• Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Žiaci prímy a sekundy sa veľmi úspešne popasovali s úlohami OK MO.

      Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov základných škôl a prímy až tercie osemročných gymnázií. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizovalo online formou.

      Veľmi úspešne nás reprezentovali hlavne žiaci prímy (kategória Z6: šiesty ročník ZŠ a príma OG).

      Z 30 súťažiacich žiakov rôznych škôl okresu sa naši primáni umiestnili na popredných miestach a stali sa zároveň úspešnými riešiteľmi:

      Dorota Pitáková – 1.miesto

      Michaela Horváthová – 1.miesto

      Matúš Cibík – 2.miesto

      Michaela Chovanová – 4.miesto

      Natália Lukáčová – 5.miesto

      Matúš Hubáček – 6.miesto

      V tejto kategórii súťažil i Norbert Hoferica, ktorému chýbalo veľmi málo do úspešného riešiteľa.

      V kategórii Z7 (žiaci siedmeho ročníka ZŠ a sekunda osemročných gymnázií) našu školu veľmi pekne reprezentovala Sofia Penjaková, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a stala sa takisto úspešnou riešiteľkou. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa radosti a úspechov pri skúmaní tajov matematiky.

      Mgr. Iveta Kmeťová

     • Štyri víťazstvá Tomáša Lakoštíka

     • S potešením môžeme vyjadriť radosť nad tým, že sa naši študenti sa zapojili do Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“ 2021. Veronika Gerátová, Andrej Pecník a Tomáš Lakoštík, študenti sexty nahrali súťažné video Qué Vendrá. Zviditeľnili svoju tvorbu, kreativitu aj umelecký potenciál. Tomášovi Lakoštíkovi sa podarilo s jeho filmom The Washing Machine získať štyri ocenenia. Vyhral 1. miesto v kategórii krátky hraný film, zároveň získal aj „Zlatú klapku“ za chlapčenský herecký výkon pred kamerou. Tomáš presvedčivo stvárnil pocity teenagera vo svojom filme. Odborná porota uznala aj vynikajúcu réžiu filmu The Washing Machine. Tomáš Lakoštík tak získal 1. miesto aj ako režisér svojho filmu. Vzhľadom na tieto úspechy bola nášmu študentovi udelená aj špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Tomášovi Lakoštíkovi gratulujeme k úspechom. Sme naňho právom hrdí!

      Mgr. Ivana Tomajková

       

      Štyri víťazstvá Tomáša Lakoštíka nájdete v nasledovných zostrihoch z Webgalavečera „Zlatá klapka“ 2021:

      Webgalavečer_1

      Webgalavečer_2

      Webgalavečer_3

      Webgalavečer_4

       

      Pozrite si súťažné video Qué Vendrá:

      Pozrite si víťazné video The Washing Machine:

     • Príď študovať k nám...

     • Snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa? Potrebuješ čas na rozmyslenie? U nás ho získaš. Po 2 rokoch si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia. Zmaturuješ a pokračuješ na vysokej škole. Nemusíš sa rozhodovať dvakrát. Jednoduché.

      Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať a to je základ nielen na vysokej škole, ale aj v živote.

      ​​​​​​​Príď študovať k nám, poskytneme ti kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré je základom pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole a univerzite nielen doma, ale i v zahraničí.

      Benefity/Výhody

      • Možnosť profilácie štúdia podľa záujmov a zamerania žiakov výberom voliteľných predmetov
      • Vybavenie školy - vlastná telocvičňa a posilňovňa, odborné učebne, jazykové učebne, laboratóriá na vyučovanie prírodovedných predmetov, multimediálne učebne, IKT učebne, žiacka kopírka, vlastná jedáleň v budove školy
      • Spolupráca s Francúzskym inštitútom a Francúzskou alianciou
      • Skúšobné centrum pre skúšky DELF a možnosť získania medzinárodného diplomu DELF z francúzskeho jazyka
      • Školiace centrum eTwinningu
      • Spolupráca s univerzitami pedagogického smeru, základnými a ostatnými strednými školami v Ružomberku a okolí a mestskými športovými klubmi
      • Ocenenie Škola roka
      • Úspechy v jazykových olympiádach, predmetových olympiádach a športových súťažiach
      • Projekty v rámci Erasmus+, eTwinning
      • Iné aktivity: English week, Frankofónna ruža, exkurzie na Slovensku a v zahraničí, krúžky rôzneho zamerania...
     • 2% z dane za rok 2020

     • 2% dane Vážení rodičia a priatelia nášho gymnázia dovoľujem si Vás požiadať v mene Občianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
      • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
      • zrekonštruovať učebne a školské priestory,
      • rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

      Obchodné meno (názov):    OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok 
                                                       ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO

      Právna forma:                       Občianske združenie

      Sídlo:                                       Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

      IČO:                                         37906097

     • Spustenie nového dizajnu stránok

     • Dňa 3.7. 2019 sme aktualizovali dizajn naších stránok - prešli sme na responzívny web, ktorý sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený...

      Ďakujeme za pochopenie.