• Mladí záchranári

     • Nikto z nás nevie, či sa neocitne v situácii, kedy bude od neho závisieť záchrana ľudského života. Je dôležité vedieť zranenému človeku poskytnúť predlekársku prvú pomoc. Veľmi dobre to vedia aj žiaci kvarty - Laura Marenčíková, Sofia Penjaková, Šimon Milan, Matúš Podskuba a tercie - Dorota Cíbiková, Alžbeta Harangozová, Michaela Horváthová, Michaela Chovanová, Natália Lukáčová, Dorota Pitáková, ktorí poctivo trénovali poskytovanie prvej pomoci v priebehu školského roka. Svoje vedomosti a zručnosti využili 8.júna na súťaži "Družstvá mladých zdravotníkov", ktorú organizuje už niekoľko rokov Slovenský Červený kríž. Hoci neobsadili víťaznú priečku, v konkurencii šestnástich družstiev si počínali vynikajúco. 

      Žiakom za zodpovedný prístup k tak dôležitej veci, akou je znalosť zásad poskytovania prvej pomoci, ako aj za reprezentáciu školy na súťaži, ďakujeme. 

                                                                                                                              Mgr. Z. Dorníková

       

      viac fotiek na FB

     • Exkurzia do Atómovej elektrárne Mochovce

     • 19. júna 2023 zorganizovali prof. Krajník a prof. Ridoška pre študentov septimy, 3.B a 3.A triedy exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.

      Študenti postupne s odborným výkladom prešli viac ako 40 interaktívnych sekcií. Oboznámili sa s mapou elektrární v SR, zabavili sa s termálnym zrkadlom, preskúmali možnosti premieňania prírodných zdrojov energie na elektrinu, v stroji času sa oboznámili, ako sa energia využívala v minulosti. Zistili ako je na tom Slovenská republika v energetickom mixe v porovnaní s ostatnými štátmi sveta, zahrali sa na dispečerov siete, koľko elektrickej energie sú schopní vygenerovať na cyklotrenažéri. Na vlastnej koži vyskúšali Van der Graafov generátor. Na špeciálnych schodoch zistili polčas rozpadu rádioaktívnych prvkov. Na vlastné oči videli hmlovú komoru, a dozvedeli sa o princípe výroby elektrickej energie v atómovej elektrárni.

      Najväčším zážitkom bol 3D film, v ktorom preskúmali evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť.

      Exkurzia z fyziky bola zaujímavým a poučným zavŕšením vyučovania fyziky v 3.ročníku a septime.

      Mgr. Miroslav Krajník

    • Zájazd Brusel - Londýn
     • Zájazd Brusel - Londýn

     • Od 12.6. do 16.6. sa naši študenti zúčastnili zájazdu do Bruselu a Londýna.

      Dlhá cesta sa dala zvládnuť aj vďaka pravidelným prestávkam a filmom, ktoré sme mohli sledovať počas jazdy. Utorok sme strávili v Bruseli. Najprv sme navštívili Parliamentárium, kde sme si mohli vypočuť, aj prečítať zaujímavosti ohľadom Európy a Európskej únie. Vyskúšali sme si mnoho interaktívnych aktivít.

      Naša cesta smerovala ku katedrále St. Michaela a Guduly, prezreli sme si námestie Grand Place, Manneken Pis. Noc sme prespali v malom prístavnom mestečku Boulogne-sur-Mer vo Francúzsku.

      Ďalším zážitkom pre mnohých bolo aj samotné nalodenie sa v Calais a plavba trajektom. Stredu a štvrtok sme strávili v Londýne. Premiestňovali sme sa autobusom, loďou a najmä pešo. Okrem vstupov do múzea Madame Tussaud´s a London Eye, ktoré boli vopred objednané, sme si pozreli Big Ben, Westminster Abbey, Parliament, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Wellington Arch, Buckingham Palace, The Mall, Prírodovedné národné múzeum, Hyde Park- kde sme si s radosťou sadli do trávy a obdivovali nádhernú prírodu, jazierko, labute..... , pokračovali sme na Oxford Street, kde si mnohí nakúpili suveníry na pamiatku. Vnímali sme ruch a atmosféru tohto úžasného veľkomesta-autobusy, taxíky, uhýňali sme sa cyklistom, bežali cez prechod....

      Počasie nám vyšlo naozaj dobré, slnečné a bez prehánok.
       
      Účastníci zájazdu boli skvelí, spolupracovali, nikto nestratil ani pas, ani iné cennosti, a ak niekto zablúdil, tak sa aj našiel. Vždy boli všetci všade načas a zvládli sme aj večné sčítania, či nikto nechýba. Dúfam, že si všetci odnesieme z tohto zájazdu len tie pekné spomienky a zážitky.

      Mgr. Tatiana Dudrová

       

      viac fotiek si môžete pozrieť v našich príspevkoch na našom FB:

      Brusel - 13.6. 2023

      Londýn - 14.6. 2023

      Londýn - 15.6. 2023

       

     • Exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV

     • Dňa 14.6. 2023 sa žiaci tried 3.B, septimy a kvarty zúčastnili exkurzie do Arboréta Mlyňany. Naša exkurzia sa mala začať o 7.00 ráno pred budovou gymnázia. Z technických príčin mohol z dvoch autobusov odísť iba jeden. Po márnom snažení zabezpečiť druhý autobus sme o 10.00 vyrazili na cestu, ktorá už prebiehala podľa našich plánov.

      Arborétum Mlyňany sa nachádza medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou. Je to nádherný park, v ktorom sa nachádza najvzácnejšia zbierka cudzokrajných vždyzelených drevín. Patrí k najväčším v strednej Európe a je to najvýznamnejšie dendrologické zariadenie na Slovensku. Ak hľadáte ideálne miesto na romantickú prechádzku, tak by ste tu určite mali zavítať v máji alebo v júni, keď všetko krásne kvitne. Našim najkrajším zážitkom bolo jazierko s leknami a nádherná ružová záhrada pred kaštieľom. 

      Domov sme prišli o niečo neskôr, ako sme plánovali, ale o to viac sme si to tam spolu užili.

       

      Mgr. Iveta Lauková

     • Exkurzia z fyziky

     • Dňa 13.6. 2023 prof. Krajník a prof. Krajníková zorganizovali pre triedy 1.B, kvartu a terciu exkurziu z fyziky.
      V planetáriu študenti absolvovali bohatý program.

      Hlavnou dominantou priestorov planetária je Hviezdna sála so sférickou projekčnou plochou s priemerom 10 metrov. Naši študenti si pozreli programy „VOYAGER - nikdy nekončiaca cesta“ a „Prehliadka oblohy“.

      V prednáškovej sále sa dozvedeli informácie o našej hviezde Slnku a v diskusii si zopakovali si zákony fyziky.

      Na solárnej terase nasledovalo pozorovanie fotosféry a chromosféry Slnka pomocou špeciálnych ďalekohľadov upravených na pozorovanie našej hviezdy.

      Na záver chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou disciplinovanosťou a dochvíľnosťou pomohli zvládnuť celú exkurziu.

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

     • Dňa 7. júna 2023 navštívili žiaci tretích ročníkov Národnú radu Slovenskej republiky.

      V spolupráci s PK občianskej výchovy, dejepisu a slovenského jazyka sme navštívili priestory ústavodarného a zákonodarného orgánu SR. 

      V úvodnej prednáške sme na chvíľu zašli do histórie. Národná rada odvodzuje svoju tradíciu od historicky prvej Slovenskej národnej rady, ktorá bola založená 16. septembra 1848 vo Viedni pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu. J. M. Hurban bol historicky prvý predseda Slovenskej národnej rady a jeho busta má čestné miesto hneď pri vstupe do budovy. Z úst pani sprievodkyne zaznela zaujímavá úvaha o vykonávaní poslaneckej práce. Kým štúrovci ju vykonávali bez nároku na honorár a v nepriateľských podmienkach Uhorska, dnešní poslanci pracujú v ideálnych podmienkach, ale s absenciou lásky k národu.

      Zaujímavé boli aj informácie o histórii našej štátnej vlajky. Oficiálne bola zavedená 1. januára 1993, ale pochádza z roku 1848. Biely, modrý a červený vodorovný pruh nachádzame aj na ruskej alebo slovinskej zástave. Sú známe ako panslovanské farby.

      Posledná časť exkurzie sa uskutočnila v hlavnej rokovacej sále. Nahliadli sme do priestorov, v ktorých sedia poslanci národnej rady.  Sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky. 

      Množstvo zaujímavých informácií nie je možné zhrnúť do jedného článku, preto odporúčam každému, aby aspoň raz za svoj život navštívil parlamentnú budovu. V nej si každý z nás pripomenie svoju štátnu príslušnosť a hrdosť k toľko skúšanému národu.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

       

     • Exkurzia do ZOO Zlín

     • V stredu, 7. júna 2023, navštívili žiaci 2.A, 2.B a sexty ZOO v Zlíne.

      Náš výlet začal zavčas rána pred budovou školy. Nastúpili sme do autobusu a s veľkým nadšením a očakávaním začalo naše dobrodružstvo.

      Našim cieľom bola ZOO v Zlíne, ktorá je situovaná v krásnom prostredí zlínskej prírody. Celý jej areál je nádherne a autenticky upravený, o čom sme sa aj sami presvedčili. ZOO taktiež ponúka pohľad na bohatú škálu zvierat. Po príchode pred brány sa teda každý rozbehol za svojimi obľúbenými zvieratkami.

      Celá ZOO je členená podľa oblastí, ktoré dané zvieratá obývajú a to na Ameriku, Afriku, Austráliu a Áziu. Okrem zvierat sme mali možnosť spoznať aj rôzne kultúry ako Mayskú, Aztécku, Etiopskú či Azijskú. Jedným z najväčších zážitkov bol jednoznačne priamy kontakt s rajami, ktoré sme si mohli pohladkať či dokoca aj nakŕmiť. Po pár hodinách objavovania a túlania sa v ZOO sme sa vybrali na cestu domov. Vystúpili sme pred budovou školy, kde sa naše dobordružstvo končilo.

       

      Tešíme sa, že nám výlet vyšiel podľa očakávaní, ukončili sme ho s nezabudnuteľnými spomienkami, zážitkami a odniesli sme si domov aj zopár suvenírov.

      Mgr. Iveta Lauková

     • English week

     • Počas ústnych maturitných skúšok (29.5. – 2.6.) na našej škole prebiehal populárny a obľúbený English Week s naším dlhoročným partnerom, americkým lektorom, Ray Sikorski. Zúčastnili sa ho študenti 1A, 1B a Kvinty. Netradičné hodiny anglického jazyka boli zamerané najmä na konverzáciu. Ray má vždy svedomito pripravené interaktívne cvičenia, kvízy, hry, súťaže.....na spestrenie slovnej zásoby.  

      Študenti sú uvedení do rôznych situácií z každodenného života, snažia sa reagovať, byť pohotoví, vtipní a výstižní. Verím, že týždeň s „angličtinou“ študentom pomohol a bude sa im ľahšie komunikovať aj na bežných hodinách anglického jazyka so svojimi vyučujúcimi. 

       

      Mgr. Tatiana Dudrová 

       

      viac fotiek na našom FB

    • Maturita za nami
     • Maturita za nami

     • V dňoch 29.mája – 1. júna 2023 prebiehali na Gymnáziu v Ružomberku ústne maturitné skúšky.

      Ďakujeme našim maturantom za radosť z dobre vykonanej práce. Vyčarili ste skúšajúcim úsmev na tvári.

      Skúšajúcim ďakujeme za skvelú prípravu maturantov, za ich profesionálny prístup, porozumenie a ľudskosť, predsedom maturitných komisií za vytvorenie príjemnej a podporujúcej atmosféry.

      Milí maturanti, sme na vás hrdí! K úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia Vám srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Miroslav Krajník

     • Prednášky o kyberšikane

     • V dňoch 9.5., 30.5., 31. 5. sa uskutočnili prednášky na tému Kyberšikana, na ktorých sa zúčastnili žiaci 1.A, 1.B, Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. Prednášky viedla Mgr. Linda Zuzáková, ktorá pracuje pre Nosko Centrum v Ružomberku.

      Hovorila najmä o prevencii a kládla dôraz na:

      1. Opatrnosť, čo zverejňujeme na internete.

      2. Ako sa brániť a postupovať, ak sa nám niekto vysmieva, nadáva nám, vyhráža sa.....

      3. Čo to je kyberšikana a ako neubližovať iným.

      4. Kde nájsť pomoc.

      Poskytla študentom tel. číslo-linku pomoci, email, webové stránky-čaty, kde sa môžu v prípade potreby obrátiť. Po prednáške a prezentácii, ktorej súčasťou boli aj zaujímavé a výstižné videá, nasledovala diskusia, počas ktorej sa študenti mohli pýtať a vyjadriť svoj názor a skúsenosti, ktoré s kyberšikanou majú/mali.

       

      Ďakujeme Linde Z. aj Nosko Centrum za túto skúsenosť.

       

      Mgr. Tatiana Dudrová

     • Zaujímame sa o regionálne dejiny

     • a preto radi navštevujeme naše Liptovské múzeum v Ružomberku. V mesiacoch apríl a máj sme doň dokonca zavítali viackrát.

      Najprv sme na seminári z dejepisu absolvovali program O pokladoch z Likavy a nie len o nich, počas ktorého sme sa od pána historika PhDr. Karola Dzuriaka dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácii nielen o samotných pokladoch vystavených v expozícii, ale aj o historických postavách, mestách a iných historických súvislostiach s nimi spojených. Svoju pozornosť a sústredenosť si mohli naši tretiaci otestovať pri vypracovávaní otázok. Obstáli na 1*

      Po tretiakoch absolvovali prehliadku najnovšej expozície stredovekých a novovekých dejín naši prváci a po nej si tiež mohli svoje vedomosti vyskúšať pri otázkach z Malého sprievodcu expozíciou.

      V máji, pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí, sme počas nášho tretiackeho dejepisného seminára opäť navštívili naše Liptovské múzeum a absolvovali vzdelávací program Múzeum ako ho nepoznáme.

      V úvode sme sa oboznámili s históriou múzea, jeho jednotlivými objektami a expozíciami. Prostredníctvom exponátov nám pútavou formou pani Mgr. Ľubica Drusková objasnila, čo to vlastne múzeum je, aké typy múzeí poznáme, na čo múzeum slúži, čo je jeho hlavnou úlohou, čo sú to zbierky, zbierkový fond, depozitáre, aký je rozdiel medzi expozíciou a výstavou a na akých pracovných pozíciách sa môžeme po absolvovaní štúdia na vysokej škole zamestnať...

      Mimoriadne nás zaujala aj prehliadka výstavy Keď slnko zapadlo, o živote našich liptovských predkov, na ktorej sme si mohli vďaka pani Druskovej aj vlastnoručne vyskúšať, ako si ľudia v minulosti vyrábali odev. Výroba oblečenia bola kedysi náročná a ľudia si takto zhotovené kusy odevu veľmi vážili a chránili.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Prezentácia STU FCHPT

     • 18.5.2023 Doc. Ing. Elena Graczová, PhD. priblížila študentom tretích ročníkov a septimy možnosť ďalšieho štúdia. Predstavila Ústav chemického a enviromentálneho inžinierstva, ktorý pripravuje špičkových expertov. FCHPT STU je najlepšie hodnotenou fakultou v kategórii technických vysokých škôl v rebríčku vydávaného Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou. K tomuto výsledku prispieva odbornosť a skúsenosť pedagógov, moderné vybavenie učební a laboratórií, vysoký počet pridelených výskumných grantov a intenzívna spolupráca s priemyslom a zahraničnými univerzitami. Naši študenti dostali možnosť prihlásiť sa na 15. ročník  Letnej školy chemického a enviromentálneho inžinierstva.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • Exkurzia Viedeň

     • V utorok 16. 5. 2023 sa študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty a kvinty pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a PhDr. Kataríny Mayerovej zúčastnili exkurzie do Viedne.

      Naša prvá zastávka viedla k Hundertwasserovmu domu – k jednému z najznámejších diel architekta, maliara a sochára Friedernsreiche Hundertwassera.

      Kvôli nepriaznivému počasiu sme namiesto ZOO Schönbrunn navštívili akvárium „Das Haus des Meeres“ – Dom mora. Študenti tak mohli navštíviť morský svet a vidieť viaceré zvieratá žijúce v mori aj na súši. Jednotlivé poschodia boli tematicky rozdelené. Študenti si prezreli nádrž so žralokmi, s piraňami a množstvo iných morských aj sladkovodných rýb. Okrem vodných živočíchov videli teráriá s pavúkmi, plazmi a hadmi. Niektoré zvieratá neboli zatvorené a tak mohli stretnúť lietajúce papagáje a pobehujúce opičky. Na streche 11-poschodovej budovy si mohli vychutnať vyhliadku na celé mesto Viedeň.

      Potom sa študenti poprechádzali v schönnbrunských záhradách a prezreli si Gloriettu – barokovú záhradnú stavbu postavenú v roku 1775. Do Ružomberka sme sa vrátili síce unavení, ale na druhej strane plní nových zážitkov a dojmov. Dúfame, že aj napriek nepriaznivému počasiu sa študentom exkurzia páčila a že ZOO Schönbrunn navštívia ešte niekedy v budúcnosti.

      Mgr. Lucia Pechová

    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

     • ​​​​          Slnečné piatkové predpoludnie, dňa 19.05.2023 sa uskutočnila pre našich maturantov jedna z najdôležitejších udalostí – rozlúčka so strednou školou. Poslednýkrát prekročili brány gymnázia, zasadli do školských lavíc a prišli sa rozlúčiť so svojimi učiteľmi a mladšími žiakmi. Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Veľkej Dvorany KD Andreja Hlinku v Ružomberku. Po úvodných príhovoroch riaditeľky školy a pani zástupkyne, nasledovalo slávnostné oceňovanie študentov za vynikajúci prospech, či aktívne pôsobenie počas celého štúdia. Na tvárach maturantov sa objavila radosť, hrdosť a možno aj malý závan nostalgie, keď si uvedomovali, že sa ich školská cesta blíži ku koncu.
                 Maturanti sa od svojich triednych učiteľov, ktorí ich sprevádzali počas štyroch, či ôsmich rokov štúdia, lúčili s veľkou vďačnosťou za ich neoceniteľnú podporu a náročnú prácu, ktorú vložili do ich výučby. Rozlúčka s maturantmi sa tak stáva významným bodom v ich živote, keď si uvedomujú svoje schopnosti, potenciál a s odhodlaním kráčajú smerom k svojim snom a cieľom. V závere zaznela pre maturantov študentská hymna Gaudeamus igitur. Po oficiálnej časti nasledoval bohatý kultúrny program pripravený žiakmi našej školy.

      Čo dodať na záver?

      „Milí naši maturanti,

      želáme Vám, aby ste z brán našej školy vykročili tou správnou nohou. Nech sa splnia Vaše sny, nech ste neustále obklopení tými správnymi ľuďmi a v neposlednom rade, nech sme na Vás hrdí nielen my, Vaši učitelia, ale i Vaši najbližší.“

      Veľa šťastia!​​​​​​​

       

      Foto: Mgr. Miroslav Krajník                                                                                 Mgr. Monika Bogniarová 

     • Netradičné hodiny angličtiny

     • Dňa 23.5. sa v triedach sekundy, tercie, kvarty, kvinty a sexty konali netradičné hodiny anglického jazyka s americkým lektorom a jeho tímom.  „Hodina Angličtiny Inak“ ako ju nazvali bola zameraná na rôzne aktivity, riešili netradičné situácie. Študenti sa mohli pýtať lektorov otázky ohľadom angličtiny, cestovania, školy..... Mladí lektori v závere hodiny odprezentovali  anglický tábor pre študentov od 13 do 17 rokov, ktorý sa tento rok bude konať v Podliesku, v Slovenskom raji.

      Možno ste niektorí mali príležitosť takýto tábor absolvovať na ZŠ Zarevúca.  Pobytový tábor  sa konal v Kvačanoch. Zastrešuje ich organizácie YMCA a TC Kompas. Celoslovenská stránka tábora: https://www.kecy.sk/

      Základné informácie tábora sú na stránke: https://kecyruzomberok.wordpress.com/onas/.

      Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu a čas, ktorý s našimi študentami strávili.

       

      Mgr. Tatiana Dudrová

     • Netradičná hodina chémie

     • Vďaka zapojeniu do projektu Erasmus+ má škola k dispozícii súpravy Viscolor. Viscolor je malé prenosné laboratórium na rýchlu analýzu vzoriek vody. 10. a 11. mája sa tak vyučovanie chémie mohlo zmeniť na výchovno-vzdelávací proces priamo v teréne. Študenti septimy, oktávy a tretích ročníkov analyzovali vzorky pitnej a dažďovej vody, vody z potokov a priehrady v Hrabove. Jednoduchými skúmavkovými reakciami porovnali v jednotlivých vzorkách pH, tvrdosť, prítomnosť dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov a amónnych katiónov. Použité indikátory umožnili získať a porovnať výsledky priamo na mieste. Hodnoty skúmaných látok vo všetkých vzorkách boli nižšie, ako sú povolené maximálne hodnoty pre pitnú vodu. Tvrdosť vody sa vo všetkých vzorkách pohybovala medzi 14 – 26 nemeckých stupňov, čo zodpovedá tvrdej vode.  Zistené hodnoty pH boli v intervale 7 – 8. Mierne zvýšená hodnota pH nie je závadou kvality vody a väčšina rastlín aj živočíchov je hodnotám pH v rozmedzí 6 – 8,5 dobre prispôsobená.

      Mgr. Monika Šindléryová

    • Testovanie 9 2023
     • Testovanie 9 2023

     • Dňa 22.3.2023 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty osemročných gymnázií z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania v našej škole sa zúčastnilo 17 žiakov kvarty v riadnom termíne. V oboch predmetoch mohli žiaci dosiahnuť maximálny počet 30 bodov.

      Priemerný počet bodov školy:

      MAT - 24,2, SJL - 22,4. Celoslovenský priemer z MAT - 16,5 a zo SJL - 17,6.

      Priemerná úspešnosť školy v %:

      MAT - 80,6, SJL - 74,5. Celoslovenský priemer z MAT - 55,1 a zo SJL - 58,7.

      Tieto výsledky aj naďalej dokazujú, že osemročné gymnáziá navštevujú nadaní a šikovní žiaci a existencia tohto typu škôl je opodstatnená a má svoj význam. 

      Celej kvarte gratulujem k pekným výsledkom.

       

      Mgr. Daniela Kudličková

       

     • Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale

     • V dňoch 10.-11. mája sa konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale. Postupujúci z jednotlivých krajských kôl si prišli zmerať sily na finálový turnaj do novej basketbalovej haly Diplomat aréna v Piešťanoch. Z celkových 8 družstiev sa naše gymnazistky stretli v základnej skupine so súpermi - Stredná športová škola Poprad a Súkromná stredná športová škola Košice.

      ,,Neboli to pre nás ľahké zápasy. Dievčatá podali proti Popradu bojovný výkon a výbornou obranou stiahli v tretej štvrtine 14 bodový rozdiel. Hráčky poháňané vynikajúcim fanclubom spresnili streľbu v útoku a výsledok 67:55 bol pre nás malým víťazstvom a zároveň motiváciou. V zápase s Košicami bolo cítiť jasného favorita z východu, čo sa odrazilo aj na výsledku 72:28.“

      ,,Druhý deň nás čakal súper z Myjavy a boj o tretie miesto. Do zápasu sme vstupovali s rešpektom a plne koncentrovaní. Súper nás potrápil zónovou obranou a tvrdou, agresívnou hrou. Ťažké presadenie sa v útoku, zbytočné straty lôpt nás pripravili o vedenie, a tak sme museli zabojovať. Celý zápas sa ťahal o bod, dva. Boli sme si vedomí, že i malé zaváhanie nás môže stáť stratu tretieho miesta. Vyplatila sa nám disciplína na ihrisku, aktívna obrana a kolektívna hra. Dievčatá bojovali do posledných minút a výsledkom 57:52 si zaslúžene odniesli z MSR BRONZ.“

      Dievčatám gratulujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, za predvedené výkony a zodpovedný prístup v hre, ale i mimo ihriska.

      Družstvo: Brózová Ema, Kubáňová Dorota, Kósová Henrieta, Kubíková Nicol, Lukáčová Vanesa, Stopiaková Sofia, Oravcová Nina, Kajdová Nela, Horváthová Alexandra, Hanáková Lucia, Štefančová Mária, Jarinová Veronika.

                                                                                                                                           Mgr. Bogniarová Monika

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V dňoch 3. - 5. mája 2023 sa naši študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz absolvovali v krásnom vysokohorskom prostredí Jasná v Demänovskej doline. Ubytovaní sme boli v hoteli Liptov - je to posledný hotel, ktorý ešte neprešiel do rúk developerov a dýcha svojou históriou.

      Prvý deň kurzu nás sprevádzalo veľmi sychravé a daždivé počasie. Napriek tomu sme absolvovali kratšiu prechádzku okolo Vrbického plesa. Zvyšok dňa si študenti vyplnili športovými a spoločenskými hrami, ktoré zakončili večernou diskotékou.

      Druhý deň, podľa predpovede počasia mal byť ideálny na dlhšiu a náročnejšiu túru. Po porade pedagogického dozoru sme sa rozhodli ísť na Krčahovo. Na konci našej túry nás privítali partizánske bunkre z 2. svetovej vojny, ktoré prešli v minulosti rekonštrukciou a je možné v nich aj nocovať. Bunkre v Krčahove sú národnou kultúrnou pamiatkou. V zime roku 1944 sa tam skrývalo 250 chlapov. V prudkom svahu si do zeme hĺbili jamy, prekryli ich jednoduchou drevenou strechou alebo len čečinou. Provizórnych úkrytov tam bolo viac, ich pozostatky v teréne stále dobre vidieť. Autenticitu celému priestoru dodáva okolitý hustý les ale aj zachované drobné predmety, ktoré sú rozmiestnené po okolí.

      Po obede a následnom odpočinku sme sa vybrali na Bencúrovu vyhliadkovú vežu, ktorá sa nachádza neďaleko hotela. Hneď pri vyhliadkovej veži je pomník padlých vojakov z 2. svetovej vojny a aj symbolický cintorín obetí, ktoré tragicky zahynuli v Nízkych Tatrách. 

      Podvečerné hodiny študenti využili na športové aktivity, ktoré spestrila streľba so vzduchovky.

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť a vzorné správanie.

       

                                                                                                                                                      Mgr. Jakub Koreň

    • Objavujeme krásy Žiliny
     • Objavujeme krásy Žiliny

     • Tento krásny slnečný májový utorok bol ako stvorený na poznávaciu exkurziu do nášho krajského mesta. Naši tretiaci a septimáni spoznávali počas historickej hry s QR kódmi historické srdce Žiliny - Mariánske námestie i priľahlé uličky a obdivovali mnohé typické meštianske domy ako aj secesné i funkcionalistické stavby.

      Nielenže sme vyriešili záhadu, objavili Kamene zmiznutých - Stolpersteine, ale sme sa aj zamysleli nad nešťastným osudom ľudí, ktorí boli vytrhnutí zo svojich domovov a poslaní na cestu bez návratu. Návšteva Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera spojená s prednáškou a diskusiou v nás zanechala hlboký dojem a príležitosť na zamyslenie sa nad ľudskou odhodlanosťou, túžbou prežiť a pomôcť ostatným, ale aj ľudskou zlobou a nenávisťou v našich dejinách.

      V Považskej galérii sme sa ponorili do pestrého sveta umenia Vincenta Hložníka - maliara svetového formátu, a nechali sa unášať rozmanitou tvorbou tohto pracovitého, talentovaného, jedinečného umelca, ktorého si mnohí pamätali najmä ako ilustrátora detských kníh.

      Zarezonoval v nás aj maliarov i dnes stále aktuálny umelecký humanistický odkaz - „Stačí málo a človek sa zmení na dravca, krvilačného a krutého zvera“, pretože tohto umelca na prvom mieste zaujímal človek, o ktorého si ustavične robil starosti.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková