• English week

     • Počas ústnych maturitných skúšok (29.5. – 2.6.) na našej škole prebiehal populárny a obľúbený English Week s naším dlhoročným partnerom, americkým lektorom, Ray Sikorski. Zúčastnili sa ho študenti 1A, 1B a Kvinty. Netradičné hodiny anglického jazyka boli zamerané najmä na konverzáciu. Ray má vždy svedomito pripravené interaktívne cvičenia, kvízy, hry, súťaže.....na spestrenie slovnej zásoby.  

      Študenti sú uvedení do rôznych situácií z každodenného života, snažia sa reagovať, byť pohotoví, vtipní a výstižní. Verím, že týždeň s „angličtinou“ študentom pomohol a bude sa im ľahšie komunikovať aj na bežných hodinách anglického jazyka so svojimi vyučujúcimi. 

       

      Mgr. Tatiana Dudrová 

       

      viac fotiek na našom FB

    • Maturita za nami
     • Maturita za nami

     • V dňoch 29.mája – 1. júna 2023 prebiehali na Gymnáziu v Ružomberku ústne maturitné skúšky.

      Ďakujeme našim maturantom za radosť z dobre vykonanej práce. Vyčarili ste skúšajúcim úsmev na tvári.

      Skúšajúcim ďakujeme za skvelú prípravu maturantov, za ich profesionálny prístup, porozumenie a ľudskosť, predsedom maturitných komisií za vytvorenie príjemnej a podporujúcej atmosféry.

      Milí maturanti, sme na vás hrdí! K úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia Vám srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Prednášky o kyberšikane

     • V dňoch 9.5., 30.5., 31. 5. sa uskutočnili prednášky na tému Kyberšikana, na ktorých sa zúčastnili žiaci 1.A, 1.B, Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. Prednášky viedla Mgr. Linda Zuzáková, ktorá pracuje pre Nosko Centrum v Ružomberku.

      Hovorila najmä o prevencii a kládla dôraz na:

      1. Opatrnosť, čo zverejňujeme na internete.

      2. Ako sa brániť a postupovať, ak sa nám niekto vysmieva, nadáva nám, vyhráža sa.....

      3. Čo to je kyberšikana a ako neubližovať iným.

      4. Kde nájsť pomoc.

      Poskytla študentom tel. číslo-linku pomoci, email, webové stránky-čaty, kde sa môžu v prípade potreby obrátiť. Po prednáške a prezentácii, ktorej súčasťou boli aj zaujímavé a výstižné videá, nasledovala diskusia, počas ktorej sa študenti mohli pýtať a vyjadriť svoj názor a skúsenosti, ktoré s kyberšikanou majú/mali.

       

      Ďakujeme Linde Z. aj Nosko Centrum za túto skúsenosť.

       

      Mgr. Tatiana Dudrová

     • Zaujímame sa o regionálne dejiny

     • a preto radi navštevujeme naše Liptovské múzeum v Ružomberku. V mesiacoch apríl a máj sme doň dokonca zavítali viackrát.

      Najprv sme na seminári z dejepisu absolvovali program O pokladoch z Likavy a nie len o nich, počas ktorého sme sa od pána historika PhDr. Karola Dzuriaka dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácii nielen o samotných pokladoch vystavených v expozícii, ale aj o historických postavách, mestách a iných historických súvislostiach s nimi spojených. Svoju pozornosť a sústredenosť si mohli naši tretiaci otestovať pri vypracovávaní otázok. Obstáli na 1*

      Po tretiakoch absolvovali prehliadku najnovšej expozície stredovekých a novovekých dejín naši prváci a po nej si tiež mohli svoje vedomosti vyskúšať pri otázkach z Malého sprievodcu expozíciou.

      V máji, pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí, sme počas nášho tretiackeho dejepisného seminára opäť navštívili naše Liptovské múzeum a absolvovali vzdelávací program Múzeum ako ho nepoznáme.

      V úvode sme sa oboznámili s históriou múzea, jeho jednotlivými objektami a expozíciami. Prostredníctvom exponátov nám pútavou formou pani Mgr. Ľubica Drusková objasnila, čo to vlastne múzeum je, aké typy múzeí poznáme, na čo múzeum slúži, čo je jeho hlavnou úlohou, čo sú to zbierky, zbierkový fond, depozitáre, aký je rozdiel medzi expozíciou a výstavou a na akých pracovných pozíciách sa môžeme po absolvovaní štúdia na vysokej škole zamestnať...

      Mimoriadne nás zaujala aj prehliadka výstavy Keď slnko zapadlo, o živote našich liptovských predkov, na ktorej sme si mohli vďaka pani Druskovej aj vlastnoručne vyskúšať, ako si ľudia v minulosti vyrábali odev. Výroba oblečenia bola kedysi náročná a ľudia si takto zhotovené kusy odevu veľmi vážili a chránili.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Prezentácia STU FCHPT

     • 18.5.2023 Doc. Ing. Elena Graczová, PhD. priblížila študentom tretích ročníkov a septimy možnosť ďalšieho štúdia. Predstavila Ústav chemického a enviromentálneho inžinierstva, ktorý pripravuje špičkových expertov. FCHPT STU je najlepšie hodnotenou fakultou v kategórii technických vysokých škôl v rebríčku vydávaného Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou. K tomuto výsledku prispieva odbornosť a skúsenosť pedagógov, moderné vybavenie učební a laboratórií, vysoký počet pridelených výskumných grantov a intenzívna spolupráca s priemyslom a zahraničnými univerzitami. Naši študenti dostali možnosť prihlásiť sa na 15. ročník  Letnej školy chemického a enviromentálneho inžinierstva.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • Exkurzia Viedeň

     • V utorok 16. 5. 2023 sa študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty a kvinty pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a PhDr. Kataríny Mayerovej zúčastnili exkurzie do Viedne.

      Naša prvá zastávka viedla k Hundertwasserovmu domu – k jednému z najznámejších diel architekta, maliara a sochára Friedernsreiche Hundertwassera.

      Kvôli nepriaznivému počasiu sme namiesto ZOO Schönbrunn navštívili akvárium „Das Haus des Meeres“ – Dom mora. Študenti tak mohli navštíviť morský svet a vidieť viaceré zvieratá žijúce v mori aj na súši. Jednotlivé poschodia boli tematicky rozdelené. Študenti si prezreli nádrž so žralokmi, s piraňami a množstvo iných morských aj sladkovodných rýb. Okrem vodných živočíchov videli teráriá s pavúkmi, plazmi a hadmi. Niektoré zvieratá neboli zatvorené a tak mohli stretnúť lietajúce papagáje a pobehujúce opičky. Na streche 11-poschodovej budovy si mohli vychutnať vyhliadku na celé mesto Viedeň.

      Potom sa študenti poprechádzali v schönnbrunských záhradách a prezreli si Gloriettu – barokovú záhradnú stavbu postavenú v roku 1775. Do Ružomberka sme sa vrátili síce unavení, ale na druhej strane plní nových zážitkov a dojmov. Dúfame, že aj napriek nepriaznivému počasiu sa študentom exkurzia páčila a že ZOO Schönbrunn navštívia ešte niekedy v budúcnosti.

      Mgr. Lucia Pechová

    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

     • ​​​​          Slnečné piatkové predpoludnie, dňa 19.05.2023 sa uskutočnila pre našich maturantov jedna z najdôležitejších udalostí – rozlúčka so strednou školou. Poslednýkrát prekročili brány gymnázia, zasadli do školských lavíc a prišli sa rozlúčiť so svojimi učiteľmi a mladšími žiakmi. Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Veľkej Dvorany KD Andreja Hlinku v Ružomberku. Po úvodných príhovoroch riaditeľky školy a pani zástupkyne, nasledovalo slávnostné oceňovanie študentov za vynikajúci prospech, či aktívne pôsobenie počas celého štúdia. Na tvárach maturantov sa objavila radosť, hrdosť a možno aj malý závan nostalgie, keď si uvedomovali, že sa ich školská cesta blíži ku koncu.
                 Maturanti sa od svojich triednych učiteľov, ktorí ich sprevádzali počas štyroch, či ôsmich rokov štúdia, lúčili s veľkou vďačnosťou za ich neoceniteľnú podporu a náročnú prácu, ktorú vložili do ich výučby. Rozlúčka s maturantmi sa tak stáva významným bodom v ich živote, keď si uvedomujú svoje schopnosti, potenciál a s odhodlaním kráčajú smerom k svojim snom a cieľom. V závere zaznela pre maturantov študentská hymna Gaudeamus igitur. Po oficiálnej časti nasledoval bohatý kultúrny program pripravený žiakmi našej školy.

      Čo dodať na záver?

      „Milí naši maturanti,

      želáme Vám, aby ste z brán našej školy vykročili tou správnou nohou. Nech sa splnia Vaše sny, nech ste neustále obklopení tými správnymi ľuďmi a v neposlednom rade, nech sme na Vás hrdí nielen my, Vaši učitelia, ale i Vaši najbližší.“

      Veľa šťastia!​​​​​​​

       

      Foto: Mgr. Miroslav Krajník                                                                                 Mgr. Monika Bogniarová 

     • Netradičné hodiny angličtiny

     • Dňa 23.5. sa v triedach sekundy, tercie, kvarty, kvinty a sexty konali netradičné hodiny anglického jazyka s americkým lektorom a jeho tímom.  „Hodina Angličtiny Inak“ ako ju nazvali bola zameraná na rôzne aktivity, riešili netradičné situácie. Študenti sa mohli pýtať lektorov otázky ohľadom angličtiny, cestovania, školy..... Mladí lektori v závere hodiny odprezentovali  anglický tábor pre študentov od 13 do 17 rokov, ktorý sa tento rok bude konať v Podliesku, v Slovenskom raji.

      Možno ste niektorí mali príležitosť takýto tábor absolvovať na ZŠ Zarevúca.  Pobytový tábor  sa konal v Kvačanoch. Zastrešuje ich organizácie YMCA a TC Kompas. Celoslovenská stránka tábora: https://www.kecy.sk/

      Základné informácie tábora sú na stránke: https://kecyruzomberok.wordpress.com/onas/.

      Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu a čas, ktorý s našimi študentami strávili.

       

      Mgr. Tatiana Dudrová

     • Netradičná hodina chémie

     • Vďaka zapojeniu do projektu Erasmus+ má škola k dispozícii súpravy Viscolor. Viscolor je malé prenosné laboratórium na rýchlu analýzu vzoriek vody. 10. a 11. mája sa tak vyučovanie chémie mohlo zmeniť na výchovno-vzdelávací proces priamo v teréne. Študenti septimy, oktávy a tretích ročníkov analyzovali vzorky pitnej a dažďovej vody, vody z potokov a priehrady v Hrabove. Jednoduchými skúmavkovými reakciami porovnali v jednotlivých vzorkách pH, tvrdosť, prítomnosť dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov a amónnych katiónov. Použité indikátory umožnili získať a porovnať výsledky priamo na mieste. Hodnoty skúmaných látok vo všetkých vzorkách boli nižšie, ako sú povolené maximálne hodnoty pre pitnú vodu. Tvrdosť vody sa vo všetkých vzorkách pohybovala medzi 14 – 26 nemeckých stupňov, čo zodpovedá tvrdej vode.  Zistené hodnoty pH boli v intervale 7 – 8. Mierne zvýšená hodnota pH nie je závadou kvality vody a väčšina rastlín aj živočíchov je hodnotám pH v rozmedzí 6 – 8,5 dobre prispôsobená.

      Mgr. Monika Šindléryová

    • Testovanie 9 2023
     • Testovanie 9 2023

     • Dňa 22.3.2023 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty osemročných gymnázií z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania v našej škole sa zúčastnilo 17 žiakov kvarty v riadnom termíne. V oboch predmetoch mohli žiaci dosiahnuť maximálny počet 30 bodov.

      Priemerný počet bodov školy:

      MAT - 24,2, SJL - 22,4. Celoslovenský priemer z MAT - 16,5 a zo SJL - 17,6.

      Priemerná úspešnosť školy v %:

      MAT - 80,6, SJL - 74,5. Celoslovenský priemer z MAT - 55,1 a zo SJL - 58,7.

      Tieto výsledky aj naďalej dokazujú, že osemročné gymnáziá navštevujú nadaní a šikovní žiaci a existencia tohto typu škôl je opodstatnená a má svoj význam. 

      Celej kvarte gratulujem k pekným výsledkom.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

       

     • Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale

     • V dňoch 10.-11. mája sa konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale. Postupujúci z jednotlivých krajských kôl si prišli zmerať sily na finálový turnaj do novej basketbalovej haly Diplomat aréna v Piešťanoch. Z celkových 8 družstiev sa naše gymnazistky stretli v základnej skupine so súpermi - Stredná športová škola Poprad a Súkromná stredná športová škola Košice.

      ,,Neboli to pre nás ľahké zápasy. Dievčatá podali proti Popradu bojovný výkon a výbornou obranou stiahli v tretej štvrtine 14 bodový rozdiel. Hráčky poháňané vynikajúcim fanclubom spresnili streľbu v útoku a výsledok 67:55 bol pre nás malým víťazstvom a zároveň motiváciou. V zápase s Košicami bolo cítiť jasného favorita z východu, čo sa odrazilo aj na výsledku 72:28.“

      ,,Druhý deň nás čakal súper z Myjavy a boj o tretie miesto. Do zápasu sme vstupovali s rešpektom a plne koncentrovaní. Súper nás potrápil zónovou obranou a tvrdou, agresívnou hrou. Ťažké presadenie sa v útoku, zbytočné straty lôpt nás pripravili o vedenie, a tak sme museli zabojovať. Celý zápas sa ťahal o bod, dva. Boli sme si vedomí, že i malé zaváhanie nás môže stáť stratu tretieho miesta. Vyplatila sa nám disciplína na ihrisku, aktívna obrana a kolektívna hra. Dievčatá bojovali do posledných minút a výsledkom 57:52 si zaslúžene odniesli z MSR BRONZ.“

      Dievčatám gratulujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, za predvedené výkony a zodpovedný prístup v hre, ale i mimo ihriska.

      Družstvo: Brózová Ema, Kubáňová Dorota, Kósová Henrieta, Kubíková Nicol, Lukáčová Vanesa, Stopiaková Sofia, Oravcová Nina, Kajdová Nela, Horváthová Alexandra, Hanáková Lucia, Štefančová Mária, Jarinová Veronika.

                                                                                                                                           Mgr. Bogniarová Monika

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V dňoch 3. - 5. mája 2023 sa naši študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz absolvovali v krásnom vysokohorskom prostredí Jasná v Demänovskej doline. Ubytovaní sme boli v hoteli Liptov - je to posledný hotel, ktorý ešte neprešiel do rúk developerov a dýcha svojou históriou.

      Prvý deň kurzu nás sprevádzalo veľmi sychravé a daždivé počasie. Napriek tomu sme absolvovali kratšiu prechádzku okolo Vrbického plesa. Zvyšok dňa si študenti vyplnili športovými a spoločenskými hrami, ktoré zakončili večernou diskotékou.

      Druhý deň, podľa predpovede počasia mal byť ideálny na dlhšiu a náročnejšiu túru. Po porade pedagogického dozoru sme sa rozhodli ísť na Krčahovo. Na konci našej túry nás privítali partizánske bunkre z 2. svetovej vojny, ktoré prešli v minulosti rekonštrukciou a je možné v nich aj nocovať. Bunkre v Krčahove sú národnou kultúrnou pamiatkou. V zime roku 1944 sa tam skrývalo 250 chlapov. V prudkom svahu si do zeme hĺbili jamy, prekryli ich jednoduchou drevenou strechou alebo len čečinou. Provizórnych úkrytov tam bolo viac, ich pozostatky v teréne stále dobre vidieť. Autenticitu celému priestoru dodáva okolitý hustý les ale aj zachované drobné predmety, ktoré sú rozmiestnené po okolí.

      Po obede a následnom odpočinku sme sa vybrali na Bencúrovu vyhliadkovú vežu, ktorá sa nachádza neďaleko hotela. Hneď pri vyhliadkovej veži je pomník padlých vojakov z 2. svetovej vojny a aj symbolický cintorín obetí, ktoré tragicky zahynuli v Nízkych Tatrách. 

      Podvečerné hodiny študenti využili na športové aktivity, ktoré spestrila streľba so vzduchovky.

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť a vzorné správanie.

       

                                                                                                                                                      Mgr. Jakub Koreň

    • Objavujeme krásy Žiliny
     • Objavujeme krásy Žiliny

     • Tento krásny slnečný májový utorok bol ako stvorený na poznávaciu exkurziu do nášho krajského mesta. Naši tretiaci a septimáni spoznávali počas historickej hry s QR kódmi historické srdce Žiliny - Mariánske námestie i priľahlé uličky a obdivovali mnohé typické meštianske domy ako aj secesné i funkcionalistické stavby.

      Nielenže sme vyriešili záhadu, objavili Kamene zmiznutých - Stolpersteine, ale sme sa aj zamysleli nad nešťastným osudom ľudí, ktorí boli vytrhnutí zo svojich domovov a poslaní na cestu bez návratu. Návšteva Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera spojená s prednáškou a diskusiou v nás zanechala hlboký dojem a príležitosť na zamyslenie sa nad ľudskou odhodlanosťou, túžbou prežiť a pomôcť ostatným, ale aj ľudskou zlobou a nenávisťou v našich dejinách.

      V Považskej galérii sme sa ponorili do pestrého sveta umenia Vincenta Hložníka - maliara svetového formátu, a nechali sa unášať rozmanitou tvorbou tohto pracovitého, talentovaného, jedinečného umelca, ktorého si mnohí pamätali najmä ako ilustrátora detských kníh.

      Zarezonoval v nás aj maliarov i dnes stále aktuálny umelecký humanistický odkaz - „Stačí málo a človek sa zmení na dravca, krvilačného a krutého zvera“, pretože tohto umelca na prvom mieste zaujímal človek, o ktorého si ustavične robil starosti.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády
     • Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády

     • Martin Blaško, študent 4. B. triedy, si vďaka svojím úspechom v školskom a krajskom kole vybojoval pozvánku na celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Z 10120 študentov sa prebojoval do 50-ky najlepších študentov z celého Slovenska. Finále Ekonomickej olympiády sa konalo 4. 5. 2023 v hoteli Devín v Bratislave. Organizátorom 6. ročníka bol INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Martin Blaško na celoslovenskom finále riešil test zameraný na aktuálne ekonomické problémy. Musel analyzovať, hľadať argumenty na témy dopytu, zvyšovania cien či vypočítať zisk aj cashflow firmy. Náš študent Martin je vďaka účasti na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiáde prijatý na Ekonomickú univerzitu v Bratislave aj na Univerzitu Komenského na odbor manažment. Môže si vybrať. Pre Martina bola táto súťaž dobrou skúsenosťou. Porovnal si svoje vedomosti s inými študentami. Nahral podcast ku súťaži. Diskutoval spolu s Radovanom Ďuranom, analytikom z INESS a Róbertom Pregom, ekonómom z Tatrabanky, o tom, prečo sa nám nedarí ekonomicky dobiehať Českú republiku. Martin Blaško získal ročné predplatné Trendu a ďalšie doplnkové knižné tituly.

      Som rada, že študenti na našej škole majú záujem o témy ekonomické. Dokladom toho je 12 žiakov z tercie a kvarty, ktorí sa zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády pre ZŠ. Súťaž prebiehala online 29. 3. 2023. V konkurencii 4467 súťažiacich sa do 50 najúspešnejších žiakov v školskom kole Ekonomickej olympiády pre ZŠ v Žilinskom kraji dostali 4 naši študenti:

      23. miesto:       Liana Resutíková  tercia

      29. miesto:       Sofia Penjaková    kvarta

      31. miesto:       Jakub Machajdík   kvarta

      41. miesto:       Šimon Milan          kvarta

      Všetkým súťažiacim ďakujem za vzornú reprezentáciu nášho Gymnázia. Martinovi Blaškovi prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                                Mgr. Tomajková Ivana

       

    • Naša prvá chill out zóna!
     • Naša prvá chill out zóna!

     • V utorok 2. mája sme v rámci projektu DiGiHUB sprístupnili v priestoroch našej školy prvú oddychovú zónu pre študentov, tzv. chillout zónu.

      Je to miesto, kde sa môžu študenti stretávať, vyhľadávať aktuálne informácie, nabíjať mobily alebo počúvať hudbu, a to všetko takmer v domácom prostredí.

      Na to, aby nám všetkým chill out zóna slúžila čo najdlhšie, je potrebné v nej rešpektovať určité pravidlá, ktoré sformulovali tvorcovia a realizátori myšlienky chill out zóny.

      Pozrite si aj video na našom FB

    • Babská jazda
     • Babská jazda

     •  

      Dňa 27.4. 2023 sme si urobili babskú jazdu – vlastne dve. Naše dievčatá z rôznych tried vo veku od 15 r. sa zúčastnili podujatia Girl’s day. Je to deň, kedy IT firmy a IT univerzitné odbory už po 10-krát otvorili svoje brány študentkám stredných škôl, aby im ukázali aký je svet IT pestrý a atraktívny aj pre ne.

      Jedna skupinka (14 študentiek) sa zúčastnila workshopu na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline a druhá v úspešnej IT firme IBM v Bratislave.

      Na workshope v Žiline bol dievčatám priblížený algoritmus umelých neurónových sietí, ktorý je v súčasnosti mnohými považovaný za jeden z najlepších algoritmov strojového učenia. Dozvedeli sa niečo aj o ich aplikácii v biomedicíne, kde budú mať tieto aplikácie v najbližšej budúcnosti určite svoje dôležité miesto pri diagnostike.

      Pod vedením doktorandiek, ktoré viedli workshop, si naše študentky otestovali fungovanie neurónovej siete na tematickej úlohe, ktorá je blízka každej ženskej duši a to na artikloch oblečenia. Program po učiacej sa a vylaďovacej fáze bol schopný určiť objekty na rôznych obrázkoch s vysokou percentuálnou úspešnosťou. Dievčatá po absolvovaní získali certifikáty Girl’s day a odchádzali domov obohatené o nové skúsenosti.

      Druhá skupinka (10 študentiek), ktorá navštívila IT firmu IBM v Bratislave, mala unikátnu príležitosť získať nové poznatky o pozíciách žien vo firme. Dievčatá mali možnosť porozprávať sa so zamestnancami o ich skúsenostiach a výzvach, s ktorými sa stretávajú. Následne sa dievčatá zúčastnili workshopu s názvom „Design thinking“. Spoločne so skúsenou zamestnankyňou IBM si vyskúšali, ako naplánovať a zorganizovať úspešný event od konceptu po jeho realizáciu. Tento zážitok môže pre niektoré z dievčat znamenať prvý krok na ceste k úspešnej kariére v oblasti IT. Po návšteve IBM nechýbala ani prehliadka Bratislavy so zastávkami pri niektorých z najkrajších pamiatok, zákutí či záhrad, kde sa na chvíľu zastavili a oddýchli si.

      Podujatie Girl’s day nás naozaj inšpirovalo a dalo nám novú perspektívu na to, ako môžeme využiť naše zručnosti a záujmy v oblasti IT. Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať príležitosť zúčastniť sa podobných akcií a pomôcť dievčatám objaviť svoj potenciál v IT priemysle.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

      Bc. Kristína Šepeľová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Deň Zeme - ohrozenie pôdy

     • 22.4. je celosvetovo slávený Deň Zeme a na škole sme si ho pripomenuli prezentáciou o dôležitosti pôdy. Jedným z najväčších ohrození planéty je strata úrodnej pôdy a biodiverzity fauny a flóry, ktorá je na pôdu naviazaná. Intenzívne poľnohospodárstvo a rozširovanie ľudskej činnosti odkrýva veľké územia, ktoré potom podliehajú erózii.

      Cieľom pokusu bolo ukázať, akú dôležitú funkciu plnia rastliny pri spevňovaní a zvlhčovaní pôdy. V troch nádobách sme mali pripravené – pôdu prekrytú rastlinami, pôdu prekrytú kôrou a slamou a pôdu bez zakrytia, takú ako je možné vidieť na poliach po oraní. Následne sme do nádob liali veľké množstvo vody a sledovali vsakovanie a následné vytekanie prebytkovej vody.

      Asi ľahko uhádnete, z ktorej nádoby nakoniec vytekala najšpinavšia voda, odnášajúca najväčšie množstvo pôdy.

      Naši študenti tiež predstavili svoj projekt Vermi Worms, kde pomocou dážďoviek v svojpomocne vyrobenom kompostéri, rozkladajú zvyšky kuchynského bioodpadu a tak vytvárajú bohatú organickú pôdu. Tento projek môžete podporiť sledovaním na Instagrame, za čo budú študenti vďační.

      projekt Vermi Worms na instagrame

       

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 12.4.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

       Kategória Z6 (trieda príma) :

       Natália Němcová  1.miesto

        Úspešnými riešiteľmi boli aj

       Kategória Z7 (trieda sekunda) :

       Emma Krajčiová         

       Alžbeta Svrčanová     

       Kategória Z8 (trieda tercia):

       Dorota Pitáková      

       

       Dňa 28. marca 2023 sa v Žiline konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

       Kategória Z9 

      Z okresného kola postúpila a úspešnou riešiteľkou sa stala


      Sofia Penjaková (kvarta) 6.miesto

       

       Dňa 4.4. 2023 sa v Žiline konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

       Kategória C

       Samuel Suchoň (1.B) obsadil 8.miesto

       

       Všetkým srdečne blahoželáme.   

       Mgr. Katarína Krajníková                         

       

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 3. apríla 2023 sa konalo krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Po úspešnom okresnom kole reprezentovali našu školu traja študenti. Bianka Baloghová zo sekundy, Sofia Penjaková z kvarty a Richard Juhás zo sexty. Ústrednou témou Dejepisnej olympiády v školskom roku 2022/2023 pre kategórie C,D a E bola veda a technika. Súťažiaci si preverili vedomosti aj v teste zo slovenských aj svetových dejín. Richard Juhás na krajskom kole obhajoval svoju prácu pod názvom  Športovanie a telovýchovné hnutia v Ružomberku. O 1 bod Rišovi unikol postup na celoslovenské kolo.

      Všetci naši študenti sú úspešnými riešiteľmi krajského kola Dejepisnej olympiády.  Výsledky:

      Kategória A:     Richard Juhás        3. miesto      úspešný riešiteľ

      Kategória E:    Bianka Baloghová   5. miesto      úspešná riešiteľka

      Kategória C:    Sofia Penjaková      12. miesto    úspešná riešiteľka

       

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

                                                                       Mgr. Tomajková Ivana