• Kvalifikácia do krajského kola v basketbale

     • V športovej hale T-18 sa vo štvrtok 23.03.2023 konala kvalifikácia do krajského kola v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl. Po postupe z okresného kola mala naša škola zástupenie v obidvoch kategóriach. Dievčatá aj chlapci odohrali po jednom zápase s najlepšími družstvami z okresu Liptovský Mikuláš.

      G.Š.M ( chlapci ) - Gymnázium M. M. Hodžu LM ( 21:40 )

      G.Š.M ( dievčatá ) - Obchodná akadémia LM ( 56:13 )

      Chlapci odohrali veľmi bojovný a vyrovnaný zápas, ale na súpera, ktorý bol zložený prevažne s klubových

      hráčov to nestačilo. Súperovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      Dievčatá nástupili do zápasu ako veľký favorit, nakoľko dievčatá hrávali alebo hrávajú za miestny MBK.

      Od začiatku zápasu potvrdzovali svoje kvality a zápas doviedli do víťazného konca.

      Dievčatá si týmto víťazstvom vybojovali postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30.03.2023 v Ružomberku.

      Naším babám držíme palce v krajskom kole a všetci veríme v postup na Majstrovstvá Slovenska.

      Zostava: Dujava Radoslav, Hazucha Róbert, Klačko Filip, Ďurej Patrik, Dutka Samuel, Chlepko Matej, Jarina        Lukáš, Filipiak Lukáš, Rázga Richard, Michlík Jakub.

      Zostava: Kubáňová Dorota, Brózová Ema, Kósová Henrieta, Kubíková Nicol, Švárna Lenka, Lukáčová Vanesa, Stopiaková Sofia, Horváthová Alexandra, Štefančová Mária, Jarinová Veronika, Hanáková Lucia.

                                                                                                                                              Mgr. Jakub Koreň

    • Spoznávame históriu nášho mesta
     • Spoznávame históriu nášho mesta

     • Vo štvrtok  23. marca 2023 nás naše kroky počas seminára z dejepisu zaviedli na ružomberský mestský cintorín, kde sme navštívili pietne miesta známych ružomberských osobností.

      Pri miestach ich posledného odpočinku sme si povedali mnoho zaujímavých informácií o živote a prínose konkrétnych zosnulých pre mesto i Slovensko. Našu úctu sme im prejavili aj zapálením sviečky na ich hrobe či hrobke.

      Ku koncu našej prehliadky sme sa dostali k zrekonštruovanému židovskému cintorínu. Vzhľadom na blížiace sa smutné výročie deportácií židovského obyvateľstva do koncentračných táborov  sme si minútou ticha a položením kamienkov pripomenuli tragický osud tejto komunity, ktorá tiež prispela k rozvoju nášho mesta a bola jeho neoddeliteľnou súčasťou.

      Dejiny Ružomberka sú pestré a životné príbehy jeho aktívnych obyvateľov sa môžu stať pre nás podnetom na zamyslenie, pokoru aj inšpiráciu.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • English Week

     • Počas týždňa 13.3.-17.3.2023 sa na našej škole konal ďalší úspešný ročník kurzu English Week. Zúčastnila sa ho terajšia tercia a kvarta. Žiaci počas kurzu absolvovali 15 hodín angličtiny s americkým lektorom, ktorý mal pripravené zaujímavé aktivity a hry. Študenti mali jedinečnú možnosť obohatiť si slovnú zásobu o mnohé frázy týkajúce sa každodenných životných situácií. Bola to úžasná skúsenosť , ktorá im ukázala aká vie byť angličtina zábavná.
       

      Mgr. Tatiana Dudrová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej

     • Dňa 15.03.2023 sa v športovej hale T18 v Ružomberku konala kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej - mladšie žiačky. Našu školu reprezentovali žiačky z tried primy a sekundy.

      Kvalifikačného kola sa žúčastnili školy: Gymnázium Š. Moyzesa, ZŠ Klačno, ZŠ Černová. 

      Naše družstvo vyhralo obidva zápasy a zaslúžene postúpilo do okresného kola vo vybíjanej.

      Dievčatám gratulujeme k postupu a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Zostava: Dorková Barbora, Němcová Natália, Odleváková Sára, Šindléryová Monika, Zubercová Alica, Hamdanová Iman - 1.P, Brózová Paula, Chovanová Victoria, Krajčiová Emma, Svrčanová Alžbeta, Veselovská Kristína - 2.P.

                                                                                                                                                  Mgr. Jakub Koreň

    • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy
     • Poznávacia exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi a do Trnavy

     • V symbolický dátum 14.3. 2023 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sme si pripomenuli ťažký osud slovenského židovského obyvateľstva, ktoré ľudácky režim zbavil ľudských a občianskych práv a priniesol im utrpenie a smrť.

      Naši tretiaci a septimáni sa zúčastnili vzdelávacieho programu Úteky z táborov smrti a potom s lektorom absolvovali prehliadku vonkajších a vnútorných expozícii múzea. Múzeum holokaustu je po obsahovej i vizuálnej stránke na špičkovej úrovni, porovnateľnej so svetovými múzeami, a študentov mimoriadne zaujalo.

      Nenávistné slová sa môžu rýchlo zmeniť na činy a ľudia sa začnú správať neľudsky voči ostatným v minulosti ešte blízkym kamarátom, susedom, kolegom či spolubývajúcim. Preto by sme nemali strácať historickú pamäť.

      Zo Serede naše kroky viedli do „slovenského Ríma“, kde sme obdivovali zachovaný systém hradieb a historické centrum s množstvom sakrálnych pamiatok.

      Domov sme dorazili plní informácií, zážitkov, emócií a na ďalšiu historickú exkurziu sa tešíme už teraz!

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Lyžiarsky kurz 2022/2023

     • V dňoch 13. - 17.2. a 20. - 24. 2. 2023 sa študenti 1. ročníka, kvinty a sekundy zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Prvý kurz absolvovali triedy I.B a kvinta, druhý kurz triedy I.A a sekunda.

      Lyžiarsky kurz sa uskutočnil po dlhšej dobe pobytovou formou. Ubytovaní sme boli v krásnej podtatranskej obci Ždiar a svoje lyžiarske schopnosti sme zdokonalovali v lyžiarskom stredisku Bachledova dolina - DENY.

      Prvý týžden na lyžiarskom kurze nás sprevádzalo krásné, slnečné počasie, čo sme dokonale využili na lyžovanie a niektorí aj na opaľovanie sa na svahu. V strede týždňa sme výborné počasie využili aj na kratšiu turistiku po obci Ždiar a jeho okolí.

      Druhý týžden nás privítalo nepriaznivé počasie, ale napriek tomu sme lyžovali a absolvovali aj turistiku po obci a jej okolí. Vo voľnom čase si niektorí žiaci mohli dopriať relax a wellnes v neďalekom penzióne Ždiaranka.

      Oba lyžiarske kurzy sa zaobišli bez väčsích problémov a hlavne bez vážnejších zranení.

      Za vedúcich kurzov chceme poďakovať všetkým zúčastneným a hlavne inštruktorom a pomocným pedagogickým dozorom.

      Veríme, že si žiaci z neho odniesli pekné spomienky a budú aj naďalej lyžovať s úctou a rešpektovaním pravidiel bieleho kódexu.

       

      viac fotiek na FB školy

       

                                                                                                                                                           Mgr. Jakub Koreň

    • Spolupráca s univerzitou v Kodani
     • Spolupráca s univerzitou v Kodani

     • Dňa 7.3. 2023 sme sa stretli s Line Beck Lindhardt a Katrine Puge, doktorandkami Aarhus University z Kodane (Dánsko). Išlo o úvodné stretnutie začínajúcej spolupráce medzi Gymnáziom v Ružomberku  a touto univerzitou. Stretnutia sa mal zúčastniť i pán profesor Bjarne Wahlgren, garant projektu z dánskej strany, no kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol pricestovať.

      S Aarhus univerzitou budeme spolupracovať, a tým sa podieľať na ich projekte pod názvom Udržateľná kultúra zmeny. Projekt zastrešuje spoluprácu s ôsmimi strednými školami z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Väčšinou ide o spoluprácu s odbornými školami. Naša škola má v tejto spolupráci výnimočné postavenie, pretože sme jediné gymnázium spomedzi všetkých doteraz zapojených škôl.

      Na prvom stretnutí sme predstavili náš rozbiehajúci sa projekt DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum, na ktorý sme získali grant od dánskej nadácie. Line a Katrine predstavili myšlienku ich projektu a zároveň v rámci spolupráce nám budú akousi pomocnou rukou pri riadení nášho nového projektu. Spolupráca s Univerzitou v Kodani bude prebiehať súbežne počas realizácie nášho projektu DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum.

      Cieľom tejto spolupráce je systematicky získavať nové skúsenosti a vedieť ich implementovať v bežnom vyučovacom procese, aby sa odzrkadlila požadovaná zmena výučby v jednotlivých predmetoch zapojených do digitalizácie.

      Lina a Katrin načrtli aj spoluprácu na workshopoch, ktoré sa v budúcnosti uskutočnia pre všetkých pedagógov našej školy a budú zamerané na rôzne témy podľa individuálnych potrieb našej školy. Veríme, že táto spolupráca umožní učiteľom nášho gymnázia kvalitatívne a systematicky rásť.

      Naši partneri z Aarhus University sú veľmi nadšení myšlienkou a ideou nášho projektu DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum. Zaujal ich hlavne fakt, že na ňom od začiatku z veľkej časti participujú študenti, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi a pomáhajú i pri samotnej realizácii. Tento model spolupráce učiteľov so študentmi považujú za veľmi progresívny a inšpiratívny.

       

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová, riaditeľka

      Mgr. Lucia Dzurendová, koordinátorka spolupráce s Aarhus University

     • Školské kolo 69. ročníka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína

     •    Dňa 8.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo 69. ročníka v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína. Zo všetkých zúčastnených študentov najkrajší umelecký prednes predviedli Alžbeta Svrčanová zo sekundy a Karin Vajzerová z 1.B. 

         K dosiahnutému úspechu recitátorkám srdečne gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. 

                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Guothová

     • Okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ

     • 23.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v mixvolejbale študentiek a študentov SŠ.

      Súťaže sa zúčastnili všetky ružomberské stredné školy. Družstvá boli v žrebovaní rozdelené do dvoch skupín. Naši študenti hrali v skupine B a jednoznačne zvíťazili nad SOŠ polytechnickou, SZŠ M. T. Schererovej a Školou úžitkového priemyslu. Vo finále sa študenti stretli s hráčmi víťazného družstva skupiny A – Gymnázia sv. Andreja. Hoci tento zápas naši študenti nevyhrali, získali krásne 2. miesto.

      Všetkým hráčom srdečne blahoželáme k dosiahnutému výsledku a ďakujeme im za ukážku pekných zápasov v duchu fair play.

      Zostava: Radoslav Dujava 4.A, Dorota Jankovičová 3.A, Lukáš Jarina 3.A, Viktória Kohútová 3.A,

                      Paulína Konfálová 4.A, Matúš Škoda 3.B, Karolína Zachová 4.B, Milan Žihlavník 3.A

                                                                                                                                           Mgr. Zuzana Guothová

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15. 2. 2023 sa v Námestove konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: v kategórii 1B Jakub Machajdík z kvarty a v kategórii 2A Richard Juhás zo sexty.  Naši študenti si zaslúžia pochvalu, pretože sa umiestnili na popredných miestach. Jakub Machajdík obsadil krásne 2. miesto a Richard Juhás bol vo svojej kategórii na 1. mieste, a tak postupuje do celoslovenského kola.

      K vynikajúcemu umiestneniu študentom blahoželáme a Richardovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      Mgr. Lucia Pechová

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Nadácia Partners v školskom roku 2022/2023 organizuje už 11. ročník celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Je to vedomostná súťaž pre stredoškolákov, v ktorej si súťažiaci preveria svoje poznatky z ekonomiky. Zistia ako sa orientujú v základných ekonomických pojmoch, v poistných a bankových službách či v oblasti investovania. Súčasťou testov sú aj praktické príklady, kde študenti analyzujú výhodnosť bežných finančných produktov a služieb. Celoslovenská súťaž Finančná olympiáda prebieha v troch kolách. Prvé dve kolá sú online formou, tretie kolo prezenčne. Od 2. novembra 2022 do 2. februára 2023 bolo otvorené prvé kolo Finančnej olympiády. Naši študenti riešili 20 otázok online testu prvého kola. Organizátori súťaže informovali našu školu dňa 21. 2. 2023, že  úspešnými riešiteľmi prvého kola Finančnej olympiády a postupujúcimi študentmi sú Martin Blaško a Benjamín Jackanín, obaja zo 4. B triedy. Úspešný riešiteľ a postupujúci do druhého kola je aj Dávid Fedorek z 3. A triedy. Blahoželáme k postupu a držíme palce v druhom kole.

                                                              Mgr. Tomajková Ivana

    • Návšteva z Francúzskeho inštitútu
     • Návšteva z Francúzskeho inštitútu

     • Vo štvrtok 16.2.2023 navštívil našu školu p. Louis Marandet, atašé pre vzdelávaciu spoluprácu z Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

      Zavítal k nám, aby sa stretol s našimi študentmi a slávnostne im odovzdal diplomy DELF, ktoré výnimočne dlho putovali diplomatickou poštou k nám. Našiel si tiež čas na pedagógov, pre ktorých pripravil v popoludňajších hodinách zaujímavý seminár.

      Beseda so študentmi prebiehala v príjemnej atmosfére. Zúčastnili sa jej žiaci z viacerých ročníkov, od prímy až po oktávu vrátane žiakov štvorročného gymnázia spolu s vyučujúcimi francúzskeho jazyka.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o náplni práce pána atašé, o projektoch Francúzskeho inštitútu, o možnostiach štúdia vo Francúzsku, o frankofónii. Pán atašé poukázal na výnimočné postavenie francúzštiny vo svete a na jej rozmach. Francúzština je jazyk, ktorým sa hovorí na všetkých kontinentoch a podľa oficiálnych demografických predpovedí bude ním v roku 2050 hovoriť viac ako 700 000 000 ľudí. Na príkladoch ukázal, že francúzština je jazyk diplomacie, kultúry, európskych inštitúcii a zároveň jazyk praktického profesionálneho života. To sú len niektoré z dôvodov, ktoré by  mali povzbudiť študentov, aby sa naďalej zdokonaľovali v tomto krásnom a aj praktickom jazyku.

      Pán Marandet nám zároveň povedal aj čo-to zo svojho zaujímavého života a vyznal sa z lásky k Slovensku, k slovenčine, ktorú trochu ovláda a chce sa v nej zlepšiť. Na naše veľké prekvapenie sú jeho obľúbeným slovenským jedlom bryndzové halušky, ktoré nechutia všetkým cudzincom.

      Po besede nasledovalo slávnostné odovzdávanie diplomov DELF úspešným žiakom. Pán atašé všetkým zagratuloval a vyzdvihol našich žiakov, ktorí boli na skúškach mimoriadne úspešní. Viacerí dosiahli magickú hranicu 90%.

      Po obede nasledovalo školenie pre vyučujúcich francúzskeho jazyka, ktorého sa zúčastnili aj kolegyne z okolitých škôl.

      Sme radi, že sme sa s p. atašé mohli osobne stretnúť na pôde nášho gymnázia a dozvedieť sa veľa zaujímavých poznatkov.

      Dúfame, že takých milých stretnutí bude ešte veľa.

      Mgr. Zuzana Švecová

     • Európska súťaž v štatistike - ESC

     • ESC sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, ktorí sa do súťaže prihlasujú v tímoch. Tímy môžu byť zložené z 1 až 3 žiakov. Každý tím musí mať učiteľa zo svojej školy, ktorý bude pôsobiť ako tútor. 

      Prvá etapa pozostáva z troch testov s uzavretými otázkami. Tímy, ktoré sa kvalifikujú, t. j. úspešne zvládnu prvú etapu, postúpia do druhej etapy národného kola ESC.

      Do národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023 sa zaregistrovalo celkovo 332 tímov z celého Slovenska . Zo zapojených tímov testy zvládlo výborne 50 tímov, ktorým sa podarilo dosiahnuť 75 a viac bodov a postúpiť. 

      Veľký úspech dosiahli naši študenti.

      Do 2. etapy národného kola postúpili až tri tímy:

      kategória A:

       I. : Nikola Mydliarová 3.B, Dorota Hanulová 3.B, Mária Sorentíni 3.B

      tútor : Mgr. Miroslav Krajník

      kategória B:

        I.  :  Sandra Húsková sexta, Šimon Ševčík sexta, Viktor Buschbacher  2.B                                                    II. : Jakub Bielený sexta , Matúš Gromnica sexta , Nina Oravcová sexta

      tútor : Mgr. Katarína Krajníková

       

       Všetkým  gratulujeme a držíme palce v druhej etape súťaže. 

       Mgr. Katarína Krajníková   

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 25.1.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde  kategória Z9 so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

        2.miesto Sofia Penjaková        kvarta

        3.miesto Gabriela Pagáčová   kvarta

      Obidve úspešné riešiteľky postupujú do krajského kola MO.

       

      Dňa 24.1.2023 sa konalo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategória C.

      Úspešnými riešiteľmi , ktorí postupujú do krajského kola sú :

      1.miesto  Alexandra Budiaková  1.A

      2.miesto  Samuel Suchoň            1.B

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                                               

     • Úspešné okresné kolo DO pre našich študentov

     • Šesť úspešných riešiteľov, jedno prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto ako aj dva postupy na krajské kolo DO. Toto je bilancia úspechov našich študentov na okresnom kole DO. Súťaž organizovalo Centrum voľného času Elán Ružomberok 8. 2. 2023. Simona Jančiová a Sofia Penjaková postúpili na krajské kolo Dejepisnej olympiády.

                                   kategória E:   1.  miesto:    Simona Jančiová    sekunda

                                                          3. miesto:    Bianka Baloghová  sekunda

       

                                   kategória C:   2.  miesto:   Sofia Penjaková      kvarta

       Naši študenti : Tomáš Gurega z prímy, Simona Jančiová zo sekundy, Bianka Baloghová zo sekundy, Alžbeta Harangozová z tercie, Sofia Penjaková  z kvarty a Matúš Podskuba z kvarty sa stali úspešnými riešiteľmi. Simone a Sofii držíme palce na krajskom kole Dejepisnej olympiády. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

                               Mgr. Tomajková Ivana

     • Váž si a chráň

     • Aj v tomto hesle sa niesol environmentálny workshop, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenska s Poľskom a sú do neho zapojení žiaci stredných škôl oboch krajín. Súčasťou workshopu bol aj videohovor so spolupracovníkmi z Poľska. Workshop bol organizovaný Žilinskou univerzitou v rámci medzinárodného projektu ENVIEDU a bol zameraný na oblasť environmentálnych rizík. Obsahovo zahŕňal najmä problematiku globálnych environmentálnych problémov, s ktorými sa žiaci stretávajú aj v rámci vyučovacích hodín na rôznych predmetoch. Mohli tak využiť svoje doterajšie vedomosti a aktívne sa zapájať do priebehu workshopu a prispieť aj svojim názorom. Pri riešení rôznych environmentálnych problémov v rámci pripravených aktivít museli zapojiť svoje "sivé mozgové bunky", popremýšľať a navrhnúť aj možné opatrenia. Následne bola žiakom priblížená aj téma geohazardov, ako sú napr. zosuvy, otrasy, povodne atď. Aj tu žiaci ukázali svoje vedomosti, kritické myslenie, kreatívneho ducha a environmentálne cítenie. 

      V závere workshopu sa žiaci zahrali na dendrochronológov a pokúsili sa na pripravenej vzorke zo stromu na základe analýzy letokruhov určiť vek daného stromu, ako aj podmienky, aké strom mal, keď rástol. 

      Žiakov workshopom sprevádzala pani lektorka Mgr. Andrea Pogányová, PhD., s ktorou spolupracujeme už druhý rok.

                                                                                                                                                 Mgr. Z. Dorníková

    • Naši študenti opäť úspešní v literárnej súťaži Shakespeare´s letter
     • Naši študenti opäť úspešní v literárnej súťaži Shakespeare´s letter

     •  

       

       

      Centrum voľného času Elán usporiadalo vo februári 2023 okresné kolo 2. ročníka literárnej súťaže písania prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Letter.  V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 61 prác v troch kategóriách. Naši študenti boli aj tento rok mimoriadne úspešní: 

       

      II. kategória (8.-9. ročník ZŠ, tercia - kvarta) - téma My free time

      1. miesto: Emma Kristína Halušková (4.P)

       

      III. kategória ( študenti SŠ) - téma My free time

      1. miesto: Lukáš Schmidt (6.P)

      2. miesto: Sára Csiffáryová (7.P)

      3. miesto:  František Bednár (6.P)

      Ocenenie poroty:  Lucia Uhrinová (7.P)

       

      Vďaka všetkým zúčastneným autorom, víťazom aj oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!

      PhDr. Martin Karkošiak 

       

      viac fotiek na našom FB

    • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK
     • Martin Blaško prvý v EO v ŽSK

     •      Martin Blaško, študent 4. B triedy, vyhral v konkurencii 2120 študentov stredných škôl v Žilinskom kraji.14.2. 2023 si Martin prevzal diplom za prvé miesto v školskom kole 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Diplom mu odovzdala riaditeľka EO pani M. Budziak. Ekonomickú olympiádu organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Školské kolo Ekonomickej olympiády sa konalo 13. 12. 2022 online formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 7 študentov. Z nich M. Blaško, J. Moravčík, B. Benčo, B. Jackanín a J. Bartánus, všetci zo 4. B, postúpili na krajské kolo Ekonomickej olympiády. Dňa 14. 2. 2023 riešili teoretické aj praktické úlohy zamerané na ekonomické témy priamo na Žilinskej univerzite v Žiline. Našim študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov. Blahoželáme Martin!

                 Mgr. Tomajková Ivana

       

      viac fotiek na našom FB

     • Raz naživo viac ako 100-krát v knihe - ukážka pitvy ​​​​​​

     • Srdce, pľúca, mozog, pečeň, obličky, slezina... To všetko, a ešte oveľa viac, si mali možnosť naživo pozrieť vybraní žiaci 4.A, 4.B a oktávy, ktorí sa v utorok 7.2.2023 zúčastnili ukážky pitvy ošípanej na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Nielenže si mali možnosť oprášiť svoje nadobudnuté vedomosti o stavbe a fungovaní jednotlivých orgánov, ale dostali aj príležitosť chytiť do ruky skalpel a sami sa zúčastniť skúmania ich vnútornej stavby. Všetko bolo ešte doplnené aj rôznymi zaujímavosťami.

      „Obohacujúce, vynikajúce, obrovská skúsenosť, zážitkové učenie, mohli by sme chodiť aj každý týždeň, zopakujme si to...“ Takto hodnotili naši budúci maturanti túto akciu. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú pri blížiacej sa maturite, ako aj pri svojom vysokoškolskom štúdiu. Ďakujeme MVDr. Gabriele Hrkľovej, PhD. a p. Silvii Lukáčovej z katedry biológie a ekológie KU v Ružomberku za poskytnutú príležitosť rozšíriť teoretické informácie o nezabudnuteľnú praktickú skúsenosť.

                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Dorníková

       

      viac fotiek na našom FB