• Naša prvá chill out zóna!
     • Naša prvá chill out zóna!

     • V utorok 2. mája sme v rámci projektu DiGiHUB sprístupnili v priestoroch našej školy prvú oddychovú zónu pre študentov, tzv. chillout zónu.

      Je to miesto, kde sa môžu študenti stretávať, vyhľadávať aktuálne informácie, nabíjať mobily alebo počúvať hudbu, a to všetko takmer v domácom prostredí.

      Na to, aby nám všetkým chill out zóna slúžila čo najdlhšie, je potrebné v nej rešpektovať určité pravidlá, ktoré sformulovali tvorcovia a realizátori myšlienky chill out zóny.

      Pozrite si aj video na našom FB

    • Babská jazda
     • Babská jazda

     •  

      Dňa 27.4. 2023 sme si urobili babskú jazdu – vlastne dve. Naše dievčatá z rôznych tried vo veku od 15 r. sa zúčastnili podujatia Girl’s day. Je to deň, kedy IT firmy a IT univerzitné odbory už po 10-krát otvorili svoje brány študentkám stredných škôl, aby im ukázali aký je svet IT pestrý a atraktívny aj pre ne.

      Jedna skupinka (14 študentiek) sa zúčastnila workshopu na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline a druhá v úspešnej IT firme IBM v Bratislave.

      Na workshope v Žiline bol dievčatám priblížený algoritmus umelých neurónových sietí, ktorý je v súčasnosti mnohými považovaný za jeden z najlepších algoritmov strojového učenia. Dozvedeli sa niečo aj o ich aplikácii v biomedicíne, kde budú mať tieto aplikácie v najbližšej budúcnosti určite svoje dôležité miesto pri diagnostike.

      Pod vedením doktorandiek, ktoré viedli workshop, si naše študentky otestovali fungovanie neurónovej siete na tematickej úlohe, ktorá je blízka každej ženskej duši a to na artikloch oblečenia. Program po učiacej sa a vylaďovacej fáze bol schopný určiť objekty na rôznych obrázkoch s vysokou percentuálnou úspešnosťou. Dievčatá po absolvovaní získali certifikáty Girl’s day a odchádzali domov obohatené o nové skúsenosti.

      Druhá skupinka (10 študentiek), ktorá navštívila IT firmu IBM v Bratislave, mala unikátnu príležitosť získať nové poznatky o pozíciách žien vo firme. Dievčatá mali možnosť porozprávať sa so zamestnancami o ich skúsenostiach a výzvach, s ktorými sa stretávajú. Následne sa dievčatá zúčastnili workshopu s názvom „Design thinking“. Spoločne so skúsenou zamestnankyňou IBM si vyskúšali, ako naplánovať a zorganizovať úspešný event od konceptu po jeho realizáciu. Tento zážitok môže pre niektoré z dievčat znamenať prvý krok na ceste k úspešnej kariére v oblasti IT. Po návšteve IBM nechýbala ani prehliadka Bratislavy so zastávkami pri niektorých z najkrajších pamiatok, zákutí či záhrad, kde sa na chvíľu zastavili a oddýchli si.

      Podujatie Girl’s day nás naozaj inšpirovalo a dalo nám novú perspektívu na to, ako môžeme využiť naše zručnosti a záujmy v oblasti IT. Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať príležitosť zúčastniť sa podobných akcií a pomôcť dievčatám objaviť svoj potenciál v IT priemysle.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

      Bc. Kristína Šepeľová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Deň Zeme - ohrozenie pôdy

     • 22.4. je celosvetovo slávený Deň Zeme a na škole sme si ho pripomenuli prezentáciou o dôležitosti pôdy. Jedným z najväčších ohrození planéty je strata úrodnej pôdy a biodiverzity fauny a flóry, ktorá je na pôdu naviazaná. Intenzívne poľnohospodárstvo a rozširovanie ľudskej činnosti odkrýva veľké územia, ktoré potom podliehajú erózii.

      Cieľom pokusu bolo ukázať, akú dôležitú funkciu plnia rastliny pri spevňovaní a zvlhčovaní pôdy. V troch nádobách sme mali pripravené – pôdu prekrytú rastlinami, pôdu prekrytú kôrou a slamou a pôdu bez zakrytia, takú ako je možné vidieť na poliach po oraní. Následne sme do nádob liali veľké množstvo vody a sledovali vsakovanie a následné vytekanie prebytkovej vody.

      Asi ľahko uhádnete, z ktorej nádoby nakoniec vytekala najšpinavšia voda, odnášajúca najväčšie množstvo pôdy.

      Naši študenti tiež predstavili svoj projekt Vermi Worms, kde pomocou dážďoviek v svojpomocne vyrobenom kompostéri, rozkladajú zvyšky kuchynského bioodpadu a tak vytvárajú bohatú organickú pôdu. Tento projek môžete podporiť sledovaním na Instagrame, za čo budú študenti vďační.

      projekt Vermi Worms na instagrame

       

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 12.4.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

       Kategória Z6 (trieda príma) :

       Natália Němcová  1.miesto

        Úspešnými riešiteľmi boli aj

       Kategória Z7 (trieda sekunda) :

       Emma Krajčiová         

       Alžbeta Svrčanová     

       Kategória Z8 (trieda tercia):

       Dorota Pitáková      

       

       Dňa 28. marca 2023 sa v Žiline konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

       Kategória Z9 

      Z okresného kola postúpila a úspešnou riešiteľkou sa stala


      Sofia Penjaková (kvarta) 6.miesto

       

       Dňa 4.4. 2023 sa v Žiline konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

       Kategória C

       Samuel Suchoň (1.B) obsadil 8.miesto

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                         

       

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 3. apríla 2023 sa konalo krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Po úspešnom okresnom kole reprezentovali našu školu traja študenti. Bianka Baloghová zo sekundy, Sofia Penjaková z kvarty a Richard Juhás zo sexty. Ústrednou témou Dejepisnej olympiády v školskom roku 2022/2023 pre kategórie C,D a E bola veda a technika. Súťažiaci si preverili vedomosti aj v teste zo slovenských aj svetových dejín. Richard Juhás na krajskom kole obhajoval svoju prácu pod názvom  Športovanie a telovýchovné hnutia v Ružomberku. O 1 bod Rišovi unikol postup na celoslovenské kolo.

      Všetci naši študenti sú úspešnými riešiteľmi krajského kola Dejepisnej olympiády.  Výsledky:

      Kategória A:     Richard Juhás        3. miesto      úspešný riešiteľ

      Kategória E:    Bianka Baloghová   5. miesto      úspešná riešiteľka

      Kategória C:    Sofia Penjaková      12. miesto    úspešná riešiteľka

       

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

                                                                       Mgr. Tomajková Ivana

       

       

       

       

       

       

       

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 30.03.2023 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kat. D, ktorého sa po úspešnom zvládnutí školského kola zúčastnili žiaci kvarty Gabriela Pagáčová a Matúš Podskuba. Absolvovali teoretickú aj praktickú časť a overili si tak svoje vedomosti a zručnosti z chémie. Súťažili v silnej konkurencii „chemikov“, v ktorej sa im podarilo získať:

      2. miesto: Gabriela Pagáčová (4.P)

      3. miesto: Matúš Podskuba (4.P)

       

      Srdečne gratulujeme!

                                                                                                                                   Mgr. Zuzana Dorníková

    • Olympiáda kritického myslenia - krajské kolo úspešné aj pre našich súťažiacich
     • Olympiáda kritického myslenia - krajské kolo úspešné aj pre našich súťažiacich

     • Dňa 28. marca 2023 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády kritického myslenia. Z okresného kola do neho postúpilo z našeho gymnázia 6 študentov a ani v hustej konkurencii 242 súťažiacich zo Žilinského kraja sa nestratili. Najlepšie sa darilo Dávidovi Fedorekovi z III.A triedy (11. - 12. miesto) a Martinovi Blaškovi z IV.B triedy (13. - 15. miesto). Gratulujeme a za výbornú reprezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným (Natália Valachová, Benjamín Jackanín, Juraj Bartánus a Jozef Moravčík - všetci z IV.B triedy)

      PhDr. Martin Karkošiak

       

       

    • PYTAGORIÁDA okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA okresné kolo

     • Dňa 21.3.2023 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematickej súťaže,

      v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Našu školu úspešne reprezentovali:

       Kategória P6 (trieda príma)

       Ľubomír Bačkor     2. miesto

      Kategória P8 (trieda tercia)

       Dorota Pitáková     3. miesto

       

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

      P8: Matúš Cíbik, Dorota Cíbiková

      P7: Simona Jančiová, Emma Krajčiová

      P6: Tomáš Húska, Barbora Dorková, Tomáš Žihlavník

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                                            Mgr. Katarína Krajníková

    • Ocenenie pedagogickej práce
     • Ocenenie pedagogickej práce

     • Mgr. Ivana Tomajková a Mgr. Monika Šindléryová

      ocenené pri príležitosti Dňa učiteľov 2023 za vynikajúcu pedagogickú prácu.

      Status a práca pedagógov v dnešnej dobe sú často nedocenené. Pôsobenie pedagógov nie je len v oblasti vzdelávania, nezanedbateľná je tu výchovná činnosť učiteľa na žiaka. Každý, kto strávil za katedrou aspoň nejaký čas, vie, že táto práca vytvára veľký psychický tlak. Preto je dôležité nielen finančné ohodnotenie učiteľov, ale i morálne ocenenie ich práce.  

      Dňa 28.marca 2023 si ocenenie z rúk primátora mesta Ružomberok prevzala Mgr. Monika Šindléryová. Jej vynikajúce odborné vedomosti, tvorivý a ľudský prístup ku študentom z nej robia výborného pedagóga. Dbá nielen o odborný rast mladých ľudí, ale aj o ich morálny a mravný rozvoj. Študenti pod jej vedením dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v maturitných skúškach, prijímacích pohovoroch na vysoké školy, zúčastňujú sa chemickej a biologickej olympiády. Viackrát organizovala na Gymnáziu krajské kolo chemickej olympiády. Študentom sa venuje obetavo, každoročne vedie krúžky záujmovej činnosti z chémie a biológie. Vďaka trpezlivosti, precíznosti a zmyslu pre spravodlivosť je rešpektovaným pedagógom a kolegom. Zadané úlohy plní veľmi zodpovedne a tvorivo.

      Dňa 13. apríla 2023 si ocenenie z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja prevzala Mgr. Ivana Tomajková. Je autorkou projektu Týždeň finančnej gramotnosti. Roky úspešne pripravuje študentov na Dejepisnú olympiádu, Olympiádu ľudských práv, Ekonomickú olympiádu, Finančnú olympiádu, Finnkvíz, na súťaž „Simulované rokovanie národného parlamentu“ a Expert geniality show. Pravidelne organizuje besedy a prednášky zamerané na finančnú gramotnosť a na trestnoprávnu zodpovednosť mladých ľudí. Organizuje exkurzie na Okresnom súde v Ružomberku, na Obvodnom oddelení policajného zboru v Ružomberku, exkurzie do NRSR, exkurzie do Osvienčimu a mnohé iné. Ide o aktívnu kolegyňu, ktorá prijíma výzvy a spolu so študentami sa zapája do rôznych akcií. Žiaci ju pokladajú za pani učiteľku, ktorá síce veľa vyžaduje, ale pritom je spravodlivá a má k nim ľudský prístup.

      Obom kolegyniam srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa rokov úspešnej pedagogickej činnosti.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

     • Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 18.apríla 2023 ( utorok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                            riaditeľka školy

     • LAST WISH

     •  

      Dňa 12.4. 2023 sa triedy 4.P, 5.P, 6.P, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B zúčastnili anglického divadelného predstavenia s názvom LAST WISH vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

      Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia bola organizovaná profesionálnym neštátnym divadlom Divadelné centrum a odohraná jeho hercami.

      Ich príbeh LAST WISH bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný. Herci sa nechali inšpirovať rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov, a určite sa nejednalo o humor čierny, ale práve naopak. Posledné želanie Pána Kinga totiž pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností.

       

      Mgr. Alexandra Nemčeková

       

     • Naši bývalí absolventi sa prišli podeliť o svoje skúsenosti s terajšími študentmi gymnázia

     •  

       

      Dňa 5. apríla 2023 sme na našej škole privítali našich bývalých absolventov: Ing. Radovana Luptáka (IT analytik, IT manager, učiteľ INF a programovania, Lektor AI) a Bc. Olivera Chmelického (programátor, vývojár), ktorí pre žiakov 2. ročníka a sexty   pripravili prednášku zo sveta IT s názvom Chcem byť IT-čkárom? Úvod do sveta IT profesií.

      Obaja hostia predstavili svet IT z pohľadu svojich profesií, taktiež priblížili študentom štúdium na vysokej škole so zameraním na informačné technológie a následne predstavili širokú škálu uplatnenia absolventov IT odborov v praxi.

      Ďalším hosťom prednášky bol aj Bc. Martin Lupták, ktorý sa do prednášky zapojil svojím online vstupom a porozprával študentom o svojom pôsobení v IT sektore ako systémový špecialista.

      Všetci traja absolventi nášho gymnázia zdôraznili našim terajším študentom dôležitosť štúdia informačných technológií na VŠ pre potrebu uplatnenia sa v IT sektore. Upriamili ich pozornosť na fakt, že IT nie je len o programovaní a že napriek skutočnosti, že ide o náročný odbor, usilovnosťou sa dá dosiahnuť veľa.

      Naši hostia mali pre študentov pripravené aj interaktívne aktivity, ktoré boli príjemným tematickým spestrením prednášky. Študentom poskytli aj množstvo tipov (bezplatné online zdroje), vďaka ktorým sa môžu sami zdokonaľovať v programovaní alebo si otestovať svoje IT zručnosti a zistiť, či majú logické myslenie, ktoré je potrebné pri práci v IT sektore.

      Veríme, že táto prednáška bola pre študentov prínosom v rozšírení si obzorov týkajúcich sa IT profesií a že niektorých z nich motivovala dať do budúcna IT v štúdiu šancu.

      Veľká vďaka patrí našim úspešným absolventom za ich inšpiratívnu prednášku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

       

      Viac fotiek nájdete na našom FB

    • Erasmus+ : Ostrov Réunion
     • Erasmus+ : Ostrov Réunion

     • V marci 2023 sme so skupinou žiakov zo sexty a kvinty vycestovali na exotický ostrov Réunion v Indickom oceáne.

      Táto mobilita sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+:

      L'EAU ... notre trésor en commun

      VODA ... náš spoločný poklad

      V projekte spracovávame tému „voda“ z rôznych uhlov pohľadu, s dôrazom na enviromentálne otázky. Žiaci spoznávajú a porovnávajú vodu v prírodnom prostredí kontinentálneho štátu (Slovensko) a ostrovnej krajiny (Réunion). Našim partnerom v projekte je COLLEGE TERRAIN FAYARD, Saint André, škola na ostrove Réunion ( pri Mauríciu) , ktorý je administratívnou súčasťou Francúzskej republiky.

                  Viacerí žiaci mali z takej ďalekej cesty ( najprv 2-hodinový let do Paríža a potom 11-hodinový let z Paríža na Réunion) a z neznámej krajiny na opačnej strane zemegule zmiešané pocity, neskrývali ani určité obavy. 

      Lety boli nakoniec úplne bezproblémové so všetkým komfortom, ktorý k tomu patrí. Prvé, čo sme zaregistrovali po prílete na ostrov Réunion, bolo páliace slnko a tropická horúčava. Na letisku nás čakali naši projektoví partneri. Od tohto momentu sme mali program bohatý, vyplnený projektovými aktivitami k téme voda, spoznávali sme nové kultúry, nových ľudí a prekrásnu prírodu. Navštívili sme i tamojšie školy, kde sme prezentovali náš projekt, našu školu, mesto a krajinu. Zároveň sme viackrát ukázali niečo z našich tradícii a folklóru.

      Veľkým zážitkom bol výlet na lávovú cestu, kde sme si urobili menší turistický výstup po stuhnutej láve zo sopky Piton de la Fournaise. Táto sopka je jednou z najaktívnejších činných sopiek. Sopku sme síce pre zvýšenú oblačnosť okolo krátera nevideli, ale bolo zaujímavé sledovať ako život (konkrétne paprade) po pár rokoch opäť vyhráva a nachádza si cestičku v dutinách lávy, ktorá stekala rovno do oceána. Navštívili sme i kostol Notre Dame des Laves, ktorý domáci obyvatelia pokladajú za zázrak, nakoľko v roku 1977 tiekla po okolí žeravá láva, ale tento kostol obišla a vôbec ho nezničila.

      Rozpísať detailnejšie všetky naše aktivity, zážitky, emócie a dojmy by zabralo veľmi veľa priestoru, preto si viac môžete prečítať na stránke nášho projetu:    https://gymrk.edupage.org/a/leau--notre-tresor-en-commun ,

      kde postupne zverejníme informácie o našom programe na Réunione, naše zážitky a dojmy, naše projektové aktivity a výstupy z nich.

      Na záver mobility sme sa ešte zastavili v Paríži, aby sme si pozreli aspoň niektoré pamiatky, o ktorých sa na hodinách francúzštiny učíme.

      Všetci (vyučujúci i žiaci) sme sa jednoznačne zhodli na tom, že sme prežili neskutočných desať dní, ktoré sú isto zážitkom na celý život.

      Ostrov Réunion vnímame ako miesto s nádhernou očarujúcou tropickou prírodou a veľmi milými usmievavými ľuďmi, ktorí môžu byť celému svetu vzorom tolerancie a vzájomného rešpektu. Aj napriek tomu, že tu vedľa seba žijú ľudia rôznej farby pleti, rôznych kultúr praktizujúci rôzne náboženstvá, nemajú problém spolunažívať, organizovať spoločné pikniky a stretnutia. Z tohto očarujúceho miesta sme sa vrátili nabití silnou pozitívnou energiou, ktorú sme cítili počas pobytu pri každodennom kontakte s ľuďmi.

      V máji prídu naši priatelia k nám na Slovensko, veľmi sa už na nich tešíme.

      Pevne veríme, že ich ako hostitelia nesklameme a že sa im u nás bude páčiť minimálne tak, ako nám u nich.

      Stručný prehľad mobility a výberu fotiek nájdete na linku: 

      https://gymrk.edupage.org/a/leau--notre-tresor-en-commun?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzOCZzdWJwYWdlPTA%3D

       

       

      Viac foto na našom FB

       

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      koordinátorka projektu

     • Súťaž 3D TLAČ

     • Dňa 10. marca 2023 sa na Fakulte riadenia a informatiky Univerzity Žilina (FRI UNIZA) konalo finálové kolo  súťaže 3D TLAČ. Celkovo sa do finále prebojovalo 13 finalistov z 233 prihlásených študentov z celého Slovenska. Medzi finalistami sa našiel aj talentovaný žiak z náško gymnázia, Samuel Suchoň (I.B), ktorý sa nakoniec umiestnil na 5. mieste. 

      Súťaž 3D TLAČ bola štruktúrovaná do troch domácich kôl, ktoré predchádzali veľkému finále. V priebehu týchto kôl mali študenti možnosť prejaviť svoje schopnosti a zručnosti v oblasti 3D tlače prostredníctvom rôznych úloh a výziev. Súťažné zadanie pre finále spočívalo v navrhnutí a vytlačení funkčnej píšťalky. Účastníci súťaže boli hodnotení na základe kreativity, prevedenia, funkčnosti píšťalky a spôsobu odprezentovania svojho výsledku pred hodnotiacou komisiou. 

      Ďakujeme Samuelovi, za jeho tvorivú energiu a nadšenie, ktoré preukázal počas celej súťaže a za reprezentáciu nášho gymnázia. Veríme, že jeho úspech poslúži ako motivácia pre ďalších žiakov našej školy a povzbudí ich k vlastnému sebarozvoju a účasti na podobných súťažiach. 

      Zároveň patrí veľká vďaka aj ostatným zúčastneným z nášho gymnázia na domácich kolách súťaže: Oliverovi Podobovi (II.B),  Adamovi Vraštákovi (II.B) a Tamare Mócikovej (septima).

      Bc. Kristína Šepeľová

       

     • Vstupenka na Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale

     • Dňa 30.3.2023 sa v športovej hale T-18 v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, Gymnázium Ružomberok, Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany). Tento záverečný duel bol v konečnom dôsledku pre nás rozhodujúci. Všetci sme si uvedomovali dôležitosť postupu na školské majstrovstvá SR, a preto sme do stretnutia vstupovali s tým, že urobíme maximum, aby sme ho vyhrali. Hráčky svojim zodpovedným prístupom podali slušný výkon a kolektívne poňatie v obrane tiež zohralo významnú úlohu. Dievčatá obidva zápasy zdolali hladko výsledkom:

      Gymnázium Ružomberok : Cirkevná spojená škola Dolný Kubín 54 : 10

      Gymnázium Ružomberok : Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany 54 : 08

      Naše družstvo tvorila zostava: Brózová Ema, Kubáňová Dorota, Kósová Henrieta, Švárna Lenka, Timková Tamara, Kubíková Nicol, Lukáčová Vanesa, Stopiaková Sofia, Oravcová Nina, Hanáková Lucia, Štefančová Mária.

      Majstrovstvá Slovenska sú vždy oslavou basketbalu, pretože sa na nich stretávajú tí najlepší z najlepších. Cítime nesmiernu radosť z postupu a zároveň veľký záväzok v tom, že práve naše študentky budú reprezentovať našu školu v termíne 10. – 11. mája 2023 pod deravými košmi v Piešťanoch. 

      Dievčatám blahoželáme k postupu a držíme palce na majstrovstvách SR.

       

      Mgr. Monika Bogniarová

     • Richard Juhás – víťaz celoslovenského kola ONJ

     • Nemecký jazyk, veľakrát zaznávaný, veľakrát prehliadaný, nestráca na svojom význame ani dnes. V Európe je stále silným komunikačným prostriedkom. Aj na našom gymnáziu sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk.

      Obrovský úspech v nemeckom jazyku dosiahol náš študent Richard Juhás zo sexty. Po víťazstve v okresnom a krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku sa stal v školskom roku 2022/2023 víťazom 33. ročníka celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 26. a 27. marca 2023 v Bratislave.

      Richardovi srdečne blahoželáme a veríme, že svoje schopnosti a vedomosti v nemeckom jazyku bude naďalej prehlbovať. Želáme mu ešte veľa takých krásnych úspechov a ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

       

      Mgr. Lucia Pechová

    • Spievam po francúzsky 2023
     • Spievam po francúzsky 2023

     • V piatok 24.3.2023 sa v Žiline uskutočnilo semifinále súťaže Spievam po francúzsky 2023. Zúčastnila sa ho aj naša žiačka z I.A Zuzana Pechová s piesňou Sunset od speváčky Adé. Sprevádzali ju dvaja hudobníci. Vystúpenie po hudobnej aj jazykovej stránke veľmi dobre zvládla a je to o to viac chvályhodné, že s francúzštinou začínala len tento školský rok v septembri. Z podujatia sme odchádzali nabití dobrou energiou, bohatší o nové skúsenosti a motivovaní pracovať na sebe ďalej.

      Celá táto milá akcia nám ukázala množstvo mladých slovenských talentov a aj veľmi živý záujem o francúzsky jazyk a kultúru. Veríme, že k našej talentovanej speváčke sa v budúcom roku pridajú aj ďalší žiaci z našej školy (nemusia to byť len francúzštinári), ktorí radi spievajú a radi by sa prezentovali verejne pred publikom.

      Zuzke ešte raz gratulujeme k výkonu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Zuzana Švecová

      Vystúpenie Zuzany Pechovej

     • Práva a povinnosti

     • Pán Mgr. Zuberec Miroslav si pre študentov tercie dňa 31. 3. 2023 pripravil interaktívnu besedu na tému Práva a povinnosti. Venoval sa témam z Občianskeho zákonníka, Trestného zákona aj Trestného poriadku SR. Na konkrétnych príkladoch zo života žiakov vysvetlil aké právne úkony v akom veku môžu vykonávať. Od narodenia máme všetci spôsobilosť mať práva a povinnosti. Dovŕšením plnoletosti nadobúdame spôsobilosť na právne úkony. Na základe tejto spôsobilosti môžeme podpisovať zmluvy či disponovať so svojím majetkom. Pre žiakov je dôležitý medzník 14 rokov, pretože vtedy mladiství nadobúdajú trestnoprávnu zodpovednosť. Nesú zodpovednosť za svoje konanie. Pri každom svojom rozhodnutí by mladiství mali zvážiť možné dôsledky svojho konania. Pán Mgr. Zuberec žiakom tercie definoval protiprávne konanie s tým, že odlíšil trestný čin od priestupku. Študenti sa aktívne zapájali do besedy, prednášajúci ich právom pochválil.

      Ďakujeme pánovi Mgr. Zubercovi za zdarnú realizáciu preventívnej aktivity venovanú študentom našej školy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                     Mgr. Tomajková Ivana

     • Prevencia násilia

     • Dňa 20. 3. 2023  študenti štvrtého ročníka rozširujúcej občianskej náuky absolvovali  vzdelávanie na tému Násilie. Preventívnu aktivitu viedol kpt. Mgr. Kubišta Dušan z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku. Študentom zdôraznil, že násilie je porušovaním ľudských práv a slobôd, je to forma diskriminácie. Rozlišujeme fyzické a psychické násilie, sexuálne násilie, sociálne a ekonomické násilie. Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna. Každý človek má právo na život bez násilia!  Ak viete, že vo vašom okolí dochádza k násiliu , volajte políciu t. č.: 158.  Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212. Ďalšie informácie zamerané na prevenciu násilia môžete nájsť na stránke: www.zastavmenasilie.sk

      Ďakujeme kpt. Mgr. Kubištovi Dušanovi za preventívnu aktivitu zameranú proti násiliu.

                                                                                               Mgr. Tomajková Ivana