• Postup študentiek na Školské majstrovstvá SR v basketbale

     • Dňa 11.5.2022 sa v športovej hale T18 v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá. Naše študentky sa po víťazstvách nad školami zo Sučian, Žiliny a Námestova stali víťazkami krajského kola a zabezpečili si postup na Školské majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia 7.6.2022 - 8.6.2022 v Piešťanoch. Dievčatám patrí veľká pochvala za tento úspech a držíme im palce aj na majstrovstvách SR.                                                                                                             

                                                                                                                                                             Mrg. Ján Demčák

     • MATURANTI 2022

     • Po ukončení rozlúčky sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi učiteľmi, aby si aj po rokoch mohli pri fotografiách zaspomínať na krásne študentské časy strávené na našej škole.

      Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • V piatok 13.5.2022 sa maturanti rozlúčili so školou.

      Rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň patrí
      k nezabudnuteľným chvíľam študentského života na našej škole.

      Počas rozlúčky boli riaditeľkou školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Študenti nižších ročníkov pripravili zaujímavý kultúrny program.

      Mgr. Miroslav Krajník

       

     • Banská Štiavnica

     • Po pandémii opäť na exkurzii.

      5. mája 2022 sme so žiakmi sexty, septimy a kvinty navštívili "historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Naším cieľom bol rodný dom Sládkovičovej "Maríny" Márie Pišlovej, ktorý pred úplným zničením zachránili dvaja nadšenci a oživili tak príbeh lásky podobný tomu shakespearovskému...Ich originálny nápad dnes láka mnohých nielen zaľúbených, ale aj tých, ktorí si chcú svoje životné príbehy uchovať v "banke lásky". Banská Štiavnica je známa aj ťažbou kovov, najmä striebra, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. My sme sa rozhodli vstúpiť do štôlne Bartolomej, kde sa kedysi ťažilo striebro. Priestory bane sú už prispôsobené turistom, ale aj tak sme si veľmi živo vedeli predstaviť ťažkú prácu baníkov, častokrát detí a žien za minimálnu mzdu. Niekedy nevideli denné svetlo celé týždne. My sme mali šťastie a keď po daždivom ráne vykuklo slniečko, deň bol ešte krajší. Poďakovanie patrí Mgr. Zuzane Guothovej za organizáciu exkurzie, ale aj všetkým žiakom, ktorí sa správali slušne a vzorne reprezentovali našu školu. Ďakujeme.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 12.4.2022 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

       

      Kategória Z8 (trieda tercia):

      Gabriela Pagáčová  1.miesto

       Sofia Penjaková      1.miesto

       

      Kategória Z7 (trieda sekunda) :

      Dorota Pitáková      1.miesto

       

      Kategória Z6 (trieda príma) :

      Simona Jančiová        1.miesto

      Emma Krajčiová         2.miesto

      Alžbeta Svrčanová     2.miesto

      Kristína Veselovská   4.miesto

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                                               

       

    • Francúzština zábavne
     • Francúzština zábavne

     • V pondelok  9. mája pri príležitosti Dňa Európy prijalo ružomberské gymnázium francúzskeho stážistu z Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici.

      V duchu motta Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti“ sa študenti francúzštiny zapojili do kvízu na tému Frankofónia.

      V uvoľnenej atmosfére mohli žiaci klásť otázky vo francúzštine a objavovať rôzne aspekty francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie.

       

      Lundi 9 mai, à l´occasion de la Journée de l’Europe, le lycée de Ruzomberok a recu un intervenant français, actuellement en stage à l´alliance française de Banska Bystrica.

      Dans l'esprit de la devise de l'Union européenne "Unis dans la diversité", les étudiants de français ont du répondre a un quiz sur le thème de la Francophonie.

      Dans la bonne humeur, les étudiants ont pu poser des questions en français et découvrir quelques aspects de la langue, de la culture, de la civilisation française.

       

      Jean-Charles Olivier

      Preklad: Iveta Kmeťová

       

    • Projekt Vráťme šport do škôl
     • Projekt Vráťme šport do škôl

     • Naša škola sa zapojila do výzvy Vráťme šport do škôl.

      Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej športovej infraštruktúry a zlepšenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Vďaka tomu sme získali príspevok z grantového programu ŽSK na rok 2022. Škola za tieto financie zrekonštruuje miestnosť na pohybovú výchovu a doplní materiálno - technické vybavenie pre predmet telesná výchova.     

                                                                                                                                                           Mgr. Ján Demčák          

              

    • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ
     • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ

     • V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Pozvaní boli všetci účastníci CK OFJ, medzi ktorými bola aj Linda Fidesová zo septimy. 

      Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTY, ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším počtom bodov, víťazmi sú všetci, lebo neváhajú venovať svoj čas a energiu ďalšiemu vzdelávaniu a práci na sebe, čo sa zaiste zúročí aj v ich ďalšom študijnom a profesijnom živote.

      Ďalej sa účastníkom prihovoril riaditeľ odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorý vyzdvihol ich znalosti a flexibilitu, kedy sa za posledné dva roky museli olympiády presunúť do online priestoru. Rovnako vyjadril vďaku všetkým učiteľom za ich nadšenie pri príprave žiakov aj počas dištančného štúdia, ktorá bola náročnejšia ako zvyčajne. 

      Hoci sa Linde nepodarilo umiestniť na prvých priečkach, patrí jej pochvala a vďaka za reprezentáciu našej školy. 

      MERCI Linda

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

     • JUNIOR INTERNET

     • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vyhlásila tento rok 17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, digitálnu grafiku a dizajn, kreatívne písanie textov, tvorbu blogov alebo vlogov, tvorbu vzdelávacích projektov či programovanie aplikácií.
      Súťaž obsahuje tieto kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sietí (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

      Do 17. súťažnej konferencie AMAVET-u JUNIOR INTERNET obdržali organizátori v rámci 6 súťažných kategórií 212 projektov
      Do súťaže sa v kategórii JuniorLEARN prihlásil aj Matúš Ondrejka (III.B) so zaujímavým projektom Lucy (nájdete na http://www.lucy.epizy.com/).

      Do finále súťaže postúpilo z I. kola hodnotenia 67 projektov, medzi nimi aj Matúšov projekt.

      Finále súťaže sa uskutočnilo 29. a 30. 4. 2022 na FIIT STU v Bratislave. Tu získal Matúš Ondrejka špeciálne ocenenie Komisie pre projekt, ktorý zodpovedá vysokej kvalite.

      Matúšovi srdečne blahoželáme.

      D.Dírer

     • Ekologický deň v múzeu

     • V utorok 26.04.2022 sa naši najmladší žiaci z prímy a sekundy vybrali do neďalekého Liptovského múzea, kde sa zúčastnili podujatia s názvom "Ekologický deň v múzeu".

      V múzeu bola pre nich pripravená prehliadka predmetov z minulosti vyrobených z prírodných materiálov spojená so zaujímavým výkladom a po odbornej prednáške žiaci absolvovali aj ukážku tvorivých dielní. Tvorilo sa, ako inak, z odpadových materiálov. Niektorí žiaci si aj sami niečo vyrobili a odniesli si tak z múzea aj peknú pamiatku. Okrem toho si žiaci z múzea odniesli nové zážitky a veríme, že aj cieľ, ktorým bolo zvýšenie povedomia žiakov v oblasti šetrného zaobchádzania s prírodou, bol naplnený. 

                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Dorníková

    • PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

     • Dňa 30.3.2022 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória P8 (trieda tercia)

       Sofia Penjaková      1.miesto

       Gabriela Pagáčová  3.miesto

       

      Kategória P7 (trieda sekunda)

      Dorota Pitáková       2.miesto

       

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

      P7: Natália Lukáčová

      P6: Kristína Veselovská, Simona Jančiová, Emma Krajčiová, Bianka Baloghová

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                                            Mgr. Katarína Krajníková

       

       

     • IQ olympiáda

     • "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

       

      V termíne od 4. 4. 2022 do 12. 4. 2022 prebiahali na druhom stupni základných škôl (6. - 9.ročník) a prvom stupni osemročných gymnázií (príma - kvarta) školské kolá IQ olympiády -  súťaži, ktorá nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania. Celkovo sa do neho zapojilo 9585 riešiteľov, z toho v našom kraji 1438

      Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo dňa 7. 4. 2022 a zúčastnilo sa ho 44 žiakov.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

                                                                            Kvantil
      Poradie    Meno a Priezvisko    Trieda     v kraji   celkovo

          1.         Sofia Penjaková       tercia       99,62     99,55
          2.         Laura Marenčíková  tercia     98,78     98,99

          3.         Tomáš Sloboda          kvarta       94,78     95,18


      K dosiahnutým výsledkom blahoželáme, zvlášť Sofii Penjakovej a Laure Marenčíkovej, ktoré postupujú do regionálneho kola. Toto sa uskutoční  12. 5. 2022 v Banskej Bystrici - budeme im držať palce.

      Dušan Dírer

    • Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

     • Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 21.apríla 2022 ( štvrtok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                            riaditeľka školy

     • Environmentálne workshopy na našej škole

     • Dňa 30.03.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop v rámci projektu „Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny“, do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt je zameraný na v súčasnosti veľmi aktuálne témy, ako je územná ochrana, druhová ochrana a stráž prírody. Organizuje ho Žilinská univerzita a zapojených je celkovo 40 základných a stredných škôl na celom Slovensku.

      Žiaci III.A, III.B a septimy sa naplno zhostili svojich úloh, zmobilizovali svoje sily, zapojili do práce všetky mozgové bunky a pod vedením pani lektorky pracovali na zadaných úlohách. Prišli s množstvom skvelých nápadov, získali nové skúsenosti a niečo nové sa aj dozvedeli.

      Počas štyroch vyučovacích hodín trvania workshopov žiaci absolvovali odborné prednášky, videli niekoľko krátkych dokumentárnych filmov o jedinečnosti a krásach slovenskej prírody - o flóre a faune, zanietene súťažili a absolvovali aj niekoľko ďalších didaktických aktivít. Nechýbala dobrá nálada a nadšenie pri práci.

      Žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu, môžu nadobudnuté vedomosti využiť na šírenie osvety medzi ostatnými žiakmi v oblasti ochrany našej planéty Zem, nášho domova.

                                                                                                                                 Mgr. Zuzana Dorníková

     • Blahoželanie k úspechu

     • V dňoch 1. – 3. apríla 2022 sa študent sekundy Matúš Cíbik zúčastnil spolu so svojím kolektívom MHK Ružomberok turnaja najvyššej klubovej úrovne triedy AA SPRING CHALENGE CUP v Prahe. Turnaja sa okrem MHK Ružomberok zúčastnili aj české kluby. MHK Ružomberok postúpil po jednotlivých víťazstvách do semifinále a následne do finále, z ktorého vyšiel ako víťaz a do Ružomberka tak priniesol krásne 1. miestozlatú medailu. Nielen Matúšovi, ale aj celému kolektívu blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa takýchto úspechov.

      Mgr. Lucia Pechová

     • Umenie a kultúra

     • V 2.A som zadala úlohu vytvoriť krátke video pomocou app na tvorbu videí, ktorých je neúrekom. Podmienky neboli žiadne. Trošku som dúfala v kreatívny obsah, ale najlepšie dať tvorcovi voľnú ruku.

      Tento počin Mateja Blahúta sa mi celkom páčil. Až na tie vodoznaky, čo by vyriešili vlastné fotografie. Posúďte sami.

                                                                                                                                Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

              30. marca 2022 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre I. a II.kategóriu.

      Alžbetka Svrčanová z prímy súťažila v prednese poézie a obsadila vo svojej kategórii 2. miesto. Touto cestou jej srdečne gratulujeme k úspechu a do ďalšieho ročníka prajeme postup do krajského kola tejto súťaže.

       

                                                                                                                                   Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo v basketbale žiačok a žiakov SŠ

     • V piatok 1.4.2022 sa naše žiačky a žiaci zúčastnili Okresného kola v basketbale stredných škôl. 

      OK žiačok sa zúčastnili 3 školy: Gymnázium, Obchodná akadémia a SZŠ M.T.Schererovej. Naše žiačky po víťazstvách 31:23 nad OA a 29:14 nad SZŠ sa stali víťazkami okresného kola.

      OK žiakov sa zúčastnili 2 školy: Gymnázium a SOŠ Polytechnická. Naši žiaci po víťazstve 24:21 sa taktiež stali víťazmi okresného kola.

      Naše družstvá postúpili do Kvalifikácie na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.4.2022 v Ružomberku, kde nastúpia proti víťaznej škole z okresu Liptovský Mikuláš. 

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.                                                                     Mgr. Ján Demčák

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 3. 2022 sa v priestoroch našej školy stretli víťazi triednych kôl v umeleckom prednese poézie a prózy 68. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Žiaci súťažili v školskom kole v troch vekových kategóriách podľa zvolenej ukážky z prednesu poézie či prózy. Do okresného kola postupujú súťažiaci z 1. miest:

      II. KATEGÓRIA:  (1.P)

      Poézia:

      1. miesto:  Alžbeta Svrčanová
      2. miesto:  Diana Žilková
      3. miesto: Paula Brózová

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Kristína Veselovská
      3. miesto: Emma Krajčiová

      III. KATEGÓRIA:  (2.P – 4.P)

      Poézia:

      1. miesto: Viktor Kolár
      2. miesto: Michaela Chovanová
      3. neudelené

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Dorota Cíbiková
      3. miesto: Nela Puskeilerová

       

      IV. KATEGÓRIA: ( 5.P – 8.P,  1. – 4. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Lívia Jandurová
      3. miesto: Sára Vozárová

                                                                                                                               Mgr. Zuzana Guothová