• Francúzske popoludnie
     • Francúzske popoludnie

     • Pri príležitosti Mesiaca frankofónie, dňa 24.3.2022 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom Francúzske popoludnie. Zúčastnili sa jej študenti, ktorí sa učia francúzštinu a vyučujúci francúzskeho jazyka. Hlavným bodom bola projekcia filmu Demain tout commence (Aj dvaja sú rodina). Film bol premietnutý v pôvodnom znení s titulkami, takže si študenti mohli osvojiť nové výrazy nielen vo francúzštine, ale aj v angličtine.  

      Atmosféra bola príjemná, počas filmu sa konala tiež ochutnávka francúzskych špecialít. Na záver bol kvíz, ktorý sa týkal filmu. Všetci študenti boli odmenení vecnými cenami.

                                        Mgr. Jarmila Bartošová

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej

     • Vo februári sa konalo on-line krajské kolo olympiády vo francúzštine. Reprezentovali nás na ňom žiaci: 

      Sandra Húsková (kvinta), Tatiana Hrnčiarová (kvarta), Martin Kmeť (kvarta) a Linda Fidesová (septima). Žiaci absolvovali online test a takisto písomný prejav. Veľký úspech dosiahla Linda Fidesová zo septimy, ktorá sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii, čo jej umožnuje postup do celoštátneho kola. 

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, prajeme veľa príjemných chvíľ pri zdokonaľovaní sa v tomto krásnom jazyku a Linde držíme palce v celoštátnom kole OFJ.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

       

     • English Week

     • Už šiestykrát sa na našej škole uskutočnil English Week - intenzívny týždenný kurz anglického jazyka. 

      Od 14.3.2022 do 18.3.2022 sa ho zúčastnili študenti tercie a kvarty. Kurz bol zameraný na rozprávanie prostredníctvom zaujímavých aktivít a hier s americkým lektorom. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie si študenti osvojili hovorovú angličtinu a komunikačné zručnosti.

      Mgr. Tatiana Dudrová

    • Atmosféra písomných maturitných skúšok
     • Atmosféra písomných maturitných skúšok

     • V dňoch 15. -  17.3.2022 po dvojročnej pauze kvôli pandémii covid-19 maturanti opäť zasadli do lavíc, aby absolvovali externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

      Veľmi nás teší 100% účasť našich študentov na všetkých troch predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika. 

      Počas písomných maturitných skúšok maturitnú atmosféru na našej škole zažila i pani redaktorka, ktorá sa porozprávala s niektorými z našich maturantov.

      Link na článok prikladáme:

      https://rkmagazin.sk/maturitna-atmosfera-na-ruzomberskych-skolach/

      Ústna forma maturitnej skúšky sa bude konať v týždni od 23.mája 2022.

      Všetkým našim maturantom držíme palce, aby túto "skúšku dospelosti" úspešne absolvovali.

       

     • Shakespeare's Letter

     • Centrum voľného času Elán - oblasť spoločenských vied a kultúry v Ružomberku, usporiadalo v mesiaci február 2022 okresné kolo 1. ročníka literárnej súťaže písania prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Letter.  V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 40 prác v troch kategóriách. Naši študenti boli mimoriadne úspešní a umiestnili sa na popredných miestach v nasledovných kategóriách: 

      II. kategória (8.-9. ročník ZŠ) - My dream job

      1. miesto: Jakub Machajdík (3.P)

      III. kategória ( študenti SŠ) - My role model 

      1. miesto: Sára Csiffáryová (6.P)

      2. miesto: Adela Babincová (6.P)

      3. miesto: Lucia Uhrinová (6.P) 

      Autorom a zároveň výhercom jednotlivých prác srdečne blahoželáme, a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy v oblasti výučby anglického jazyka.  Vaše úsilie, snaha a tvorivosť budú ocenené diplomami a vecnými cenami. 

                                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

    • Lyžiarsky kurz 2022
     • Lyžiarsky kurz 2022

     • Koncom februára a začiatkom marca sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Z dôvodu pandemickej situácie a komplikovaných podmienok sme sa rozhodli uskutočniť výcvik dochádzkovou formou v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Prvého termínu (21. - 25.2.2022) sa zúčastnilo dohromady 30 žiakov zo sekundy a kvinty. Druhého termínu (28.2. - 4.3.2022) sa zúčastnilo 31 žiakov I.A a I.B.

      Lyžovali sme od 8:30 do 14:00. Obednú prestávku sme mali na chate Daria, priamo v lyžiarskom stredisku. 

      Ďakujem zúčastneným pedagógom a žiakom za úspešne zvládnuté lyžiarske kurzy.

       

      Mgr. Ján Demčák

       

    •         Experti geniality show
     • Experti geniality show

     • V škole máme expertov. Naši študenti sa zapojili do vedomostnej súťaže Expert geniality show. Preverili si svoje znalosti v oblasti prírodných aj humanitných vied. Niektorí študenti si  vyskúšali úroveň svojej angličtiny v teste s názvom Do you speak English? Iní riešili mozgolamy (logické hádanky).  Na rad prišli aj vedomosti zo sveta športu. V konkurencii 10 042 súťažiacich boli naši študenti úspešní. Blahoželáme!

      TOP EXPERTI vynikli v oboch témach:

      K. Veselovská     (príma)      
      TOP EXPERT v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      S. Jančiová         (príma)      
      TOP EXPERT  v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      L. Marenčíková   (tercia)      
      TOP EXPERT v témach Do you speak English? Mozgolamy 

      M. Mach               (kvarta)    
      TOP EXPERT v témach Do you speak English?Tajomstvá prírody   

      V. Hatala              (septima)   
      TOP EXPERT  v témach Svetobežník, Góly, body, sekundy

       

      EXPERTI, ktorí vynikli v jednej z tém:

      F. Spiška            (príma)          Expert v téme Päť jazykov kultúry

      A. Pecník           (septima)       Expert v téme Mozgolamy

      N. Smilková       (septima)       Expert v téme Do you speak English?

       

      Experti:

      B. Baloghová (príma),     S. Bursa (príma),

      M. Chovanová (sekunda),

      T. Makovický (kvarta),    P. Makovický (kvarta),  

      P. Ďurej (septima),    A. Ďurík (septima),    T. Brtková (septima),

      K. Knapčíková (septima),    Z. Duffková (septima)        

                                          

                                                                                                  

      Mgr. Tomajková Ivana

    •        Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     •  

      09. 02. 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády on-line formou. V súťaži našu školu reprezentovalo 7 študentov v štyroch súťažných kategóriách. Všetci naši študenti boli na okresnom kole úspešní riešitelia. Blahoželáme!

       

      Kategória F:

      B. Baloghová       (príma)         1. miesto

      S. Jančiová          (príma)         2. miesto

       

      Kategória D:

      J. Machajdík         (tercia )        5. miesto

      G. Pagáčová         (tercia)         6. miesto

       

      Kategória E:

      A. Harangózová   (sekunda)  úspešná riešiteľka

      N. Hoferica           (sekunda)  úspešný riešiteľ

       

       Kategória C:

      L. Dobáková         (kvarta)  úspešná riešiteľka

                                                                                             Mgr. Tomajková Ivana

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     •   17.2.2022 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády kategórie E a F , ktorej sa zúčastnili aj naši šiesti študenti. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. Znamená to, že museli doiahnuť limitovaný počet bodov a to sa všetkým podarilo. Takto sa umiestnili

      Kategória F:

      Simona Jančiová (1.P), 1. miesto

      Bianka Baloghová (1.P), 4. miesto

      Kristína Veselovská (1.P), úspešný riešiteľ

      Kategória E:

      Jakub Machajdík (3.P), 5. miesto

      Jakub Alušic (4.P), 7. miesto

      Jakub Vilček (4.P), 8. miesto

       

      Všetkým patrí gratulácia. Najviac však Simone Jančiovej za 1. miesto

      a postup do krajského kola.

        

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!

     • 10. februára 2022 sa konalo online krajské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. Dištančná forma podujatia priniesla viaceré nové výzvy, s ktorými sa bolo treba flexibilne popasovať. Toto sa podarilo aj našej reprezentantke, Sáre Fidesovej zo 4.A triedy, ktorá v konkurencii vyše štyridsiatky súťažiacich zo stredných škôl Žilinského kraja úspešne zvládla písomný test aj ústne kolo, čo jej v konečnom zúčtovaní vynieslo skvelé 4. miesto a účasť na celoslovenskom kole, do ktorého jej prajeme veľa úspechov!

      Veľká vďaka patrí aj Mgr. Ivane Tomajkovej za organizáciu dňa a prípravu našej súťažiacej. 

      PhDr. M. Karkošiak

    • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu
     • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

      Zákon umožňuje darovať 2 % daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše občianske združenie zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.

      Dovoľujeme si Vás preto požiadať v mene OZ PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% Vašej dane z príjmu.

      Tento dar neznamená pre Vás - darcov žiadne zvýšené finančné náklady, pretože túto čiastku by ste odviedli štátu. Pre nás však Vaše 2 %  znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvoja školy v prospech žiakov, Vašich detí.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      - zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,

      - zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,

      - zrekonštruovať učebne a školské priestory,

      - rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

       

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za každý príspevok pre naše OZ PRO GYMNASIO

      Pre uľahčenie práce sme pre Vás pripravili predvyplnené tlačivo:

        Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf 

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2

     • Po úspešnej realizácii projektu "Spolu úspešnejší" v období október – december 2021 naša škola pokračuje v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť precvičovať si učivo a doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF ( p. Jean-Charles Olivier).

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali súťažiace, ktoré uspeli v školskom kole OAJ a ich umiestnenie v okresnom kole je nasledovné: 

      Kategória 1A
      Pitáková Dorota (2.P)   2. miesto

      Kategória 1B
      Lakoštíková Nina (4.P)  6. miesto

      Kategória 2A 
      Babincová Adela (6.P)   2.miesto

      Kategória 2B 
      Smilková Nikol (7.P)   2.miesto

      Kategória 2C2
      Fidesová Sára (IV.A)   1. miesto

       

      Do krajského kola OAJ, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2022, postupuje Sára Fidesová (IV.A) v kategórii 2C2. 

      Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy, a Sáre Fidesovej prajeme veľa úspechov v ďalšom kole OAJ. 

       

                                                                                                                                    Mgr. Alexandra Nemčeková

    • Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji
     • Sme v prvej desiatke v Žilinskom kraji

     • Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky - INEKO zverejnil rebríček škôl, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v školskom roku 2020/2021. Rebríček sa zostavuje na základe výsledkov žiakov škôl, pričom sa do úvahy berú viaceré kritériá, ak napríklad maturity, prijímanie absolventov školy na vysoké školy, testovania, mimoriadne výsledky,...

      Teší nás, že sme ako klasické štátne gymnázium vďaka našim žiakom a pedagógom obhájili svoju dlhoročnú pozíciu v prvej desiatke gymnázií v Žilinskom kraji.

      Veríme, že nás to všetkých povzbudí a bude naďalej motivovať ku zlepšovaniu seba samých, aby sme si umiestnenie medzi elitnými gymnáziami kraja udržali.

      Link na rebríček INEKO:

      https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2021&ts=Gym&k=5&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • DOD 2022

     •  

      POZVÁNKA

       

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE

      Gymnázium v Ružomberku

      Š. Moyzesa 21

       

      Vedenie Gymnázia srdečne pozýva učiteľov, žiakov, rodičov a širokú verejnosť na

      Deň otvorených dverí,

      ktorý sa uskutoční online

      v utorok 18. januára 2022 o 11.00 hod.

      Veľmi radi by sme všetkých privítali osobne, ale súčasná pandemická situácia nám to nedovoľuje. 

      Štúdium na našom gymnáziu Vám priblížime virtuálne nasledovným programom: 

      Privítanie

      Video o našej škole

      Prezentácia školských vzdelávacích programov

      Školský deň septimy 

      Priestor pre informácie a otázky


      Radi Vám odpovieme na všetky otázky súvisiace so štúdiom v našej škole, a to prostredníctvom aplikácie Sli.do.

      Na chvíľu môžete byť súčasťou vyučovacieho procesu prostredníctvom prezentácií a videí, ktoré budú zverejnené na virtuálnej nástenke. Adresu zverejníme v termíne DOD 2022. 

      Online DOD 2022 sa uskutoční prostredníctvom MS Teams, (skrátená) adresa na prihlásenie
      (najskôr 18. 1. 2022, 10:45): https://bit.ly/DOD_2022 

      Tešíme sa na Vás!

    • Novinky v školskej jedálni
     • Novinky v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, stravníci,

      v rámci skvalitňovania služieb školskej jedálne (ŠJ) Vám ponúkame nové služby:

      klasické papierové lístky nahrádzame elektronickými čipmi, platba za obedy a objednávanie stravy budú realizované Internetom.

      1)  Elektronické čipy

      Na výdaj jedla budú slúžiť miesto doterajších papierových lístkov elektronické čipy.

      Stravníci, ktorí majú platnú ISIC / ITIC kartu si nový čip zaobstarať nemusia, nakoľko ISIC / ITIC karta im bude slúžiť aj na tento účel. Čip v týchto kartách je kompatibilný s elektronickým systémom školskej jedálne.

      Stravníci, ktorí ISIC / ITIC kartu nemajú a nechcú si ju zaobstarať, si pri registrácii u vedúcej školskej jedálne zakúpia elektronický čip, ktorý im vedúca jedálne ihneď aktivuje. Cena jedného čipu je 0,80 eur.

      Ak máte ešte ušetrené lístky z minulého roka, nemusíte sa obávať, že vám ich hodnota prepadne. Pri registrácii u vedúcej školskej jedálne ich predložíte a vedúca ŠJ vám navýši vaše konto o sumu odovzdaných stravovacích lístkov. Prosíme o odovzdanie papierových lístkov najneskôr 14.1.2022.

      2)  Platba za obedy

      Platba bude realizovaná Internetom tak, že na číslo účtu: 

      SK91 8180 0000 0070 0047 9228 , zaplatíte vami zvolenú sumu. Vaše konto v aplikácii na objednávanie stravy sa navýši o zaplatenú sumu. Pozor, pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, aby mohla byť zaplatená suma pripísaná na vaše konto. Variabilný symbol je číslo, pod ktorým ste v jedálni vedený ako stravník – dá vám ho vedúca ŠJ pri registrácii.

      3)  Objednávanie stravy Internetom

      Stravu si budete prihlasovať i odhlasovať Internetom. Aplikácia strava.cz Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom. V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu.

      Pre pridelenie užívateľského mena a hesla sa, prosím, zaregistrujte v kancelárii školskej jedálne. Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android aj iOS nájdete na www.strava.cz , alebo pri registrácii u vedúcej ŠJ dostanete letáčik s informáciami.

      Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je potrebné urobiť najneskôr v predchádzajúci deň do 14:00 hod.

      V prípade nepredvídateľnej príčiny (choroba) môžete prihlásenú stravu odhlásiť telefonicky do 7:00 v daný deň priamo vedúcej ŠJ. Kontakty na ŠJ nájdete v aplikácii strava.cz v časti "Jedáleň".

       

       

      Za účelom ľahšieho prechodu na nový systém začne registrácia a odovzdávanie papierových lístkov vedúcej školskej jedálne už v piatok 7.1.2022 v čase od 8:00 do 12:00 pre stravníkov, ktorí majú platné ISIC / ITIC karty. V tomto čase príďte do školskej jedálne s vašou ISIC /ITIC kartou a s lístkami, ktoré ste nepoužili. Pozor, nakoľko je v piatok 7.1.2022 ešte škola zavretá, nepoužite hlavný vchod, ale choďte bočným vchodom z ulice Vavra Šrobára ( kde sa nachádza kuchyňa).

      Stravníci, ktorí ISIC /ITIC kartu nemajú, sa budú registrovať u vedúcej ŠJ v pondelok 10.1.2022. Pri registrácii si zakúpia čip (0,80 €) a odovzdajú papierové lístky.

      Upozorňujeme, že z dôvodu pondelkovej registrácie stravníkov výdaj stravy v tento deň ešte nebude možný.

      Školská jedáleň začne variť od utorka 11.1.2022. Ospravedlňujeme sa za túto malú nepríjemnosť.

      Dúfame, že prechod na nový systém bude plynulý a hlavne platby za obedy, objednávanie a výdaj stravy budú značne zjednodušené.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Návrat do školy po zimných prázdninách
     • Návrat do školy po zimných prázdninách

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne - v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť Školským semaforom. 

      Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľka školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované alebo prekonané osoby. 

      Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú na školách povinné rúška. 

      Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách, odporúčame pred nástupom do školy urobiť žiakovi AG samotest, a následne sa odporúča testovanie dvakrát do týždňa. Využite na to testy, ktoré distribuovala škola (ak ste o ne požiadali) a prosíme každé testovanie hlásiť cez Edupage škole. 

      V pondelok 10.1.2022 sa vyučovanie začína podľa platného rozvrhu.

      Tešíme sa na Vás.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    •            Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v decembri 2021 zorganizoval školské kolo 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do súťaže sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska. Ekonomickej olympiády sa zúčastnilo vyše  11 000 stredoškolákov , medzi nimi aj 12 študentov z našej školy. Študenti riešili zadania Ekonomickej olympiády on-line formou počas hodiny SPS. Koncom decembra INESS zverejnila mená postupujúcich. Úspešnými riešiteľmi 5.ročníka školského kola Ekonomickej olympiády  a postupujúcimi do krajského kola z našej školy sú: L. Kráľová, F. Kmeťová, L. Sivoňová a S. Bobáková. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

                                                                                          Mgr. Ivana Tomajková

    • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2022
     • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2022

     •  Vianoce krásne a čisté ako sneh,
       na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
       Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
       všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.


       Nielen na Vianoce a na Nový rok,
       ale počas všetkých dní

      želáme Vám úspešný a šťastný nový rok 2022.  

      Vedenie školy