• Vianočná výzdoba
     • Vianočná výzdoba

     • V piatok 3.12 bolo na chodbách rušno...rozhorčene som zazrela na skupinku žiakov sklonených nad neznámou krabicou a rozmýšľala, kedy príde kuriér so zásielkou. Trieda tercia sa v učebni informatiky tíško sústredila na desať dôležitých viet a ja som v učebni kvarty už vedela, že ten hluk z chodby presiahol povolenú hodnotu výšky decibelov. Rázne som vykročila. Človek zamyslený si hneď nevšimne zrakový vnem. Z krabice už decká dávno vytiahli umelú čečinu a veselo vybaľovali ďalej. No aha..káble sa spojili, nad hlavou mi zamávala papierová vločka, z krabice na mňa žmurkla vianočná guľa. Podvedome som zamierila mobilom na skupinku. Boli milí, zaujatí zdobením a radosťou z práce. Vtom som si spomenula, že mám predať odkaz o presune triedy. O poschodie vyššie ako cez kopirák...len krajší stromček. A pani sekretárka  Renátka spolu s deťmi pekne synchrónne vyberali ten správny konár a správnu farbu ozdoby. Na treťom poschodí mi už pracanti aj zapózovali. Ďakujeme za výzdobu všetkým, ktorí boli ochotní ju spraviť. Pokiaľ viem, sú to pani profesorky Boháčová, Sekanová, Šindléryová...a žiaci, ktorých uvidíte vo videu. V pondelok sa teším na rozsvietené stromčeky a atmosféru radosti, ktorú vedia vyčarovať. 

      Mgr. Daniela Kudličková

    • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS
     • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS

     • Prvý december je venovaný svetovému dňu boja proti AIDS. Na našej škole sme si pri tejto príležitosti pripravili niekoľko akcií. Na hodinách etickej výchovy sme si urobili kvíz - Čo vieš o HIV/AIDS - a následne sme diskutovali o tejto nákazlivej chorobe.

      Tomuto nevyliečiteľnému ochoreniu sme sa venovali aj v relácii v školskom rozhlase, kde sme si pripomenuli aj 30. výročie od úmrtia najznámejšej obete AIDS -obľúbeného speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Zdôraznili sme si, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa namiesto pripínania červených stužiek tento rok rozhodli obliecť do červenej farby ako symbolu života, vášne i krvi.

      Ďakujeme žiakom II.A a sexty, ktorí na hodine etickej výchovy a náboženstva vytvorili živú červenú stužku a za jej zvečnenie ďakujeme skvelému fotografovi Martinovi Kmeťovi z kvarty.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v stredu obliekli do červenej farby a takto vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS a uctili si pamiatku tých, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Stali sme sa súčasťou detskej poroty
     • Stali sme sa súčasťou detskej poroty

     •  

      Detský čin roka je projekt už s 21-ročnou tradíciou na Slovensku, ktorý prebieha pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Cieľom tejto zaujímavej akcie je poukázať na to, že aj malí - deti dokážu veľké veci, v ťažkej situácii nestratia hlavu a veľakrát zareagujú lepšie ako dospelí.

      Na hodinách etickej výchovy sme sa cez rôzne aktivity zoznamovali s príbehmi rovesníkov a potom sme hlasovali za ten, ktorý nás v danej kategórii oslovil najviac. Vyberalo sa nám ťažko, pretože sme čítali o statočnosti, duchaprítomnosti, kreativite, schopnosti podeliť sa i o záchrane ľudských i zvieracích životov. Cez reálne príbehy iných detí sme sa učili ako pomôcť ľuďom i prírode. Pani učiteľka zaznamenávala počty hlasov a poslala ich organizátorovi súťaže.

      Veríme, že aj naše hlasy pomôžu vyhrať tým najsilnejším príbehom a že nás inšpirujú k podobným gestám ľudskosti.

                                                                                                                                Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •  

      V piatok 26. 11. 2021 sa na našej škole konal 32. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola OAJ sa zúčastnili najlepší študenti zo všetkých tried a preukázali svoje jazykové zručnosti v jednotlivých kategóriách.

      Odbornou porotou a zároveň skúšajúcimi boli Mgr. Alexandra Nemčeková a Ing. Iveta Fábryová. Olympiáda sa organizovala v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať 13.1. 2022. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

      Výhercovia:

      Kategória 1A: Pitáková Dorota 2.P

      Kategória 1B: Lakoštíková Nina 4.P

      Kategória 2A: Babincová Adela 6.P

      Kategória 2B: Smilková Nikol 7.P

      Kategória 2C2: Fidesová Sára IV.A

                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

     • Aktualizovaný Školský semafor

     • MŠŠaV SR aktualizovalo ku dňu 26.11.2021 Školský semafor, ktorým sa určujú pravidlá pre fungovanie škôl a školských zariadení v čase núdzového stavu. 

      Z aktualizácií vyberáme:

      - Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

      - Rodičia / plnoletí žiaci, ktorý dostali Ag samotesty, sú povinní ich použitie hlásiť škole prostredníctvom Edupage vypísaním elektronického tlačiva "Domáci Ag samotest - oznámenie o použití" .

      - Vstup do priestorov školy pre cudzie osoby je zakázaný alebo povolený len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy a len pre osoby v režime OP (očkovaní / prekonaní).

      - Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Celé znenie dokumentu Školský semafor si môžete prečítať na : 

      https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

     • Prezentácia Lekárskej fakulty UP v Olomouci

     • Vo štvrtok 25.11.2021 naši absolventi Patrícia Kenderová a Martin Penjak prezentovali študentom štvrtých ročníkov, septimy a oktávy možnosť štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Budúcim maturantom poskytli aj cenné rady, ako zvládnuť náročné prijímacie skúšky, ktoré ich čakajú o niekoľko mesiacov.                        

                                                                                                                                           Mgr. Monika Šindléryová

     • Živá izba

     • Zážitkové učenie sa u našich žiakov teší (nielen) na hodinách cudzieho jazyka veľkej obľube.

      To nás motivovalo k tomu, aby sme si na hodine nemčiny trochu netradičným spôsobom precvičili slovnú zásobu i predložky miesta.

      Každý zo žiakov si vytiahol z obálky kartičku a podľa inštrukcií sa stal určitým kusom nábytku s presne určenou polohou.

      Veľa sme sa pri tom nasmiali a okrem zopakovania nemeckého jazyka sme si precvičili aj naše svaly. Veď v zdravom tele - zdravý duch!

                                                                                                                                       Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

     •     Dôležitý dátum v histórii Slovákov a Čechov z roku 1939 a roku 1989, sme si pripomenuli tento školský rok netradičným spôsobom. Museli sme prihliadnuť na covidové opatrenia a preto každá trieda absolvovala svoju hodinku spomienok samostatne. Využili sme preto možnosť priblížiť študentom tiež históriu našej školy, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Na webstránkach  školy v príslušnej záložke sa nachádza informácia o založení gymnázia v roku 1729.

           Tradičné sprievodné podujatia sme museli tento školský rok vynechať, preto aj krst prvákov prebiehal inak. Študenti septimy pripravili pre prvákov sľub, ktorým sa stali súčasťou študentskej komunity školy. Každá trieda ho absolvovala samostatne a prvák ho potvrdil podpisom na krstný list triedy . Dostali malý „balíček pomoci“, ktorý pozostával z najnutnejšieho vybavenia študenta – pera, ceruzky a gumy.  Všetko prebiehalo pri účasti pani riaditeľky Mgr.Bc. Kmeťovej a triednych učiteľov. Pani riaditeľka pripomenula význam statusu gymnazistu a vyslovila nádej v úspešnosť ich štúdia. Zároveň zdôraznila podporu, ktorú im škola poskytne pri pracovných aj osobných problémoch , s ktorými tak nikdy nezostanú sami a vždy sa nájde cesta ako ich riešiť.

      Mgr. Blanka Boháčová

       

      1.A

      1.B

      Kvinta

      Príma

    • Chute Francúzska
     • Chute Francúzska

     • Na hodinách francúzskeho jazyka si žiaci kvarty spríjemnili tému "Jedlá a francúzska kuchyňa" nielen tým, že prezentovali gastronomické špeciality francúzskej kuchyne, ale si ich doma i pripravili.

      Niektorí úspešnejšie, niektorým pomohli iní členovia rodiny, ale dôležité je, že sa s receptami "popasovali". Jedlá, o ktorých hovorili, aj ochutnali a nezabudli pritom ani na spolužiakov. Prezentácie boli sprevádzané vôňami a chuťami viacerých druhov, od predjedla, hlavného jedla ku sladkým dezertom (Samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických opatrení).

      Prezentácie jedál, pri ktorých si žiaci precvičili ústny prejav vo francúzštine, tak boli veľmi príjemným spestrením vyučovania.

      Mgr. Bc Iveta Kmeťová

     • Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet

     • Nad touto témou sa zamýšľali aj študenti septimy. Dňa 27. 10. 2021 prijali pozvanie do online diskusie v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku: Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet. Nosnou témou online diskusie bolo: Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely. V diskusii vystúpili zástupcovia organizácie ADRA pani Anna Hruboňová, pán Ján Košta zastupoval Slovenskú katolícku charitu. Pán Štefan Kormančík prezentoval skúsenosti dobrovoľníkov na misiách občianskeho združenia SAVIO. Pani Katarína Kucharik Jarošová zastupovala agentúry SAMRS/SlovakAid , ktoré poskytujú finančnú podporu  slovenským dobrovoľníkom. Študenti septimy sa dozvedeli o dôležitosti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci slovenských dobrovoľníkov. Študenti sa svojimi otázkami aktívne zapájali do online diskusie. Zistili, ako sa budúci dobrovoľníci pripravujú na svoju misiu. Dobrovoľníci pomáhajú vo viacerých krajinách sveta, napríklad Rwanda, Uganda, Mexiko, Srbsko či Gruzínsko a iné. Dobrovoľníci pomocou iným osobnostne rastú. Rozvíjajú svoje jazykové zručnosti, asertívne správanie aj tímového ducha. Pomáhajú dospelým aj deťom, chorým aj zdravím. Dobrovoľníci svojou humanitárnou prácou v teréne čiastočne prispievajú k znižovaniu rozdielov medzi ľuďmi vo svete. Každý človek má právo na dôstojný život! Každý človek má právo na spravodlivejší svet!

                                                                                                       Ivana  Tomajková, Mgr.

     • Sponzorský dar

     • Radi by sme sa touto cestou poďakovali spoločnosti

      SHP Harmanec za poskytnutý sponzorský dar - výrobky papierovej hygieny.

      Špeciálne naša vďaka patrí pánovi Richardovi Buntovi,

      ktorý nám tento dar sprostredkoval a ochotne nám ho i doviezol.

      V dobe, ktorá je náročná na financovanie škôl, nás takýto sponzorský dar poteší.

      Ďakujeme.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

     • Naša škola sa v období október – december 2021 zapája do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF (Mgr. Bc. Kmeťová).

      Projekt bude mať pokračovanie aj od januára 2022, v prípade dostatočného záujmu  študentov sa opäť zapojíme a ponuku predmetov rozšírime. 

                                                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Majsterka sveta v silovom trojboji

     • Študentka 3.B triedy Renáta Hrbčeková dosiahla veľký športový úspech, vzorne reprezentovala svoj klub, obec, Slovensko a samozrejme i našu školu.

      Podelila sa s nami o radosť z tohto úspechu:

      „ Silový trojboj je disciplína, ktorá sa skladá z troch cvikov- drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Vašou úlohou je počas troch pokusov získať čo najvyššie skóre v každom cviku. Dovolím si povedať, že u nás, na Slovensku, to nie je veľmi populárny šport. Aj napriek tomu sa o nás, trojbojárov, Slovensko slušne stará, vďaka čomu sa mi naskytla možnosť zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji, ktoré sa konali v Trnave. Spolu s ďalšími kamarátmi som reprezentovala klub RADOGYM Lúčky. Dosiahla som skvelé výsledky: drep-140 kg, tlak na lavičke – 65 kg, mŕtvy ťah 135 kg a odniesla som si prvé miesto a 4 národné rekordy.

      Touto súťažou som sa nominovala na Majstrovstvá sveta , ktoré sa konali v Maďarsku v Miškolci. Príprava bola náročná, aj kvôli začiatku školského roka. Hoci som mala výsledky v Miškolci trošku slabšie ako v Trnave, nakoniec som si odniesla z Majstrovstiev sveta prvé miesto.“

      Renátke Hrbčekovej blahoželáme ku krásnemu športovému výsledku a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšej športovej kariére.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do 7. ročníka kampane DO ŠKOLY NA BICYKLI (http://www.doskolynabicykli.sk/). Kampaň sa koná od 27.9. do 8.10.2021. Cieľom je podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl – chôdzu, bicyklovanie, jazdu na kolobežke či skateboarde. Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov a pedagógov. Súťažiť môžeme v 3 kategóriách: najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Minulý rok sa do kampane zapojilo 238 škôl z celého Slovenska.

      Príďte do 8.10.2021 do školy na bicykli, kolobežke či skateboarde a podporte tým zdravý spôsob života a aj našu školu.

      Ďakujeme.

      Mgr. Ján Demčák

    • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás
     • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás

     • Posledný septembrový piatok sa už 15 rokov uskutočňuje festival Európska noc výskumníkov. Pre momentálnu situáciu sa aktivity preniesli z veľkých hál priamo do škôl. V rámci projektu Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca sa v piatok 24.9.2021 študenti tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili prezentácie, ktorú pripravil Mgr. Peter Boháč PhD. Témou prezentácie boli Hybridné materiály – svet medzi organickou a anorganickou chémiou. Pracovník SAV priblížil študentom prácu vedca a vývoj nových materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v energetike, medicíne či ochrane životného prostredia.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • PLENÁRNA SCHÔDZA RADY RODIČOV

     • Dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku a triedne schôdze RR.

      Triedne schôdze v triedach I.A, I.B, II.A, II.B, príma a sekunda začnú o 14.45 hod. a výbor Rady rodičov zasadne o 15.00 hod. v multimediálnej učebni.

      V rámci plenárnej schôdze Rady rodičov sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy, preto prosíme rodičov o účasť na plenárnej schôdzi RR. V prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa zopakujú druhým kolom.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Distribúcia sád na domáce testovanie

     • Vážení rodičia, nakoľko v týchto dňoch sme dostali Ag testy na domáce samotestovanie, od pondelka ich budeme distribuovať. V pondelok triedny učiteľ napíše rodičom, ktorých sa to týka, správu na Edupage, kedy bude testy distribuovať. Každému rodičovi (plnoletému žiakovi), ktorý prejavil záujem o samotesty do 26.8.2021, odovzdá 5 ks sád na domáce testovanie. Sady dostanete zabalené v mikroténovom vrecúšku, obsah vrecúška :

      • 5 kusov skúmaviek s roztokom
      • 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom
      • 5 kusov testovacích platničiek
      • 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek

      Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič (plnoletý žiak) podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Pred použitím si prečítajte návod na použitie testov, ktorý nájdete na stránke : https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

      Keďže za použitie testov je zodpovedný rodič (plnoletý žiak), vykonanie samotestu potvrdíte triednemu učiteľovi prostredníctvom správy na Edupage. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      vedenie školy

     • Poďakovanie

     • V auguste 2021 ukončil pôsobenie v našej inštitúcii pán riaditeľ PhDr. Miroslav Druska.

      Na Gymnáziu v Ružomberku strávil PhDr. Miroslav Druska celý svoj profesionálny život, najprv v pozícii učiteľa dejepisu a občianskej náuky, neskôr ako zástupca riaditeľa školy, až napokon zastával post riaditeľa školy. Škola si pod jeho vedením udržiavala status inštitúcie s kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom. Jeho nezabudnuteľný hlas, pomalá a rozvážna chôdza budú chýbať nielen kolegom a študentom, ktorých učil, ale i tým, ktorých neučil a poznali ho z „chodieb“ a iných priestorov školy. V našej škole zanechal počas mnohých rokov kus svojho srdca a umu.

      Touto cestou vyjadrujeme úprimnú vďaku za roky strávené na našom gymnáziu. Do jeho ďalších rokov mu želáme, pevné zdravie, lebo to je to najdôležitejšie. Prajeme mu, aby si ešte dlho užíval kľud, ktorého sa mu v školskom prostredí veľa nedoprialo. Nech nachádza relax v prírode, kde sa isto bude venovať svojim záľubám.

       

                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová                             

       riaditeľka školy                                                                                

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa

      2. 9. 2021 (štvrtok).

       

      Študenti sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študenti budú prichádzať do školy, vzhľadom na pandémiu COVID-19, podľa nasledujúceho časového harmonogramu:

      8.00 hod. - študenti tried: príma, I.A, I.B

      8.15 hod. - študenti tried: IV.A, IV.B, oktáva, septima

      8.25 hod. - študenti tried: III.A, III.B, II.A, II.B, sexta

      8.35 hod. - študenti tried: sekunda, tercia, kvarta, kvinta

       

      Prosíme dodržať nasledujúce pokyny:

      • Študent pri vchode do priestorov školy má nasadené rúško, vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná teplota. Rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole.

      • Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané.

      • Nezabudnite si priniesť prezuvky.

       

      Škola prevádzkuje aj školskú jedáleň. Stravovanie sa začne 6. septembra 2021. Študenti si môžu kúpiť lístky a prihlásiť sa na obed u vedúcej školskej jedálne už 2. a 3.septembra 2021.

      Fungovanie školy v školskom roku 2021/2022 sa riadi covid automatom a školským semaforom https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska 

                                                                                             riaditeľ školy

     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Počas prebiehajúcich letných prázdnin bude škola otvorená v čase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. v týchto dňoch:

      19.07. - 31.07. 2021
      16.08. - 31.08. 2021

      PhDr. Miroslav Druska
      riaditeľ školy