• Triedne schôdze Rady rodičov
     • Triedne schôdze Rady rodičov

     • Rada rodičov a vedenie školy pozývajú všetkých rodičov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskutočnia dňa 21.apríla 2022 ( štvrtok) o 15. 30 hod.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                            riaditeľka školy

     • Environmentálne workshopy na našej škole

     • Dňa 30.03.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop v rámci projektu „Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny“, do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt je zameraný na v súčasnosti veľmi aktuálne témy, ako je územná ochrana, druhová ochrana a stráž prírody. Organizuje ho Žilinská univerzita a zapojených je celkovo 40 základných a stredných škôl na celom Slovensku.

      Žiaci III.A, III.B a septimy sa naplno zhostili svojich úloh, zmobilizovali svoje sily, zapojili do práce všetky mozgové bunky a pod vedením pani lektorky pracovali na zadaných úlohách. Prišli s množstvom skvelých nápadov, získali nové skúsenosti a niečo nové sa aj dozvedeli.

      Počas štyroch vyučovacích hodín trvania workshopov žiaci absolvovali odborné prednášky, videli niekoľko krátkych dokumentárnych filmov o jedinečnosti a krásach slovenskej prírody - o flóre a faune, zanietene súťažili a absolvovali aj niekoľko ďalších didaktických aktivít. Nechýbala dobrá nálada a nadšenie pri práci.

      Žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu, môžu nadobudnuté vedomosti využiť na šírenie osvety medzi ostatnými žiakmi v oblasti ochrany našej planéty Zem, nášho domova.

                                                                                                                                 Mgr. Zuzana Dorníková

     • Blahoželanie k úspechu

     • V dňoch 1. – 3. apríla 2022 sa študent sekundy Matúš Cíbik zúčastnil spolu so svojím kolektívom MHK Ružomberok turnaja najvyššej klubovej úrovne triedy AA SPRING CHALENGE CUP v Prahe. Turnaja sa okrem MHK Ružomberok zúčastnili aj české kluby. MHK Ružomberok postúpil po jednotlivých víťazstvách do semifinále a následne do finále, z ktorého vyšiel ako víťaz a do Ružomberka tak priniesol krásne 1. miestozlatú medailu. Nielen Matúšovi, ale aj celému kolektívu blahoželáme a prajeme do budúcnosti veľa takýchto úspechov.

      Mgr. Lucia Pechová

     • Umenie a kultúra

     • V 2.A som zadala úlohu vytvoriť krátke video pomocou app na tvorbu videí, ktorých je neúrekom. Podmienky neboli žiadne. Trošku som dúfala v kreatívny obsah, ale najlepšie dať tvorcovi voľnú ruku.

      Tento počin Mateja Blahúta sa mi celkom páčil. Až na tie vodoznaky, čo by vyriešili vlastné fotografie. Posúďte sami.

                                                                                                                                Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

              30. marca 2022 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre I. a II.kategóriu.

      Alžbetka Svrčanová z prímy súťažila v prednese poézie a obsadila vo svojej kategórii 2. miesto. Touto cestou jej srdečne gratulujeme k úspechu a do ďalšieho ročníka prajeme postup do krajského kola tejto súťaže.

       

                                                                                                                                   Mgr. Daniela Kudličková

     • Okresné kolo v basketbale žiačok a žiakov SŠ

     • V piatok 1.4.2022 sa naše žiačky a žiaci zúčastnili Okresného kola v basketbale stredných škôl. 

      OK žiačok sa zúčastnili 3 školy: Gymnázium, Obchodná akadémia a SZŠ M.T.Schererovej. Naše žiačky po víťazstvách 31:23 nad OA a 29:14 nad SZŠ sa stali víťazkami okresného kola.

      OK žiakov sa zúčastnili 2 školy: Gymnázium a SOŠ Polytechnická. Naši žiaci po víťazstve 24:21 sa taktiež stali víťazmi okresného kola.

      Naše družstvá postúpili do Kvalifikácie na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.4.2022 v Ružomberku, kde nastúpia proti víťaznej škole z okresu Liptovský Mikuláš. 

      Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.                                                                     Mgr. Ján Demčák

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 3. 3. 2022 sa v priestoroch našej školy stretli víťazi triednych kôl v umeleckom prednese poézie a prózy 68. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Žiaci súťažili v školskom kole v troch vekových kategóriách podľa zvolenej ukážky z prednesu poézie či prózy. Do okresného kola postupujú súťažiaci z 1. miest:

      II. KATEGÓRIA:  (1.P)

      Poézia:

      1. miesto:  Alžbeta Svrčanová
      2. miesto:  Diana Žilková
      3. miesto: Paula Brózová

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Kristína Veselovská
      3. miesto: Emma Krajčiová

      III. KATEGÓRIA:  (2.P – 4.P)

      Poézia:

      1. miesto: Viktor Kolár
      2. miesto: Michaela Chovanová
      3. neudelené

      Próza:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Dorota Cíbiková
      3. miesto: Nela Puskeilerová

       

      IV. KATEGÓRIA: ( 5.P – 8.P,  1. – 4. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: Lívia Jandurová
      3. miesto: Sára Vozárová

                                                                                                                               Mgr. Zuzana Guothová

    • Francúzske popoludnie
     • Francúzske popoludnie

     • Pri príležitosti Mesiaca frankofónie, dňa 24.3.2022 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom Francúzske popoludnie. Zúčastnili sa jej študenti, ktorí sa učia francúzštinu a vyučujúci francúzskeho jazyka. Hlavným bodom bola projekcia filmu Demain tout commence (Aj dvaja sú rodina). Film bol premietnutý v pôvodnom znení s titulkami, takže si študenti mohli osvojiť nové výrazy nielen vo francúzštine, ale aj v angličtine.  

      Atmosféra bola príjemná, počas filmu sa konala tiež ochutnávka francúzskych špecialít. Na záver bol kvíz, ktorý sa týkal filmu. Všetci študenti boli odmenení vecnými cenami.

                                        Mgr. Jarmila Bartošová

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku: úspech Lindy Fidesovej

     • Vo februári sa konalo on-line krajské kolo olympiády vo francúzštine. Reprezentovali nás na ňom žiaci: 

      Sandra Húsková (kvinta), Tatiana Hrnčiarová (kvarta), Martin Kmeť (kvarta) a Linda Fidesová (septima). Žiaci absolvovali online test a takisto písomný prejav. Veľký úspech dosiahla Linda Fidesová zo septimy, ktorá sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii, čo jej umožnuje postup do celoštátneho kola. 

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, prajeme veľa príjemných chvíľ pri zdokonaľovaní sa v tomto krásnom jazyku a Linde držíme palce v celoštátnom kole OFJ.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

       

     • English Week

     • Už šiestykrát sa na našej škole uskutočnil English Week - intenzívny týždenný kurz anglického jazyka. 

      Od 14.3.2022 do 18.3.2022 sa ho zúčastnili študenti tercie a kvarty. Kurz bol zameraný na rozprávanie prostredníctvom zaujímavých aktivít a hier s americkým lektorom. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie si študenti osvojili hovorovú angličtinu a komunikačné zručnosti.

      Mgr. Tatiana Dudrová

    • Atmosféra písomných maturitných skúšok
     • Atmosféra písomných maturitných skúšok

     • V dňoch 15. -  17.3.2022 po dvojročnej pauze kvôli pandémii covid-19 maturanti opäť zasadli do lavíc, aby absolvovali externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

      Veľmi nás teší 100% účasť našich študentov na všetkých troch predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika. 

      Počas písomných maturitných skúšok maturitnú atmosféru na našej škole zažila i pani redaktorka, ktorá sa porozprávala s niektorými z našich maturantov.

      Link na článok prikladáme:

      https://rkmagazin.sk/maturitna-atmosfera-na-ruzomberskych-skolach/

      Ústna forma maturitnej skúšky sa bude konať v týždni od 23.mája 2022.

      Všetkým našim maturantom držíme palce, aby túto "skúšku dospelosti" úspešne absolvovali.

       

     • Shakespeare's Letter

     • Centrum voľného času Elán - oblasť spoločenských vied a kultúry v Ružomberku, usporiadalo v mesiaci február 2022 okresné kolo 1. ročníka literárnej súťaže písania prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Letter.  V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 40 prác v troch kategóriách. Naši študenti boli mimoriadne úspešní a umiestnili sa na popredných miestach v nasledovných kategóriách: 

      II. kategória (8.-9. ročník ZŠ) - My dream job

      1. miesto: Jakub Machajdík (3.P)

      III. kategória ( študenti SŠ) - My role model 

      1. miesto: Sára Csiffáryová (6.P)

      2. miesto: Adela Babincová (6.P)

      3. miesto: Lucia Uhrinová (6.P) 

      Autorom a zároveň výhercom jednotlivých prác srdečne blahoželáme, a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy v oblasti výučby anglického jazyka.  Vaše úsilie, snaha a tvorivosť budú ocenené diplomami a vecnými cenami. 

                                                                                                                                  Mgr. Alexandra Nemčeková

       

    • Lyžiarsky kurz 2022
     • Lyžiarsky kurz 2022

     • Koncom februára a začiatkom marca sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Z dôvodu pandemickej situácie a komplikovaných podmienok sme sa rozhodli uskutočniť výcvik dochádzkovou formou v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Prvého termínu (21. - 25.2.2022) sa zúčastnilo dohromady 30 žiakov zo sekundy a kvinty. Druhého termínu (28.2. - 4.3.2022) sa zúčastnilo 31 žiakov I.A a I.B.

      Lyžovali sme od 8:30 do 14:00. Obednú prestávku sme mali na chate Daria, priamo v lyžiarskom stredisku. 

      Ďakujem zúčastneným pedagógom a žiakom za úspešne zvládnuté lyžiarske kurzy.

       

      Mgr. Ján Demčák

       

    •         Experti geniality show
     • Experti geniality show

     • V škole máme expertov. Naši študenti sa zapojili do vedomostnej súťaže Expert geniality show. Preverili si svoje znalosti v oblasti prírodných aj humanitných vied. Niektorí študenti si  vyskúšali úroveň svojej angličtiny v teste s názvom Do you speak English? Iní riešili mozgolamy (logické hádanky).  Na rad prišli aj vedomosti zo sveta športu. V konkurencii 10 042 súťažiacich boli naši študenti úspešní. Blahoželáme!

      TOP EXPERTI vynikli v oboch témach:

      K. Veselovská     (príma)      
      TOP EXPERT v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      S. Jančiová         (príma)      
      TOP EXPERT  v témach Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry

      L. Marenčíková   (tercia)      
      TOP EXPERT v témach Do you speak English? Mozgolamy 

      M. Mach               (kvarta)    
      TOP EXPERT v témach Do you speak English?Tajomstvá prírody   

      V. Hatala              (septima)   
      TOP EXPERT  v témach Svetobežník, Góly, body, sekundy

       

      EXPERTI, ktorí vynikli v jednej z tém:

      F. Spiška            (príma)          Expert v téme Päť jazykov kultúry

      A. Pecník           (septima)       Expert v téme Mozgolamy

      N. Smilková       (septima)       Expert v téme Do you speak English?

       

      Experti:

      B. Baloghová (príma),     S. Bursa (príma),

      M. Chovanová (sekunda),

      T. Makovický (kvarta),    P. Makovický (kvarta),  

      P. Ďurej (septima),    A. Ďurík (septima),    T. Brtková (septima),

      K. Knapčíková (septima),    Z. Duffková (septima)        

                                          

                                                                                                  

      Mgr. Tomajková Ivana

    •        Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     •  

      09. 02. 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády on-line formou. V súťaži našu školu reprezentovalo 7 študentov v štyroch súťažných kategóriách. Všetci naši študenti boli na okresnom kole úspešní riešitelia. Blahoželáme!

       

      Kategória F:

      B. Baloghová       (príma)         1. miesto

      S. Jančiová          (príma)         2. miesto

       

      Kategória D:

      J. Machajdík         (tercia )        5. miesto

      G. Pagáčová         (tercia)         6. miesto

       

      Kategória E:

      A. Harangózová   (sekunda)  úspešná riešiteľka

      N. Hoferica           (sekunda)  úspešný riešiteľ

       

       Kategória C:

      L. Dobáková         (kvarta)  úspešná riešiteľka

                                                                                             Mgr. Tomajková Ivana

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     •   17.2.2022 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády kategórie E a F , ktorej sa zúčastnili aj naši šiesti študenti. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. Znamená to, že museli doiahnuť limitovaný počet bodov a to sa všetkým podarilo. Takto sa umiestnili

      Kategória F:

      Simona Jančiová (1.P), 1. miesto

      Bianka Baloghová (1.P), 4. miesto

      Kristína Veselovská (1.P), úspešný riešiteľ

      Kategória E:

      Jakub Machajdík (3.P), 5. miesto

      Jakub Alušic (4.P), 7. miesto

      Jakub Vilček (4.P), 8. miesto

       

      Všetkým patrí gratulácia. Najviac však Simone Jančiovej za 1. miesto

      a postup do krajského kola.

        

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv - gratulujeme Sára!

     • 10. februára 2022 sa konalo online krajské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. Dištančná forma podujatia priniesla viaceré nové výzvy, s ktorými sa bolo treba flexibilne popasovať. Toto sa podarilo aj našej reprezentantke, Sáre Fidesovej zo 4.A triedy, ktorá v konkurencii vyše štyridsiatky súťažiacich zo stredných škôl Žilinského kraja úspešne zvládla písomný test aj ústne kolo, čo jej v konečnom zúčtovaní vynieslo skvelé 4. miesto a účasť na celoslovenskom kole, do ktorého jej prajeme veľa úspechov!

      Veľká vďaka patrí aj Mgr. Ivane Tomajkovej za organizáciu dňa a prípravu našej súťažiacej. 

      PhDr. M. Karkošiak

    • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu
     • OZ PRO GYMNASIO - 2 % dane z príjmu

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      Vaše 2% dane z príjmu nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

      Zákon umožňuje darovať 2 % daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše občianske združenie zamestnancov Gymnázia Ružomberok ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO.

      Dovoľujeme si Vás preto požiadať v mene OZ PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% Vašej dane z príjmu.

      Tento dar neznamená pre Vás - darcov žiadne zvýšené finančné náklady, pretože túto čiastku by ste odviedli štátu. Pre nás však Vaše 2 %  znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvoja školy v prospech žiakov, Vašich detí.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      - zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,

      - zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,

      - zrekonštruovať učebne a školské priestory,

      - rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

       

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za každý príspevok pre naše OZ PRO GYMNASIO

      Pre uľahčenie práce sme pre Vás pripravili predvyplnené tlačivo:

        Vyhlasenie_o_poukazani_2percent_z_dane_-_gymrk.pdf 

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2

     • Po úspešnej realizácii projektu "Spolu úspešnejší" v období október – december 2021 naša škola pokračuje v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť precvičovať si učivo a doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF ( p. Jean-Charles Olivier).

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali súťažiace, ktoré uspeli v školskom kole OAJ a ich umiestnenie v okresnom kole je nasledovné: 

      Kategória 1A
      Pitáková Dorota (2.P)   2. miesto

      Kategória 1B
      Lakoštíková Nina (4.P)  6. miesto

      Kategória 2A 
      Babincová Adela (6.P)   2.miesto

      Kategória 2B 
      Smilková Nikol (7.P)   2.miesto

      Kategória 2C2
      Fidesová Sára (IV.A)   1. miesto

       

      Do krajského kola OAJ, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2022, postupuje Sára Fidesová (IV.A) v kategórii 2C2. 

      Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy, a Sáre Fidesovej prajeme veľa úspechov v ďalšom kole OAJ. 

       

                                                                                                                                    Mgr. Alexandra Nemčeková