• Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     •   Školské kolo olympiády prebehlo dištančnou formou . Súťažiaci pracovali pod dozorom v škole 24.11.2021. Otázky nepripravovali naši vyučujúci. Boli pripravené geograficou komisiou jednotne pre všetkých zúčastnených. Týmto spôsobom sme riešili úlohy  prvý raz v histórii olympiády. Aj preto je úspešnosť našich žiakov potešujúca. Do okresného kola mohli postúpiť iba najlepší. V kategórii pre terciu a kvartu postupujú Jakub Alušic (kvarta), Jakub Machajdík (tercia) a Jakub Vilček (kvarta). V kategórii pre prímu a sekundu postupujú z prímy Simona Jančiová, Bianka Balghová a Kristína Veslovská. Jakubom aj dievčatám blahoželám a držím palce v okresnom kole .

      Mgr. Blanka Boháčová 

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Dňa 9.12.2021 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola matematickej Pytagoriády online formou (trieda príma dištančným spôsobom).

      Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili ich matematické schopnosti.

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút. Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený jedným bodom. V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom.

      Úspešní riešitelia:

      Kategória P6 (trieda príma) :

      1. Diana Žilková

      2. Martin Mikulaj

      3.-4. Simona Jančiová, Emma Krajčiová

      5. Victoria Chovanová

      6. Alžbeta Svrčanová

      7.-8. Bianka Baloghová, Kristína Veselovská 

      Kategória P7 (trieda sekunda) :

      1.-2. Dorota Pitáková, Michaela Chovanová

      3. Matúš Cíbik

      4. Adrián Zuberec

      5. Tomáš Žatkulák

      6. Natália Lukáčová 

      Kategória P8 (trieda tercia):

      1. Gabriela Pagáčová

      2. Sofia Penjaková 

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

       

      Mgr. Katarína Krajníková

    •            Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Posledný týždeň prezenčnej výučby v tomto kalendárnom roku sme využili na realizáciu školského kola dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 16 študentov. V kategórii C (kvarta) vyhrala L. Dobáková. Do okresného kola postúpila z druhého miesta aj N. Záhumenská. Víťazom kategórie D (tercia)  dejepisnej olympiády sa stal J. Machajdík. Druhé miesto získala G. Pagáčová. Do okresného kola dejepisnej olympiády v kategórii E postúpil z prvého miesta N. Hoferica a z druhého miesta A. Harangozová. Som rada, že aj napriek karanténe sa do súťaže zapojila príma. Online formou cez Teams si súťažiaci preverili svoje vedomosti z histórie. V kategórii F (príma) vyhrala prvé miesto S. Jančiová. Do okresného kola dejepisnej olympiády postúpila aj B. Baloghová. Všetci súťažiaci z prímy sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželám a držím palce v ďalších kolách dejepisnej olympiády. Na záver posielam pár fotiek. Škoda, že pri vianočnom stromčeku nenájdeme všetkých postupujúcich, lebo pri dnešnom vyhlasovaní výsledkov neboli prítomní v škole.

                                                                                              Mgr. Tomajková

          

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 9. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. V náročnej konkurencii sa najlepšie darilo študentkám zo 4.A triedy - Sáre Fidesovej (1. miesto) a Emme Rybovej (2. miesto). Gratulujeme a prajeme úspech aj na krajskom kole!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Algopretek v tercii
     • Algopretek v tercii

     • Algopretek je postupová hra, ktorej cieľom je precvičiť a upevniť učivo daného tematického celku. Hrá sa zvyčajne asi 10 etáp, pričom 1 etapa trvá 7 minút .V jednotlivých etapách riešia žiaci úlohy rôznych obtiažností – kategórií A až E. V každej sade úloh jednej kategórie sa nachádzajú 4 úlohy. Podľa toho, koľko úloh aktuálnej kategórie v danej etape žiak vyrieši správne, môže postúpiť do vyššej kategórie (ak vyrieši všetky 4 úlohy správne), ostať v rovnakej kategórii (ak vyrieši 3 alebo 2 úlohy správne) alebo klesnúť do nižšej kategórie (ak vyrieši 1 alebo 0 úloh správne). Keďže za úlohy vyššej kategórie žiak získa viac bodov, a keďže sa hodnotí iba výsledok úlohy, žiaci sú motivovaní podať čo najlepšie výkony. Cieľom žiakov je teda vyriešiť počas trvania súťaže čo najviac úloh a získať čo najviac bodov.

      Žiaci tercie počas troch týždňov riešili na hodinách matematiky  úlohy zamerané na celé čísla.

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto: Gabriela Pagáčová

      2. miesto: Laura Marenčíková

      3. miesto: Sofia Penjaková a Jakub Machajdík

      Víťazom srdečne blahoželám a ostatným prajem veľa elánu, radosti a úspechov v ďalšom Algopreteku.

      Mgr. Renáta Kodríková

    • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov
     • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov

     • Pri prípežitosti Medzinárodného dňa študentov, mesto Ružomberok každoročne oceňuje výnimočných študentov. Tohto roku bola medzi ocenenými Terézia Brtková, študentka triedy septima Gymnázia v Ružomberku.

      Terézia je všeobecne nadaná študentka so zodpovedným prístupom k povinnostiam. Počas siedmich rokov jej pôsobenia v našej škole dosahuje výborné študijné výsledky. Aktívne sa zapája do rôznych vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Každoročne školu reprezentuje na Dejepisnej olympiáde, Matematickej olympiáde a Olympiáde vo francúzskom jazyku, v týchto súťažiach už viackrát úspešne absolvovala krajské kolá a dokonca postúpila i na celoslovenské kolo. Aktívne sa zapojila do vedomostnej súťaže o Prvej svetovej vojne, do IQ olympiády. Úspechy dosahuje aj v športových súťažiach.

      Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa slávnostná ceremónia nemohla uskutočniť v Mestskom úrade Ružomberok. Ocenenie Terézii prišla za mesto Ružomberok odovzdať  PaeDr. Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva a športu za prítomnosti riaditeľky školy. 

      O aktívnom prístupe Terézie k študijným povinnostiam svedčí aj fakt, že práve v deň odovzdávania ocenenia riešila úlohy školského kola Matematickej olympiády v najvyššej kategórii A. 

      Terézii srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Mikuláš 2021
     • Mikuláš 2021

     • Dnes sme sa zobudili do snehobieleho rána. Nebolo to však jediné prekvapenie. Keďže sme celý rok poslúchali, čakala nás po príchode do školy sladká odmena priamo od Mikuláša a jeho šarmantného asistenta anjela. Obaja mali vďaka čerstvému snehu veľmi dobrú a štedrú náladu.

      Aj zamestnanci školy boli tento rok veľmi poslušní a tak ani ich neminula štedrá mikulášska nádielka. Vedenie školy v mikulášskom prestrojení pre nich okrem pohostenia pripravilo aj oku i duši lahodiace potešenie s praktickým darčekom.

      Ďakujeme!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     •    Ďakujem študentom a zamestnancom školy za prispenie do finančnej zbierky "Hodina deťom". Grantový program už 22 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Posledný rok, poznačený pandémiou Covid-19, naplno odhalil mnohé oblasti, v ktorých nedokáže systém vždy ochrániť tých najzraniteľnejších – deti. Tento rok sa program zameral na jednorodičovské rodiny.

          Naša škola prispela do finačnej zbierky grantu. Študentské príspevky sú veľkým prejavom empatie našich žiakov a vyjadrujú schopnosť podeliť sa so svojimi úsporami s potrebnými. Celkovo sa vyzbieralo 128 €. Ďakujem  :)

      Mgr. Blanka Boháčová

    • Vianočná výzdoba
     • Vianočná výzdoba

     • V piatok 3.12 bolo na chodbách rušno...rozhorčene som zazrela na skupinku žiakov sklonených nad neznámou krabicou a rozmýšľala, kedy príde kuriér so zásielkou. Trieda tercia sa v učebni informatiky tíško sústredila na desať dôležitých viet a ja som v učebni kvarty už vedela, že ten hluk z chodby presiahol povolenú hodnotu výšky decibelov. Rázne som vykročila. Človek zamyslený si hneď nevšimne zrakový vnem. Z krabice už decká dávno vytiahli umelú čečinu a veselo vybaľovali ďalej. No aha..káble sa spojili, nad hlavou mi zamávala papierová vločka, z krabice na mňa žmurkla vianočná guľa. Podvedome som zamierila mobilom na skupinku. Boli milí, zaujatí zdobením a radosťou z práce. Vtom som si spomenula, že mám predať odkaz o presune triedy. O poschodie vyššie ako cez kopirák...len krajší stromček. A pani sekretárka  Renátka spolu s deťmi pekne synchrónne vyberali ten správny konár a správnu farbu ozdoby. Na treťom poschodí mi už pracanti aj zapózovali. Ďakujeme za výzdobu všetkým, ktorí boli ochotní ju spraviť. Pokiaľ viem, sú to pani profesorky Boháčová, Sekanová, Šindléryová...a žiaci, ktorých uvidíte vo videu. V pondelok sa teším na rozsvietené stromčeky a atmosféru radosti, ktorú vedia vyčarovať. 

      Mgr. Daniela Kudličková

    • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS
     • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS

     • Prvý december je venovaný svetovému dňu boja proti AIDS. Na našej škole sme si pri tejto príležitosti pripravili niekoľko akcií. Na hodinách etickej výchovy sme si urobili kvíz - Čo vieš o HIV/AIDS - a následne sme diskutovali o tejto nákazlivej chorobe.

      Tomuto nevyliečiteľnému ochoreniu sme sa venovali aj v relácii v školskom rozhlase, kde sme si pripomenuli aj 30. výročie od úmrtia najznámejšej obete AIDS -obľúbeného speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Zdôraznili sme si, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa namiesto pripínania červených stužiek tento rok rozhodli obliecť do červenej farby ako symbolu života, vášne i krvi.

      Ďakujeme žiakom II.A a sexty, ktorí na hodine etickej výchovy a náboženstva vytvorili živú červenú stužku a za jej zvečnenie ďakujeme skvelému fotografovi Martinovi Kmeťovi z kvarty.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v stredu obliekli do červenej farby a takto vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS a uctili si pamiatku tých, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Stali sme sa súčasťou detskej poroty
     • Stali sme sa súčasťou detskej poroty

     •  

      Detský čin roka je projekt už s 21-ročnou tradíciou na Slovensku, ktorý prebieha pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Cieľom tejto zaujímavej akcie je poukázať na to, že aj malí - deti dokážu veľké veci, v ťažkej situácii nestratia hlavu a veľakrát zareagujú lepšie ako dospelí.

      Na hodinách etickej výchovy sme sa cez rôzne aktivity zoznamovali s príbehmi rovesníkov a potom sme hlasovali za ten, ktorý nás v danej kategórii oslovil najviac. Vyberalo sa nám ťažko, pretože sme čítali o statočnosti, duchaprítomnosti, kreativite, schopnosti podeliť sa i o záchrane ľudských i zvieracích životov. Cez reálne príbehy iných detí sme sa učili ako pomôcť ľuďom i prírode. Pani učiteľka zaznamenávala počty hlasov a poslala ich organizátorovi súťaže.

      Veríme, že aj naše hlasy pomôžu vyhrať tým najsilnejším príbehom a že nás inšpirujú k podobným gestám ľudskosti.

                                                                                                                                Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     •  

      V piatok 26. 11. 2021 sa na našej škole konal 32. ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola OAJ sa zúčastnili najlepší študenti zo všetkých tried a preukázali svoje jazykové zručnosti v jednotlivých kategóriách.

      Odbornou porotou a zároveň skúšajúcimi boli Mgr. Alexandra Nemčeková a Ing. Iveta Fábryová. Olympiáda sa organizovala v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2C2. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať 13.1. 2022. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

      Výhercovia:

      Kategória 1A: Pitáková Dorota 2.P

      Kategória 1B: Lakoštíková Nina 4.P

      Kategória 2A: Babincová Adela 6.P

      Kategória 2B: Smilková Nikol 7.P

      Kategória 2C2: Fidesová Sára IV.A

                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

     • Aktualizovaný Školský semafor

     • MŠŠaV SR aktualizovalo ku dňu 26.11.2021 Školský semafor, ktorým sa určujú pravidlá pre fungovanie škôl a školských zariadení v čase núdzového stavu. 

      Z aktualizácií vyberáme:

      - Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

      - Rodičia / plnoletí žiaci, ktorý dostali Ag samotesty, sú povinní ich použitie hlásiť škole prostredníctvom Edupage vypísaním elektronického tlačiva "Domáci Ag samotest - oznámenie o použití" .

      - Vstup do priestorov školy pre cudzie osoby je zakázaný alebo povolený len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy a len pre osoby v režime OP (očkovaní / prekonaní).

      - Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

      Celé znenie dokumentu Školský semafor si môžete prečítať na : 

      https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

     • Prezentácia Lekárskej fakulty UP v Olomouci

     • Vo štvrtok 25.11.2021 naši absolventi Patrícia Kenderová a Martin Penjak prezentovali študentom štvrtých ročníkov, septimy a oktávy možnosť štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Budúcim maturantom poskytli aj cenné rady, ako zvládnuť náročné prijímacie skúšky, ktoré ich čakajú o niekoľko mesiacov.                        

                                                                                                                                           Mgr. Monika Šindléryová

     • Živá izba

     • Zážitkové učenie sa u našich žiakov teší (nielen) na hodinách cudzieho jazyka veľkej obľube.

      To nás motivovalo k tomu, aby sme si na hodine nemčiny trochu netradičným spôsobom precvičili slovnú zásobu i predložky miesta.

      Každý zo žiakov si vytiahol z obálky kartičku a podľa inštrukcií sa stal určitým kusom nábytku s presne určenou polohou.

      Veľa sme sa pri tom nasmiali a okrem zopakovania nemeckého jazyka sme si precvičili aj naše svaly. Veď v zdravom tele - zdravý duch!

                                                                                                                                       Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

     •     Dôležitý dátum v histórii Slovákov a Čechov z roku 1939 a roku 1989, sme si pripomenuli tento školský rok netradičným spôsobom. Museli sme prihliadnuť na covidové opatrenia a preto každá trieda absolvovala svoju hodinku spomienok samostatne. Využili sme preto možnosť priblížiť študentom tiež históriu našej školy, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Na webstránkach  školy v príslušnej záložke sa nachádza informácia o založení gymnázia v roku 1729.

           Tradičné sprievodné podujatia sme museli tento školský rok vynechať, preto aj krst prvákov prebiehal inak. Študenti septimy pripravili pre prvákov sľub, ktorým sa stali súčasťou študentskej komunity školy. Každá trieda ho absolvovala samostatne a prvák ho potvrdil podpisom na krstný list triedy . Dostali malý „balíček pomoci“, ktorý pozostával z najnutnejšieho vybavenia študenta – pera, ceruzky a gumy.  Všetko prebiehalo pri účasti pani riaditeľky Mgr.Bc. Kmeťovej a triednych učiteľov. Pani riaditeľka pripomenula význam statusu gymnazistu a vyslovila nádej v úspešnosť ich štúdia. Zároveň zdôraznila podporu, ktorú im škola poskytne pri pracovných aj osobných problémoch , s ktorými tak nikdy nezostanú sami a vždy sa nájde cesta ako ich riešiť.

      Mgr. Blanka Boháčová

       

      1.A

      1.B

      Kvinta

      Príma

    • Chute Francúzska
     • Chute Francúzska

     • Na hodinách francúzskeho jazyka si žiaci kvarty spríjemnili tému "Jedlá a francúzska kuchyňa" nielen tým, že prezentovali gastronomické špeciality francúzskej kuchyne, ale si ich doma i pripravili.

      Niektorí úspešnejšie, niektorým pomohli iní členovia rodiny, ale dôležité je, že sa s receptami "popasovali". Jedlá, o ktorých hovorili, aj ochutnali a nezabudli pritom ani na spolužiakov. Prezentácie boli sprevádzané vôňami a chuťami viacerých druhov, od predjedla, hlavného jedla ku sladkým dezertom (Samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických opatrení).

      Prezentácie jedál, pri ktorých si žiaci precvičili ústny prejav vo francúzštine, tak boli veľmi príjemným spestrením vyučovania.

      Mgr. Bc Iveta Kmeťová

     • Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet

     • Nad touto témou sa zamýšľali aj študenti septimy. Dňa 27. 10. 2021 prijali pozvanie do online diskusie v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku: Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet. Nosnou témou online diskusie bolo: Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely. V diskusii vystúpili zástupcovia organizácie ADRA pani Anna Hruboňová, pán Ján Košta zastupoval Slovenskú katolícku charitu. Pán Štefan Kormančík prezentoval skúsenosti dobrovoľníkov na misiách občianskeho združenia SAVIO. Pani Katarína Kucharik Jarošová zastupovala agentúry SAMRS/SlovakAid , ktoré poskytujú finančnú podporu  slovenským dobrovoľníkom. Študenti septimy sa dozvedeli o dôležitosti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci slovenských dobrovoľníkov. Študenti sa svojimi otázkami aktívne zapájali do online diskusie. Zistili, ako sa budúci dobrovoľníci pripravujú na svoju misiu. Dobrovoľníci pomáhajú vo viacerých krajinách sveta, napríklad Rwanda, Uganda, Mexiko, Srbsko či Gruzínsko a iné. Dobrovoľníci pomocou iným osobnostne rastú. Rozvíjajú svoje jazykové zručnosti, asertívne správanie aj tímového ducha. Pomáhajú dospelým aj deťom, chorým aj zdravím. Dobrovoľníci svojou humanitárnou prácou v teréne čiastočne prispievajú k znižovaniu rozdielov medzi ľuďmi vo svete. Každý človek má právo na dôstojný život! Každý človek má právo na spravodlivejší svet!

                                                                                                       Ivana  Tomajková, Mgr.

     • Sponzorský dar

     • Radi by sme sa touto cestou poďakovali spoločnosti

      SHP Harmanec za poskytnutý sponzorský dar - výrobky papierovej hygieny.

      Špeciálne naša vďaka patrí pánovi Richardovi Buntovi,

      ktorý nám tento dar sprostredkoval a ochotne nám ho i doviezol.

      V dobe, ktorá je náročná na financovanie škôl, nás takýto sponzorský dar poteší.

      Ďakujeme.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

     • Naša škola sa v období október – december 2021 zapája do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF (Mgr. Bc. Kmeťová).

      Projekt bude mať pokračovanie aj od januára 2022, v prípade dostatočného záujmu  študentov sa opäť zapojíme a ponuku predmetov rozšírime. 

                                                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR