• English Week

     • Počas týždňa 13.3.-17.3.2023 sa na našej škole konal ďalší úspešný ročník kurzu English Week. Zúčastnila sa ho terajšia tercia a kvarta. Žiaci počas kurzu absolvovali 15 hodín angličtiny s americkým lektorom, ktorý mal pripravené zaujímavé aktivity a hry. Študenti mali jedinečnú možnosť obohatiť si slovnú zásobu o mnohé frázy týkajúce sa každodenných životných situácií. Bola to úžasná skúsenosť , ktorá im ukázala aká vie byť angličtina zábavná.
       

      Mgr. Tatiana Dudrová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej

     • Dňa 15.03.2023 sa v športovej hale T18 v Ružomberku konala kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej - mladšie žiačky. Našu školu reprezentovali žiačky z tried primy a sekundy.

      Kvalifikačného kola sa žúčastnili školy: Gymnázium Š. Moyzesa, ZŠ Klačno, ZŠ Černová. 

      Naše družstvo vyhralo obidva zápasy a zaslúžene postúpilo do okresného kola vo vybíjanej.

      Dievčatám gratulujeme k postupu a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Zostava: Dorková Barbora, Němcová Natália, Odleváková Sára, Šindléryová Monika, Zubercová Alica, Hamdanová Iman - 1.P, Brózová Paula, Chovanová Victoria, Krajčiová Emma, Svrčanová Alžbeta, Veselovská Kristína - 2.P.

                                                                                                                                                  Mgr. Jakub Koreň

    • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy
     • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy

     • V symbolický dátum 14.3. 2023 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sme si pripomenuli ťažký osud slovenského židovského obyvateľstva, ktoré ľudácky režim zbavil ľudských a občianskych práv a priniesol im utrpenie a smrť.

      Naši tretiaci a septimáni sa zúčastnili vzdelávacieho programu Úteky z táborov smrti a potom s lektorom absolvovali prehliadku vonkajších a vnútorných expozícii múzea. Múzeum holokaustu je po obsahovej i vizuálnej stránke na špičkovej úrovni, porovnateľnej so svetovými múzeami, a študentov mimoriadne zaujalo.

      Nenávistné slová sa môžu rýchlo zmeniť na činy a ľudia sa začnú správať neľudsky voči ostatným v minulosti ešte blízkym kamarátom, susedom, kolegom či spolubývajúcim. Preto by sme nemali strácať historickú pamäť.

      Zo Serede naše kroky viedli do „slovenského Ríma“, kde sme obdivovali zachovaný systém hradieb a historické centrum s množstvom sakrálnych pamiatok.

      Domov sme dorazili plní informácií, zážitkov, emócií a na ďalšiu historickú exkurziu sa tešíme už teraz!

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Lyžiarsky kurz 2022/2023

     • V dňoch 13. - 17.2. a 20. - 24. 2. 2023 sa študenti 1. ročníka, kvinty a sekundy zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Prvý kurz absolvovali triedy I.B a kvinta, druhý kurz triedy I.A a sekunda.

      Lyžiarsky kurz sa uskutočnil po dlhšej dobe pobytovou formou. Ubytovaní sme boli v krásnej podtatranskej obci Ždiar a svoje lyžiarske schopnosti sme zdokonalovali v lyžiarskom stredisku Bachledova dolina - DENY.

      Prvý týžden na lyžiarskom kurze nás sprevádzalo krásné, slnečné počasie, čo sme dokonale využili na lyžovanie a niektorí aj na opaľovanie sa na svahu. V strede týždňa sme výborné počasie využili aj na kratšiu turistiku po obci Ždiar a jeho okolí.

      Druhý týžden nás privítalo nepriaznivé počasie, ale napriek tomu sme lyžovali a absolvovali aj turistiku po obci a jej okolí. Vo voľnom čase si niektorí žiaci mohli dopriať relax a wellnes v neďalekom penzióne Ždiaranka.

      Oba lyžiarske kurzy sa zaobišli bez väčsích problémov a hlavne bez vážnejších zranení.

      Za vedúcich kurzov chceme poďakovať všetkým zúčastneným a hlavne inštruktorom a pomocným pedagogickým dozorom.

      Veríme, že si žiaci z neho odniesli pekné spomienky a budú aj naďalej lyžovať s úctou a rešpektovaním pravidiel bieleho kódexu.

       

      viac fotiek na FB školy

       

                                                                                                                                                           Mgr. Jakub Koreň

    • Spolupráca s univerzitou v Kodani
     • Spolupráca s univerzitou v Kodani

     • Dňa 7.3. 2023 sme sa stretli s Line Beck Lindhardt a Katrine Puge, doktorandkami Aarhus University z Kodane (Dánsko). Išlo o úvodné stretnutie začínajúcej spolupráce medzi Gymnáziom v Ružomberku  a touto univerzitou. Stretnutia sa mal zúčastniť i pán profesor Bjarne Wahlgren, garant projektu z dánskej strany, no kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol pricestovať.

      S Aarhus univerzitou budeme spolupracovať, a tým sa podieľať na ich projekte pod názvom Udržateľná kultúra zmeny. Projekt zastrešuje spoluprácu s ôsmimi strednými školami z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Väčšinou ide o spoluprácu s odbornými školami. Naša škola má v tejto spolupráci výnimočné postavenie, pretože sme jediné gymnázium spomedzi všetkých doteraz zapojených škôl.

      Na prvom stretnutí sme predstavili náš rozbiehajúci sa projekt DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum, na ktorý sme získali grant od dánskej nadácie. Line a Katrine predstavili myšlienku ich projektu a zároveň v rámci spolupráce nám budú akousi pomocnou rukou pri riadení nášho nového projektu. Spolupráca s Univerzitou v Kodani bude prebiehať súbežne počas realizácie nášho projektu DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum.

      Cieľom tejto spolupráce je systematicky získavať nové skúsenosti a vedieť ich implementovať v bežnom vyučovacom procese, aby sa odzrkadlila požadovaná zmena výučby v jednotlivých predmetoch zapojených do digitalizácie.

      Lina a Katrin načrtli aj spoluprácu na workshopoch, ktoré sa v budúcnosti uskutočnia pre všetkých pedagógov našej školy a budú zamerané na rôzne témy podľa individuálnych potrieb našej školy. Veríme, že táto spolupráca umožní učiteľom nášho gymnázia kvalitatívne a systematicky rásť.

      Naši partneri z Aarhus University sú veľmi nadšení myšlienkou a ideou nášho projektu DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum. Zaujal ich hlavne fakt, že na ňom od začiatku z veľkej časti participujú študenti, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi a pomáhajú i pri samotnej realizácii. Tento model spolupráce učiteľov so študentmi považujú za veľmi progresívny a inšpiratívny.

       

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová, riaditeľka

      Mgr. Lucia Dzurendová, koordinátorka spolupráce s Aarhus University

     • Školské kolo 69. ročníka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína

     •    Dňa 8.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo 69. ročníka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína. Zo všetkých zúčastnených študentov najkrajší umelecký prednes predviedli Alžbeta Svrčanová zo sekundy a Karin Vajzerová z 1.B. 

         K dosiahnutému úspechu recitátorkám srdečne gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. 

                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Guothová

     • Okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ

     • 23.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ.

      Súťaže sa zúčastnili všetky ružomberské stredné školy. Družstvá boli v žrebovaní rozdelené do dvoch skupín. Naši študenti hrali v skupine B a jednoznačne zvíťazili nad SOŠ polytechnickou, SZŠ M. T. Schererovej a Školou úžitkového priemyslu. Vo finále sa študenti stretli s hráčmi víťazného družstva skupiny A – Gymnázia sv. Andreja. Hoci tento zápas naši študenti nevyhrali, získali krásne 2. miesto.

      Všetkým hráčom srdečne blahoželáme k dosiahnutému výsledku a ďakujeme im za ukážku pekných zápasov v duchu fair play.

      Zostava: Radoslav Dujava 4.A, Dorota Jankovičová 3.A, Lukáš Jarina 3.A, Viktória Kohútová 3.A,

                      Paulína Konfálová 4.A, Matúš Škoda 3.B, Karolína Zachová 4.B, Milan Žihlavník 3.A

                                                                                                                                           Mgr. Zuzana Guothová