• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu už aj na našej škole!
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu už aj na našej škole!

     • Už aj naši gymnazisti sa môžu zapojiť do rozvojového programu s názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skratka DofE), ktorý funguje vo vyše 130 krajinách.

      Tento týždeň prebehlo školenie Vedúcich programu DofE, ktorého sa zúčastnili Mgr. Karkošiaková a Mgr. Nemčeková. Vďaka tomu môžeme rozbehnúť tento obľúbený program aj u nás.

      Ak chcete cenu získať, potrebujete na sebe vytrvalo pracovať niekoľko mesiacov a prekonať 4 výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Desiatky firiem na Slovensku navyše zohľadňujú ocenenie DofE pri svojich výberových konaniach. DofE tiež pomáha pri prijímaní na slovenské a zahraničné univerzity a získavaní štipendií.

      DofE video si môžete pozrieť tu:   https://www.youtube.com/watch?v=lbpUd6mGhQM

      Viac info o DofE na:   https://www.dofe.sk/program-dofe  

      Nezmeškajte príležitosť a zapojte sa do tohto programu.

      Chcete sa stretnúť s Dofáčkou, ktorá už získala striebornú úroveň?

      Tak príďte v pondelok 3.10.2022 o 13:30 do učebne chémie na 1. poschodí a dozviete sa, prečo má DofE u mladých takú veľkú popularitu.

      Tešíme sa na vás!

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

      Koordinátor DofE na Gymnáziu Ružomberok

     • Naši študenti na 14. letnej škole chemického a enviromentálneho inžinierstva

     • Po dvojročnej prestávke sa opäť uskutočnila Letná škola chemického a enviromentálneho inžinierstva. Je to vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní.

      Projekt je určený pre 40 študentov stredných škôl predmaturitného ročníka (tretieho ročníka, resp. septimy u 8-ročných gymnázií) z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali Veronika Mišatová a Richard Kulich. 

       

      .. viac na našom FB

       

      Mgr. Monika Šindléryová

     • Úspech Matúša Plaskúra v Majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone

     • Dňa 28.8.2022 sa konali preteky v letnom biatlone s hromadným štartom, ktoré boli úvodnými pretekmi Majstrovstiev Slovenska v Predajnej.

      Matúš Plaskúr, študent prímy, ktorý je členom Športového klubu bežeckého lyžovania a biatlonu „ŠK SKI Ružomberok“, si v kategórii žiaci B vybojoval premiérové umiestnenie v prvej trojke spomedzi 24 účastníkov, keď po streľbe L3 L0 obsadil nádherné tretie miesto. Preteky boli s medzinárodnou účasťou šiestich štátov.

       

      Matúšovi k jeho úspechom blahoželáme a želáme mu ešte veľa ďalších športových úspechov.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

       

      viac na našom FB

    • Nezabúdame na obete holokaustu a rasového násilia
     • Nezabúdame na obete holokaustu a rasového násilia

     • V piatok 9. septembra 2022 sme si pripomenuli reláciou v školskom rozhlase pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia a minútou ticha sme v triedach vzdali úctu všetkým jeho obetiam.

      V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská pietna udalosť „Nezabudnutí susedia“, do ktorej sa zapojilo aj naše gymnázium. V 64 slovenských mestách a obciach si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu.

      Aj tento september sme sa ako jediná škola v Ružomberku zúčastnili spomienkovej tryzny Nezabudnutí susedia v ružomberskej synagóge.

      Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Len keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy, už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv totiž z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.

      Vnímajme to ako výzvu pre nás všetkých – buďme dobrými susedmi pre druhých aj pre seba samých.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Zimné účelové cvičenie

     • Dňa 8.9.2022 sa konalo pre študentov našej školy prvé účelové cvičenie. Žiaci prímy až kvarty sa zúčastnili podujatia pod názvom ,,Bezpečne do školy" v Čutkovskej doline. Triedy I.A, I.B a kvinta absolvovali nenáročnú turistiku z Hrabovskej doliny cez Obrovu cestu a triedy II.A, II.B a sexta zvyšovali svoju kondíciu túrou na vrch Mních. Krásna príroda a teplé počasie prispeli k dobrej nálade i novým turistickým zážitkom.

      Mgr. Monika Bogniarová

       

      viac na našom FB

    • Zasadanie Rady rodičov (rodičovské združenie)
     • Zasadanie Rady rodičov (rodičovské združenie)

     • Dňa 13. 9. 2022 (utorok) o 15.30 hod. 

      sa uskutoční plenárna a triedne schôdze Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku.

      Zasadania sa budú konať v kmeňových triedach.

       

      Triedne schôdze v triedach I.A, I.B a príma začnú o 14.45 hod.

       

      Výbor Rady rodičov (stretnutie zástupcov jednotlivých tried) zasadne

      o 15.00 hod. v multimediálnej učebni na prízemí.

       

      Po ukončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze pod vedením triednych učiteľov. 

       

      Tešíme sa na stretnutie

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. Riaditeľka školy Mgr. Bc. Iveta Kmeťová a zástupkyňa riaditeľky Mgr. Renáta Kodríková osobitne privítali žiakov prímy, prvého ročníka a nových vyučujúcich. Všetkým popriali veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole.

      Náročný rok to bude pre žiakov končiacich tried, ktorých čakajú maturitné skúšky.

      Veľa úspechov, milí žiaci a učitelia!

       

      Mgr. Miroslav Krajník

    • Začiatok školského roka 2022/2023
     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 

      5. 9. 2022 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.

      V prípade nepriaznivého počasia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť prostredníctvom Edupage vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti :

      Študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané : 

       https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      Nezabudnite si priniesť prezuvky.  Študenti 1.ročníka a prímy si prinesú aj tašky na učebnice.

       

      Škola prevádzkuje školskú jedáleň.

      Stravovanie sa začne 5.septembra 2022.

      Študenti sa môžu prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne už 31.augusta 2022.

      vedenie školy 

       

    • Úradné dni počas letných prázdnin
     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Úradné dni  počas letných prázdnin

       

      06.07.2022 – 08.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      25.07.2022 – 29.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      08.08.2022 – 25.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      30.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11 hod.

       

      Ružomberok 30.06.2022

                                                     

                                                                                           Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                   riaditeľka  školy​​​​​​​

     • Lednice - perla južnej Moravy

     • Dňa 28.6.2022 sme so žiakmi prímy, kvarty a 1.B triedy navštívili zámok Lednice, najnavštevovanejšiu kultúrnu pamiatku v Českej republike.

      Hneď po vstupe do Lednicko-valtického areálu nás očarili veľkolepé barokové koniarne, ktoré boli symbolom bohatstva a moci kniežacieho rodu Lichtenštajnovcov. Naše prvé kroky smerovali k zámku, v ktorom sme absolvovali prvú prehliadkovú trasu, reprezentačné sály, ktoré v minulosti slúžili k usporadúvaniu spoločenských akcií, plesov a bálov. Očarila nás krásna výzdoba salónov, kazetové stropy, pôvodné drevené obloženie v sálach a unikátne drevené vretenové schodisko.

      Po ukončení prehliadky zámku sme v rámci osobného voľna objavovali krásy zámockého parku, v ktorom našu pozornosť upútala nádherná kvetinová výsadba a zámocká fontána. Napriek vysokým teplotám, niektorí z nás nedokázali v sebe potlačiť zvedavosť a vstúpili do takmer 93m dlhého zámockého skleníka, ktorý sa celoročne využíva ako zimná záhrada. Videli sme tu približne 205 druhov okrasných rastlín, ktoré pôvodne pochádzajú z trópov a subtrópov celého sveta.

      Napriek tomu, že utorok bol horúcim letným dňom, spoločne sme absolvovali ešte krátku zastávku vo Valticiach. Prezreli sme si nádvorie zámku Valtice, ktoré nás utvrdilo v tom, že rod Lichtenštajnovcov je stále jedným z najbohatších kniežacích rodov v Európe. Unavení, no očarení veľkoleposťou Lednicko-valtického areálu sme sa v popoludňajších hodinách vracali domov.

      Na záver by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí svojou disciplinovanosťou a dochvíľnosťou nám pomohli zvládnuť celý výlet.

      Mgr. Zuzana Guothová, Mgr. Tatiana Dudrová, Mgr. Zuzana Dorníková

    • Krásne letné prázdniny
     • Krásne letné prázdniny

     • Všetkým kolegom, žiakom, rodičom, rodinným príslušníkom a priateľom školy želám príjemné letné mesiace a veľa krásnych zážitkov.

      Oddýchnite si na dovolenke strávenej na našom krásnom Slovensku alebo v zahraničí a naberte veľa energie do nasledujúceho školského roka.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

       

     • Výlet Závažná Poruba - 3.A

     • Žiaci 3.A triedy sa v dňoch 27. - 29.6.2022 zúčastnili koncoročného výletu v Závažnej Porube neďaleko Liptovského Mikuláša. Pondelok sme sa boli prejsť lesom do Liptovského Jána kde sme sa osviežili v termálnom prameni nazývanom Kaďa. Večer sme si boli zahrať športové hry na miestnom multifunkčnom ihrisku. Utorok sme sa venovali turistike. Vystúpili sme na Poludnicu - krásny vrch v Nízkych Tatrách. Vrch má dva vrcholy a tri výstupové trasy. Na severe je to Predná Poludnica, z ktorej sme sa kochali výhľadmi na Západné Tatry, Vysoké Tatry a celú Liptovskú kotlinu. Na juhu sa nachádza vyšší vrchol Zadná Poludnica, ktorá nám ponúkla výhľady na vrchy Nízkych Tatier. Výstup mal síce 5 kilometrov ale preveril naše schopnosti. Stredu sme venovali upratovaniu a následnému odubytovaniu. Verím, že si žiaci odniesli krásne zážitky a veľa spomienok. Mgr. Ján Demčák

     • 2.A v Prahe

     • Školský výlet 

      V dňoch 26. - 28. júna 2022 sme so žiakmi 2.A navštívili Prahu, hlavné mesto Česka. Chceli sme vidieť známe pamiatky a pritom vnímať atmosféru veľkého mesta. Vybrali sme si známe miesta: Petřín, Pražský hrad, Katedrálu svätého Víta, Karlov most, Kampu, Werichovu vilu, Staromestské námestie, Prašnú bránu, Obecný dom, Národné divadlo, pamätník Jána Palacha, Lennonov múr. Teplé slnečné počasie nás nútilo šetriť sily, ale nakoniec sme to všetko zvládli. Občas sme sa schladili v metre, kde bol silný prievan, ale tentokrát nám tento "ventilátor" ani trochu neprekážal. Previezli sme sa linkou A v oboch smeroch, pešo preskúmali ulicu Jindřišská, po ktorej sme sa vždy dostali na Václavské námestie. Keď sme boli unavení, naskočili na novú alebo starú "devinu" ktorá nás odviezla na Senovážné náměstí, kde sme boli ubytovaní v Hoteli Zlatá Váha. Priame zážitky ostanú v nás už navždy, ale občas je dobré spraviť peknú fotografiu :))  Na záver chcem pochváliť všetkých, ktorí sa správali slušne, dodržiavali dohody a niečo sa v Prahe naučili - takže celú 2.A.

      Mgr. Daniela Kudličková, Mgr. Viera Karčová

       

       

    • Nezabudnuteľná Praha
     • Nezabudnuteľná Praha

     • Dňa 26. 6. 2022 sme so študentmi septimy cestovali do Prahy. Hneď prvý večer školského výletu nás čakal krásny výhľad z Petřínskej rozhledny. Po krátkej jazde lanovkou a „nekonečných“ schodoch sa nám ukázala Praha ako na dlani. 

      V pondelok  sme navštívili Pražský hrad, kde sme absolvovali prehliadku Kráľovského paláca, Chrámu sv. Víta, Baziliky sv. Jiřího a Zlatej uličky. Z Hradčian sme po starobylom Karlovom moste prešli na Staromestské námestie, na ktorom nás vítal jedinečný práve odbíjajúci orloj so smrtkou. Obdivovali sme aj Prašnú bránu. Poobede sme objavovali pražské podzemie, navštívili sme 3 archeologické náleziská. V pútavom výklade sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie Prahy, špeciálne z období veľkých záplav riekou Vltava. Preniesli sme sa v čase do obdobia vlády Rudolfa II., stretli sme bájneho Golema a navštívili laboratória alchymistov.  Podzemie nám odkrylo aj krutosť stredovekého trestného práva.

      Praha je nádherné, historické mesto, ktoré na oplatí navštíviť.  

      Mgr. Tomajková Ivana , Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

     • Župná Kalokagatia v Žiline

     • Dňa 23.6.2022 sa naši študenti (všetci zo septimy) zúčastnili súťaže Župná kalokagatia pod záštitou ŽSK. Súťaže sa zúčastnilo 20 družstiev (škôl) a súťaž pozostávala z behu na 3 km s rôznymi stanovišťami ( streľba so vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na cieľ, topografia, zdravotná príprava, PIO + evakuačná batožina a teoretické otázky ). Naše družstvo sa umiestnilo na krásnom 2. mieste a preto im patrí veľké poďakovanie a gratulácia.                                                                                                                                       Mgr. Jakub Koreň

     • Dejepisná exkurzia v Ružomberku

     • ​​​​​​​​

           Dňa 20.6.2022 sa študenti septimy zúčastnili exkurzie po pamiatkach obetiam prvej a druhej svetovej vojny v Ružomberku. Zastavili sa pri Pamätníku Súsošie Slobody, ktorý sa nachádza na Námestí Slobody. Súsošie tvoria tri samostatné kompozície: Súsošie Poroba, Súsošie Odboj a Socha Víťazstvo. Súsošie bolo odhalené v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia konca prvej svetovej vojny.

          Študenti septimy si uctili pamiatku obetiam druhej svetovej vojny. Tragické udalosti im pripomenuli pamätné tabule s menami obetí, ktoré sa nachádzajú na budove Liptovského múzea v Ružomberku. Analýzou doplnkových učebných textov si študenti priblížili oslobodzovacie boje v  Ružomberku a okolí v roku 1945.

       

                                                                                  Mgr. Tomajková

       

       

                                                                                        

     • Exkurzia ZOO Zlín

     • 20. 6. 2022 sa študenti II. B a sexty zúčastnili exkurzie do zoologickej záhrady Zlín. Tá patrí k najkrajším miestam celej Moravy. Vtáky žijú vo voliérach, ktoré pripomínajú ich domovinu, cicavce sú v prírodných expozíciách. V zlínskej ZOO žije 1233 zvierat, ktoré reprezentujú 222 druhov.  Originalitou zoologickej záhrady je členenie areálu podľa kontinentov. Preto sme pri prechádzke prešli Afrikou, Áziou, Austráliou a Amerikou. Každá oblasť mala svoje osobité kúzlo. Do väčších voliér sme mohli priamo vojsť a dostali sme sa do tesnej blízkosti niektorých druhov vtákov, či menších cicavcov. V jednej z vodných nádrží sme mohli nakŕmiť a aj pohladkať raje. Novinkou bola tropická hala Yukatan a Jaguar Trek, ktorá je  najväčšou expozícia svojho druhu v Európe.

      Mgr. Monika Šindléryová a Mgr. Iveta Lauková

     • Exkurzia z fyziky

     • Dňa 15.6. 2022 prof. Krajník, Ridoška, Krajníková a Kodríková zorganizovali pre triedy kvintu, 1.A, 1.B, 3.B a septimu exkurziu z fyziky a poznávanie historického centra Banskej Bystrice.V Banskej Bystrici sa študenti v skupinách zapojili do aktivity, ktorej cieľom bolo spoznať historické centrum. Podľa pokynov našli historické objekty, zapísali do pracovného listu informácie, ktoré zistili a urobili spoločnú fotografiu pred objektom. Aktivita bola vyhodnotená a najlepšie skupiny ocenené. Po presune do Žiaru nad Hronom si pozreli študenti v planetáriu program "Vesmír a Slnečná sústava" a "Letná obloha".

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Plážový volejbal

     • Dňa 14.6.2022 sa na plážových ihriskách Fitness California na Klačne uskutočnil turnaj študentiek a študentov v plážovom volejbale. V dievčenskej aj chlapčenskej kategórii sa zúčastnilo 5 tímov. V kategórii študentiek sme postavili 2 družstvá, v kategórii študentov 1 mužstvo. Dievčatá skončili na 2 a 3 mieste. Chlapci obsadili 2 miesto. Žiakom ďakujeme za predvedené výkony a reprezentáciu.   Mgr. Ján Demčák

     • Školské majstrovstvá SR v basketbale

     • Dňa 7 - 8.6.2022 sa naše žiačky zúčastnili školských majstrovstiev SR v basketbale žiačok stredných škôl, ktoré sa uskutočnili v Piešťanoch v Diplomat aréne. Dievčatá po 2 výhrach a 2 prehrách skončili na konečnom 5. mieste.  Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a predvedené výkony.  Mgr. Ján Demčák