra od Jána Chalupku v SND

      Naše študentstvo, ako ich nazývajú recenzenti SND, sa v utorok 7. februára 2023 zúčastnilo divadelného predstavenia Kocúrkovo a oboznámilo sa tak s tvorbou Jána Chalupku zo širšieho pohľadu.

      Keďže ani my sme netušili, ako bude vyzerať spracovanie tejto, povedzme si úprimne, náročnejšej hry, nakoniec nás prekvapil  spôsob "montáže" troch Chalupkových hier:  Kocúrkovo, Trinásta hodina a Trasorítka. Nedočkali sme sa tradičnej veselohry s ľúbostnou zápletkou s národnoobrodenenckým pozadím. Občas nám to pripomínalo mix 70. rokov kombinovaný s Mŕtvou nevestou Tima Burtona, pretože aj Chalupka prežil osudovú lásku, na ktorú sa v podaní Roberta Rotha na javisku díva zo svojej učiteľskej katedry, ale už sa s ňou nikdy nestretne. 

      Tento moderný počin si boli v Bratislave pozrieť študenti kvarty, kvinty a 1.B

      Tešíme sa opäť nabudúce.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

       

      fotky na našom FB

    • Krajské kolo OĽP
     • Krajské kolo OĽP

     •      Naša škola sa aj v tomto školskom roku 2022/2023 zapojila do súťaže Olympiáda ľudských práv. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov školské aj krajské kolo  prebiehalo prezenčne. 9. februára 2023 sa konalo krajské kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv a 5. ročníka ceny prof. M. Kusého OĽP v Žiline na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Naše Gymnázium reprezentovala Natália Kurcinová z oktávy. Mala možnosť preveriť si svoje vedomosti  v písomnom teste. Na celoslovenské kolo OĽP nepostúpila. Domov si odniesla diplom riešiteľa krajského kola 25. ročníka OĽP. Spestrením súťaže bola beseda so sudcom Krajského súdu v Žiline JUDr. Róbertom Urbanom. Študentom stručne popísal sústavu všeobecných súdov. Osobitne sa venoval Ústavnému súdu SR. Sudca JUDr. Urban odborne odpovedal aj na množstvo otázok od študentov. Ďakujem Natálii Kurcinovej za reprezentáciu školy a prajem veľa úspechov v jej ďalších aktivitách.

                                                      Mgr. Tomajková Ivana

     • Okresné kolo v basketbale študentov

     • Dňa 27.1.2023 sa v športovej hale T-18 odohralo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 stredné školy a hralo sa systémom každý s každým. Naši chlapci po bojovných a kvalitných výkonoch vyhrali všetky tri zápasy a zaslúžene postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 23.3.2023 v Ružomberku.

      GŠM - Stredná odborná škola - polytechnická ( 6:5 )

      GŠM - Obchodná akadémia ( 9:7 )

      GŠM - Gymnázium sv. Andreja ( 24:6 )

      Víťazné družstvo: Radoslav Dujava, Róbert Hazucha, Filip Klačko, Samuel Dutka, Matúš Škoda,  Matej Chlepko, Lukáš Jarina, Alexander Jaššo, Richard Rázga

      Chlapcom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

      viac fotiek na našom FB

      Mgr. Jakub Koreň