• Halloween večierok

     • Dňa 24.10.2022 sa na našej škole v priestoroch tried 1.A a 1.B konal večierok v duchu amerických tradícii sviatku Halloween. Nechýbali strašidelné masky, veľa cukríkov, sladkostí, keksíkov a koláčov, ktoré svojím vzhľadom pripomínali strašidielka. Triedy 1.P, 2.P, 3.P súťažili v rôznych zábavných disciplínach, v ktorých mohli vyhrať halloweenské ceny. Súčasťou večierka bola aj tombola a vyhodnotenie najlepších strašidelných másk. Bol to večer plný zábavy, tanca a spevu. Za organizáciu večierka veľká vďaka patrí celej triede 4.P.

      Mgr. Alexandra Nemčeková

       

      viac fotiek na našom FB

     • Múzeum SNP - exkurzia

     • Naši študenti z tercie, kvarty a kvinty si boli 20. októbra spestriť vyučovanie exkurziou. Začali krátkym dokumentom, ktorý ich preniesol do predvojnového, vojnou zmietaného a následne vojnou zničeného Nemecka. Po uvedení do témy si v rámci workshopu mali možnosť vyskúšať predmety, s ktorými prišiel do kontaktu vojak armády Slovenského štátu. Ten absolvoval všetky bojové akcie armády, aby nakoniec bojoval v povstaní proti fašistickému režimu na Slovensku. Zbrane, vyznamenania, ale aj predmety dennej potreby zaujali a spestrili zážitok. Exkurzia bola zakončená komentovanou prehliadkou a následnou návštevou mesta.  

    • Nádherná stužková slávnosť
     • Nádherná stužková slávnosť

     • Študenti 4. A, 4. B, oktávy, rodičia aj vyučujúci boli plní očakávaní. Dočkali sme sa!  

      7. 10. 2022 sme všetci zažili krásny večer. Dievčatám v nádherných spoločenských šatách a chlapcom  v oblekoch triedni učitelia pripli zelenú stužku nádeje. V originálnych príhovoroch sa predbiehali pani riaditeľka Mgr. Bc. Kmeťová, zástupkyňa Rady rodičov pani Slimáková aj študentky Kristínka Tupá z oktávy a Karolínka Zachová zo 4. B triedy.

      Všetci štvrtáci sa podieľali na svojom programe, ktorý hrdo predviedli. Nechýbali ani prezentácie 4. A, 4. B a oktávy.

      Ďakujeme milí maturanti!

       

                                                                         Mgr. Ivana Tomajková

     • „ Nie si na predaj!“

     •      Táto veta zaznela na besede zameranej na tému obchodovanie s ľuďmi.  Preventisti z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku prezentovali pálčivú problematiku, pri ktorej nemôžeme zatvárať oči. Obchodovanie s ľuďmi je  protiprávnym konaním, ide o trestný čin. Preventista kpt. Mgr. Kubišta upozornil študentov na možné riziká pri hľadaní si práce v zahraničí. Apeloval na opatrnosť. Dôležité je preverovať si informácií o firme, kde chceme pracovať z viacerých zdrojov. Zistiť, koľko rokov firma funguje, či je zapísaná v obchodnom registri. Najlepšie sú osobné referencie od ľudí z nášho okolia, ktorí mali s firmou  dobrú osobnú skúsenosť. V zahraničí nikomu nedávajme svoje doklady (občiansky preukaz či pas) pod zámienkou, že nám môže sprostredkovať prácu či pracovné povolenie.  

      Vďaka tejto preventívnej aktivite sa študenti dozvedeli informácie, ktoré môžu využiť v praktickom živote. Na stránke: www.safe.iom.sk nájdeme fázy a znaky obchodovania s ľuďmi. Telefónne číslo na národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je  0800 800 818.

       

                                                                                                Mgr. Tomajková

     • Kubo v SND

     • Divadelné predstavenie v SND https://youtu.be/FNH666PHM6w

      Fotografie prevzaté z https://snd.sk/inscenacia/3801/kubo. Ďalšie fotografie sú dostupné na FB Gymnázia v Ružomberku.

      Klasická veselohra Kubo je dielo slovenskej klasiky, ktoré sa prekvapivo na doskách našej prvej scény doposiaľ nikdy neinscenovalo. „Anča, aha, ja mám nožík“ je najznámejšia replika z populárnej veselohry, ktorú jej autor, evanjelický kňaz Jozef Hollý, nikdy nenapísal. Preslávil ju Jozef Kroner najprv v martinskej inscenácii v réžii autorovho syna, ale do povedomia širšej verejnosti sa dostala predovšetkým prostredníctvom televíznej inscenácie Martina Ťapáka. Dedinský obmedzenec Kubo sa stal vďaka Jozefovi Kronerovi prototypom komickej figúry, na ktorej sa nesmejú len ostatné postavy, ale predovšetkým diváci. V tomto spracovaní Hollého predlohy sa však pozabudlo na odvrátenú podobu príbehu zo slovenského vidieka – na egoizmus, cynizmus, krutosť postáv, na to, že Kubo je vlastne obchodným artiklom, človekom, ktorého chcú zneužiť na zištné ciele. ( web SND)

      So študentmi 1.B, 2.A, 2.B, kvinty a sexty sme mali možnosť 14.10. byť súčasťou tohto predstavenia, ktoré sa naozaj od pôvodnej predlohy veľmi vzdialilo, ale pre dnešné dni výrazne aktualizovalo. Divadelná scéna bola veľmi jednoduchá, aby vynikli povahy, zámery a konanie postáv. Dej obohatili muzikálne a tanečné prvky z ľudového prostredia. Po skončení predstavenia náhoda chcela, že sme sa pozdravili s pánom hercom Františkom Kovárom, ktorý stvárnil jednu z hlavných postáv. Odmenou pre nás boli aj pozitívne ohlasy našich študentov, čo je povzbudením pre organizovanie ďalších akcií podobného charakteru. Budeme sa tešiť aj nabudúce.

      Mgr. Daniela Kudličková, Mgr. Zuzana Guothová

     • Európska noc výskumníkov

     • 30. 9. 2022 sa študenti sekundy, tercie, kvinty, sexty a septimy zúčastnili najväčšieho vedecko-popularizačného podujatia na Slovensku. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 25 krajinách. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako 300 miest po celej Európe. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok mali v Banskej Bystrici študenti možnosť preniknúť do sveta elektromotorov, priblížili sa športovým hviezdam, zistili, ako je to s vnímaním chutí a vôní, vyskúšali si prvú pomoc, nakreslili obrázok pomocou elektriny, vyskúšali virtuálnu geografiu, zapojili sa do počítačových hier a presvedčili sa, že všetko sa začalo bunkou.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • GAUDEAMUS - AKADÉMIA Bratislava 2022

     • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

      V utorok 4.10.2022 navštívili naši študenti 3.A, 3.B Európsky veľtrh vysokých škôl, ktorý sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava. Študentom boli k dispozícii prednášky, testovacie centrum, poradenský servis, poradenstvo pre štúdium v zahraničí a ďalšie aktivity. Viac na www.gaudeamus-sk.sk alebo na Facebooku @GaudeamusSK. Akcia pre študentov, výchovných poradcov, triednych učiteľov a širokú verejnosť sa tak opäť po pandémii vrátila, aby nadviazala na predchádzajúce roky. Čo treba poznamenať je fakt, že organizátori akcie nezvládli nápor študentov a dlhé čakanie v rade pri vstupe do areálu nebolo ani príjemné, ani bezpečné. Deň sa nakoniec vydaril a študenti si odniesli dôležité poznatky, nové informácie a niektorí možno už teraz vedia, kam povedú ich dalšie životné kroky. 

       

      Mgr. Daniela Kudličková, Mgr. Iveta Lauková

       

    • Stretnutie so striebornou absolventkou medzinárodného programu DofE
     • Stretnutie so striebornou absolventkou medzinárodného programu DofE

     • Dnes sme privítali v našej škole striebornú absolventku DofE a ambasádorku tohto programu Ninu Vevericovú z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a ich pani zástupkyňu RNDr. Helenu Drobúlovú, ktorá pôsobí na Gymnáziu sv. Andreja aj ako koordinátorka programu DofE.

      Vďaka nim sme sa dozvedeli mnoho informácií a zaujímavostí k tomuto programu obľúbenému medzi mladými ľuďmi v Ružomberku i na celom svete.

      Neoceniteľné pre našich žiakov boli Ninkine rady a tipy, veľký úspech malo krásne spracované video z expedície, ktorá je pre mladých najväčšou výzvou a zároveň aj najväčším lákadlom programu.

      Veríme, že aj naši gymnazisti rozšíria rady úspešných Dofákov v Ružomberku.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková, koordinátor DofE  Gymnázium Ružomberok

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu už aj na našej škole!
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu už aj na našej škole!

     • Už aj naši gymnazisti sa môžu zapojiť do rozvojového programu s názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skratka DofE), ktorý funguje vo vyše 130 krajinách.

      Tento týždeň prebehlo školenie Vedúcich programu DofE, ktorého sa zúčastnili Mgr. Karkošiaková a Mgr. Nemčeková. Vďaka tomu môžeme rozbehnúť tento obľúbený program aj u nás.

      Ak chcete cenu získať, potrebujete na sebe vytrvalo pracovať niekoľko mesiacov a prekonať 4 výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Desiatky firiem na Slovensku navyše zohľadňujú ocenenie DofE pri svojich výberových konaniach. DofE tiež pomáha pri prijímaní na slovenské a zahraničné univerzity a získavaní štipendií.

      DofE video si môžete pozrieť tu:   https://www.youtube.com/watch?v=lbpUd6mGhQM

      Viac info o DofE na:   https://www.dofe.sk/program-dofe  

      Nezmeškajte príležitosť a zapojte sa do tohto programu.

      Chcete sa stretnúť s Dofáčkou, ktorá už získala striebornú úroveň?

      Tak príďte v pondelok 3.10.2022 o 13:30 do učebne chémie na 1. poschodí a dozviete sa, prečo má DofE u mladých takú veľkú popularitu.

      Tešíme sa na vás!

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

      Koordinátor DofE na Gymnáziu Ružomberok

     • Naši študenti na 14. letnej škole chemického a enviromentálneho inžinierstva

     • Po dvojročnej prestávke sa opäť uskutočnila Letná škola chemického a enviromentálneho inžinierstva. Je to vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní.

      Projekt je určený pre 40 študentov stredných škôl predmaturitného ročníka (tretieho ročníka, resp. septimy u 8-ročných gymnázií) z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali Veronika Mišatová a Richard Kulich. 

       

      .. viac na našom FB

       

      Mgr. Monika Šindléryová

     • Úspech Matúša Plaskúra v Majstrovstvách Slovenska v letnom biatlone

     • Dňa 28.8.2022 sa konali preteky v letnom biatlone s hromadným štartom, ktoré boli úvodnými pretekmi Majstrovstiev Slovenska v Predajnej.

      Matúš Plaskúr, študent prímy, ktorý je členom Športového klubu bežeckého lyžovania a biatlonu „ŠK SKI Ružomberok“, si v kategórii žiaci B vybojoval premiérové umiestnenie v prvej trojke spomedzi 24 účastníkov, keď po streľbe L3 L0 obsadil nádherné tretie miesto. Preteky boli s medzinárodnou účasťou šiestich štátov.

       

      Matúšovi k jeho úspechom blahoželáme a želáme mu ešte veľa ďalších športových úspechov.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

       

      viac na našom FB

    • Nezabúdame na obete holokaustu a rasového násilia
     • Nezabúdame na obete holokaustu a rasového násilia

     • V piatok 9. septembra 2022 sme si pripomenuli reláciou v školskom rozhlase pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia a minútou ticha sme v triedach vzdali úctu všetkým jeho obetiam.

      V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská pietna udalosť „Nezabudnutí susedia“, do ktorej sa zapojilo aj naše gymnázium. V 64 slovenských mestách a obciach si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu.

      Aj tento september sme sa ako jediná škola v Ružomberku zúčastnili spomienkovej tryzny Nezabudnutí susedia v ružomberskej synagóge.

      Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Len keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy, už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv totiž z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.

      Vnímajme to ako výzvu pre nás všetkých – buďme dobrými susedmi pre druhých aj pre seba samých.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Zimné účelové cvičenie

     • Dňa 8.9.2022 sa konalo pre študentov našej školy prvé účelové cvičenie. Žiaci prímy až kvarty sa zúčastnili podujatia pod názvom ,,Bezpečne do školy" v Čutkovskej doline. Triedy I.A, I.B a kvinta absolvovali nenáročnú turistiku z Hrabovskej doliny cez Obrovu cestu a triedy II.A, II.B a sexta zvyšovali svoju kondíciu túrou na vrch Mních. Krásna príroda a teplé počasie prispeli k dobrej nálade i novým turistickým zážitkom.

      Mgr. Monika Bogniarová

       

      viac na našom FB

    • Zasadanie Rady rodičov (rodičovské združenie)
     • Zasadanie Rady rodičov (rodičovské združenie)

     • Dňa 13. 9. 2022 (utorok) o 15.30 hod. 

      sa uskutoční plenárna a triedne schôdze Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku.

      Zasadania sa budú konať v kmeňových triedach.

       

      Triedne schôdze v triedach I.A, I.B a príma začnú o 14.45 hod.

       

      Výbor Rady rodičov (stretnutie zástupcov jednotlivých tried) zasadne

      o 15.00 hod. v multimediálnej učebni na prízemí.

       

      Po ukončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze pod vedením triednych učiteľov. 

       

      Tešíme sa na stretnutie

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. Riaditeľka školy Mgr. Bc. Iveta Kmeťová a zástupkyňa riaditeľky Mgr. Renáta Kodríková osobitne privítali žiakov prímy, prvého ročníka a nových vyučujúcich. Všetkým popriali veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole.

      Náročný rok to bude pre žiakov končiacich tried, ktorých čakajú maturitné skúšky.

      Veľa úspechov, milí žiaci a učitelia!

       

      Mgr. Miroslav Krajník

    • Začiatok školského roka 2022/2023
     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 

      5. 9. 2022 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.

      V prípade nepriaznivého počasia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť prostredníctvom Edupage vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti :

      Študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané : 

       https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      Nezabudnite si priniesť prezuvky.  Študenti 1.ročníka a prímy si prinesú aj tašky na učebnice.

       

      Škola prevádzkuje školskú jedáleň.

      Stravovanie sa začne 5.septembra 2022.

      Študenti sa môžu prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne už 31.augusta 2022.

      vedenie školy 

       

    • Úradné dni počas letných prázdnin
     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Úradné dni  počas letných prázdnin

       

      06.07.2022 – 08.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      25.07.2022 – 29.07.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      08.08.2022 – 25.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11.00 hod.

      30.08.2022 v čase od 9.00 hod. – 11 hod.

       

      Ružomberok 30.06.2022

                                                     

                                                                                           Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                   riaditeľka  školy​​​​​​​

     • Lednice - perla južnej Moravy

     • Dňa 28.6.2022 sme so žiakmi prímy, kvarty a 1.B triedy navštívili zámok Lednice, najnavštevovanejšiu kultúrnu pamiatku v Českej republike.

      Hneď po vstupe do Lednicko-valtického areálu nás očarili veľkolepé barokové koniarne, ktoré boli symbolom bohatstva a moci kniežacieho rodu Lichtenštajnovcov. Naše prvé kroky smerovali k zámku, v ktorom sme absolvovali prvú prehliadkovú trasu, reprezentačné sály, ktoré v minulosti slúžili k usporadúvaniu spoločenských akcií, plesov a bálov. Očarila nás krásna výzdoba salónov, kazetové stropy, pôvodné drevené obloženie v sálach a unikátne drevené vretenové schodisko.

      Po ukončení prehliadky zámku sme v rámci osobného voľna objavovali krásy zámockého parku, v ktorom našu pozornosť upútala nádherná kvetinová výsadba a zámocká fontána. Napriek vysokým teplotám, niektorí z nás nedokázali v sebe potlačiť zvedavosť a vstúpili do takmer 93m dlhého zámockého skleníka, ktorý sa celoročne využíva ako zimná záhrada. Videli sme tu približne 205 druhov okrasných rastlín, ktoré pôvodne pochádzajú z trópov a subtrópov celého sveta.

      Napriek tomu, že utorok bol horúcim letným dňom, spoločne sme absolvovali ešte krátku zastávku vo Valticiach. Prezreli sme si nádvorie zámku Valtice, ktoré nás utvrdilo v tom, že rod Lichtenštajnovcov je stále jedným z najbohatších kniežacích rodov v Európe. Unavení, no očarení veľkoleposťou Lednicko-valtického areálu sme sa v popoludňajších hodinách vracali domov.

      Na záver by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí svojou disciplinovanosťou a dochvíľnosťou nám pomohli zvládnuť celý výlet.

      Mgr. Zuzana Guothová, Mgr. Tatiana Dudrová, Mgr. Zuzana Dorníková

    • Krásne letné prázdniny
     • Krásne letné prázdniny

     • Všetkým kolegom, žiakom, rodičom, rodinným príslušníkom a priateľom školy želám príjemné letné mesiace a veľa krásnych zážitkov.

      Oddýchnite si na dovolenke strávenej na našom krásnom Slovensku alebo v zahraničí a naberte veľa energie do nasledujúceho školského roka.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

       

     • Výlet Závažná Poruba - 3.A

     • Žiaci 3.A triedy sa v dňoch 27. - 29.6.2022 zúčastnili koncoročného výletu v Závažnej Porube neďaleko Liptovského Mikuláša. Pondelok sme sa boli prejsť lesom do Liptovského Jána kde sme sa osviežili v termálnom prameni nazývanom Kaďa. Večer sme si boli zahrať športové hry na miestnom multifunkčnom ihrisku. Utorok sme sa venovali turistike. Vystúpili sme na Poludnicu - krásny vrch v Nízkych Tatrách. Vrch má dva vrcholy a tri výstupové trasy. Na severe je to Predná Poludnica, z ktorej sme sa kochali výhľadmi na Západné Tatry, Vysoké Tatry a celú Liptovskú kotlinu. Na juhu sa nachádza vyšší vrchol Zadná Poludnica, ktorá nám ponúkla výhľady na vrchy Nízkych Tatier. Výstup mal síce 5 kilometrov ale preveril naše schopnosti. Stredu sme venovali upratovaniu a následnému odubytovaniu. Verím, že si žiaci odniesli krásne zážitky a veľa spomienok. Mgr. Ján Demčák