• Sára Fidesová na celoštátnom kole OĽP
     • Sára Fidesová na celoštátnom kole OĽP

     •       V roku 2022 sa konal 24.ročník Olympiády ľudských práv a 4. ročník Ceny prof. Miroslava Kusého. Nosnou témou súťaže bol Digitálny vek: hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Sára Fidesová sa stala úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Blahoželáme Sára!

           Celoštátne kolo prebiehalo dištančne. Sára Fidesová prezentovala svoje názory v úvahe v anglickom jazyku. Na výber mala päť tém. Riešila aktuálne problémy v online priestore v úvahe pod názvom Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online platforms have become increasingly important spaces of public life and discourse. How can the application of human rights to online activities ensure that online platforms are accessible for everyone and stop the spread of online misinformation and harassment? (Od začiatku pandémie COVID-19 sa online platformy stávajú čoraz dôležitejším priestorom verejného života a diskurzu. Ako môže uplatňovanie ľudských práv v rámci online aktivít zabezpečiť, aby boli online platformy prístupné pre každého človeka a zároveň zastaviť šírenie online dezinformácií a obťažovania?)  

            Druhá časť celoštátneho kola bola zameraná na analýzu aplikačných zadaní. Sára Fidesová riešila konkrétne problémy. Priblížila slovenské aj medzinárodné organizácie, na ktoré sa môže občan SR obrátiť, ak sú jeho práva a slobody porušované. Medailové priečky Sára neobsadila. Úspešnej riešiteľke celoštátneho kola 24.ročníka Olympiády ľudských práv prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu ako aj v osobnom živote.

                                                      Mgr. Tomajková

     • ZOO Schönbrunn Viedeň

     • Vo štvrtok 19. 5. 2022 sa študenti sekundy, kvarty a kvinty pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a PhDr. Kataríny Mayerovej zúčastnili exkurzie do Viedne.

      Prvá zastávka smerovala do ZOO Schönbrunn Viedeň, kde sme si pozreli rôzne druhy zvierat – videli sme ľadových medveďov, tučniakov, zebry, žirafy, slony a iné. Potom sme si vychutnali viedenskú atmosféru v schönbrunnských záhradách, ktoré v tomto období žiarili rôznymi zaujímavými farbami. Do Ružomberka sme sa vrátili síce unavení, ale na druhej strane plní nových zážitkov a dojmov. Dúfame, že si takého vydarené podujatie ešte niekedy v budúcnosti zopakujeme.

                                                                                                                                                    Mgr. Lucia Pechová

    •       Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

     •  

      V dňoch 16. 5. až 20. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnil Týždeň finančnej gramotnosti. Vyučujúci občianskej náuky formou prezentácií a aplikačných zadaní posilnili finančnú gramotnosť našich študentov. Žiaci prímy až kvarty sa naučili pomocou ochranných prvkov odlíšiť pravú bankovku od falošnej, analyzovali daňovú sústavu SR. Praktickými úlohami si precvičili aj matematiku. Starší študenti, ktorí sa chystajú v lete na brigádu, zúročia svoje poznatky o výplatnej páske pri výpočte čistej mzdy zo mzdy hrubej.  Aplikačné zadanie s názvom Môj osobný rozpočet pomohlo k rozvoju finančnej gramotnosti starších študentov.   

       

       

      Výber študentov SPS tretieho ročníka si malo možnosť porovnať svoje vedomosti v súťaži Finančná olympiáda. Traja študenti našej školy Juraj Bartánus, Martin Blaško a Jozef Moravčík, študenti 3. B triedy, úspešne absolvovali I. aj II. kolo Finančnej olympiády. Blahoželáme.

                                                                               Mgr. Tomajková

      prejdi na FB

     • Prednáška - Zdravá životospráva

     • Dňa 18.5.2022 sa pre študentov sexty a septimy uskutočnila prednáška s významným profesorom Johnom Scharffenbergom, MD, MPH (Univerzita Loma Linda, Kalifornia).

       

      Pán profesor mal pripravenú zaujímavú prednášku na tému - 7 preventívnych faktorov pre zdravých Slovákov.

      Profesor sa narodil v Číne, je americký občan a pracoval v rôznych krajinách sveta. Má už 98 rokov, ale je činný, čulý a optimisticky naladený. Stále má čo povedať a sám je najlepším dôkazom toho čo učí.

      Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí ohľadom životosprávy, aj to čo spôsobuje srdcovo-cievne ochorenia a ako im predísť. Po prednáške bol priestor na otázky a diskusiu. Prísľúbil nám, že o dva roky, kedˇ bude mať životné jubileum, nás príde opäť navštíviť.

       

      Mgr. Tatiana Dudrová

     • Krehká krása – SKLO – ručne tvarované a fúkané – priamo od sklára

     • 17. 5. 2022 sa uskutočnila exkurzia do sklárskej dielne vo Valaskej Belej.

      Študentom sexty a II. B sklárske umenie odhalil Peter Dolinaj, sklársky majster ľudovej umeleckej výroby.

      V sklárskom skanzene – Sklený sen zachováva remeslo ručného tvarovania a fúkania skla. Využíva staré tradičné postupy a vyrába nielen repliky starodávneho skla, ale aj moderné bytové dekorácie. Po krátkej teórii si študenti pozreli praktické ukážky umenia práce s rozžeravenou hmotou. Pri tvarovaní je sklo veľmi nevyspytateľné. Aj to bol dôvod veľkého záujmu o možnosť vyskúšať tvarovanie skla a objaviť tak tajomstvo starých sklárov.

       

                                                                 Mgr. Monika Šindléryová, Mgr. Zuzana Dorníková

     • Výsledky prijímacieho konania

     • V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2022/2023.


      Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení  na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole najneskôr do 23. mája 2022. 

      Priloha_c.1_-Potvrdenie_o_nastupeninenastupeni_na_studium.docx

      Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu voči rozhodnutiu písomne odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí uchádzači potvrdia nástup na štúdium, pravdepodobnosť zmeny rozhodnutia a následné prijatie žiaka na odvolanie sú veľmi vysoké.

      vysledky_-_8._rocne.pdf

      vysledky_4-rocne.pdf

    • Opätovné úspechy žiačok PRÍMY- Simony a Bianky
     • Opätovné úspechy žiačok PRÍMY- Simony a Bianky

     •  Ich mená sa na tabuli úspechov opakujú často. Pridám ďalšie. V Geografickej olympiáde školu na krajskom kole reprezentovala Sinona Jančiová . Vo svojej F kategórii medzi 33 účastníkmi sa umiestnila s ďalšou súťažiacou na peknom 12 - 13 mieste.  V Ekoolympiáde na celoštátnom kole vo svojej kategórii reprezentovala Bianka Baloghová a medzi 30 účastníkmi bola na 14 mieste. Patrí im gratulácia a do budúcna ďalšie a ďalšie úspechy.

     • Postup študentiek na Školské majstrovstvá SR v basketbale

     • Dňa 11.5.2022 sa v športovej hale T18 v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá. Naše študentky sa po víťazstvách nad školami zo Sučian, Žiliny a Námestova stali víťazkami krajského kola a zabezpečili si postup na Školské majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia 7.6.2022 - 8.6.2022 v Piešťanoch. Dievčatám patrí veľká pochvala za tento úspech a držíme im palce aj na majstrovstvách SR.                                                                                                             

                                                                                                                                                             Mrg. Ján Demčák

     • MATURANTI 2022

     • Po ukončení rozlúčky sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi učiteľmi, aby si aj po rokoch mohli pri fotografiách zaspomínať na krásne študentské časy strávené na našej škole.

      Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • V piatok 13.5.2022 sa maturanti rozlúčili so školou.

      Rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň patrí
      k nezabudnuteľným chvíľam študentského života na našej škole.

      Počas rozlúčky boli riaditeľkou školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Študenti nižších ročníkov pripravili zaujímavý kultúrny program.

      Mgr. Miroslav Krajník

       

     • Banská Štiavnica

     • Po pandémii opäť na exkurzii.

      5. mája 2022 sme so žiakmi sexty, septimy a kvinty navštívili "historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Naším cieľom bol rodný dom Sládkovičovej "Maríny" Márie Pišlovej, ktorý pred úplným zničením zachránili dvaja nadšenci a oživili tak príbeh lásky podobný tomu shakespearovskému...Ich originálny nápad dnes láka mnohých nielen zaľúbených, ale aj tých, ktorí si chcú svoje životné príbehy uchovať v "banke lásky". Banská Štiavnica je známa aj ťažbou kovov, najmä striebra, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. My sme sa rozhodli vstúpiť do štôlne Bartolomej, kde sa kedysi ťažilo striebro. Priestory bane sú už prispôsobené turistom, ale aj tak sme si veľmi živo vedeli predstaviť ťažkú prácu baníkov, častokrát detí a žien za minimálnu mzdu. Niekedy nevideli denné svetlo celé týždne. My sme mali šťastie a keď po daždivom ráne vykuklo slniečko, deň bol ešte krajší. Poďakovanie patrí Mgr. Zuzane Guothovej za organizáciu exkurzie, ale aj všetkým žiakom, ktorí sa správali slušne a vzorne reprezentovali našu školu. Ďakujeme.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 12.4.2022 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

       

      Kategória Z8 (trieda tercia):

      Gabriela Pagáčová  1.miesto

       Sofia Penjaková      1.miesto

       

      Kategória Z7 (trieda sekunda) :

      Dorota Pitáková      1.miesto

       

      Kategória Z6 (trieda príma) :

      Simona Jančiová        1.miesto

      Emma Krajčiová         2.miesto

      Alžbeta Svrčanová     2.miesto

      Kristína Veselovská   4.miesto

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                                               

       

    • Francúzština zábavne
     • Francúzština zábavne

     • V pondelok  9. mája pri príležitosti Dňa Európy prijalo ružomberské gymnázium francúzskeho stážistu z Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici.

      V duchu motta Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti“ sa študenti francúzštiny zapojili do kvízu na tému Frankofónia.

      V uvoľnenej atmosfére mohli žiaci klásť otázky vo francúzštine a objavovať rôzne aspekty francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie.

       

      Lundi 9 mai, à l´occasion de la Journée de l’Europe, le lycée de Ruzomberok a recu un intervenant français, actuellement en stage à l´alliance française de Banska Bystrica.

      Dans l'esprit de la devise de l'Union européenne "Unis dans la diversité", les étudiants de français ont du répondre a un quiz sur le thème de la Francophonie.

      Dans la bonne humeur, les étudiants ont pu poser des questions en français et découvrir quelques aspects de la langue, de la culture, de la civilisation française.

       

      Jean-Charles Olivier

      Preklad: Iveta Kmeťová

       

    • Projekt Vráťme šport do škôl
     • Projekt Vráťme šport do škôl

     • Naša škola sa zapojila do výzvy Vráťme šport do škôl.

      Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej športovej infraštruktúry a zlepšenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Vďaka tomu sme získali príspevok z grantového programu ŽSK na rok 2022. Škola za tieto financie zrekonštruuje miestnosť na pohybovú výchovu a doplní materiálno - technické vybavenie pre predmet telesná výchova.     

                                                                                                                                                           Mgr. Ján Demčák          

              

    • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ
     • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ

     • V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Pozvaní boli všetci účastníci CK OFJ, medzi ktorými bola aj Linda Fidesová zo septimy. 

      Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTY, ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším počtom bodov, víťazmi sú všetci, lebo neváhajú venovať svoj čas a energiu ďalšiemu vzdelávaniu a práci na sebe, čo sa zaiste zúročí aj v ich ďalšom študijnom a profesijnom živote.

      Ďalej sa účastníkom prihovoril riaditeľ odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorý vyzdvihol ich znalosti a flexibilitu, kedy sa za posledné dva roky museli olympiády presunúť do online priestoru. Rovnako vyjadril vďaku všetkým učiteľom za ich nadšenie pri príprave žiakov aj počas dištančného štúdia, ktorá bola náročnejšia ako zvyčajne. 

      Hoci sa Linde nepodarilo umiestniť na prvých priečkach, patrí jej pochvala a vďaka za reprezentáciu našej školy. 

      MERCI Linda

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

     • JUNIOR INTERNET

     • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vyhlásila tento rok 17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, digitálnu grafiku a dizajn, kreatívne písanie textov, tvorbu blogov alebo vlogov, tvorbu vzdelávacích projektov či programovanie aplikácií.
      Súťaž obsahuje tieto kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sietí (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

      Do 17. súťažnej konferencie AMAVET-u JUNIOR INTERNET obdržali organizátori v rámci 6 súťažných kategórií 212 projektov
      Do súťaže sa v kategórii JuniorLEARN prihlásil aj Matúš Ondrejka (III.B) so zaujímavým projektom Lucy (nájdete na http://www.lucy.epizy.com/).

      Do finále súťaže postúpilo z I. kola hodnotenia 67 projektov, medzi nimi aj Matúšov projekt.

      Finále súťaže sa uskutočnilo 29. a 30. 4. 2022 na FIIT STU v Bratislave. Tu získal Matúš Ondrejka špeciálne ocenenie Komisie pre projekt, ktorý zodpovedá vysokej kvalite.

      Matúšovi srdečne blahoželáme.

      D.Dírer

     • Ekologický deň v múzeu

     • V utorok 26.04.2022 sa naši najmladší žiaci z prímy a sekundy vybrali do neďalekého Liptovského múzea, kde sa zúčastnili podujatia s názvom "Ekologický deň v múzeu".

      V múzeu bola pre nich pripravená prehliadka predmetov z minulosti vyrobených z prírodných materiálov spojená so zaujímavým výkladom a po odbornej prednáške žiaci absolvovali aj ukážku tvorivých dielní. Tvorilo sa, ako inak, z odpadových materiálov. Niektorí žiaci si aj sami niečo vyrobili a odniesli si tak z múzea aj peknú pamiatku. Okrem toho si žiaci z múzea odniesli nové zážitky a veríme, že aj cieľ, ktorým bolo zvýšenie povedomia žiakov v oblasti šetrného zaobchádzania s prírodou, bol naplnený. 

                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Dorníková

    • PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

     • Dňa 30.3.2022 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória P8 (trieda tercia)

       Sofia Penjaková      1.miesto

       Gabriela Pagáčová  3.miesto

       

      Kategória P7 (trieda sekunda)

      Dorota Pitáková       2.miesto

       

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

      P7: Natália Lukáčová

      P6: Kristína Veselovská, Simona Jančiová, Emma Krajčiová, Bianka Baloghová

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                                            Mgr. Katarína Krajníková

       

       

     • IQ olympiáda

     • "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

       

      V termíne od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022 prebiahali na druhom stupni základných škôl (6. - 9.ročník) a prvom stupni osemročných gymnázií (príma - kvarta) školské kolá IQ olympiády -  súťaži, ktorá nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania. Celkovo sa do neho zapojilo 9585 riešiteľov, z toho v našom kraji 1438

      Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo dňa 7. 4. 2022 a zúčastnilo sa ho 44 žiakov.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

                                                                            Kvantil
      Poradie    Meno a Priezvisko    Trieda     v kraji   celkovo

          1.         Sofia Penjaková       tercia       99,62     99,55
          2.         Laura Marenčíková  tercia     98,78     98,99

          3.         Tomáš Sloboda          kvarta       94,78     95,18


      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme, zvlášť Sofii Penjakovej a Laure Marenčíkovej, ktoré postupujú do regionálneho kola. Toto sa uskutoční  12. 5. 2022 v Banskej Bystrici - budeme im držať palce.

      Dušan Dírer