• Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky
     • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a názov celoslovenskej kampane. Toto nevyliečiteľné ochorenie je celosvetovým problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého z nás.

      Na našej škole sme sa už po druhý rok zapojili do tejto kampane a pripravili niekoľko akcií na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS. V relácii v školskom rozhlase sme si zdôraznili, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie. Na hodinách etickej výchovy sme si pozreli prezentáciu Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS a následne svoje vedomosti otestovali v kvíze. Tiež sme spoločne vyrábali červené stužky, ktoré sme si pripínali ráno pri príchode do školy.

      Ďakujeme všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa obliekli do červenej a bielej farby kampane a takto prejavili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
     • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny

     • Vo štvrtok 24.11. na našu školu zavítal Elie, ktorý je na stáži vo Francúzskej aliancii v Banskej Bystrici. Jedným z jeho poslaní je aj stretávať sa so slovenskými študentmi na školách a umožniť im prakticky využiť vedomosti z francúzskeho jazyka a tiež im priniesť kúsok Francúzska na Slovensko.

      Na našej škole sa s ním mali možnosť stretnúť žiaci zo IV.A, IV.B a III.A. Elie si pre nich pripravil rôzne aktivity, predstavil im mesto, z ktorého pochádza. Stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére.

      Dúfame, že takýchto príležitostí bude čo najviac.

      Mgr. Zuzana Švecová

    • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB
     • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB

     •     Dňa 29. 11. 2022 Adrián Poliak priblížil našim študentom štvrtého ročníka štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Adrián je náš bývalý študent. Štvrtý rok navštevuje študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie na UMB v Banskej Bystrici. Adrián prostredníctvom prezentácie a krátkych videí  informoval o všetkých formách štúdia ako aj o študijných programoch na Ekonomickej fakulte.  Upozornil tiež na možnosť štúdia v cudzom jazyku. Adrián Poliak absolvoval jeden rok štúdia v zahraničí v Aténach a to vďaka programu Erasmus+  do ktorého je zapojená aj UMB v Banskej Bystrici. Adrián Poliak štúdium na Ekonomickej fakulte odporučil aj našim študentom.

           Adriánovi prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu ako aj v osobnom živote.

                                                                                               Tomajková

     • Veľa úspechov v novej pracovnej pozícii.

     • Dnešným dňom bol náš kolega, pán RNDr. Dušan Dírer, slávnostne menovaný do funkcie starostu obce Liptovská Štiavnica, a tak svoje pôsobenie na našej škole na čas výkonu tejto funkcie prerušuje.

      V novej etape jeho pracovného života mu želáme veľa úspechov, spokojnosti a naplnených očakávaní.

      Dúfame, že i napriek jeho pracovnému vyťaženiu, si nájde čas a príde nás, svojich kolegov a študentov, občas pozrieť .

      Prajeme všetko dobré !

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Deň bez batohu
     • Deň bez batohu

     • "Vezmi si svoje veci do školy v čomkoľvek okrem bežnej školskej tašky. Buď originálny a vymysli čo najbláznivejšiu „nádobu“ na svoje veci."

      V duchu tejto výzvy sme 23. novembra v škole zorganizovali Deň bez batohu. 

      Okrem toho, že sme si spríjemnili jeden školský deň, zapojili sme sa do akcie, ktorej cieľom je pripomenúť si, že milióny detí na celom svete musia chodiť kilometre do školy pešo, knihy a školské pomôcky si nosia v rukách, pretože si nemôžu dovoliť školské tašky. 

      Originalitu a kreativitu študentov môžete vidieť na fotkách.

    • Varenie, pečenie a angličtina. Čo to má spoločné?
     • Varenie, pečenie a angličtina. Čo to má spoločné?

     • V septime sme v mesiaci november na hodine ANJ (sk1) diskutovali o dôležitosti zdravej stravy, živinách ktoré z nej naše telo získava a rozprávali sme o dôležitosti zručností varenia v tínedžerskom veku. A aby neostalo iba pri rečiach, študenti septimy dokázali, že mnohí z nich sú už pomerne zruční vo varení, či pečení a niektorí to majú aj ako jednu zo svojich záľub.

      Všetci študenti sa v priebehu mesiaca prestriedali v príprave zdravého trojchodového menu, ktoré servírovali doma svojim rodičom, či súrodencom. Postupy a prácu si zdokumentovali fotkami a vytvorili fotorecepty, ktoré následne spracovali do prezentácií. A aby to nebolo až také jednoduché, na vysvetlenie postupu mohli použiť naozaj iba vlastné fotky. Celý popis prípravy vysvetľovali v anglickom jazyku. Viacerí z nich si pripravili aj nutričné zloženie jedál a vysvetlili, aký benefit z nich máme.

      Po jazykovej stránke boli naozaj vynikajúco pripravení a okrem toho, že potešili mňa ako ich vyučujúcu angličtiny svojimi výkonmi, potešili aj svojich spolužiakov ochutnávkami dezertov.

      Aj takéto netradičné hodiny občas zažívame v priestoroch našej „obyčajnej“ školy. 😊

      Pozrite sa sami, ako to vyzeralo na našich hodinách a aké krásne, zdravé a chutné menu vznikli v kuchyniach domácností našich študentov.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

       

      viac fotiek na našom FB

       

    • Školská kolekcia
     • Školská kolekcia

     • Pozor novinka !

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia (dizajn je motív č.1 - vyhral v hlasovaní), ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu:

      https://www.kraloveskoly.cz/ruzomberok/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 11.12. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

      Vedenie školy

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V stredu 23. 11. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol tradične veľký, takže súťažilo takmer 40 záujemcov. Po písomnom testovaní nasledovalo finálové ústne kolo, z ktorého vzišli víťazi v jednotlivých kategóriách:

       

      Kategória 1A: Adam Alušic 2.P

      Kategória 1B: Jakub Machajdík  4.P

      Kategória 2A: Lukáš Schmidt 6.P

      Kategória 2B: Richard Kulich 4.A

       

      Víťazi postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať v januári 2023. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

       

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Linda Fidesová ocenená na radnici
     • Linda Fidesová ocenená na radnici

     • Študentka oktávy Linda Fidesová bola v pondelok 21. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenená na slávnostnej ceremónii na MsÚ Ružomberok. 

      O kultúrny program sa postarala svojim spevom Veronika Gerátová, tiež študentka našej školy.  

      Linda patrí medzi nadaných študentov so zodpovedným prístupom k povinnostiam.

      Počas ôsmich rokov jej pôsobenia na gymnáziu dosahuje výborné študijné výsledky. Zapája do rôznych mimoškolských aktivít, vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Viaceré úspechy dosiahla v Olympiáde vo francúzskom jazyku, dvakrát sa stala víťazkou krajského kola s postupom do celoštátneho kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. Zodpovedne pristupuje k štúdiu, minulý rok získala medzinárodný jazykový diplom DELF na úrovni B1, tento rok pokračuje na úroveň B2. Úspešne sa zúčastnila celoslovenskej súťaže v kreatívnom písaní pod názvom Štefánikov list. Linda nechýbala ani pri organizovaní športových aktivít, pomáhala pri realizácii Gymnastického dňa, alebo Zacvičte si s Mikulášom. Zapájala sa do športových súťaží, ako napr. Beh olympijského dňa a Beh 17. novembra.

      Linde želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a do ďalšieho štúdia na vysokej škole.

       

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V pondelok 21. 11. 2022 zorganizovala predmetová komisia nemeckého jazyka školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili najlepší študenti a potešili odbornú porotu svojimi jazykovými zručnosťami v  kategóriách 1B, 2A a 2B.

      Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole ONJ.

      Kategória 1B: Jakub Machajdík 4.P

      Kategória 2A: Richard Juhás 6.P

      Kategória 2B: Dorota Hanulová III.B

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Okresné kolo vo florbale žiakov

     • Dňa 11.11. 2022 sa uskutočnil turnaj študentov stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčatnili 4 stredné školy a hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo odohralo tri zápasy. Všetky tri zápasy vyhrali, aj keď to boli tesné výsledky a dramatické zápasy. Turnaj sme vyhrali a postúpili sme do kvalifikačného kola.

      Kvalifikačné kolo sa odohralo 16.11.2022 a naším súperom bol víťaz okresného kola vo florbale z Liptovského Mikuláša. Zápas sme bohužiaľ prehrali výsledkom 4:0, ale pre našu školu je to historický postup vo florbale.

      Všetkých hráčom chceme poďakovať za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy.

      Zostava: R. Dujava, R. Hazucha, Tomáš Klučka, Benjamín Jackanín, S. Kotrík, M. Škoda, S. Dutka, D. Hatala, Š. Dalmanego, L. Jarina,  A. Majchrák, T. Kudlačák, J. Bielený, M. Bočkorík.

      Mgr. Jakub Koreň

     • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov

     • Dňa 08.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili na Majstrovstvách okresu vo volejbale žiakov. Turnaja sa zúčastnilo až 9 škôl, čo je krásna účasť a hralo sa v 3. základných skupinách po 3 tímy. Naše družstvo postúpilo zo základnej skupiny a hrali sme finálovú skupinu spolu so ZŠ Klačno a ZŠ Bystrická cesta. Po tesnom víťazstve nad ZŠ Bystrická cesta 2:1 na sety nás čakal finálový zápas so ZŠ Klačno. Po dramatickom priebehu sme bohužiaľ prehrali zápas 1:2 na sety a obsadili sme nepopulárne 2. miesto.

      Žiakom ďakujeme za predvedené výkony a za reprezentáciu školy.

      Zostava: M. Makónyi, J. Piták, M. Vierik, N. Hoferica, M. Cíbik, D. Čintalan, A. Zuberec, M. Olšavský.

       

       

       

      Mgr. Jakub Koreň

    • Gymnázium bajkom
     • Gymnázium bajkom

     • V mesiacoch október a november si mohli naši študenti a učitelia vyskúšať mestský elektrobicykel, ktorý nám prepožičalo občianske združenie Bajkom. Cieľom takýchto akcií združenia je podporiť rozvoj ekologickej dopravy v našom meste, vytvorenie bezpečných ciest pre všetkých.

      Vyberáme z vyjadrení študentov a učiteľa, ktorí nejaký čas elektrobicykel používali:

      V polovici októbra som mal možnosť počas niekoľkých dní vyskúšať dochádzanie elektrickým bicyklom z domu (~ 560 m n. m.) do školy (~ 475 m n. m.) a späť. Išlo teda o to ráno prekonať vzdialenosť 7 a pol kilometra "dolu kopcom" a popoludní vzdialenosť 7 a pol kilometra "hore kopcom". Skúsenosť s týmto spôsobom dochádzania do práce bola výborná. Hoci v prípade bežného bicykla (s prevodom 3 x 8) prejdem rannú cestu (do práce) rýchlejšie, cestou späť sa v takomto prípade "trochu zadýcham" a trvá to o nejakú štvrťhodinu dlhšie, ako v prípade bicykla elektrického 🙂. Dochádzanie do školy/zamestnania elektrickým bicyklom môžem jednoznačne doporučiť - či idete po rovine, stúpate, alebo klesáte, "šlapete" približne rovnako. Ja si však elektrický bicykel zatiaľ nekúpim, športovanie si viem užívať bicyklom klasickým. Hoci sa pri jazde možno viac unavím, určite sú to "zdravo spálené kalórie". 😉 (D. Dírer)

      S e-bajkom som bol veľmi spokojný, páčilo sa mi to. Doma rozmýšľame o kúpe nejakého e-bajku. (V. Buschbacher)

      S bicyklom som bol spokojný, fungoval pekne týždeň aj bez nabíjačky. Jediná vec, ktorá mi vadila bola reťaz, ktorá často padala. (M. Gromnica)

      Moje skúsenosti s e-bajkom od Ružomberkom bajkom boli nadmieru pozitívne. Keďže bývam na kopci, tak mi výrazne uľahčil cestu zo školy so školským ruksakom a telesnou v druhom. Prišiel som na chuť ceste do školy na bicykli. Ďakujem OZ, že takto propaguje ekologickejšiu dopravu po meste. (T. Lakoštík)

       

    • Trestné právo v praxi
     • Trestné právo v praxi

     •      Časť študentov SPS tretieho ročníka absolvovalo 16. 11. 2022 exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku, kde mohli vidieť uplatnenie  Trestného zákona č. 300/2005 Z. z v praxi. Naši gymnazisti sa mali možnosť priamo zúčastniť piatich verejných zasadnutí. Pani sudkyňa JUDr. Penjaková otvorila verejné pojednávanie vo veci  podmienečného prepustenia odsúdeného z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Obsahom ďalšieho verejného zasadnutia bolo preradenie odsúdeného zo stredného stupňa stráženia na minimálny stupeň stráženia vo výkone trestu. Tretie verejné pojednávanie sa týkalo zmeny spôsobu výkonu trestu odsúdeného. Medzi pojednávaniami JUDr. Penjaková vytvorila priestor na otázky našich študentov zamerané na výkon práce sudcu, prokurátora aj zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Ďalšie verejné zasadnutie  sa týkalo žiadosti odsúdeného o vrátenie vodičského preukazu. Študenti SPS sa zúčastnili aj verejného zasadnutia vo veci návrhu dohody o vine a treste medzi prokurátorom, advokátom a obvineným.

           Táto exkurzia na súde patrí medzi ďalšie preventívne aktivity zamerané na trestnoprávnu zodpovednosť našich študentov. Ďakujem JUDr. Penjakovej za možnosť realizovať exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku.

                                  Tomajková

    • Hlasovanie spustené !
     • Hlasovanie spustené !

     • Buďme hrdí na svoju školu a ukážme okoliu, kde študujeme, pracujeme, študovali sme alebo kde študujú naše deti.

      Hlasujte do 18.11.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-)

      Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/65c0c681

      Upozorňujeme, že účasťou v hlasovaní sa k ničomu nezaväzujete.

      Po hlasovaní vám sprístupníme e-shop s víťaznou kolekciou. Záujemcovia si budú môcť z neho počas jedného týždňa objednať produkty s logom a označením našej školy.

      Nákup v e-shope NIE je povinný, škole nevznikajú žiadne finančné záväzky, ani účasťou v tejto aktivite NEZÍSKA žiadne finančné benefity.

      Jediný BENEFIT bude, že zvýšime povedomie o škole a vyjadríme hrdosť, že sme súčasťou nášho gymnázia.

     • Florbal je späť na školách !

     •  

      Dňa 10. novembra 2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale študentiek stredných škôl. V tejto súťaži mala po dvojročnej pauze zastúpenie aj naša škola. Mladé študentky si svoje florbalové zručnosti otestovali v dvoch stretnutiach.

      V prvom zápase sme nastúpili proti SZŠ M. T. Schererovej. Do zápasu vstúpili lepšie zdravoťáčky, keď sa presnou strelou ujali vedenia hneď v prvých minútach hry. Naše dievčatá sa napriek snahe a efektivite v útoku nepresadili, a tak zápas skončil tesnou prehrou našich študentiek 0 : 1.

      V druhom zápase sme nastúpili proti jasným favoritkám turnaja Gymnáziu sv. Andreja. Naše florbalistky sa nenechali zahanbiť. Vsadili na dobrú obranu a na súpera sa neustále doťahovali. Stav pred koncom prvého polčasu bol nerozhodný 3 : 3. V druhom polčase si hráčky z Gymnázia sv. Andreja vypracovali trojbodový náskok a víťazstvom  6 : 3 potvrdili svoj postup do regionálneho kola už pätnástykrát v rade.

      Naše dievčatá získali pre školu krásne 3. miesto. Za predvedené výkony a reprezentáciu školy im ďakujeme.

      Zostava:

      Brózová Ema (IV.A)

      Halušková Michaela (II.A)

      Horváthová Alexandra (II.B)

      Húsková Sandra (sexta)

      Kajdová Nella (II.B)

      Konfálová Paulína (IV.A)

      Kurpašová Rebeka (II.A)

      Lakoštíková Tamara (sexta)

      Pagáčová Vanesa (IV.A)

      Sanigová Barbora (II.B)

      Struhárová Sofia (sexta)

      Šimková Lucia (II.B)

       

      Mgr. Monika Bogniarová

       

      viac fotiek na našom FB

     • Týždeň vedy a techniky

     • Katedra matematiky  Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúkla v rámci týždňa vedy a techniky prednášky z matematiky aj pre žiakov našej školy.
      Študenti 3.Bsexty sa zúčastnili prednášky:
      Ako riešiť úlohy z matematiky, keď si neviem spomenúť ako.
      Prednáška bola venovaná vybraným úlohám zo stredoškolskej matematiky, ktoré je možné riešiť „menej tradičnými“ spôsobmi riešenia.

      Študenti 1.B, 2.Bkvinty sa zúčastnili prednášky:
      Za kulisami hazardu.
      Cieľom vlastníka hazardnej herne je zarobiť peniaze. Rovnaký zámer má často aj návštevník, teda hazardný hráč. Sú ich šance na zárobok fifty – fifty? Prednáška mala za cieľ zodpovedať túto a ďalšie otázky, ktoré sa ponúkajú, keď sa nahliadne za kulisy hazardného biznisu.

      Poďakovanie patrí prednášajúcim RNDr. Lucii Csachovej, PhD.  a doc. PaedDr. Martinovi Papčovi, PhD.

       

      Mgr. Katarína Krajníková
      foto: Mgr. Miroslav Krajník

    • Francúzska stážistka na hodinách
     • Francúzska stážistka na hodinách

     • V pondelok 7. novembra študenti francúzštiny privítali Flavie - francúzsku lektorku, ktorá je na pracovnej stáži v banskobystrickej Alliance française (Francúzska aliancia).

      Toto stretnutie bolo pre študentov príležitosťou porovnať si svoje vedomosti o Francúzsku formou kvízu. Zároveň mohli v neformálnej diskusii využiť svoje jazykové znalosti, pýtali sa Flavie na mnohé oblasti života vo Francúzsku, zaujímalo ich, ako sa mladej lektorke páči na Slovensku.

      Tieto hodiny francúzskeho jazyka boli príjemným oživením v množstve študijných povinností.

      Jean-Charles Olivier

    • Beh 17. novembra
     • Beh 17. novembra

     • Štvrtok 3. novembra 2022 sa uskutočnil ,,Beh 17. novembra“, ktorý je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku. Ideálne počasie prilákalo do Žiliny športovcov z celého Slovenska a na štart sa postavilo spolu úctyhodných 502 pretekárov v 11 vekových kategóriách. Väčšinu štartovného poľa tvorili už tradične deti a mládež Žilinského kraja, kde nechýbali ani naši študenti a študentky:

      V kategórii chlapci (roč. 2009 a ml.) – Pasch Mathias (príma), Bursa Samuel (sekunda).

      V kategórii dievčatá (roč. 2009 a ml.) – Dorková Barbora (príma), Brózová Paula, Veselovská Kristína (sekunda).

      V kategórii dievčatá (roč. 2006-2008) – Horváthová Michaela (tercia).

      V kategórii chlapci (roč. 2003-2005) – Dujava Radoslav, Hazucha Róbert (IV.A), Ďurík Adam, Hatala Vladimír (oktáva).

      V kategórii dievčatá (roč. 2003-2005) – Macková Francesca (IV.B), Brtková Terézia, Fidesová Linda (oktáva).

      Najlepšie umiestnenie dosiahli: Veselovská Kristína zo sekundy, ktorá v náročnom okruhu (800m) obsadila krásne 18. miesto z 85 zúčastnených. Zahanbiť sa nedala ani bežkyňa Francesca Macková zo IV.B a vo svojej kategórii (800m) dosiahla 7. miesto z 13. Z 53 zúčastnených chlapcov na trati dlhej (1600m) dominovali Hazucha Róbert zo IV.A, ktorý obsadil krásne 9. miesto a s tesným rozdielom Dujava Radoslav zo IV.A, ktorému patrilo 10. miesto.

      Aj pri týchto pretekoch platí staré známe „nie je dôležité len o tom vedieť, ale si aj zabehnúť“, preto sa naša telocvikárka Mgr. Bogniarová Monika rozhodla aktívnou účasťou v pretekoch podporiť svojich študentov. V kategórii ženy ju čakal kopcovitý terén dlhý (1600m). Šťastena stála na jej strane a s veľkou radosťou mohla svojim víťazstvom prispieť do školskej zbierky medailových pohárov.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme za snahu a výborne odbehnuté výkony.

      Veríme, že ,,Beh 17. novembra“ bude mať aj naďalej svoje pevné miesto v bežeckom kalendári.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

       

      viac fotiek na našom facebooku

     • Ukážková otvorená hodina z nemeckého jazyka

     • Dňa 3. 11. 2022 sa žiaci sexty a septimy zúčastnili ukážkovej otvorenej hodiny NEJ s témou „Nemčina znie pekne“. Žiaci formou hry a rôznych scénok nacvičovali nemeckú výslovnosť, osvojili si rôzne nemecké frázy a aktívne sa zapojili do komunikácie v nemčine.

      Naše poďakovanie patrí Doc. Mgr. Jane Juhásovej, PhD. z Katolíckej univerzity, ktorá pre nás túto hodinu pripravila a realizovala. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a z hodiny si odniesli veľa poznatkov a zručností.

       

      PhDr. Katarína Mayerová, Mgr. Lucia Pechová