• Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji
     • Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji

     • Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky - INEKO zverejnil rebríček škôl, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v školskom roku 2020/2021. Rebríček sa zostavuje na základe výsledkov žiakov škôl, pričom sa do úvahy berú viaceré kritériá, ak napríklad maturity, prijímanie absolventov školy na vysoké školy, testovania, mimoriadne výsledky,...

      Teší nás, že sme ako klasické štátne gymnázium vďaka našim žiakom a pedagógom obhájili svoju dlhoročnú pozíciu v prvej desiatke gymnázií v Žilinskom kraji.

      Veríme, že nás to všetkých povzbudí a bude naďalej motivovať ku zlepšovaniu seba samých, aby sme si umiestnenie medzi elitnými gymnáziami kraja udržali.

      Link na rebríček INEKO:

      https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=Gym&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • DOD 2022

     •  

      POZVÁNKA

       

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE

      Gymnázium v Ružomberku

      Š. Moyzesa 21

       

      Vedenie Gymnázia srdečne pozýva učiteľov, žiakov, rodičov a širokú verejnosť na

      Deň otvorených dverí,

      ktorý sa uskutoční online

      v utorok 18. januára 2022 o 11.00 hod.

      Veľmi radi by sme všetkých privítali osobne, ale súčasná pandemická situácia nám to nedovoľuje. 

      Štúdium na našom gymnáziu Vám priblížime virtuálne nasledovným programom: 

      Privítanie

      Video o našej škole

      Prezentácia školských vzdelávacích programov

      Školský deň septimy 

      Priestor pre informácie a otázky


      Radi Vám odpovieme na všetky otázky súvisiace so štúdiom v našej škole, a to prostredníctvom aplikácie Sli.do.

      Na chvíľu môžete byť súčasťou vyučovacieho procesu prostredníctvom prezentácií a videí, ktoré budú zverejnené na virtuálnej nástenke. Adresu zverejníme v termíne DOD 2022. 

      Online DOD 2022 sa uskutoční prostredníctvom MS Teams, (skrátená) adresa na prihlásenie
      (najskôr 18. 1. 2022, 10:45): https://bit.ly/DOD_2022 

      Tešíme sa na Vás!

    • Novinky v školskej jedálni
     • Novinky v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, stravníci,

      v rámci skvalitňovania služieb školskej jedálne (ŠJ) Vám ponúkame nové služby:

      klasické papierové lístky nahrádzame elektronickými čipmi, platba za obedy a objednávanie stravy budú realizované Internetom.

      1)  Elektronické čipy

      Na výdaj jedla budú slúžiť miesto doterajších papierových lístkov elektronické čipy.

      Stravníci, ktorí majú platnú ISIC / ITIC kartu si nový čip zaobstarať nemusia, nakoľko ISIC / ITIC karta im bude slúžiť aj na tento účel. Čip v týchto kartách je kompatibilný s elektronickým systémom školskej jedálne.

      Stravníci, ktorí ISIC / ITIC kartu nemajú a nechcú si ju zaobstarať, si pri registrácii u vedúcej školskej jedálne zakúpia elektronický čip, ktorý im vedúca jedálne ihneď aktivuje. Cena jedného čipu je 0,80 eur.

      Ak máte ešte ušetrené lístky z minulého roka, nemusíte sa obávať, že vám ich hodnota prepadne. Pri registrácii u vedúcej školskej jedálne ich predložíte a vedúca ŠJ vám navýši vaše konto o sumu odovzdaných stravovacích lístkov. Prosíme o odovzdanie papierových lístkov najneskôr 14.1.2022.

      2)  Platba za obedy

      Platba bude realizovaná Internetom tak, že na číslo účtu: 

      SK91 8180 0000 0070 0047 9228 , zaplatíte vami zvolenú sumu. Vaše konto v aplikácii na objednávanie stravy sa navýši o zaplatenú sumu. Pozor, pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, aby mohla byť zaplatená suma pripísaná na vaše konto. Variabilný symbol je číslo, pod ktorým ste v jedálni vedený ako stravník – dá vám ho vedúca ŠJ pri registrácii.

      3)  Objednávanie stravy Internetom

      Stravu si budete prihlasovať i odhlasovať Internetom. Aplikácia strava.cz Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom. V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu.

      Pre pridelenie užívateľského mena a hesla sa, prosím, zaregistrujte v kancelárii školskej jedálne. Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android aj iOS nájdete na www.strava.cz , alebo pri registrácii u vedúcej ŠJ dostanete letáčik s informáciami.

      Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je potrebné urobiť najneskôr v predchádzajúci deň do 14:00 hod.

      V prípade nepredvídateľnej príčiny (choroba) môžete prihlásenú stravu odhlásiť telefonicky do 7:00 v daný deň priamo vedúcej ŠJ. Kontakty na ŠJ nájdete v aplikácii strava.cz v časti "Jedáleň".

       

       

      Za účelom ľahšieho prechodu na nový systém začne registrácia a odovzdávanie papierových lístkov vedúcej školskej jedálne už v piatok 7.1.2022 v čase od 8:00 do 12:00 pre stravníkov, ktorí majú platné ISIC / ITIC karty. V tomto čase príďte do školskej jedálne s vašou ISIC /ITIC kartou a s lístkami, ktoré ste nepoužili. Pozor, nakoľko je v piatok 7.1.2022 ešte škola zavretá, nepoužite hlavný vchod, ale choďte bočným vchodom z ulice Vavra Šrobára ( kde sa nachádza kuchyňa).

      Stravníci, ktorí ISIC /ITIC kartu nemajú, sa budú registrovať u vedúcej ŠJ v pondelok 10.1.2022. Pri registrácii si zakúpia čip (0,80 €) a odovzdajú papierové lístky.

      Upozorňujeme, že z dôvodu pondelkovej registrácie stravníkov výdaj stravy v tento deň ešte nebude možný.

      Školská jedáleň začne variť od utorka 11.1.2022. Ospravedlňujeme sa za túto malú nepríjemnosť.

      Dúfame, že prechod na nový systém bude plynulý a hlavne platby za obedy, objednávanie a výdaj stravy budú značne zjednodušené.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Návrat do školy po zimných prázdninách
     • Návrat do školy po zimných prázdninách

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne - v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť Školským semaforom. 

      Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľka školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované alebo prekonané osoby. 

      Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú na školách povinné rúška. 

      Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách, odporúčame pred nástupom do školy urobiť žiakovi AG samotest, a následne sa odporúča testovanie dvakrát do týždňa. Využite na to testy, ktoré distribuovala škola (ak ste o ne požiadali) a prosíme každé testovanie hlásiť cez Edupage škole. 

      V pondelok 10.1.2022 sa vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.

      Tešíme sa na Vás.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    •            Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v decembri 2021 zorganizoval školské kolo 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do súťaže sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska. Ekonomickej olympiády sa zúčastnilo vyše  11 000 stredoškolákov , medzi nimi aj 12 študentov z našej školy. Študenti riešili zadania Ekonomickej olympiády on-line formou počas hodiny SPS. Koncom decembra INESS zverejnila mená postupujúcich. Úspešnými riešiteľmi 5.ročníka školského kola Ekonomickej olympiády  a postupujúcimi do krajského kola z našej školy sú: L. Kráľová, F. Kmeťová, L. Sivoňová a S. Bobáková. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

                                                                                          Mgr. Ivana Tomajková

    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     •   Školské kolo olympiády prebehlo dištančnou formou . Súťažiaci pracovali pod dozorom v škole 24.11.2021. Otázky nepripravovali naši vyučujúci. Boli pripravené geograficou komisiou jednotne pre všetkých zúčastnených. Týmto spôsobom sme riešili úlohy  prvý raz v histórii olympiády. Aj preto je úspešnosť našich žiakov potešujúca. Do okresného kola mohli postúpiť iba najlepší. V kategórii pre terciu a kvartu postupujú Jakub Alušic (kvarta), Jakub Machajdík (tercia) a Jakub Vilček (kvarta). V kategórii pre prímu a sekundu postupujú z prímy Simona Jančiová, Bianka Balghová a Kristína Veslovská. Jakubom aj dievčatám blahoželám a držím palce v okresnom kole .

      Mgr. Blanka Boháčová 

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Dňa 9.12.2021 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola matematickej Pytagoriády online formou (trieda príma dištančným spôsobom).

      Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili ich matematické schopnosti.

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút. Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený jedným bodom. V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom.

      Úspešní riešitelia:

      Kategória P6 (trieda príma) :

      1. Diana Žilková

      2. Martin Mikulaj

      3.-4. Simona Jančiová, Emma Krajčiová

      5. Victoria Chovanová

      6. Alžbeta Svrčanová

      7.-8. Bianka Baloghová, Kristína Veselovská 

      Kategória P7 (trieda sekunda) :

      1.-2. Dorota Pitáková, Michaela Chovanová

      3. Matúš Cíbik

      4. Adrián Zuberec

      5. Tomáš Žatkulák

      6. Natália Lukáčová 

      Kategória P8 (trieda tercia):

      1. Gabriela Pagáčová

      2. Sofia Penjaková 

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

       

      Mgr. Katarína Krajníková

    •            Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Posledný týždeň prezenčnej výučby v tomto kalendárnom roku sme využili na realizáciu školského kola dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 16 študentov. V kategórii C (kvarta) vyhrala L. Dobáková. Do okresného kola postúpila z druhého miesta aj N. Záhumenská. Víťazom kategórie D (tercia)  dejepisnej olympiády sa stal J. Machajdík. Druhé miesto získala G. Pagáčová. Do okresného kola dejepisnej olympiády v kategórii E postúpil z prvého miesta N. Hoferica a z druhého miesta A. Harangozová. Som rada, že aj napriek karanténe sa do súťaže zapojila príma. Online formou cez Teams si súťažiaci preverili svoje vedomosti z histórie. V kategórii F (príma) vyhrala prvé miesto S. Jančiová. Do okresného kola dejepisnej olympiády postúpila aj B. Baloghová. Všetci súťažiaci z prímy sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželám a držím palce v ďalších kolách dejepisnej olympiády. Na záver posielam pár fotiek. Škoda, že pri vianočnom stromčeku nenájdeme všetkých postupujúcich, lebo pri dnešnom vyhlasovaní výsledkov neboli prítomní v škole.

                                                                                              Mgr. Tomajková

          

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 9. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. V náročnej konkurencii sa najlepšie darilo študentkám zo 4.A triedy - Sáre Fidesovej (1. miesto) a Emme Rybovej (2. miesto). Gratulujeme a prajeme úspech aj na krajskom kole!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Algopretek v tercii
     • Algopretek v tercii

     • Algopretek je postupová hra, ktorej cieľom je precvičiť a upevniť učivo daného tematického celku. Hrá sa zvyčajne asi 10 etáp, pričom 1 etapa trvá 7 minút .V jednotlivých etapách riešia žiaci úlohy rôznych obtiažností – kategórií A až E. V každej sade úloh jednej kategórie sa nachádzajú 4 úlohy. Podľa toho, koľko úloh aktuálnej kategórie v danej etape žiak vyrieši správne, môže postúpiť do vyššej kategórie (ak vyrieši všetky 4 úlohy správne), ostať v rovnakej kategórii (ak vyrieši 3 alebo 2 úlohy správne) alebo klesnúť do nižšej kategórie (ak vyrieši 1 alebo 0 úloh správne). Keďže za úlohy vyššej kategórie žiak získa viac bodov, a keďže sa hodnotí iba výsledok úlohy, žiaci sú motivovaní podať čo najlepšie výkony. Cieľom žiakov je teda vyriešiť počas trvania súťaže čo najviac úloh a získať čo najviac bodov.

      Žiaci tercie počas troch týždňov riešili na hodinách matematiky  úlohy zamerané na celé čísla.

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto: Gabriela Pagáčová

      2. miesto: Laura Marenčíková

      3. miesto: Sofia Penjaková a Jakub Machajdík

      Víťazom srdečne blahoželám a ostatným prajem veľa elánu, radosti a úspechov v ďalšom Algopreteku.

      Mgr. Renáta Kodríková

    • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov
     • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov

     • Pri prípežitosti Medzinárodného dňa študentov, mesto Ružomberok každoročne oceňuje výnimočných študentov. Tohto roku bola medzi ocenenými Terézia Brtková, študentka triedy septima Gymnázia v Ružomberku.

      Terézia je všeobecne nadaná študentka so zodpovedným prístupom k povinnostiam. Počas siedmich rokov jej pôsobenia v našej škole dosahuje výborné študijné výsledky. Aktívne sa zapája do rôznych vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Každoročne školu reprezentuje na Dejepisnej olympiáde, Matematickej olympiáde a Olympiáde vo francúzskom jazyku, v týchto súťažiach už viackrát úspešne absolvovala krajské kolá a dokonca postúpila i na celoslovenské kolo. Aktívne sa zapojila do vedomostnej súťaže o Prvej svetovej vojne, do IQ olympiády. Úspechy dosahuje aj v športových súťažiach.

      Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa slávnostná ceremónia nemohla uskutočniť v Mestskom úrade Ružomberok. Ocenenie Terézii prišla za mesto Ružomberok odovzdať  PaeDr. Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva a športu za prítomnosti riaditeľky školy. 

      O aktívnom prístupe Terézie k študijným povinnostiam svedčí aj fakt, že práve v deň odovzdávania ocenenia riešila úlohy školského kola Matematickej olympiády v najvyššej kategórii A. 

      Terézii srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Mikuláš 2021
     • Mikuláš 2021

     • Dnes sme sa zobudili do snehobieleho rána. Nebolo to však jediné prekvapenie. Keďže sme celý rok poslúchali, čakala nás po príchode do školy sladká odmena priamo od Mikuláša a jeho šarmantného asistenta anjela. Obaja mali vďaka čerstvému snehu veľmi dobrú a štedrú náladu.

      Aj zamestnanci školy boli tento rok veľmi poslušní a tak ani ich neminula štedrá mikulášska nádielka. Vedenie školy v mikulášskom prestrojení pre nich okrem pohostenia pripravilo aj oku i duši lahodiace potešenie s praktickým darčekom.

      Ďakujeme!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     •    Ďakujem študentom a zamestnancom školy za prispenie do finančnej zbierky "Hodina deťom". Grantový program už 22 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Posledný rok, poznačený pandémiou Covid-19, naplno odhalil mnohé oblasti, v ktorých nedokáže systém vždy ochrániť tých najzraniteľnejších – deti. Tento rok sa program zameral na jednorodičovské rodiny.

          Naša škola prispela do finačnej zbierky grantu. Študentské príspevky sú veľkým prejavom empatie našich žiakov a vyjadrujú schopnosť podeliť sa so svojimi úsporami s potrebnými. Celkovo sa vyzbieralo 128 €. Ďakujem  :)

      Mgr. Blanka Boháčová

    • Vianočná výzdoba
     • Vianočná výzdoba

     • V piatok 3.12 bolo na chodbách rušno...rozhorčene som zazrela na skupinku žiakov sklonených nad neznámou krabicou a rozmýšľala, kedy príde kuriér so zásielkou. Trieda tercia sa v učebni informatiky tíško sústredila na desať dôležitých viet a ja som v učebni kvarty už vedela, že ten hluk z chodby presiahol povolenú hodnotu výšky decibelov. Rázne som vykročila. Človek zamyslený si hneď nevšimne zrakový vnem. Z krabice už decká dávno vytiahli umelú čečinu a veselo vybaľovali ďalej. No aha..káble sa spojili, nad hlavou mi zamávala papierová vločka, z krabice na mňa žmurkla vianočná guľa. Podvedome som zamierila mobilom na skupinku. Boli milí, zaujatí zdobením a radosťou z práce. Vtom som si spomenula, že mám predať odkaz o presune triedy. O poschodie vyššie ako cez kopirák...len krajší stromček. A pani sekretárka  Renátka spolu s deťmi pekne synchrónne vyberali ten správny konár a správnu farbu ozdoby. Na treťom poschodí mi už pracanti aj zapózovali. Ďakujeme za výzdobu všetkým, ktorí boli ochotní ju spraviť. Pokiaľ viem, sú to pani profesorky Boháčová, Sekanová, Šindléryová...a žiaci, ktorých uvidíte vo videu. V pondelok sa teším na rozsvietené stromčeky a atmosféru radosti, ktorú vedia vyčarovať. 

      Mgr. Daniela Kudličková

    • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS
     • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS

     • Prvý december je venovaný svetovému dňu boja proti AIDS. Na našej škole sme si pri tejto príležitosti pripravili niekoľko akcií. Na hodinách etickej výchovy sme si urobili kvíz - Čo vieš o HIV/AIDS - a následne sme diskutovali o tejto nákazlivej chorobe.

      Tomuto nevyliečiteľnému ochoreniu sme sa venovali aj v relácii v školskom rozhlase, kde sme si pripomenuli aj 30. výročie od úmrtia najznámejšej obete AIDS -obľúbeného speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Zdôraznili sme si, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa namiesto pripínania červených stužiek tento rok rozhodli obliecť do červenej farby ako symbolu života, vášne i krvi.

      Ďakujeme žiakom II.A a sexty, ktorí na hodine etickej výchovy a náboženstva vytvorili živú červenú stužku a za jej zvečnenie ďakujeme skvelému fotografovi Martinovi Kmeťovi z kvarty.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v stredu obliekli do červenej farby a takto vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS a uctili si pamiatku tých, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Stali sme sa súčasťou detskej poroty
     • Stali sme sa súčasťou detskej poroty

     •  

      Detský čin roka je projekt už s 21-ročnou tradíciou na Slovensku, ktorý prebieha pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Cieľom tejto zaujímavej akcie je poukázať na to, že aj malí - deti dokážu veľké veci, v ťažkej situácii nestratia hlavu a veľakrát zareagujú lepšie ako dospelí.

      Na hodinách etickej výchovy sme sa cez rôzne aktivity zoznamovali s príbehmi rovesníkov a potom sme hlasovali za ten, ktorý nás v danej kategórii oslovil najviac. Vyberalo sa nám ťažko, pretože sme čítali o statočnosti, duchaprítomnosti, kreativite, schopnosti podeliť sa i o záchrane ľudských i zvieracích životov. Cez reálne príbehy iných detí sme sa učili ako pomôcť ľuďom i prírode. Pani učiteľka zaznamenávala počty hlasov a poslala ich organizátorovi súťaže.

      Veríme, že aj naše hlasy pomôžu vyhrať tým najsilnejším príbehom a že nás inšpirujú k podobným gestám ľudskosti.

                                                                                                                                Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •  

      V piatok 26. 11. 2021 sa na našej škole konal 32. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola OAJ sa zúčastnili najlepší študenti zo všetkých tried a preukázali svoje jazykové zručnosti v jednotlivých kategóriách.

      Odbornou porotou a zároveň skúšajúcimi boli Mgr. Alexandra Nemčeková a Ing. Iveta Fábryová. Olympiáda sa organizovala v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať 13.1. 2022. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

      Výhercovia:

      Kategória 1A: Pitáková Dorota 2.P

      Kategória 1B: Lakoštíková Nina 4.P

      Kategória 2A: Babincová Adela 6.P

      Kategória 2B: Smilková Nikol 7.P

      Kategória 2C2: Fidesová Sára IV.A

                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

     • Aktualizovaný Školský semafor

     • MŠŠaV SR aktualizovalo ku dňu 26.11.2021 Školský semafor, ktorým sa určujú pravidlá pre fungovanie škôl a školských zariadení v čase núdzového stavu. 

      Z aktualizácií vyberáme:

      - Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

      - Rodičia / plnoletí žiaci, ktorý dostali Ag samotesty, sú povinní ich použitie hlásiť škole prostredníctvom Edupage vypísaním elektronického tlačiva "Domáci Ag samotest - oznámenie o použití" .

      - Vstup do priestorov školy pre cudzie osoby je zakázaný alebo povolený len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy a len pre osoby v režime OP (očkovaní / prekonaní).

      - Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Celé znenie dokumentu Školský semafor si môžete prečítať na : 

      https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

     • Prezentácia Lekárskej fakulty UP v Olomouci

     • Vo štvrtok 25.11.2021 naši absolventi Patrícia Kenderová a Martin Penjak prezentovali študentom štvrtých ročníkov, septimy a oktávy možnosť štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Budúcim maturantom poskytli aj cenné rady, ako zvládnuť náročné prijímacie skúšky, ktoré ich čakajú o niekoľko mesiacov.                        

                                                                                                                                           Mgr. Monika Šindléryová