• Exkurzia na Okresnom súde
     • Exkurzia na Okresnom súde

     •          Netradičná forma vyučovania, preventívna aktivita zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť mladých ľudí, to bola exkurzia na súde. Študenti štvrtého ročníka, navštevujúci spoločenskovedný seminár, absolvovali 2. 11. 2022 exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku. Sedem sudcov sa tu špecializuje na občianske, obchodné, trestné či pracovné právo. Naši gymnazisti sa mali možnosť priamo zúčastniť verejných pojednávaní. Študenti SPS videli prácu orgánov činných v trestnom konaní, prokurátora aj polície. Pani sudkyňa JUDr. Penjaková otvorila verejné pojednávanie vo veci  preradenia väzňa z vyššieho stupňa stráženia do nižšieho stupňa stráženia vo výkone trestu. Ďalšie verejné pojednávanie sa týkalo žiadosti o vrátenie vodičského preukazu odsúdenému. Na súdnom procese ho zastupoval advokát. Súčasťou exkurzie na Okresnom súde v Ružomberku bola aj beseda našich gymnazistov s pani sudkyňou. Študentom na ich otázky odpovedal aj prokurátor a zamestnanec Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Ďakujem všetkým, najmä JUDr. Penjakovej, za možnosť realizovať exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku.

                                  Tomajková